Bojový systém Slovienov (nedostupné)

Kniha sa zameriava na to, čo dnes populárne nazývame bojového umenia. Jej obsah je však určený skôr tým, ktorí už majú skúsenosti v tejto oblasti – teda nejde o návod pre začiatočníkov. Dôležité je to, že podáva aspekty umenia boja – nie športového zápasu – z pohľadu našej prastarej Kultúry, národa Slovienov. Čo do obsahu prístupu k vedeniu boja ju možno považovať skôr za príručku pre špeciálne jednotky, kde je dôležitý rýchly a efektívny výsledok s čo najmenšou stratou energie, nie divácky populárne zápasenie hoci aj v ringu či klietke.

Vypredané

Kniha sa zameriava na to, čo dnes populárne nazývame bojového umenia. Jej obsah je však určený skôr tým, ktorí už majú skúsenosti v tejto oblasti – teda nejde o návod pre začiatočníkov. Dôležité je to, že podáva aspekty umenia boja – nie športového zápasu – z pohľadu našej prastarej Kultúry, národa Slovienov. Čo do obsahu prístupu k vedeniu boja ju možno považovať skôr za príručku pre špeciálne jednotky, kde je dôležitý rýchly a efektívny výsledok s čo najmenšou stratou energie, nie divácky populárne zápasenie hoci aj v ringu či klietke.

Zvlášť výnimočná – z pohľadu našej krajiny – je v tom, že obsahuje systém psychickej prípravy (mysle) do boja pozostávajúci z deviatich stupňov meditácií za pomoci špecifických mudier. Pokiaľ nám je známe, u nás ešte nič podobné nevyšlo knižne.

Do boja vždy prvá vstupuje myseľ – ale ak ju nemáme pod kontrolou, prehráme.

Tieto techniky patria medzi také, ktoré používajú charakterníci. Vopred však zdôrazňujeme dve veci. Trvalý výsledok – ako vždy – možno dosiahnuť iba trpezlivou prácou na sebe samom. Ďalšou – nemenej dôležitou – vecou je, že opísaný prístup a techniky sú nástroje, ktoré možno použiť rozličným spôsobom.

Opakovane zdôrazňujeme, že žiadnom prípade nie je určená na športovú prípravu – jej výsledkom je skôr prístup, ktorý by sme mohli nazvať „boj o život“. A v boji o život si najčastejšie možno uchovať vlastný život iba za cenu života nepriateľa.

Kniha poskytuje nástroje, ale nikto nie je nútený, aby ich zneužíval. Príprava podľa knihy a prípadné použitie prístupov a techník z nej je na vlastnom zvážení – a zodpovednosti – každého za seba.

Knihu možno chápať ak prípravu na pokročilejšie techniky koordinácie biopoľa – Psychoenergolytiku. Knihy o Psychoenergolytike budú nasledovať.