skcsenderu

separator

Postup pre zamestnancov:

Podklady pre túto informáciu nájdete na zdroji www.rozhodni.sk.

  • Vypíšte Vyhlásenie, je rovnaké ako v roku 2019 (IČO musí byť zarovnané sprava). Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať;
  • Vypíšte aj Potvrdenie;
  • Do kolónky ROK sa píše 2019.

Naše údaje sú predvyplnené v editovateľnom súbore, zároveň ich uvádzame aj tu:

IČO: 42419999
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianske združenie TARTARIA
Ulica: L. Svobodu 
Číslo: 2689/76
PSČ: 058 01
Obec: Poprad

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska – adresu si nájdete Tu

Doplňujúce informácie: 

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Tartarie. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. 

Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE V ROKU 2020:

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať pre Tartariu:

IČO: 42419999
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianske združenie TARTARIA
Ulica: L. Svobodu 
Číslo: 2689/76
PSČ: 058 01
Obec: Poprad

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak (podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete Tu), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.

Všetkým našim podporovateľom ďakujeme.

04.03.2020