skcsenderu

separator

Motto: „Putovanie po stopách a za odkazom našich Slovanských Predkov.“

Kedy: 8.9.2018   11:00 hod.

Kde:   Hajnáčka námestie    48°12'57.7"N 19°57'09.3"E

Zámer: Obrad a očista vrcholu hory, preskúmanie hradiska, napojenie sa na energiu našich Predkov a posilnenie vyžarovania tohto posvätného miesta

po hra 5 3,6 km   po hra 6370 m   po hra 720m 1:15

Pohanský hrad (578 m). Tajomná hora kdesi vo vnútri Cerovej vrchoviny. Nádherného a podmanivého pohoria na pomedzí Slovenska a Maďarska.

Najmalebnejšie sú okrajové čadičové skaliská najvyššieho bodu vrcholu, ktoré dosahujú impozantnú výšku až 30 m. Po obvode plošiny - stolovej hory - nájdeme zvyšky kamenných valov pravekého hradiska. Strategickej polohy pohanského vrchu si boli vedomí teda aj naši Predkovia, čo dokázali objavy archeológa Nyári v roku 1871, ktorý tu našiel zvyšky kostí a náradie. Tým potvrdil osídlenie už v raných dejinách a existenciu opevneného výšinného sídliska.

Nachádza sa tu veľa  jaskýň. Tieto puklinové jaskyne sa nachádzajú na úbočiach, bežný turista pri svojej letmej návšteve ich však nenájde. Najdlhšia z jaskýň (stĺpová) dosahuje dĺžky 182 m. Celkovo je tu registrovaných neuveriteľných 31 bazaltových jaskýň!
 
Pohanský hrad nie sú ale iba skaliská. Naopak, Pohanský hrad má podobu rozsiahlej asi 70 hektárovej plošiny porastenej lúkami a krovinami a roztrúsenými bukmi a dubmi, ale tiež  ovocnými stromami. Výhľady poskytuje len niekoľko vyhliadok na južnom okraji vrcholovej plošiny. Napriek tomu sú výhľady úchvatné. Za dobrej viditeľnosti je vidieť aj najvyššie pohoria Maďarska - Mátra.

Tento významný vrchol je Národnou prírodnou rezerváciou s rozlohou 223,35 ha. Predmetom ochrany sú vzácne teplomilné rastlinné a živočíšne druhy, vrchol je chránený rovnako ako chránený krajinný prvok.

po hra 3

po hra 4

Stanislav

Kontakt: 0918986197

My ešte dopĺňame, že v blízkosti je aj útvar, ktorý oficiálna veda nazýva "bazaltové skaly" (takéto "skaly" sme bližšie opísali).

03.09.2018

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial