skcsenderu

separator

Pripomíname záujemcom o našu pôvodnú Kultúru, že v tento piatok sa uskutoční medzinárodná konferencia SYMBOL A ORNAMENT V ŽIVOTE SLOVANOV, na ktorú vás ešte raz srdečne pozývame.

Pri príležitosti tejto konferencie bude koncert Nikolaja Jemelina. V piatok po konferencii v Nitre a v nedeľu je plánovaný v Poprade.

K popradskému koncertu však máme niekoľko poznámok. Nakoniec sa na naše výzvy záväzne prihlásilo 50 záujemcov okrem tých, ktorí boli prihlásení predtým. Dom kultúry v Poprade má kapacitu 380 miest, pričom v súčasnosti nie je zarezervovaných ani 100. Nehľadiac na skutočnosť, že všetky náklady spojené s koncertom bolo potrebné uhradiť vopred, ide ešte aj o to, ako sa ukážeme pred slovanským svetom. Nie hocijakým, ale SLOVANSKÝM.

Pred nami je teda skúška našej pevnosti. Ako bude vyzerať návšteva koncertu, taký obraz si vytvoria o nás v Rusku. Máme tu virtuálnych Slovanov, ktorí hrdinsky bijú myšami do ikon na displejoch, alebo skutočných, ktorí prídu na spoločnú akciu – a to ešte na koncert, aký tu nikdy nebol? Jedno je isté – výsledok bude dôležitý. A budeme aspoň vedieť, či sme v zemi SLOVIENOV... alebo už nie.

04.10.2016

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial