PRASTARÉ PROROCTVO Z INDIE

23. mája 2016 | DEDIČSTVO PREDKOV, DEJINY

Napriek všetkým demokratickým médiám a iným tlakom – nástrojom udržiavania civilizácie – aj tak vieme, že védická Kultúra je ďaleko staršia ako celá civilizácia. Vieme aj to, že všetky deje vôkol nás – vrátane galaktických – majú cyklickú podstatu. Práve táto cyklická podstata Vesmíru – mikrokozmu aj makrokozmu – poskytuje tomu, kto vie o čo ide možnosť poznania vektora budúceho vývoja. Ono to nikdy nie je presne to, čo už bolo – veď energia sa pohybuje vlnovo, t.j. po špirále – ale neustály vývoj – t.j. zmena – je vždy okolo nás. A ani tento okamih nie je výnimkou.

Mnohí dnes chcú všetko vysvetliť iba na základe Biblie, Koránu a Puškina – veď naše, slovanské zdroje „neexistujú“ – ale vďaka ich vlastnej nevedomosti ani nevedia, že aj Puškin bral podklady pre svoju tvorbu z Véd. Je také jednoduché povedať, že nič iné neexistuje a je to. Naše Svetoponímanie človekov – nie jednosmerný Svetonázor ľudí – berie do úvahy nielen pohľad na Svet z „našej strany“, ale aj odozvu toho istého Sveta, t.j. spätnú väzbu. Jednosmerný pohľad na Svet – Svetonázor – je iba NÁZOR nejakej skupiny ľudí na okolitý SVET a deje, nič viac. Jednosmerný (sveto)názor je indikátorom emotívneho módu práce ľudskej psychiky, t.j. je vlastný náboženstvám. Je až tragikomické vidieť, ak niekto z tejto pozície práce svojej mysle povie, že náboženstvo je všetko to, čo má obrady a rituály – zatiaľ čo jeho vlastná myseľ pracuje v „náboženskom“ móde. Je to síce jednosmerný postoj ak takýto subjekt tvrdí, že na vysvetlenie podstaty Sveta mu stačí Biblia, Korán a Puškin – ale je to typický postoj Svetonázoru bez spätnej väzby. Prosté jednostranné stanovenie podmienok bez možnosti spätnej väzby, t.j. reakcie vzťažného subjektu. Ale akýkoľvek proces sa stáva riadeným iba vtedy, ak má spätnú väzbu. Nuž nemusia brať do úvahy priamo slovanské Védy – o tých sa spolu s kresťanmi dohodli že neexistujú – ale ak im „unikli“ indické Védy – vedou oficiálne uznávané – tak to je už dosť veľký prehmat.

Védická Kultúra bola do Indie prinesená našimi Predkami, preto ju principiálne považujeme za našu. Okrem toho dnes už na základe modernej vedy – DNK Genealógie – vieme, že práve v Indii žije 200 miliónov nositeľov árijského haplotypu. Je tam teda viac Slovanov ako v dnešnom Rusku. Toto má síce okolo 150 miliónov obyvateľov, ale iba niečo okolo 80 miliónov ostalo pôvodných. Ostatní – a pomer platí u nás – sú už kdejako kombinovaní s inými národmi. Árijci v Indii dones žijú v kastovom systéme – vďaka ktorému jednak prežili v genetickej čistote, ale zároveň umožnili iným rasám im prirodzený, samostatný vývoj. A Cigánov majú aj tam…

Naše územie bolo za dávnych čias súčasťou dŕžavy Maličká Rus, pričom značná časť územia pri Severnom – kedysi Venédskom – mori bola nazývaná Prus, t.j. Perúnova Rus. Naši Predkovia – Slovieni – tiež žili na takto nazývanom území. A dnes – hoci pre elitu neradostne – sa na území Prusie znovu inkarnovalo veľké množstvo Duší, ktoré tu kedysi žili a tvorili. A takto môžeme pristúpiť k obsahu prastarého proroctva, ktoré po tisícročia Noci Svaroga prežilo, naplnilo, resp. napĺňa sa a najmä došlo nakoniec tam kde malo – až k nám. Síce špecifickým spôsobom – jeho nositeľkou sa stala kresťanka – ale to iba zdôrazňuje známy fakt, že treba zásadne rozlišovať medzi nositeľom informácie a informáciou samotnou. Priblížme si teda známe fakty udalostí, ktoré nám umožnili spoznať prastaré proroctvo.

Kedysi začiatkom roku 2001 trávili tri turistky z Ruska – kresťanky – dovolenku na východnom pobreží Indie v štáte Orissa (r. 2011 bol premenovaný na Odisha) v lokalite Puri.

V blízkosti sa nachádzal chrám – vekom niečo nad tisíc rokov – menom Džannata, t.j. Vládca Vesmíru. Každý žijúci hinduista má raz za život tento chrám navštíviť – teda ide o cca 1 miliardu ľudí dnes. Napriek tomu, že chrám nefunguje ako turistická atrakcia – bežne doň turistov nevpúšťajú – sa naše tri ruské turistky rozhodli zahnať nudu z pláže a navštíviť ho. Keď sa k nemu blížili, tak im naproti vyšiel jeden svätec z chrámu. Neočakávane sa ich opýtal, kde sa narodili. Prvá odpovedala v Moskve, druhá v Novosibírsku, ale tretia – okrem iného psychologička a astrologička – zaváhala. Hoci žije a podniká už 40 rokov v Moskve, narodila sa v Kaliningrade, bývalom hlavnom meste Pruska – nie však pôvodného ale kresťanského, t.j. nového. Po krátkej úvahe usúdila, že bude lepšie povedať „z Pruska“, lebo o Kaliningrade asi nik miestny nepočul. A nato im svätec hneď vysvetlil, že existuje toto prastaré proroctvo:

„Keď po skončení Kali Jugy sa Čakra nad chrámom otočí o 180°, keď v chráme vyschne studňa, keď príde niekto z Ruska a Pruska aby sa uzavrela línia PRUSSA-RUSSA-ORISSA; tak potom dôjde k veľkej potope v Bengálskom zálive, vtedy dôjde k obratu všemocného Času a začne sa Zlatý Vҍk.“

Svätec im zároveň vysvetlil, že Čakra nad chrámom sa už otočila, studňa už vyschla, a že hoci do týchto miest už pricestovalo množstvo turistov, až doteraz nikto nepovedal, že je z Pruska. Príchodzia z Pruska sa takto stala Nositeľkou prastarého proroctva. Spojením týchto troch území – Pruska-Ruska-Orissi – vzniká pomyslená „Zlatá niť“ spájajúca národy týchto území. Práve národy na a nad Zlatou niťou dosiahnu veľké Blaho pre Duchovný vývoj v Zlatom Veku. Slovieni žili a žijú nad aj pod Zlatou niťou, sloveni a Slováci iba pod.

Svätec ďalej povedal, že Duchovné prebudenie sa začne v Rusku, ale duchovný trón budúcej Kultúry nemôže stáť na jednej nohe. Indovia v Orisse síce uchovali Znanie, ale aby celá jeho tvorivá energia mohla stúpať nahor, je potrebných viac oporných bodov. Práve preto sú Prussia, Russia a Orissa tri nevyhnutné opory nástupu Zlatého Vҍku.

V tom roku to bolo všetko, dievčatá odišli domov, do Ruska. Svätec sľúbil astrologičke, že ju bude o ďalších zmenách informovať. Ďalšiu správu dostala 28. júla 2004: „Dnes v noci došlo k prepnutiu toku Času. Až do poslednej chvíle nebolo žiadnej istoty, že sa tak stane práve teraz. Vektor času sa zmenil.“

Po určitom čase došlo k známej povodni v Bengálskom zálive. Išlo pravdepodobne o následok testu tektonickej zbrane vojenským námorníctvom USA, pri ktorom zahynulo v Indonézii okolo 200 000 ľudí. Vlna zasiahla aj pobrežie Indie. Nech už bol dôvod akýkoľvek, naplnili sa všetky body proroctva predpovedajúceho nástup Zlatého Vҍku.

Čas – ako všetko vo Vesmíre – má cyklický charakter, t.j. svojim spôsobom vykonáva kyvadlový pohyb. Keď kyvadlo zmení smer, človekovia si na to skoro zvyknú. Život sa však – síce nebadane – začne meniť. Čím ďalej, tým bude rýchlejší, a v ňom sa budú postupne meniť aj človekovia. V čase nástupu Zlatého Vҍku začne narastať Živel Cnosti. Po nejakom čase sa to stane zrejmé pre všetkých. Prvé však nastanú premeny v Prírode. Čas zmenil svoj Vektor smerom nie nazad – ako by sa dalo čakať – ale nahor. Zatiaľ – zotrvačnosťou – stále prevláda Živel Nevedomosti, ale ničivé tendencie Kali Jugy (Noci Svaroga) – v zmysle blokovania schopnosti človekov poznávať – postupne slabnú. Začiatok koordinačných zmien budú sprevádzať zmeny v klíme Zeme.

Existenciu troch Živlov, v ktorých sa neustále nachádzame už poznáme. Je to pôvodný védický koncept.

Živel Nevedomosti dosiahol počas Noci Svaroga maximálnu intenzitu, pričom Živel Cnosti bol na úrovni iba cca 25%. Intenzita Živlov nekopíruje nástup iného Vҍku okamžite, ale vždy s oneskorením. Je to preto, lebo skokové zmeny sú najničivejšie. Živel Nevedomosti bude ešte niekoľko rokov dominantný, ale jeho intenzita každým dňom upadá. Intenzitu možno rozpoznať podľa toho, že človekovia aj ľudia aj vlády jedno hovoria a druhé robia. Všetko je teda úplne naopak. USA hovoria, že bojujú proti terorizmu, ale v skutočnosti sú hlavným teroristom a podobne. Práve preto sú typickou charakteristikou Noci Svaroga lož a klam. Narastanie Živlu Cnosti však spôsobuje, že viac a viac človekov už dokáže vidieť lož bez ohľadu na to, že všetky médiá ju zakrývajú ako sa dá. Práve táto „zotrvačnosť“ Živlov umožnila našu existenciu aj počas najťažšej fázy Noci Svaroga – zachovalá časť Živlu Cnosti stačila.

Doplňme, že počas dominancie Noci Svaroga prichádza mnoho falošných prorokov, dochádza k mnohým nekalým manipuláciám, vzniká množstvo rôznych siekt a objavuje sa množstvo „lovcov Duší“. Preto jednou z najdôležitejších vecí dnes je nadviazať priamy kontakt so Stvoriteľom Rodom skrz Srdce – nie skrz egregor popov.

Cyklickú podstatu zmeny Vekov môžeme zobraziť aj takto:

Ak máme zodpovedajúce Znanie, tak v zmene Vҍkov nevidíme žiadne „konšpiračné teórie“, ale predpovedateľný cyklus. Je to cyklus Vesmíru, takže proti takejto Sile nemá zmysel bojovať. Nič na Zemi už nedokáže zastaviť nástup Zlatého Vҍku.

Preto nastávajú aj veľké zmeny v zemskej klíme, preto už niet predchádzajúcej stability. Midgard-Zem v novom Priestore reaguje novým spôsobom. Jarila Slnko tiež reaguje inak ako predtým. Už dokonca aj vedci pripustili, že priestor okolo Zeme je iný. Ale v novom priestore sa menia podmienky nielen pre materiálne telo, ale aj pre naše neviditeľné zložky – jemnohmotné telá.

Podľa vyjadrenia indického svätca sú územia na sever od Zlatej Nite počas obdobia prechodu našej Slnečnej sústavy „vesmírnou zákrutou“ bezpečné, Zlatá Niť však nemusí byť absolútne priamou. Územia z druhej – západnej – strany Nite sa môžu primknúť k Zlatej Niti a napojiť sa na to isté pole udalostí. Dôležitý je „Ruský Duch“ ich obyvateľov – vektor smerovania národa – nie štátna príslušnosť. Južné oblasti sú v zóne veľkého nebezpečenstva, aj keď to neznamená, že musia všetky nevyhnutne zaniknúť. Po dovŕšení obratu však budú na tom oveľa horšie ako krajiny na Sever od Zlatej Nite.

V tejto dobe je dôležité, aby sme si každý deň vedome priťahovali pozitívne myšlienky a okolnosti, čím sami vnútri seba začneme zrýchleným spôsobom generovať Živel Cnosti. Ak by sme chceli byť dôslední tak si pripomeňme, že na dosiahnutie Živlu cnosti by sme mali aj konzumovať stravu Živlu cnosti. Alkohol, drogy, mäso a podobné „dnes nevyhnutné“ zložky patria do Živlu nevedomosti. Nuž a „rovný rovného si hľadá“ – a aj nájde.

Pozrime sa teda na grafické znázornenie otočenia Vektoru Času:

Otočenie Vektoru Času nastalo 28. júla 2004, ale až pokiaľ Vektor definitívne neukončí obrat – odpojenie sa – smerom nahor, tak v našom živote budeme môcť rozoznávať určité analógie s minulými rokmi. Rok 2008 je projekciou roku 2000, 2016 zase roku 1996, rok 2019 bude analógiu obdobia prevratu u nás a po ňom nastanú určité analógie s obdobím socializmu. Nejde o opakovanie sa tých istých udalostí, ale nastáva možnosť „prevziať“ tie skúsenosti a hodnoty, ktoré sme prevratom stratili alebo sa ich ľahkovážne zriekli. Prvá vhodná situácia na definitívne odpojenie sa od aktuálneho toku Času nastane v rokoch 2025-26, potom v rokoch 2032-33 a posledná možnosť bude v r. 2041. Nie je možné neodpojiť sa od terajšieho priebehu, ale pre nás je posledný variant ten najhorší – podľa proroctva. Ďalším parametrom odpojenia sa je, aby pri moci v danom čase už stáli človekovia-pohraničníci. Sú to tí, ktorí sa narodili po r. 1970 a okolo roku 2020 majú nastúpiť do mocenských pozícií v Rusku. Práve oni majú previesť národ „cez hranice“.

Všetko doteraz opísané bolo dané ako predpoveď či odporúčania r. 2004. Posledný známy kontakt s oným svätcom z chrámu sa odohral v apríli 2005 v predvečer zatmenia. Vtedy predpovedal, že o 9 rokov sa začne vojna, v ktorej zahynie veľké množstvo človekov. Budú použité zbrane spôsobujúce rozpad tela na časti. Nastane mnoho zverstiev, zrád, ale územia Ruska sa vojnové udalosti priamo nedotknú. Situácia však nemá byť ľahká ani v Rusku, človekovia začnú odchádzať z miest. Táto situácia potrvá 5-6 rokov. Ak teda skôr nastane akékoľvek prímerie, tak mu neverte. Živel Nevedomosti, t.j. zrady bude ešte veľmi silný a vrchol krízy bol predpovedaný na obdobie 2017-2020, presnejšie jeseň 2016-2020. Situácia sa začne zlepšovať až rokom 2020.

Pre obdobie nastúpenia Prechodu budú najdôležitejšie faktory u človekov Znanie, vzdelanie a Kultúra. Bez vzdelania je človek iba informovaný, a preto je ho možné ľahko zmanipulovať podľa potreby. Človek so Znaním sa manipulovať nedá. Vzdelaním by sme však mali prinavracať to, čo patrí k našej Kultúre. Svätec zároveň doplnil, že krajina je v bezpečí vtedy, ak je Znanie na prvom mieste a armáda na druhom. Komentár určite netreba.

Cnostný človek má vôľu, a kto má vôľu je vlastenec a nie zapredanec a zbabelec.

Na konci krízového obdobia už nemá existovať ani dolár, nebude ho viac treba. Na Západ vôbec nemá význam sa ohliadať, nebude tam nič pre nás. Budúcnosť je na Východe, t.j. na Sever od Zlatej Nite. Západ síce nejako niekde prežije, ale už tam viac niet životnej sily, niet tam viac budúcnosti.

Toľko teda prastaré proroctvo. Ani niet veľmi čo dodať. Vyzerá to tak, že bez nás, Západných Slovanov Zlatý Vҍk nenastane. Možno práve toto v skutočnosti vyjadruje Svätoplukovo podobenstvo o troch prútoch.

Zároveň však nie je ťažko uhádnuť, prečo pozorujeme takú silnú renesanciu exorcistov u kresťanov. Čiernych mágov si horúčkovite chystá Vatikán aj Moskva – Tretí Rím. Ak sa im podarí ovládnuť mysle našej mládeže – a pracujú húževnato aj na Slovensku – tak r. 2041 sa dožiť nemusíme, ale oni si zabezpečia svoj offshoreový blahobyt až do konca. Ich konca, náš príde skôr. Zobuďme sa konečne.

23.05.2016

NAŠI PARTNERI: