skcsenderu

separator

Od 30.12.2018 do 06.01.2019 prebehne v Moskve výjazdový seminár Nadeždy Petrovny Tokarevovej. Podrobnosti o seminári si môžete nájsť na oficiálnej webovej stránke, ako aj na ich stránke vo VK.

Prosíme všetkých, ktorí máte záujem sa zúčastniť, aby ste nám oznámili kedy budete do Moskvy prilietať. Takto môžeme koordinovať vašu prepravu z letiska na miesto konania výjazdového semináru.

Nahlasovanie môžete riešiť aj tak, že iba nám oznámite deň a hodinu vášho príletu, ale zároveň nám dajte vedieť aj koľkí prídete, pretože miest už nie je veľa. Napriek tomu ste všetci naši – teda zo Slovenska aj Moravy a Čiech – na seminári vítaní. Organizátori však musia vedieť, koľko nám majú rezervovať miest.

Jeden deň pobytu vrátane stravy 3x denne vyjde okolo 18€. Objednať sa dá aj vegetariánska strava.

K seminárom ešte jednu poznámku. Po poslednom výjazde na Slovensko, Moravu a Montserratu v Španielsku došlo v Jemnohmotnom Svete k dôležitým zmenám. Pripomeňme najmä sňatie KLIATBY zo všetkých Slovanov – ktorá bola uložená v Nitre – a očistenie jedného z najsilnejších energetických kanálov na Svete v Montserrate – ktorý obsahoval prastaré programy Vatikánu vrátane križiackych výprav a iných komponentov ich moci. Tieto programy sa skrz vychádzajúce energetické kanály šírili (paraziticky) po celom svete. Takto stav Jemnohmotných energií prešiel do ďalšej (možno už predposlednej) fázy nástupu novej Hry.

V Montserrate bol Jemnohmotným Svetom vyhlásený Koniec 12-rozmernostnej Hry. Prakticky to znamená, že nastúpila potreba „vyberať“ svoje energetické väzby zo starej, uzavretej Hry do Hry Novej. Aká presne bude ešte nám nie je známe, preto „presun“ sa realizuje do prechodovej štruktúry. Na „prechod“ bude k dispozícii nejaký čas, ale koľko presne nám nikto nepovie. V každom prípade môžeme nastupujúci rok považovať za rok zahájenia presunu seba aj všetkých členov svojich rodín do prechodovej štruktúry pre novú Hru. Do novej Hry vstúpia iba človekovia bez Negatívov...

„Presun“ energetických štruktúr je úloha beregíň. Z „technického“ pohľadu musia tam najskôr presunúť seba a potom postupne všetkých členov svojich rodín. Všetkých naraz nemožno. Presne ako v lietadlách pri poklese tlaku. Masky si nasadzujú najskôr dospelí, potom deti. Ako presne bude obsah seminárov budúceho obdobia.

Pripomeňme si ešte, že rok 2018 – ideme podľa toho kalendára, ktorý nás v súčasnosti „riadi“ – bol vyhlásený Jemnohmotným Svetom za rok prechodu moci z rúk Temných štruktúr do rúk Národov. Národov – nie obyvateľstva. Účastníci seminárov vedia, že podmienky k tomu boli aktivizované aj u nás. Odteraz má aj náš národ právo prevziať moc za svoju krajinu do svojich rúk. Ale to môžu len rozhodní, jarí muži so slobodnou vôľou. Rabi/Sloveni a kresťania ostávajú pevne zakotvení v oblasti emócií – nemajú vôľu. Kresťania by si mali dobre uvedomiť, že dnešný Svet taký, aký je vytvorili HLAVNE oni.

Predpoklady sa naplnili. Ďalej všetko záleží už iba od nás. Od každého z nás.

27.11.2018

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial