PLOCHÁ ZEM II.

14. februára 2018 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PRÍRODA

…predchádzajúca časť

Aj druhé bunky majú také isté kupoly, aj keď môžu mať viac Sĺnk – prípadne žiadne – viac alebo menej árch. V iných bunkách vôkol nás môže byť iná úroveň existencie, iný pomer kyslíka a ďalších plynov v atmosfére, iná fauna a flóra, pretože tam žijú rozdielne typy ľudí.

Ak sa nejaká bunka ponechá bez ľudí, tak časom dôjde k jej samovoľnej a plnej obnove, zmiznú oceány – sú to aj tak pozostatky vyťažených surovín – doplnia sa rastliny a pod.

Na bunkách pod nami – možno predpokladať, že ich je 7 vrstiev, ako je 7 úrovní Neba – žijú tí, ktorých nazývame mimozemšťania, alebo inak aj Globálny Prediktor. Sú to bytosti inej mentálnej úrovne a fyzického vývoja, čo si však netreba mýliť s technickým či technologických vývojom. V tomto smere nás dokonca v mnohom prevyšujú. Rozdiel je v úrovni Duchovného vývoja – tá je u nich omnoho nižšia ako je naša.

Väčšina z nich je voči nám nepriateľská. Považujú nás najčastejšie za potravu, resp. niektoré druhy iba výlučne za potravu, t.j za zdroj životnej energie pre nich v každom smere. V pozemskej analógii by sme mohli považovať nás – a to je védické prirovnanie – za včely, pričom oni sú sršne. Dokonca vedú medzi sebou neraz veľmi kruté vojny, ktorých cieľom je ovládnuť nás – ako cenné energetické zdroje. Presne tak, ako naša civilizácia vedie vojny kvôli rope či zemnému plynu, zlatu či diamantom. V minulosti aj kvôli dobytku a podobne. Ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok. Civilizácie sú si principiálne podobné.

Každá rasa, každý ľudský druh má svoj špecifický stupeň vývoja. My máme Bytosti nepredstaviteľnej Sily – voláme ich Svetlí Bohovia Pravi. Na druhej strane sú rovnako bytosti nepredstaviteľnej sily a možností oproti bežným jednotlivcom. Existuje Svetlá, ale aj Temná Hierarchia – ale to už vieme.

GP nás donútil si myslieť, že na Zemi žijeme iba niečo okolo 12 000 rokov – „dodal“ nám darvinovskú teóriu. Je to však lož. Slovenov a neraz aj Hospodárov však tento problém nijako „netrápi“..:

Naša Rasa patrí k Impériu (od „Imenem Perúna“, t.j. preto IMPERium) RUSOV alebo inak aj SLOVIENOV. Podľa vonkajších príznakov nemožno Rusov a Slovienov nijako odlíšiť. Sú to podstatou SVETLÍ ľudia. Árijci sú tiež Rusi alebo Slovieni. Ak by sme chceli pochopiť, ako vyzerá Árijec, tak typickým predstaviteľom je Ilia Muromec. V žiadnom prípade nie Aľoša Popovič či dokonca Dobryňa!

Hoci vďaka cyklu kreslených príbehov o troch bohatieroch sú tieto postavy chápané spoločne, v skutočnosti však ide o úplne odlišných „hrdinov“. Aľoša Popovič je preto „Popovič“, lebo je synom POPA. A žiadny POP nemá nič spoločné s našou Kultúrou. Prečo sa “preslávil“ si je ľahko domyslieť. Dobryňa sa spomína aj v starých letopisoch ako veľký pomocník krstiteľa Kyjevskej Rusi – bol to brat matky kniežaťa Vladimíra Krvavého, ktorý priamo „priložil ruku k dielu“ krstenia. Teda je to masový vrah, podobne ako jeho synovec. Zopakujeme, že v skutočnosti Vladimír NEBOL synom kniežaťa Sviatoslava a tento NIKDY NESPÁVAL s jeho matkou Malkou. Ide iba o neskorší, kresťanský „update“, aby sa ukryl fakt násilného prevzatia moci v Kyjevskej Rusi Vladimírom a povraždenie synov Sviatoslava.

Jedine Ilia Muromec je svetlá postava slavianskej minulosti. Po tom, ako krstením Kyjevskej Rusi bolo vyvraždených 75% obyvateľstva nemal kto brániť krajinu pred vonkajším nepriateľom – a v kresťanskej civilizácii to je tak ako u GP, o zdroje sa vedú vojny na likvidáciu, konkurenciu treba zlikvidovať. Veď vrana k vrane sadá. Pri jednom takomto útoku zo zahraničia bol Vladimír Krvavý donútený požiadať o pomoc Iliu Muromca. Pretože Vladimír zastával kresťanské „hodnoty“, tak komunikácia s Iliom bola o službe nájomnej družiny, za ktorú sa despotický panovník zmluvne zaviazal zaplatiť. Keď prišlo na platenie za dohodnutú úspešnú prácu – Ilia nepriateľa porazil – tak Vladimír „nemal peniaze“. Požiadal teda Iliu o strpenie. Ten bol v tom čase požiadaný Poliakmi o pomoc, ktorá zahŕňala aj prípravu (výcvik) ich vojska. Ilia úlohu splnil, aj keď pri ceste nazad ho Poliaci čakali v zálohe s tým, že to, čo mu dali za služby si „vezmú nazad“. Pokus dopadol pre Poliakov katastrofálne.

Ilia sa vrátil do Kyjeva, ale Vladimír nemienil platiť za to, čo sľúbil a bolo vykonané. Zavolal Iliu na hostinu, kde mu podali durman a nakoniec ho pred očami Vladimíra od chrbta preklali dýkou. Tento smutný, zákerný koniec veľkého bojovníka zhudobnil na pamäť veľkého hrdinu našej minulosti Nikolaj Jemelin v jednej zo svojich piesní – súvislosti môžete počuť pred piesňou na prvom vystúpení v Poprade.

Ako náš vývoj pozostáva z postupnej následnosti jednotlivých etáp, tak svoje vývojové cykly nastavuje aj GP. O neradostných časoch sme dostali informáciu, resp. varovanie pred niečo viac ako 40 000 rokmi pri treťom príchode Perúna na Midgard-Zem. Dočítať ste sa o tom mohli v Knihe Múdrosti Perúna. Varoval nás, že pred nami bol útok zo susednej, Západnej bunky. Vojna s GP – vo Védach spomínaná Druhá Galaktická vojna – beží po celej gigantickej Zemi. V tom čase boli hlavné sily našich nasadené v iných častiach planéty. Museli sme teda bojovať a udržať sa sami svojimi silami a čakať na posily. Preto sme dostali aj Zápovede, ale dodržiavame ich dodnes? A potom prišiel útok GP…

Náš skutočný nepriateľ nie je iný národ ľudí – a to dnes máme medzi sebou väčšinou neľudí – ale GP. Štruktúra jeho chovania je dnes názorne pochopiteľná na „novodobom vyvolenom národe“, t.j. na praxi Anglosasov – v poslednom čase najmä na správaní sa vlády USA.

Najskôr to skúsili otvorenou vojenskou intervenciou – ale všetky ich pokusy naši Predkovia na hlavu porazili. Rýchlo teda pochopili, že takto úspech nebudú mať. Začali preto pôsobiť tak, ako dnes USA. Ak už konečne vojensky zaútočia znamená to, že nepriateľ je oveľa slabší, teda presnejšie že bol vopred zákerne systematicky rozložený a oslabený.

Útoky začali únosmi detí a žien – mužov Slavianov Slovienov nemožno „preformátovať“. Ak dnes vidíte mužov, ktorí sa síce „slovansky“ vyjadrujú, ale behajú za každou „voľnou“ ženou a hodnoty merajú peniazmi – sú to už iba (ak sú našej krvi) Sloveni. Deti vychovávali v ich ideológii s tým, že neskôr ich použili na boj proti vlastným Rodom. Takýto ľudia už nadobudli skreslenú predstavu o realite. Každá vojna, v ktorej bieli zabíjajú bielych je našim nepriateľom maximálne výhodná.

Ženy oplodňovali aj neľudia, ktorí sú geneticky inej podstaty ako my, hoci navonok môžu vyzerať ako naši.

Bojovať v otvorenej vojne je oveľa jednoduchšie ako s vlastným národom, ktorý bol nakazený vírusom od GP. Nákaza sa šírila dlho, pomaly, ale efektívne. Kvôli vlastnej bezpečnosti sa okolité planetárne bunky od nás systematicky odpojili, aby zabránili prechodu nákazy od nás k nim.

Spojovacie chodby medzi bunkami boli pod pyramídami. Nie však pod tými, ktoré nám vystavili na obdiv v Egypte. Tie skutočné sú dnes poukrývané v džungliach a na morskom dne.

Práve tieto pyramídy používali naši Predkovia na cesty do iných Svetov, ale mali aj iné funkcie, hoci prenos medzi Čertogmi bol tou najdôležitejšou.

Brány Medzisvetia boli uzavreté, sily kontrolované GP sa nesmú dostať do ďalších buniek plástovej štruktúry, teda na ďalšie Zeme.

Boj s okupantami viedli naši Predkovia aj tak, ale za jedného zabitého okupanta nastupovalo 10 nových. V rozprávkach to je zachytené v Obraze stínania hláv drakovi Goriničovi, pričom namiesto každej sťatej hlavy mu vyrastá 10 nových.

Najťažší boj je boj na vlastnom území s piatou kolónou, ktorá používa partizánske praktiky a má plnú, neobmedzenú podporu z cudziny. Dnes to vidíme najmä vo forme kresťanstva a iných dovezených, našej Zemi cudzích psychotechnológií. Ľudia sa však viac a viac nakazujú vírusom Tmy z dielne GP. Vôbec im nevadí udávať aj členov vlastných Rodov. Dnes je to v podstate štandard.

Kedysi jednotná a jediná spoločnosť sa nakoniec rozdelila – najskôr na 2 časti. Na Východe ostali viac-menej zdraví ľudia v Dŕžave a na Západe bol vytvorený Štát – Atlantída. Naši Predkovia žili v plnom súlade s Prírodou a nedrancovali ju, pretože základnou hybnou silou našej Kultúry je Duchovný vývoj.

Nastúpila Kali Juga, t.j. Noc Svaroga. GP s periódou cca 200-250 rokov na nás vypúšťa akýsi „omamný plyn“, ktorý vo védickej tradícii označujeme aj „Živel nevedomosti“. Jeho hlavnou funkciou je zabezpečiť, aby sme sa neprebrali. Teraz však „vyprcháva“ posledná dávka – podaná pred cca 250 rokmi – a novú už nasadiť nemôžu.

Potom začali vojny, ktoré trvali veľmi dlho. Ak vojna nerieši situáciu znamená to, že ona sama je cieľom. Generuje Gavvach a ľudia sa zabíjajú. GP nemá za cieľ zlikvidovať všetkých ľudí, ich cieľom je všetkých premeniť na poslušných rabov Pána – teda na cirkevné a sociálne zvieratá. Inými slovami na konzervy životnej energie, ktorú odoberá podľa svojej potreby. Ideálny rab je ten rab, ktorý nielenže netuší, že je rabom, ale aj robí všetko preto, aby ním aj ostal, lebo sa mu to tak páči. A sexuálne a peňažné rabstvo je ideálnym nástrojom. Všetko však môže fungovať jedine v silnom živle nevedomosti.

GP postavil jedných proti druhým, Kultúra a Civilizácia sa nakoniec navzájom zničili v totálnej vojne. Výsledkom bolo „spálené pole“ so zvyškami ľudí, ktorí po sérii hrozných vojen už nerozumeli tomu o čo ide. Po chaose vojny už túžili iba po živote v mieri a pod pevnou rukou, ktorá by to zabezpečila a zabránila ďalším vojnám.

GP sa stal takouto pevnou rukou a do jedného celku spojil všetky pozostatky ľudí z oboch protichodných systémov. Vytvoril novú krajinu – RUS – v ktorej ale už boli všetci premiešaní. Vírus nakoniec dostal voľný prístup ku všetkým a už sa začal po ľuďoch šíriť globálne – ale hlavne po Dušiach. Objavili sa nové krajiny Mu, Lemúria, Rasénia, Tartaria… Od zničenia Atlantídy sa počet krajín postupne znásoboval, už viac neboli iba dve. Ľudí nielenže rozdelili, ale prinútili ich aj ťažiť pre nás absolútne nepotrebné suroviny a to barbarským spôsobom. Nastal „zlatý vek“ drancovania Prírody – ktorý trvá dodnes. Stačí sa pozrieť ako smerovaný minister či kresťanské cirkvi barbarsky drancujú „ICH“ lesy.

Začali sme sa sami považovať za príslušníkov kdejakých národov a krajín a UŽ NIE SPOLOČNÉHO RODU. Nie sme dnes Slovieni, ale Sloveni Slováci, Poliaci, Česi, Maďari…

Nastúpila ďalšia etapa „vývoja“, ktorú nazývame ROZDEĽ A PANUJ. Je vyjadrením metodiky GP meniť ľudí na rabov, začali sme veriť, že sme len druh zvierat, ktorý sa akousi náhodou naučil hovoriť. Dnes si myslíme, že klamať, udávať, zrádzať za peniaze, zabíjať, podvádzať je normálne. Znovu sme nastúpili cestu Atlantídy.

Sme vo finále. GP vždy ukončoval jednu etapu civilizácie druhou preto, aby na jej rozvalinách postavil novú, prehnitejšiu. Dnes v podstate už neostali na Zemi ľudia s magickými schopnosťami – všetko sú egoisti zneužívajúci to, čo sa dozvedia vo svoj prospech. Sme v poslednej etape, ktorú nazývame biblická.

Vstupujeme do poslednej fázy, v nej ale ROD vyhrá. Máme šťastie, že žijeme v čase konca starých časov. Poznávajte svoj vnútorný svet – inej cesty k záchrane totiž niet

14.02.2018

NAŠI PARTNERI: