skcsenderu

separator

Naše kontraktné údaje – pre prípad potreby alebo nejasností – nájdete tu.

Podklady na darovanie 2% z Vašich daní nájdete podľa týchto kategórií:

ZAMESTNANEC, KTORÉMU PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE ZAMESTNÁVATEĽ:

 

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI SAMA PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE:

Daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti:

Daňovník, ktorý má príjmy podľa §5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

 

PRÁVNICKÁ OSOBA:

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial