Slovieni a Jozef II. (nedostupné)

Len znovu zdôraznime, že cisár Jozef II. vydal túto knihu v jazyku slovienskom, pričom nielenže použil nám už dobre známu Starosloviensku Bukvicu, ale dokonca je – najmä preambula – napísaná korektne, t.j., bukvice sú vyberané v súlade s významovými Obrazmi, nejde iba o fonetickú zlátaninu.

Vypredané

 

Len znovu zdôraznime, že cisár Jozef II. vydal túto knihu v jazyku slovienskom, pričom nielenže použil nám už dobre známu Starosloviensku Bukvicu, ale dokonca je – najmä preambula – napísaná korektne, t.j., bukvice sú vyberané v súlade s významovými Obrazmi, nejde iba o fonetickú zlátaninu.

Slovieni a Jozef II. 208 strán.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 500 kg
Rozmery 25 × 18 × 25 cm