skcsenderu

separator

Naše kontraktné údaje – pre prípad potreby alebo nejasností – nájdete tu.

Podklady na darovanie 2% z Vašich daní nájdete podľa týchto kategórií:

ZAMESTNANEC, KTORÉMU PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE ZAMESTNÁVATEĽ:

 

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI SAMA PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE:

Daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti:

Daňovník, ktorý má príjmy podľa §5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

 

PRÁVNICKÁ OSOBA:

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU