skcsenderu

O výsledku nášho „umiestnenia“ rozhodujeme my sami. Žiadne „známosti“ nepomôžu. Vedzte a konajte, máte to v rukách.

ZÁŽITKOVÉ AMBÍCIE

Kresťanský Egregor bol odstránený, ale individuálne "egregory" formou programovania Lúčov Číslova stále pôsobia

ČÍSLOVO III.

Dokončenie úvodu k cyklu Staroslovienskej Bukvice Slovienorusov-Rusínov. Dejiny sú iné ako história. Ale ide o našu minulosť.

BUKVICA RÁNA SVAROGA 2

Hudba aktivizujúca slovanskú genetiku. Inštrumentálne skladby moskovského hudobníka sprevádzajú Zápovede Milky Zimkovej

BRATSTVO RA