skcsenderu

separator

Makos

V prvej polovici tohto roku sme mali naplánované ďalšie semináre so sibírskou vedmou Nadeždou. Pretože zatiaľ nie je jasná situácia s možnosťou realizácie týchto seminárov, rozhodli sme sa otvoriť predbežný zápis na všetky predpokladané semináre – okrem Košíc, kde už zápis beží.

Reálna organizácia seminárov samozrejme závisí od vývoja udalostí, preto tento zápis možno považovať iba za podmienečný, t.j. ak sa štátom organizovaná pandemická blokáda uvoľní, tak semináre budú. Ak nie, tak ich preložíme na neskôr, o čom vás budeme včas informovať.

Veľkého seminára by sa mali zúčastniť iba tí, ktorí už absolvovali začiatočnícky seminár. Ide o to, že na začiatočníckom seminári sa čistia všetky energetické telá od negatívu – nastavujú sa etalónové, t.j. prvopočiatočné hodnoty všetkých čakrálnych aj priestorových štruktúr a prebehne aj riadený výstup Živatmy do 16. rozmernosti. Druhá dôležitá vec je, že všetkým účastníčkam začiatočníckeho seminára sú vytvárané aj oberežné kruhy (stará slovienska a árijská tradícia, uvedená aj v Slovҍnsko-Árijských Vҍdach), ktoré slúžia na ochranu všetkých členov rodiny.

Na veľkých seminároch už pracujeme s vyššími energetickým tokmi, preto tí, ktorí neprešli začiatočnícky seminár môžu mať s ich zvládaním problémy, pričom zároveň brzdia prácu všetkých ostatných účastníkov. Čisté, etalónové jemnohmotné telá už môžu viesť vyššie energetické toky, pretože už stačí spoločná čistka na začiatku prvého dňa seminára.

Na seminároch pracujeme spoločne v prospech nášho Národa, v prospech všetkých účastníkov seminárov, ich rodných a blízkych.

Príspevok za Veľké semináre ostáva nezmenený, príspevok za začiatočnícky seminár včas upresníme.

Príspevok za kurz Staroslovienskej Bukvice ostáva nezmenený: 70€ za jeden víkend.

Začiatočnícky seminár v Poprade; 16.-17. máj 2020. Vedú Beregine Prvého Kruhu z Ruska spolu s našou Beregiňou Renátou (tiež Beregiňa Prvého Kruhu). Zápis tu.

Veľký seminár v Košiciach 23.-24. máj 2020. Vedie Vedma Nadežda z Novosibirska. Zápis tu.

Začiatočnícky seminár v Žiline 27.-28. máj 2020. Vedú Beregine Prvého Kruhu z Ruska spolu s našou Beregiňou Renátou (tiež Beregiňa Prvého Kruhu). Zápis tu.

Veľký seminár v Žiline 30.-31. máj 2020. Vedie Vedma Nadežda z Novosibirska. Zápis tu.

 

Okrem týchto seminárov sme plánovali aj kurz Staroslovienskej Bukvice s Obrazmi Rána Svaroga v Podhradí pri Martine, ktorý mal pôvodne byť v termíne 18.-19. apríla 2020. Pretože možnosť jeho organizácie je zatiaľ tiež neistá, záujemcovia sa naň môžu zapísať, ale reálny termín stanovíme neskôr, keď to situácia umožní.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť!

09.04.2020

 

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial