skcsenderu

separator

Kupala 01

Rodová škola Slovien pozýva všetkých záujemcov o starú Kultúru Slovienov na tradičné oslavy sviatku Dňa Kupalu. Oslavy sú organizované s myšlienkou popularizácie Kultúry Starovercov a uskutočnia sa v jednom dni.

Pri tejto príležitosti zároveň oznamujeme prípadným záujemcom, že Rodová škola Slovien ponúka pravé duby – priesady z Arkony, ktoré boli dopestované zo žaluďov privezených priamo z ostrova Rujana. Po zasadení vytvoria priame energetické prepojenie s týmto našim tradičným ostrovom.

Kupala 02

Kupala 03

Kupala 04

Tešíme sa na Vašu účasť

01.07.2020