PREDKOVIA, NIE BOHOVIA

14. júna 2019 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Príchod nových poznatkov sa za posledné obdobie značne zvýšil. Stávajú sa nám známe skutočnosti, ktoré boli pred nami stáročia ukrývané. Ukrývanie malo jednu veľkú príčinu – trvalo nás udržať v nekonečnom, bludnom kruhu narodení a smrtí – v Samsáre. Takto sme sa stali trvalým zdrojom potravy pre tých, ktorí nás pod touto kontrolou držia. Prečo a načo sme už neraz písali.

Pôvod Živatmy a dôvod neustáleho stúpania nahor po Zlatej Strednej ceste Duchovného vývoja sme už tiež vysvetlili. Majme na mysli najmä to, že vyvíjať sa a postupovať nahor je našou povinnosťou. Povinnosťou danou Jediným Tvorcom Vesmíru – Ramchom.

Vyvíjať sa máme povinnosť preto, aby sme z tejto Hry – do ktorej sme dobrovoľne vstúpili – priniesli nové životné skúsenosti nazad, do Centra. Takto uzavrieme Kruh, ktorý tradične nazývame Kruh Absolútna.

Aby sme mohli nadobúdať životné skúsenosti, tak sme sa my, každý z nás – teda každá Živatma – dobrovoľne zapojili do Hry. Našu Hru nazývame 12-rozmerná, hoci my sme pôvodom (minimálne) 16-rozmerné bytosti. Hra však má význam – z pohľadu Jediného Tvorcu – len vtedy, ak kolobeh Živatiem neprestáva a celý Vesmír sa dynamicky vyvíja. Ak sa Živatmy prestanú z Hry vracať môže to znamenať aj to, že už v nej žiadne nie sú. Vtedy existencia každej Hry stráca zmysel a takáto Hra je zlikvidovaná.

Rozhodnutie o likvidácii našej Hry nám už bolo „doručené“. Živatmy, ktoré sú v nej zacyklené dostali poslednú možnosť sa z nej vrátiť. Astrál už zostavil Novú Hru, do ktorej sa postupne svojimi čakrálnymi a priestorovými štruktúrami presúvame. Ako? Túto odpoveď už pozná vari každý z našich čitateľov: čistka-meditácia. Inak to nejde.

Čistíme sa cez uvedomenie, oslobodenie ide cez vedomie. Preto začíname formuláciou poznám – odriekam sa – oslobodzujem sa. Takto vyjadrujeme poznanie – uvedomenie – výber (naše rozhodnutie).

Musíme zdôrazniť, že zbytočne sa je čistiť, ak sa po čistke dobrovoľne vrátime k starému spôsobu života, k starým myšlienkam a plánom, k podriaďovaniu sa cudzej vôli.

Náš prístup do Jemnohmotného Sveta – ak máme napracovaný Potenciál z minulých životov – je naša osobná, energetická čistota. Ale ak sú na nás naváľané cudzie programy, tak Jemnohmotný Svet bude brať do úvahy tieto programy, nie náš Potenciál.

Tu treba ešte vedieť, že na všetko to, čoho sa dobrovoľne zriekame majú právo Bohovia. Všetko – vrátane potratov. Potrat je zrieknutie sa potomstva. Tu je však najstrašnejšie to, že každý biely človek sa rodí s celým svojim Potenciálom a Svietivosťou, ktoré si napracoval z minulých životov. Pri dobrovoľnom potrate je celý Potenciál aj so Svietivosťou z minulých inkarnácií tohto nenarodeného človiečika daný k dispozícii bohom/parazitom! Opakujeme – celý tento parazitický proces riadia Bohovia.

V súčasnosti sme „uchytení“ ešte v starej, ale zároveň už aj čiastočne v Novej Hre. Odpájanie sa od starej Hry je spojené s odpájaním sa od parametrov jej vnútorných priestorových štruktúr, teda od strachov, emócií, Matríc, ale aj Svedomia. Svedomia hovoríme preto, lebo sme už poväčšine stratili pojem o tom, čo to vlastne Svedomie je. Môžeme ho charakterizovať jednoducho: Nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe. Všetko ostatné je už iba zvrátená forma. Ale Svedomie je aj tak iba projekciou Spravodlivosti do daného priestoru, času a podmienok. Je to – inak povedané – jedna z hrán Obrazu Spravodlivosť.

Teda Svedomie nie je to, čo sa dá „vyčistiť“ u popa na spovedi.

Inými slovami, odpájame sa ako od Ambícií, tak aj od Svedomia. Odpájanie je možné jedine výstupom do vyšších a vyšších čakrálnych a priestorových štruktúr. Napríklad akákoľvek Matrica (Matrix) siaha iba po 6. čakrálnu a priestorovú štruktúru. Žiaden Matrix nad 6. čakrou nie je schopný existovať. V takejto „výške“ sa už nemá o čo uchytiť.

Každá Matrica (Matrix) má svoje vlastné pole Hry, Pravidlá, podľa ktorých hrá a Nástroje, ktoré na kontrolu v Hre používa. Existuje Matrica, ktorej pole Hry nazývame Egoizmus – teda tak či onak Ambície. Ďalšia Matrica – dnes veľmi rozšírená – má pole Hry koncentrované na Spotrebiteľa (tiež Ambície). Nástroje tejto Matrice majú za úlohu zmeniť človeka na Spotrebiteľa. Všetky Matrice zostavili a zaviedli do užívania ľudia, pričom generálnym objednávateľom je vždy Vatikán.

Egoista či Spotrebiteľ – vždy sú to Ambície. Jedinec pevne uchytený v ktorejkoľvek Matrici bude zlikvidovaný spolu s 12-rozmernou Hrou. Aj keď má Živatmu. Medzi hľadaním najlepšej ceny pre Seba a uspokojovaním Seba bez ohľadu na Rod či Národ niet priestoru pre vývoj Živatmy. Rozhodnutie však každý vykonal sám za seba.

Matríc je samozrejme oveľa viac. Pripomeňme si ešte aj to, ako začali naše vkladanie do Matrice „Rozdeľ a panuj“. Za socializmu pôda patrila Národu – preto v rámci prípravy prevratu najskôr zrealizovali preklasifikovanie „národné“ na „štátne“. Po prevrate už iba „porozdávali“ kedysi národné na kúsky „moje“. Takto sa naše ponímanie z jedného národného prekonvertovalo na „moje“ a (ešte) „nie moje“. Podelili, rozdelili a podmanili si nás, naše vedomie sa stiahlo z celej krajiny (národné) na „moje“. Zem celého národa zmenili na súkromné vlastníctvo svojho pozemku. Tým dosiahli, že každého zaujíma iba to jeho a nič viac. V skutočnosti nás chytili na chamtivosť – presne tak, ako chytajú opice. Do džbánu vložia banán, a keď ho opica uchopí, tak ho už nedokáže pustiť. S džbánom na ruke sa nedá liezť po stromoch, a preto opicu chytia.

Tu bude užitočné ešte raz priblížiť rozdiel medzi Človekom a Ľudinom. Bez ohľadu na to, ako sme tieto kategórie chápali za Noci Svaroga. Sme totiž už v Ráne Svaroga a vidíme oveľa ďalej.

Ľudina je spravidla Tvar alebo Zmesok. Preto „spravidla“, lebo tu – dočasne – patria aj naše deti. Deti sa vždy rodia iba s tromi aktívnymi čakrami, ale podľa celkového tvaru biopoľa dokáže žrec určiť, „koľkočakrové“ dieťa bude keď dorastie. Naše deti sa teda postupne zmenia na človekov, ale Tvari či Zmeskovia nikdy.

Energetické telá – čakrovú štruktúry – však majú spravidla aj oni. Ide iba o to, čo do vyšších čakrových a priestorových štruktúr koncentrujú. Vedomie je uvedomovanie si znania, čo v prípade človekov prebieha výstupom Živatmy vyššie a vyššie. U ľudí sa do vyšších čakier – najmä pri spoločných, skupinových meditáciách – koncentruje iba psychická energia, pretože Živatmu nemajú. Bytosti vytvorené vnútri 12-rozmernej Hry sú bez Živatmy.

Keď sa psychická energia skoncentruje v kritickom množstve, tak sa dosiahne stav vedomia samoexistencie. Toto je aj prípad vzniku Egregoru. Trojčakroví ľudia sa v spoločných meditáciách môžu dostať do – ako to neraz nazývajú oni sami – 6. rozmeru či 6. Neba. To je však ich absolútny limit. Ak sa však človek úmyselne drží v nízkych priestorových štruktúrach – najtypickejšia je 3./4., tak podlieha ich riadeniu napriek tomu, že sám má oveľa vyšší potenciál. Ten takto poslúži im.

Jedným z najrozšírenejších „lákadiel“ je láska, na ktorú sa odvoláva aj celé kresťanské náboženstvo. To preto, lebo táto frekvencia zodpovedá 4. čakre. A tak sa aj 5. čakroví človekovia/muži dobrovoľne podriaďujú Zmeskom. O 7/8 čakrových ženách, ktoré si na čelo namaľujú bod, aby skoncentrovali pozornosť a teda aj Živatmu do 6. čakry – na „radu“ Krišnaitov – už ani nehovoriac.

Keď už sme pri čakrách, tak pridáme jednu poznámku. Hoci striktné dodržiavanie tradičného Slovanstva nám dnes už nepomôže, nie je celkom jedno, ako sa obliekame. Krátke rukávy a nohavice sú principiálne nerozumné. Slnečné lúče dopadajúce priamo na pokožku spôsobujú zrýchlenie procesu starnutia a urýchlene spaľujú životnú energiu, ktorá by mala okolo tela vytvárať ochranný energetický obal formou torzných polí. Okrem iného zmena farby kože pôsobí ako filter – a tak namiesto bielych lúčov začíname prepúšťať do organizmu tmavé. Bojový mág poľahky z povrchu holej ruky či nohy odoberie energiu a každý úder – aj pri super bicepsoch – mu nikdy neublíži. Keď už sme pri tom, tak aj tetovanie „pomáha“. V minulosti bolo odlišujúcim znakom na označovanie prostitútok a zločincov. Malo však aj silnú aktívnu funkciu. Tam kde je tetovanie sa na energetickom tele vytvára „diera“. Bioenergetický obal už nikdy nebude v oblasti tých čakier, kde je tetovanie umiestnené celistvý. Takýto jedinec je už natrvalo pod kontrolou toho, kto vie pracovať s energiou. Nepomôžu žiadne cvičenia a tréningy. Je to trvalý kaz – ako do boja, tak aj do mágie.

A treba vedieť, že počet takých, ktorí budú vedieť pracovať s energetickými poľami ako s bojovým prostriedkom bude narastať. A to na oboch stranách.

Žena v oblečení s dierami na ramenách, odkrytým pupkom či odhalenými členkami umožňuje bezproblémové odčerpávanie svojej životnej energie. Navyše koncentrácia cudzích pohľadov na odhalené brucho či členky má aj iný dôsledok. Kde sa koncentruje pozornosť okoloidúcich, tak ide aj Živatma. Keďže platí Kon Troch Rozmerností, tak takáto žena už nemôže porodiť dieťa človeka (každý môže tvoriť iba o 3 rozmernosti pod svojou). To sa môže počať iba z vyšších rozmerností. Počať možno môže – ale dieťa bude bez Živatmy (porušený Kon) – teda Zmesok alebo Tvar. Smrť Rodu…

Dieťa nečloveka môžu počať aj človekovia pri oplodnení pod vplyvom alkoholu alebo drog. Nikdy to už nebude človek, lebo nemá Živatmu. Alkohol je vôbec strašný likvidátor človekov.

Po odstránení kliatby z nás všetkých Slovanov je rozhodujúcim faktorom medzi konaním a pasivitou Vôľa. Tá bola uväznená pod Mariánskou horou nad Levočou. Dnes je voľná a rozšírila sa po celom území niekdajšej Rusi Slovienov. Silnie každým dňom a je nám k dispozícii každým dňom viac a viac. Na človekov sa uchytáva skrz štruktúru Krvi. Čistá krv umožňuje silnú Vôľu, Vôľu Slovienov. Vôľa sa však uplatňuje na úrovni 8. čakrálnej a priestorovej rozmernosti. Kto má nezávislú Vôľu, ten je určite nad každým Matrixom (6. rozmernosť). Pripomeňme si ešte, že film Matrix síce ukázal ako funguje Matrica, ale príklad bol ukázaný na „prázdnej“ Matrici – bez zadefinovaného poľa Hry. Je to iba príklad na dodržanie Konu a vyhnutiu sa dôsledku jeho porušenia.

Kto je vysoko, ten nepodlieha riadeniu Bohov. A prečo ich riadeniu?

V 9. čakrálnej a priestorovej rozmernosti 12-rozmernej Hry sídlia Bohovia. Musia byť Temní aj Svetlí, aby bol zachovaný Kon. Nepoznanie Konov neoslobodzuje od zodpovednosti, preto je vždy zásadné „naše rozhodnutie“. 12-rozmerná Hra – mimochodom, v tradičnom Slovanstve neraz nazývaná aj „Perúnovo Vajce“ – bola ako všetky Hry zostavená tak, aby sa Živatma mohla vyvíjať nahor pri spoznávaní Konov. Pôvodná konštrukcia zabezpečovala, že na toho, kto porušil Kon nadobúdajú právo dozorcovia v 9. rozmernosti – Bohovia. Na Temnej strane tam sídlia nám známi diabli, besi, démoni, čerti, Satan, na Svetlej anjeli a archanjeli. Sú to dozorcovia vnútri Hry. Majú právo na každého, kto porušuje Kony. To právo majú dané dohodou so Stvoriteľom.

Niečo sa však stalo a dozorcovia namiesto iba trestania porušovania Konov začali provokovať na porušovanie Konov. Je ľahké vmanévrovať do nejakej dohody človeka, ktorý nepozná všetky Kony Stavby Sveta a dozorcovia aj začali podnecovať človekov k zlému rozhodnutiu. Ak však človek raz uzavrie dohodu s Bohmi (je jedno či Svetlými alebo Temnými), tak dohoda je (ako akt nášho slobodného rozhodnutia) rešpektovaná aj Konmi, a teda dozorcovia nepodliehajú trestu zo strany Konov. A tu sa nachádza väčšina z nás.

Dohody platia všetky – aj tie, ktoré boli uzavreté v minulých inkarnáciách, aj tie, ktoré uzatvárame v priestoroch sna, alebo v priestore medzi snom a realitou. Všetky dohody v Javi platia!

Čerti, besi, diabli, Satan, anjeli, archanjeli a iní vstupujú do materiálneho Sveta Javi a človek musí následky svojich dohôd karmicky odrábať, hoci nič – okrem uzavretia dohody toto umožňujúcej – nespáchal.

Tieto karmické väzby možno očistiť iba čistkou, meditáciou a preklínaním. Spočívaním vo všeobecnej láske (na 4. čakre) nemožno zrušiť nič, pretože táto výška je veľmi nízka a plne pod kontrolou 9. čakry (Rozmernosti Bohov).

Teda tak, Bohovia je pasca, ktorú nám do Slovanstva „nezištne“ implementovali Jezuiti. Naša tradícia si ctí Predkov – Perún, Svarog, Lada, Tarch a všetci ostatní sú Predkovia. Ak im pridáme funkciu „Boh“, tak ich „vmontujeme“ do 9. rozmernosti. Znamená to, že vzývanie ich Sily a Potenciálu – lebo oni na dietky so Živatmou vždy reagujú – smeruje k parazitom do 9. priestorovej rozmernosti. Oni ich síce vzývať nemôžu, ale ich Potenciál používať môžu, ak im ho takto „dodáme“. Teda Perún, Svarog, Sventovít, Lada a ostatní áno, Boh Perún, Boh Svarog a iní Bohovia NIE.

Treba vedieť aj to, že každým agresívnym konaním spúšťame program na sebalikvidáciu, ale aj likvidáciu svojich blízkych – ak je tento akt prvotný a nie iba reakcia na spáchané zlo. Agresívni človekovia sú vítanou potravou Bohov. A v podstate všetky televízne programy dnes generujú agresivitu – teda ich tvorba je riadená zo 6. priestorovej úrovne, a tá je priamo riadená z 9. priestorovej úrovne. Teda súvislosti sú už jasné: 6. úroveň je úroveň sluhov 9. rozmernosti. Vláda a parlament sú v 6. rozmernosti a podliehajú riadeniu z 9. rozmernosti. A vytvárajú pre nás podmienky na život n úrovni 3. rozmernosti.

Pri očistení sa od negatívov sme sa už na seminároch všetci dostali do 16. a vyššej rozmernostnej úrovne, teda vysoko NAD rozmernosť BOHOV. A naša úloha – povinnosť – je vystúpať ešte oveľa vyššie. Vektor pôsobenia Bohov je orientovaný nadol – smerom na využívanie potenciálu človekov (obrázok). Vektor pôsobenia človeka je orientovaný nahor – smerom k výstupu do Svargy. Vystúpiť však možno iba po Zlatej Strednej Ceste Duchovného vývoja. A aj medzi Bohmi sú takí, ktorí sa chcú tam dostať – ale nato sa musia narodiť ako človek a vystúpiť presne ako my.

Tieto informácie patria k Znaniu Rána Svaroga, teda Znaniu Zlatého Veku. Dlho doteraz sme dostávali informácie ako prežiť Noc Svaroga a pritom si zachovať Znanie a Potenciál. To bolo Znanie tradičného Slovanstva. Nič na tomto Znaní nie je zlé – je však určené do úplne inej situácie. Zimu sme prežili ako sa dalo, a preto je čas vedieť, ako sa žije v Lete.

Mnoho z poznania Slovanstva je dnes nadobro stratené, ale to je v dnešnej situácii v podstate aj dobre, pretože dnes potrebujeme vedieť ako žiť v jari, ale nie na lyžiach. Informácie sa už musíme učiť čerpať sami „on line“ z Astrálu, a nie od kdejakých „poradcov“ či popov sprostredkovateľov, pretože nakoniec aj tak zistíme, že za nimi sú Jezuiti.

Dnes je však aj veľa hlásateľov napojených na rôzne komunikačné kanály z Jemnohmotného Sveta. Kanálov je nespočetné množstvo – sú z piatej, siedmej, šestnástej, dvestopäťdesiatejšiestej či akejkoľvek inej dimenzie. Kanály však tiež majú svoje frekvencie a nie všetky sú zo Svetov Svetla – zo Svargy. Preto je vždy mimoriadne dôležité vysledovať z akej dimenzie ten-ktorý kanál prichádza. Zdalo by sa, že ak hlása lásku ku všetkým, tak je absolútne v poriadku. Ale láska je iba štvrtá dimenzia. Nič viac a nič menej. Nám treba ísť vyššie, oveľa vyššie. Zastavenie pohybu znamená smrť.

Ozývajú sa hlasy, že načo preklínať. Nuž, druhá možnosť je ich fyzicky zlikvidovať – ale tu dôrazne varujeme, že to nemá význam robiť. Najskôr treba zničiť tých, ktorí ich oživujú v Jemnohmotnom Svete – Astrále. Zničenie objektu v Astrále znamená zničenie príčiny. Dôsledok potom nevyhnutne príde do materializácie, aj keď s časovým oneskorením. Bude však definitívny.

Už sme v minulosti písali o nedotknuteľnosti Cigánov v Astrále, ktorú neprávom nadobudli v Indii od potomkov Katarov. Časť ich krvi bola naša a dávala mnohým z nich právo nosiť korunu v Astrále. Už to je minulosť – ich nedotknuteľnosť v Astrále sa podarilo zničiť. Znamená to, že ich viac nepotrebujú ani Temní žreci. Prečo? Lebo ak mali právo nosiť korunu, tak ich používali na to, aby cez nich vládli nad bielymi človekmi.

Anglická kráľovská rodina má tiež časť krvi Cigánov. Zničením ich prístupu do Astrálu skrz krv stratila anglická kráľovná právo nosiť v Astrále korunu. Ak by si ju napriek tomu v Javi ponechala, tak podlieha odvete Konu – likvidácii. Teraz majú dve možnosti, ak si chcú zachovať vládu. Buď vziať do rodiny bielych človekov, alebo miešaných čiernych, teda niekoho, kto má vďaka zmiešanej časti krvi aj takú časť bielej krvi, ktorá dá právo nosiť korunu.

Rola Cigánov pre Temných skončila – používali ich práve kvôli tomuto prístupu. Keď túto vlastnosť v Astrále stratili, nie sú pre nich viac zaujímaví.

Aj tento – veľmi dôležitý – krok bol zrealizovaný preklínaním.

Svet sa mení pred našimi očami. Treba však vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme.

14.06.2019

NAŠI PARTNERI: