POĎAKOVANIE PO KONCERTOCH

13. októbra 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, SEMINÁRE, SPOLOČNÉ AKCIE

V piatok, 7. októbra 2016 sa uskutočnila v Nitre medzinárodná konferencia SYMBOL A ORNAMENT V ŽIVOTE SLOVANOV. Pri príležitosti tejto konferencie sme pozvali k nám na Slovensko Nikola Jemelina, aby nám odohral dva koncerty. Prvý sa uskutočnil po konferencii v Nitre, t.j. 7. októbra večer a druhý o dva dni neskôr – 9. októbra – v Poprade.

Všetkým vám je známe, že koncerty sme organizovali pod veľkým časovým tlakom, pretože definitívne rozhodnutie padlo až vtedy, keď nám boli doručené všetky potrebné údaje na vybavenie víz. Tak sa stalo, že na všetko ostalo v podstate len niečo okolo troch týždňov. Práve preto sme vás všetkých vyzývali, aby ste sa podľa možnosti zúčastnili koncertov čo v najhojnejšom počte.

Dnes môžeme povedať, že to, ako to nakoniec vyšlo možno nazvať ako „prieskum bojom“. Môžeme však byť – najmä tí, ktorí ste sa zúčastnili – nadmieru spokojní. V Nitre ako aj v Poprade sa nás nakoniec zišlo na 4/5 haly. Neostali sme teda v hanbe. Môžeme dokonca súhlasiť s hodnotením stránky poprad.24, že Nikolaj – ktorý účinkoval so svojimi Bratmi prvý raz mimo územia bývalého Sovietskeho Zväzu – očaril našich ľudí ale aj sám bol očarený (môžete si tam pozrieť aj video). Priblížme si túto udalosť niekoľkými fotografiami. Najskôr z Nitry:

Spolu s organizátormi. Vpravo Miloš Zverina, vľavo V. Laubert:

Vo viacerých piesňach sme počuli o chorovodoch – bez nich to nejde. Tu je napríklad náš chorovod z tohtoročného Sviatku Boha Kupalu pri Váhu:

V rámci oddychu pred druhým vystúpením sme ukázali aj krásy našej krajiny. Výlet na Štrbské Pleso – spolu s organizátormi:

A vystúpenie v Poprade:

Ako v Nitre tak aj v Poprade obecenstvo nielen nadšene tlieskalo, ale druhú polovicu vystúpenia väčšinou nadšene stálo:

Spolu s organizátormi aj v Poprade:

A posledné občerstvenie pred odchodom:

Na žiadnom zázname – či už video alebo zvukovom – sa nedá zachytiť to, čo sme zažili na koncerte naživo. Nikolaj má úžasnú charizmu a to určite potvrdia všetci, ktorí sa koncertov zúčastnili.

Na sviatkoch sa takýto, principiálne podobný jav – tok energie – niekedy podarí zachytiť fotografickým aparátom. Fotografický prístroj nie je preprogramovaný Matrixom na „nevidenie“ ako my, preto sa neraz pozitívny tok energií zo zapálených sviatočných ohňov podarí zachytiť (Sviatok Kupalu):

Záverom ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí neváhali a reagovali na naše naliehavé pozvanie zúčastniť sa koncertu. Vieme aj to, že nemálo z vás sa z rôznych dôvodov nemohlo zúčastniť – mnohí boli odcestovaní alebo mali iné neodkladné záležitosti. Ale pre všetkých z nás to bolo aj veľké ponaučenie. Zápoveď Volchva Velimudra hovorí: „Kto o pomoc nežiada znamená, že ju nepotrebuje“. My sme žiadali, ale ak vezmeme do úvahy iba počet prezretí článku a skutočný počet ľudí, ktorí navštívili koncert nemáme sa čím chváliť. Stačilo oveľa menej ako 10% a obe haly mali pukať vo švíkoch – ale nestalo sa tak. Nuž takto sme si zvykli – starať sa iba o svoje pohodlie a ťukať na ikony na displajoch… Okolo Slovienov sme ani nešli. Takýchto sa nikto nezľakne, takýchto – Slovenov – vyrobil Matrix. Virtuálna realita však ostane iba tým, čím je – virtuálnou realitou. A virtuálni Slovania majú budúcnosť, ktorú im predprogramovali tvorcovia virtuálnej reality – aj keď s ilúziou slobody a nezávislosti.

13.10.2016

NAŠI PARTNERI: