POLIACI S NAMI!

20. mája 2024 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Už je to tak, my Slovania sa prebúdzame! Odporúčame video, ktoré na podporu nášho premiéra Róberta FICA vyrobili v Poľsku:

Poľský originál

Aj ruský preklad:

19.05.2024

NAŠI PARTNERI: