PREMENY SVETA

23. marca 2020 | OKOLO SVETA, UŽITOČNÉ VECI

Dnes začneme netradičným spôsobom – pozrieme sa na niektoré aspekty vojenských operácií a manévrov v Európe. Máme akosi vo zvyku hádzať všetky takého podujatia do jedného vreca ako svojvôľu Západu, ale zdanie niekedy klame.

Poznámka „niekedy“ je v tomto prípade veľmi dôležitá, pretože to, čo sa tu dočítate bude dosť silná káva aj pre tých, ktorí si navykli na všakovaké „konšpiračné teórie“. Nebudeme komentovať tých, ktorí nám a podobným stránkam „udelili“ punc konšpirátorov. V skutočnosti sú ďaleko za opicami – ale práve takých potrebujú na takúto robotu najímať. Odvolávame sa na fakt objasnenia verejnosti pôvodu pojmu „konšpiračné teórie“ profesorom Lance Dehaven-Smithom v roku 2013. Profesor ukázal, že samotný termín „konšpiračné teórie“ pochádza z dielne CIA, ktorá ho systematicky rozšírila ako prostriedok na podrazenie nôh kritikom správy Warrenovej komisie, ktorá uvádza, že prezident Kennedy bol zabitý Oswaldom. Kto teda aj naďalej operuje s takouto terminológiou uviazol ďaleko v minulom storočí…

V prvej polovici marca 2020 oficiálne prebehli spoločné cvičenia bieloruských a britských špeciálnych jednotiek pri meste Vitebsk v Bielorusku. Vykonanie týchto spoločných cvičení vyvolalo v prokremeľských médiách veľkú vlnu kritiky, ale všetky očividne pracovali podľa rovnakých nôt. Zdalo by sa, že hlavným dôvodom nevôle prokremeľských médií je účasť kráľovských jednotiek na akcii v Bielorusku bez povolenia Kremľa.

Krátka vsuvka. Našim čitateľom je už určte jasný rozdiel medzi bratským ruským národom a oligarchickým putinovským režimom. Ostatne to, že ZSSR prestane dočasne existovať (asi na 25-30 rokov) predpovedal vo svojich dielach aj Stalin. Podľa jeho predpovede sa však vráti v novej podobe nazad.

Spoločné manévre za účasti 42. bataliónu kráľovskej námornej pechoty a bieloruských výsadkových vojsk v rámci cvičenia „Zimný partizán“ na počesť bieloruských partizánov v Druhej svetovej vojne boli spájané s operáciami vojsk NATO v Európe v rámci cvičenia Defender Europe-2020. Musíme však dodať, že čo do podstaty týchto vojenských operácií je účasť a ciele britských špeciálnych jednotiek v Bielorusku absolútne nezávislá od velenia NATO. Prečo a načo o chvíľu neskôr.

Fakty uvádzané v tomto článku nie je možné oficiálne overiť, na čo upozorňujeme vopred. Podávame ich preto, lebo čo do podstaty súhlasia s tým vektorom vývoja, ktorý v podstate – v súvislosti so zmenami sveta – očakávame.

Ak aj sú v značnej miere pravdivé, aj tak nemusia prebehnúť v režime rýchleho alebo doslovného módu“, pretože takéto niečo má mnoho vzájomných súvislostí. Teda ako zvyčajne – všetko si overte vlastnou energetickou reakciou. Iba to je adekvátna reakcia samostatného Človeka.

Výsledky však môžu byť viditeľné už čoskoro, pričom ich súvislosti budú väčšine nejasné.

V kontexte udalostí, ktoré za vonkajšou fasádou rozhodujú o skutočnom behu sveta sa často spomína slovo „trust“. V kontexte nášho článku „trust“ znamená komplexné riadenie cez účet a vytváranie globálnej bilancie aktív, v rámci ktorej sa vykonáva emisia peňazí všetkými účastníkmi trustu podľa jednotných pravidiel a na základe kvót, záznamoch o vzájomných dlhoch, účtovaní rastu komoditných zásob a aktív s následným prerozdelením konečných výhod všetkým príjemcom.

Začneme odvolávkou na jedno zo série vysielaní ruského internetového rozhlasu, ktoré možno že aj poznáte:

Už dávnejšie sme načali tému návratu ZSSR, ktorá má samozrejme priamu väzbu nielen na socialistické Československo, ale – ako sa ukazuje – aj na ostané krajiny bývalého Východného bloku. Rozhodne však nikto neočakával, že v podstate priama podpora návratu ZSSR bude preukázaná zo Západu. Okolo 10. marca t.r. sa na nevládnych a nepiakinovských internetových zdrojoch Ruska začali objavovať informácie o dokumentoch ICO. Tieto dokumenty sú zatiaľ nedostupné, resp. nie plne dostupné verejnosti, ale podľa údajov zo spravodajských zdrojov ide približne o takýto druh udalostí:

Z troch verejných a 4 utajených dokumentov sa dá usúdiť, že udalosti súvisiace s návratom ZSSR začínajú na medzinárodnej aréne naberať pozitívny vektor. Materiál zverejnený na YouTube 10. marca 2020 uvádza, že minister financií USA Steven Mnuchin si dal predvolať veľvyslanca Ruskej Federácie. Cieľom tohto naozaj nezvyčajného predvolania bolo upovedomenie veľvyslanca RF-ie o určitých pripravovaných, špecifických opatreniach zo strany USA voči RF-ii.

Situácia je veľmi prostá. Súvisiace dokumenty ICO už boli distribuované hlavám všetkých štátov formou tajných protokolov. Dokumenty hovoria, že územie ZSSR v súlade s trustom NEW WORLD ORDER z roku 1943 je nedotknuteľné a nedeliteľné, že aj hranice ZSSR sú nedotknuteľné a nedeliteľné, čo znamená, že sú pod pozorným dohľadom svetového spoločenstva. To isté platí aj pre tovary a všetky druhy energetických zdrojov, ktoré prechádzajú hranicu a pochádzajú z územia ZSSR. Tieto sa budú môcť vyvážať jedine s označením „Made in USSR“, alebo môžu byť vyrobené na základe kontraktu ZSSR s konkrétnym obchodným partnerom. Toto platí pre všetky krajiny bez ohľadu na kontinent. V opačnom prípade budú všetky takéto tovary považované za kontraband a podliehajú stiahnutiu z obehu a konfiškácii bez náhrady, pričom RF-ia nedostane žiadnu finančnú kompenzáciu.

Toto je inštrukcia vychádzajúca z najdôležitejšej časti Ústavy ZSSR, ktorá hovorí, že všetky nerastné zemské zdroje a bohatstvá patria Sovietskemu národu. Kradnúť ich nemá právo ani RF-ia, ani novoregistrovaná Kooperácia Rusko. Ani jeden z týchto subjektov nemá právo disponovať so sovietskymi zemskými zdrojmi/ surovinami.

Veľvyslanec RF-ie prevzal ultimátum, v ktorom bolo vysvetlené, že ak do konca mesiaca marca 2020 nebudú predložené dokumenty, ktoré jednoznačne preukážu, že sovietsky národ (t.j. majiteľ podľa Ústavy ZSSR) nenamieta proti predaju a vývozu ropy, zemného plynu, priemyselnej produkcie, elektriny, surovín a tovarov, tak USA uvedené opatrenia nasadia.

Od apríla bude taký právny stav, že RF-ia nebude schopná preukázať, ako nadobudla to, čo patrí sovietskemu národu.

Takže za aké to „úpravy“ Ústavy vlastne majú Rusi hlasovať..?

Vyzerá to tak, že dozrieva čas na vyvedenie zodpovednosti za rozkradnutie národného majetku, a to bez akejkoľvek silovej akcie zvnútra krajiny.

Existuje predpoklad, že v Rusku v armádnych kruhoch začal proces preberania moci orgánmi sovietskej vojenskej moci. ZSSR – rovnako ako ČSSR – síce právne existuje, ale nemá žiaden personál, žiadne vytvorené orgány štátnej správy. V takom prípade – keď štátna moc nemôže byť vykonávaná – nastáva vyhlásenie vojnového stavu, t.j. moc realizuje armáda ZSSR. Sovietska vojenská moc je však subjektom na obranu sovietskeho národa.

Oligarchický putinovský režim nemá záujem, aby sa národ voľne nadýchol, veď už 30 rokov mu pijú krv, nútia dôchodcov, veteránov Druhej svetovej vojny, aby prehrabávali smetné kontajnery. Až doteraz si všetci mysleli, že už je po všetkom, že za svoje činy sa nebudú musieť nikdy a nikomu zodpovedať.

Možné je však aj to, že zodpovednosť sa bude vymáhať aj prostredníctvom poľných súdov – čo vojnový stav umožňuje.

V súvislosti s videom v časti okolo 16:20 minúty záznamu je ukázaný prípad, ako ukrajinskí policajti ktorých poslali potlačiť zhromaždenie občanov – rozkaz neposlúchli, poodhadzovali štíty a postavili sa na stranu národa. Ukrajinci začali s veľmi silným precedensom. Ukrajina, rovnako ako RF-ia, je tiež pod zahraničným riadením. Ostatne, pod takýmto riadením sú nielen všetky krajiny bývalého ZSSR, ale celkovo Sovietskeho bloku. Jedno je však isté, určite ani jedna krajina bývalého ZSSR si toľko nevytrpela ako práve Ukrajina. Očividne to už dosiahlo vrchol a zobudili sa aj tí, ktorých režim – podobne ako v RF-ii – platí najlepšie, aby slúžili jemu, nie národu. Očividne začali rozmýšľať, čím prekročili Rubikon. Treba však vedieť, že tento osud Ukrajine spolupripravila aj RF-ia, ale nie ruský národ.

Je známe, že zeme Odesy, Nikolajeva a ďalších piatich oblastí Čiernomoria, rovnako ako aj Haličina (Západná Ukrajina), majú byť úplne zbavené obyvateľstva. Ide o objednávku určitých kruhov Západu, priateľov prezidenta Zelenského. Prezident RF-ie dokonca dostal poverenie od rady Federácie, že na „oslobodenie Ukrajiny“ môže vyslať armádu. Skutočné plány však majú úplne iné. Žiadne oslobodenie nie je v pláne, zvyšné obyvateľstvo majú podľa zákulisných plánov deportovať do Kanady. Podľa svedectiev Ukrajincov, mnoho mladých ľudí dostalo povolávací rozkaz do takých vojenských útvarov, ktoré neexistujú. Podľa ich svedectiev, Timošenková a spol. si takto zorganizovali výnosný obchod s orgánmi. Nikto sa z týchto „útvarov“ viac nevrátil.

Tu tiež netreba všetkých hádzať do jedného vreca. V súčasnosti už prebieha tvrdý boj medzi Svetovou vládou a vedením svetového Židovstva, o čom sme už písali. Je to boj na likvidáciu.

V Rusku agenti ovplyvňovania Kremľa dostávajú platy v rozmedzí 500-700 tisíc rubľov, pričom bežné penzie sa pohybujú od 6-10 000 rubľov. Najlepšie platy mimo vládneho sektora dosahujú maximálne 20 000 rubľov. Pri kurze Euro:Rubeľ okolo 1:70-80 ide o katastrofálne nízke platy, ktoré nestačia na normálny život.

Žid Piakin dostáva mesačne 560 000 rubľov, takže nečudo, koho chváli. V súvislosti s KOB-om jednu poznámku. V princípe platí koncepcia, že konceptuálna moc riadi ostatné zložky moci v štáte, t.j. ideologickú, súdnu, zákonodarnú aj výkonnú, t.j. vládnu. Piakin však asi zo „skromnosti“ nedopovedal celý Obraz. Krok, že Koncepcia je definitívnym riadiacim princípom platí iba ako DRUHÝ, NÁSLEDNÝ v systéme riadenia, t.j. je zavedený až potom, keď je už ustanovená základná posudzovacia štruktúra, teda IDEOLÓGIA vlastného Národa. Ideológia je totiž SÚHRN HODNÔT, ktoré sú pre riadenie konkrétneho národa dominantné. A tie má každý národ svoje – vrátane národa kresťanského. Takže stanovenie ideologického princípu je prioritné, tento stanovuje daný národ pre seba. Až potom dôjde ku kroku 2, t.j. k ustanoveniu vlastnej, národnej Koncepcie nad (cudzou) Ideológiou, svojimi Súdmi, Parlamentom a Vládou, ktorá je už všeobecne záväzná.

Kresťanský národ rád spája náboženstvo s výkonom moci, čo je v princípe zrod INKVIZÍCIE (klérofašizmus Slovenského štátu). Pretože Slovania sme iný národ, tak táto koncepcia je nám cudzia.

Dňa 10. marca 2020 v Kremli prebehlo 24 hodinové zasadanie, na ktorom „riešili“ nárast kurzu dolára. Vyvážajú sovietsku ropu aj plyn, pričom polovica Ukrajiny aj Bieloruska si ho nemôže dovoliť kúpiť, a preto kúria všakovako, najčastejšie drevom. V Rusku je situácia ešte horšia, tam na energie nestačia príjmy cca 70% obyvateľstva.

Oni však všetko ženú na Západ… dokedy?

Takže sa môžeme presunúť k jadru nášho článku, ku „konšpiratívnej“ zložke. Dňa 24.12.2016 ukončil svoju existenciu posledný globálny, emisný trust pod názvom NEW WORLD ORDER. Bol založený, odsúhlasený a podpísaný aj J. V. Stalinom na konferencii v Teheráne v roku 1943. Existoval 72 rokov na základe práv globálnych cirkevných aj majetkových emisných trustov tak, ako aj všetky predchádzajúce, podobné trusty. Napríklad Nemecký trust 1870-1943, či Veľkopoľský 1798-1870. Všetky tieto trusty boli súčasťami globálneho, emisného, božieho trustu, v rámci ktorého existovali peniaze a ich formy. Tak je organizované globálne riadenie peniazmi aj celá globálna ekonomika.

Posledný trust ukončil existenciu aj všeobecného, globálneho, božieho trustu, ktorý bol založený v roku 1302. Žiadny nový už NEBUDE. Všimnime si najmä to, že komponent „Boh“ či „Bohovia“ je principiálnou súčasťou slobodomurárskeho, jezuitsko-vatikánskeho trustu, teda ich ideológie. Znamená to – v zmysle koncepčného riadenia – že Bohovi/Bohom bola podriadená celá nadväzujúca štruktúra: (ostatné) ideológie, súdy, parlamenty aj vlády. To bola Noc Svaroga. Táto Noc bola pod nadvládou Bohov, NIE Veľkých Prҍdkov našich, ku ktorým patria aj náš Perún, Svarog, Veles a všetci ostatní.

Po ukončení každého veľkého – a o to skôr globálneho – projektu vždy prebehne AUDIT a konsolidácia súvahy koncových príjemcov. V Biblii sa toto obdobie nazýva Apokalypsa. Dnes je najdôležitejšie vedieť, kto sú tí „koneční príjemcovia“. Dôležitý je však aj ten fakt, že od roku 2006 boli všetci, ktorí majú o tomto vedieť už informovaní.

V súlade s poslednou vôľou jediného príjemcu a v súlade s prijatím na seba konečného statusu sú následnými konečnými príjemcami, teda tí, ktorým patrí celý svet aj materiálne hodnoty v ňom vrátame 7 miliárd ľudí/rabov dvaja suveréni: Alžbeta II. (patrí jej 15%) a ZSSR (patrí mu 85%).

Pretože existuje Kon Stavby Sveta, podľa ktorého je Sloboda rozhodnutia nedotknuteľná, tak slobodnými sa môžeme všetci stať iba na základe nášho slobodného rozhodnutia. Znamená to, že ten, kto chce byť slobodným sa musí sám prehlásiť do stavu občana ZSSR, Živého Človeka, na čo existuje špecifický postup. Pre nás, ako aj ostatné krajiny „bývalého“ Východného bloku je dôležité to, že patríme do sféry vplyvu – podľa platných medzinárodných dohôd – ZSSR. Ďalej teda budeme pokračovať v opise platnom pre občanov ZSSR, ale v našom prípade ide o analógiu s ČSSR.

Teraz je potrebné obnoviť riadiace štruktúry ZSSR. Existujú však tí, ktorí sa snažia radšej rozpútať 3. svetovú vojnu, len aby nedošlo k obnove ZSSR. Nezabúdajme, prebieha aj konflikt Svetová vláda – Židia.

Za daného skutkového stavu Alžbeta II. chráni svoje vlastné, suverénne záujmy, a tak 6. mája 2017 nechala zbankrotovať Puerto-Rico, v ktorom bola zaregistrovaná korporácia „Vláda USA“. O tomto priniesli správy ako americké, tak aj ruské médiá.

V máji 2017 kráľovná neočakávane navštívila aj Kremeľ a navrhla putinovcom rozhodnúť o prijatí suverénnych práv a suverenity s možným utvorením nového štátu, teda nového ZSSR. Kremeľ nepočúvol, a preto nechala zbankrotovať v Londýne registrované korporácie RF-iu aj Ukrajinu.

Vláde RF-ie bolo v minulosti navrhnuté, aby obnovila orgány ZSSR, ale oni to odmietli. Preto aj ruskú delegáciu nepustili na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN.

Je nevyhnutné obnoviť orgány ZSSR (ČSSR), ktoré však môžu obnoviť iba občania ZSSR (ČSSR). ZSSR je suverénnym dedičom Sveta, preto si každý má právo vybrať, či sa chce stať suverénom, občanom ZSSR, spoludedičom Sveta, alebo ostať v statuse „dobytok“, teda majetkom iných suverénov. Tretia možnosť neexistuje.

Ešte ostáva dodať, po kom ako jedinom zosnulom majiteľovi prechádzajú práva koncových príjemcov na ZSSR a Alžbetu II. Nuž, volal sa R. Gravett a zomrel v roku 2006. Zanechal však po sebe všeobecne záväznú poslednú vôľu. Bol to jeden z alchymistov, temných žrecov Amona. V skutočnosti to bola materializácia nesmrteľného Satana. On sám natvoril všakovakých Golemov, biorobotov, tvarov, klonov. Chceme alebo nechceme, v minulosti sme s ním a jeho služobníkmi (hoci v nevedomosti) uzatvárali dohody. Dnes sa môžeme spod týchto dohôd vyslobodiť na energetickej úrovni formou ničenia tohto negatívu dohôd (preklínaním) a fyzicky uvedomením si, rozhodnutím a vykonaním zodpovedajúceho kroku. Prehlásiť sa za Živých Človekov a občanov ZSSR (ČSSR). Takíto môžu potom vytvárať orgány ZSSR (ČSSR). Pre informáciu je zaujímavé, že aj on vo svojej poslednej vôli hovoril o Človekoch s veľkým „Č“!

Nezabudnime na postavu Satana/Volanda v Bulgakovovom diele Majster a Margarita. Bývajú prípady, kedy aj Temné štruktúry musia vyplniť Svetlú Vôľu. A Božie štruktúry sú menované v jeho poslednej vôli ako Jemu podriadené zložky.

Na celom svete existuje organizácia lóží tajných spoločností, ktorých je spolu 99. To preto, lebo stý subjekt je riadiaci – býval to materializovaný samotný Vládca Podsvetia. Toto miesto hlavy štruktúry zastával práve do r. 2006 osobne R. Gravett. V každej lóži je po 99 členov, pričom sú spravidla rozdelené po 33-och. Pán Podsvetia dal každej svojej lóži k dispozícii jedného zo svojich vyšších služobníkov, ktorý následne poskytol každému z 99 členov lóže sebe podriadených nižších služobníkov, teda Démonov. Veľmajster každého takéhoto Rádu má najvyššieho služobníka, ostatní členovia majú po jednom zo služobníkov najvyššieho z poverenej „skupiny“.

Ráno Svaroga zmenilo energetické vibrácie a Temnota musí odovzdať žezlo Silám Svetla. Je to proste cyklický proces („každý chvíľku ťahá pílku“).

Pokračujme však v praktickej rovine. Sovietska vojenská vláda zablokovala účty RF-ie, následkom čoho sa vláda RF-ie dostala do platobnej neschopnosti. Všetky prostriedky prebiehajú po stále existujúcich účtoch ZSSR. A tak všetko, čo za 30 rokov rozkradli a vyviezli za hranice bolo pripísané na ich osobný dlh. Putin akože nedávno „odpustil“ akési dlhy Afričanom, ale v skutočnosti nebolo odpustené nič, iba navýšil zahraničný dlh. Putinovci doteraz nemajú rozpočet na cieľové prostriedky – subvencie, dotácie. To, čo oni nazývajú „federálny rozpočet“ je rozpočet ZSSR. Ten prechádza cez OSN aj cez kráľovnú Alžbetu II. Pretože ZSSR je momentálne krajina bez vlastných štátnych orgánov, t.j. vlastného riadenia, tak túto funkciu má právo vykonávať kolónia Tartarie, ktorou Veľká Británia aj je. Preto ona chráni teritórium aj hranice, ktoré sú po Druhej svetovej vojne medzinárodne potvrdené, vrátane platnosti Viedenských konvencií z roku 1975. Preto všetky bývalé republiky ZSSR v skutočnosti nedospeli k žiadnemu oficiálnemu uznaniu „svojich“ hraníc. Fungujú len na vzájomných uznaniach so susedmi, čo však nie je podľa medzinárodného práva dostatočné.

RF-ia odoberala aj sovietske peniaze, preto im mohli zablokovať všetky štátne účty, ktoré až dodnes sú účtami sovietskymi. A preto ostali bez peňazí, nemajú viac k nim žiadne prístupy.

Určité cieľové prostriedky im sú presúvané, ale teraz sa už boja ich rozkrádať, pretože každá kopejka je pod striktným dohľadom. Preto Alžbeta II. už vyslala na územie ZSSR svoje špeciálne jednotky, ktoré tam vstúpili akože na spoločné cvičenie pri Vitebsku. Ich úlohy sú však úplne iné. Onedlho začnú so zatýkaním, čo možno očakávať od 1. apríla 2020.

RF-ovci mali odovzdať účtovné súvahy k 1.2.2020 a potom k 1.3.2020, čo však neučinili, neposlali vôbec nič, takže od 1.4.2020 začne proces vymáhania dlhov.

Vládnuci režim nemá ako preukázať svoje zisky, všetky tie peniaze, ktoré si poposielali do zahraničných bánk. Preto ide o zločiny, na ktoré existuje dostatok dôkazov a možno pristúpiť k zatýkaniu. Aj preto Putin vymyslel akýsi plebiscit ohľadom úprav novej Ústavy. Je však už neskoro.

Čo sa týka ozbrojených zložiek Ruska, situácia nie je pod kontrolou vlády. Armáda je síce značne infiltrovaná putinovcami, ale pozostáva z členov Národa, a teda očividne dokázala sformovať Vojnovú správu a nadviazať spoluprácu s kolóniou – Alžbetou II. Táto je sama satanistka, preto poslednú vôľu ich najvyššieho vládcu nemôže nesplniť. Okrem toho, vládnuca klika rozkradla majetok, z ktorého 15% patrí jej.

Plavidlo moskovskej putinskej vlády sa potopilo, ale topiaci sa ostali. 5 ročný trust s Izraelom uzavreli preto, pretože vlastne sformovali plavidlo v medzinárodných vodách. Pápež – Jezuiti – topiacich sa síce na čas zachránil, za čo prebral veriteľov pod svoje riadenie.

Peniaze nemajú, ale navykli si žiť nákladne. Preto založili trust, za čo dostali peniaze. Ale za tieto peniaze sa tiež nakoniec budú musieť zodpovedať. V skutočnosti už boli rozpustení, takže Putin nariadením presunul štátnu mašinériu do dvoch miest mimo Moskvu. Všetci Moskvu už opustili, preto televízne zábery, ktoré ukazujú je v skutočnosti montáž starých záznamov s novými dátumami. Budovy ostali prázdne, komunikáciu realizujú cez internet. Oficiálne sú však akože v budove na Starej Dimitrovke č. 6 v Moskve, možno by Moskovčania mohli preveriť, čo to je za budova a či sa tam celá mašinéria len tak zmestila.

A Putin v poslednej dobe podpisuje všetko v Kaliningrade. Na území Ruska sa už nemôže zdržiavať, pretože na toto územie majú zákaz vstupu. Pre nich nastal na území Ruska vojnový stav ZSSR, t.j. ak budú na území ZSSR zaistené osoby cudzinci, so zbraňou alebo bez preukázania občianstva, tak budú považovaní za diverzantov, špiónov a podobne, t.j. možno ich na mieste zastreliť.

Polícia a Národná garda – okrem ich generálov a najvyššieho velenia – ostala v krajine a jej členovia nič netušia, nikto ich o ničom neinformoval. Generáli si proste zachraňujú vlastnú kožu a osud ostatných im je ukradnutý. Ak sa však títo nespamätajú, tak sa dostanú medzi dva mlynské kamene – pod tanky.

Milíciu ešte v roku 1998 štrukturálne vrátili pod správu jurisdikcie ZSSR, čo znamená, že „Polícia“ v Rusku sú samozvanci… so zbraňami. Polícia je iba komerčná organizácia RF-ie.

Pri overovaní účtovných súvah vysvitlo, že všetky sovietske účty používané na financovanie štátnych zamestnancov ostali sovietske, teda neboli nikdy zrušené.

Bezpečnostné zložky dodnes dostávajú výplaty ako sovietska Milícia skrz štruktúry financovania ZSSR. Ale policajti a Národná garda sa motajú po krajine a očakávajú „rozkazy“ zhora. Teraz naozaj nevedia čo robiť. Navyše, podľa posledného Putinovho nariadenia sú aj ich služobné preukazy zrušené, t.j. nemajú žiadne platné licencie – ani na nosenie zbraní, ani na zatýkanie, branie do väzby a podobné úkony.

A Sovietsky Zväz im na takúto činnosť zatiaľ nevydal žiadnu licenciu. Tu existuje podmienka, že sa musia prezliecť do uniforiem Milície a slúžiť Národu, nie oligarchickej vláde. Inak… môže ísť aj o ozbrojené organizované skupiny na území ZSSR pod sovietskou vojnovou správou…

Pravdou je, že pod Uljanovskom je už dávno umiestnená vojenská základňa NATO. Ona síce akože slúži na logistickú podporu operácií NATO v Afganistane, ale v skutočnosti je to drogová distribučná báza. Okrem toho putinovci umožnili otvorenie ďalšej takej vojenskej základne NATO cca 27 km od Moskvy. Tu však treba pochopiť o čo ide. USA pre celý svet plnia funkciu žandára. Ide o to, že ak by na území Ruska začali nepokoje a povstania, tak USA majú právo vojensky zakročiť, pretože orgány štátnej správy ZSSR nie sú vytvorené, a teda sú nefunkčne. Aj z toho vidno, že „vláda“ RF-ie nie je Západom považovaná za legitímnu.

Ale špeciálne jednotky pod bieloruským Vitebskom sú úplne inej kategórie a nemajú s touto základňou nič spoločné. Vyslala ich Alžbeta II. preto, aby vymohli dohodu trustu pochádzajúcu z roku 1302 a splnili vôľu R. Gravetta. Teda zabezpečiť 85% svetových prostriedkov suverénovi ZSSR a 15% suverénovi Alžbete II. – sebe.

Všetko, čo oligarchovia v Rusku ukradli Národu obsahuje aj 15% podiel Alžbety II., ona teda má viac než dobrý dôvod konať.

Začnú prebiehať zatýkania a vymáhania nakradnutého majetku. USA sú kolóniou Veľkej Británie, takže musia plniť jej rozkazy. Preto bude prebiehať blokovanie účtov, blokovanie financií a majetku ZSSR pod (dočasnou) správou oligarchov.

Okrem toho v Rusku už pôsobí aj kontrolná skupina Gravetta – medzinárodná audítorská skupina, ktorej úlohou je stanoviť rozsah rozkradnutia majetku ZSSR. Napríklad nedávno „zosnulý“ bývalý primátor Moskvy Lužkov nezomrel len tak sám, bol zlikvidovaný. Z overených zdrojov máme informáciu, že na tvári mu ostal taký strašný posmrtný výraz desu a hrôzy, že radšej nedovolili otvorenie rakvy na pohrebe, čo vyvolalo značné nepochopenie účastníkov pohrebného obradu. Lužkovova žena je zatiaľ na úteku, ale nájdu a zlikvidujú aj ju. Ako oni bezohľadne drancovali národ a spôsobili množstvo rodinných nešťastí, tak teraz bude zodpovednosť realizovaná aj na ich rodinách.

Kto sa dobrovoľne nevzdal, ten sa nevyhne zatknutiu a bude deportovaný do Hágu, a potom s doživotným rozsudkom na základňu Guantanamo. Ak nebude trest tvrdší, veď v USA rozsudok smrti stále existuje.

Táto činnosť sa nijako nedotkne ruského národa, takže nemáme sa čoho obávať.

Záverom dodajme vari iba toľko, že sme vám poskytli informáciu druhu, ktorá sa sotva v dohľadnej dobe objaví v médiách – a veď aj u nás je všetko v rukách zlodejov oligarchov. Nie je ťažké si spočítať, že po navedení poriadku v Rusku a obnove ZSSR dôjde postupne na všetkých zlodejov vo všetkých krajinách bývalého Sovietskeho bloku. Z nášho pohľadu to určite nie je zlá správa.

Udalosti a súvislosti tu opísané majú charakter „koncentrovanej“ informácie. Nemusia sa teda reálne odohrať v uvádzanom časovom a priestorovom variante, teda presne takto. Ale určite bude dochádzať k udalostiam, ktoré nebudú bežným, mediálnym spôsobom vysvetliteľné. Nuž ponúkli sme vám iný zorný uhol, čo môže celkové chápanie iba obohatiť.

Nikdy však nezabúdajme na Zdravomyslie.

23.03.2020

NAŠI PARTNERI: