POZVÁNKA NA FBSN 2024

6. júna 2024 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Pozývame Vás na jubilejný Festival Bratania Slovanských Národov 2024 do rázovitého goralského prostredia obce Ždiar.

Bude to už po tretí raz na Sloviensku, pričom celkovo FBSN oslavuje desaťročie svojej existencie.

Vzhľadom na našu Prastarú Tradíciu, hlavnou črtou všetkých spoločných udalostí je kontakt Duše s Dušou. Bezprostredný, Duševný kontakt nie je možné nahradiť žiadnou elektronickou „barličkou“. Kybernetický priestor je pre nás druhotný, aj keď dnes určite potrebný. Nuž a vysedávanie pred obrazovkou počítača či obrazovočkou mobilu nie je súčasťou našej Kultúry. Pretože sme tradične „MY SPOLU“, a nie „JA extra“.

FBSN je v podstate Veľký Seminár, ktorý vedie naša Žrica Nadežda zo Sibíri. Preto je pre účasť na tomto podujatí dôrazne vyžadované predchádzajúce absolvovanie plného Úvodného seminára NAŽIVO. Z tohto dôvodu budeme na začiatku FBSN (06.07.2024) organizovať Úvodný seminár Metafyziky pre Život pre tých, ktorí Úvodný seminár ešte nemajú absolvovaný. Účasť na tomto seminári – keďže je určený pre účastníkov FBSN´24 – je bezplatná.

Termín organizácie FBSN´24 zahŕňa aj prastarý, tradičný Sviatok Kupalu. Pokiaľ to situácia umožní, tak tento Tradičný Obrad vykonáme v plnej miere (aj s chodením po uhlíkoch).

Každý deň budeme zabezpečovať priamy prenos z meditácií pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne.

Musíme však brať do úvahy aj reálie vzniknuté na našej zemi za posledné roky. Ich následkom dochádza všade ku zvyšovaniu cien, čo nemôže nepostihnúť aj nás. Taktiež upozorňujeme na skutočnosť, že ubytovacia kapacita v tomto hoteli je obmedzená oproti predchádzajúcej lokalite a ročníkom. Nebudeme zabezpečovať dohľad na malé deti počas meditácií, čo treba brať do úvahy. V obci Ždiar je však veľké množstvo ďalších ubytovacích kapacít, keďže sa jedná o región Vysokých Tatier.

Rozsah priamych príspevkov na program meditácií FBSN´24 a organizačných záležitosti spojených s priebehom podujatia:

  • Účastnícky príspevok na seminár: 80€;
  • Organizačný poplatok potrebné uhradiť pred začatím FBSN´24 vo výške 20€ na účet OZ TARTARIA vedený v ČSOB Poprad IBAN: SK54 7500 0000 0040 2201 0566; do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno, prípadne meno toho, za koho platíte

(vyššie dobrovoľné príspevky neodmietame :o))

Poplatky technicky naviazané na hotelové ubytovanie a stravu:

  • Ubytovanie + polpenzia na deň (švédske stoly): 47€;
  • Obec Ždiar zvýšila dennú daň z ubytovania na: 2€.

Pred prihlásením znovu pripomíname, že registračný formulár NEODOSIELA žiadne potvrdzujúce maily! Voľbou tlačítka „ODOSLAŤ“ je Váš prihlasovací formulár ODOSLANÝ! Informácia o prijatí Vašej žiadosti vyzerá nasledovne:

KAPACITA HOTELA JE NAPLNENÁ

PRIHLASOVANIE BEZ UBYTOVANIA

TEŠÍME SA NA SPOLOČNÚ PRÁCU PRE NÁŠ NÁROD!

06.06.2024

NAŠI PARTNERI: