POTVRDENIE KNIHY SVETLA – SLOVANSKÉ SVETOPONÍMANIE

12. januára 2013 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Prvá kniha cyklu Slovansko-Árijských Véd

Z obsahu:

— O SVETOPONÍMANÍ

Keď hovoríme o slovanskom Svetoponímaní, hovoríme o prastarej Viere Slovanov, na báze ktorej žila slovanská Dŕžava. Viera značí Žiariaca Múdrosť, to znamená predovšetkým poznanie stavby Sveta v celom rozsahu jeho prejavov. V tejto súvislosti Viera – to je predovšetkým poznanie, nie slepé klaňanie sa neobjasnenému božstvu, ako je to zaužívané vo všetkých svetových náboženstvách a ich sektách. V slovanskom Svetoponímaní Stavba Sveta zahŕňa Svet materiálny, Svety Svetla a Svet Tmy a Svet Bohov (Jav, Slav, Nav a Prav).

— O VZNIKU A VÝVOJI ROZUMNÉHO ŽIVOTA V NAŠEJ GALAXII

Mliečna cesta nebola vždy taká, akú ju poznáme v súčasnosti. Pred miliardami rokov existovali v našej Galaxii prastaré formy života. Niektoré z nich, pod účinkom energie Svetla, ktorú vyžaroval Veľký Ra-M-Cha, sa čiastočne zmenili na nové formy života, ale tie, ktoré tak neučinili sa zmenili na takzvané Svety Temnej Pustatiny, vezmúc so sebou obrovskú masu energie a matérie z priľahlých galaxií…

Človek nie je vrcholom živočíšneho sveta…

— O NEZNÁMEJ ARCHEOLÓGIÍ, POTVRDZUJÚCEJ KNIHU SVETLA

To, s čím sa čitateľ oboznámi v tejto kapitole je známe mnohým z tých, ktorí sa podobnými záležitosťami zaoberajú. Ale všetky tieto vývody buď nie sú známe, alebo ostávajú nedostupné väčšine ľudí, často vďaka tomu, že oficiálna akademická veda nemá záujem o objasnenie mnohých archeologických a písomných nálezov, aby sa nenarušil oficiálny obraz vývoja života na našej Zemi, ktorý už zostavila. Preto je nevyhnutné hovoriť o časti nálezov a údajov zodpovedajúcimi vyjasneniami, o to skôr, že veľmi dobre zapadajú do obrazu vývoja rozumného života, ako je opísaný v Knihe Svetla.

— O MÉDIÁCH A JASNOVIDCOCH POTVRDZUJÚCICH KNIHU SVETLA

Ani zďaleka nie všetky médiá a jasnovidci si zasluhujú pozornosť. Mnohí z nich sú obyčajní šarlatáni, ktorí si prečítali materiály o pokusoch skutočne schopných ľudí a chceli by ukázať, že aj oni majú akúsi schopnosť predvídať. Preto je potrebné sa oprieť o tých experimentárov, ktorí skutočne mali jasnovidecké schopnosti a mohli reálne opísať informáciu, ktorú dostali…

— O MYTOLÓGIÁCH NÁRODOV SVETA, KTORÉ POTVRDZUJÚ KNIHU SVETLA

Biblia nie je prvopočiatočný zdroj. Bola napísaná na základe judských kníh Tora a Tanach, ktoré tvoria Starý Zákon a aj zo štyroch Evanjelií, vytvorených judskými autormi Lukášom, Šavlom (Pavlom), Jánom a Matúšom. Od samotného J. Krista sa nedochovalo nič…

— O NIEKTORÝCH NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTIACH PRED POTOPOU

V skutočnosti sa rozumné bytosti podobné súčasnému človeku a nimi vybudované prvé osady a rozvinuté spoločenstvá objavili pred viac ako 500 miliónmi rokov…

Cena knihy: 13,99€.

NAŠI PARTNERI: