PROGNÓZA NA JESEŇ 2020

20. mája 2020 | OKOLO SVETA, OVPLYVŇOVANIE

https://www.youtube.com/watch?v=LgJSoxIWbo4

Plukovník spravodajských vojsk vo výslužbe V. V. Kvačkov patrí k známym osobnostiam v ruskom politickom živote. Predstavuje však politickú opozíciu vládnucemu putinovskému režimu, a teda patrí medzi oficiálne „nereklamovaných“. Jeho prognózy ohľadom politického vývoja v Rusku v súvislosti v Putinom sa však zvyčajne plnia, preto jeho videá aj príležitostné vystúpenia na verejnosti sa tešia vysokému záujmu verejnosti.

Plukovník Kvačkov je pravoslávny kresťan, čomu zodpovedá aj ideologické pozadie jeho názorov. Jeho video prinášame preto, lebo sa jasne – a to už od začiatku – vyjadril o vírusovej psychóze, pričom od začiatku ju označil za operáciu tajnej svetovej elity. Jeho predpoveď sa potvrdila. Nie je to síce „príjemné“ zistenie – skôr z neho behá mráz po chrbte – ale v každom prípade ponúka bežnému človeku pohľad oveľa viac zodpovedajúci tejto globálnej operácii než akási umelá konštrukcia „smrteľne nebezpečného“ vírusu. Veď aj na Slovensku denne zomrie okolo 40 onkologických pacientov, ale nikto sa nimi „nezaoberá“. Ak by pandémia bola naozaj pandémiou, tak 40 úmrtí na deň by nestačilo…

Prinášame krátky prehľad hlavných myšlienok pôvodného zostrihu vysielania. Hoci nejde o doslovný preklad, predsa len ponúka mnoho na zamyslenie. Ale nejde len o zamyslenie, v skutočnosti odhaľuje konkrétne body globálnej operácie, ktorej plánované výsledky sú a mali by byť pre bežného človeka hodné zamyslenia. Na rozdiel od kresťana – hoci spravodajského dôstojníka – vieme, že vírus v skutočnosti jestvuje, akurát že nezomierajú od neho Slovania. V každom prípade sa rozbehla globálna operácia definitívnej totálnej kontroly nad obyvateľstvom všetkých krajín – iba jediné Bielorusko sa do nej nezapojilo. Našinec pod kresťanským „opracovaním“ zvykne ticho sedieť a pri pive čosi bublať, len nie sa zjednotiť a postaviť svojvôli štátnej mašinérii. Je to v podstate reakcia zvieratka v obilnom poli, keď už počuť kombajn. Zatajenie sa pred systematicky postupujúcim kombajnom však znamená istú smrť. Zvieratká v poli to síce nechápu, ale tzv. „človek mysliaci“ by už mal.

Kvačkov hodnotí politickú situáciu v Rusku ako zatiaľ zachovanú, funkčnú kontrolu mocenskej mašinérie Putina formou ovládania mocenských pák skrz štruktúru gubernátorov. Tento systém však poníma z pohľadu politickej opozície.

Kvačkov zásadne všetky Putinove „reklamované“ ekonomické, diplomatické, či zahranično-politické „úspechy“ analyzuje z pohľadu toho, čo môže v tejto situácii robiť obyčajný človek. Do akej miery je Putin v stave riadiť spoločnosť skrz represívny, policajný aparát z pohľadu udalostí, ktoré sa podľa jeho názoru blížia. Tempo premien však narastá.

Už pred rokom sa pri všetkých Putinových vnútropolitických prehmatoch politická strana „Jediné Rusko“ definitívne vyfarbila pred národom. Tu – krátka poznámka mimo plukovníkovho vysielania – národ už celoplošne preklína „Jediné Rusko“; je to mágia, lebo toto je názov politickej strany, ale slovné spojenie nebolo vybrané náhodne. Tak či onak, do Koronovej psychózy nič nesignalizovalo veľké politické premeny. Dnes je už jasné, že v podstate prebieha likvidácia ústavnej moci Ruska, úpravy v Ústave sú v podstate o ničom.

Vnútropolitický postup je principiálne objasniteľný vývojom odvodeným od neočakávanej smrti hlavy Celosvetovej zdravotníckej organizácie – mal iba niečo málo nad 50 rokov – začiatkom tohto roku. A tu je dôležité pochopiť, ako putinovský režim zareagoval na príkaz tajnej svetovej elity ohľadom vírusovej „pandémie“. Ale – a to podľa ich vlastných špecifikácii – tu nemožno hovoriť ani len o epidémii. Nevznikla ani len epidémia, a to dokonca ani len v USA. Tu možno súhlasiť s jeho tvrdením, že existuje lož, veľká lož a štatistika.

Plukovník spomína príklad jeho priateľa, ktorému v týchto dňoch zomrela sestra na cukrovku. „Našli“ však u nej vírus, a teda ju zaradili medzi obete vírusu…

Putin v marci na príkaz svetovej elity spustil to, čo Kvačkov vtedy nazval „vojenské cvičenie“. Teraz sa ukázalo, že opodstatnene. Vojaci vedia, že keď sa treba pripraviť na útok či obranu pred útokom či k nejakej špeciálnej operácii, tak sa zvyčajne spustí vojenské cvičenie. On slúžil 8 rokov vo Východnom Nemecku. Vždy, keď NATO zahájilo akékoľvek veľké cvičenia, tak aj vojská Varšavskej zmluvy vstupovali do stavu zvýšenej bojovej pohotovosti.

Cvičenie je najlepší spôsob, ako pripraviť svoje ozbrojené sily a prostriedky na útok či obranu pred cudzím útokom. Preto keď sa objavili prvé informácie o tzv. Korona víruse, tak to bolo možné hneď klasifikovať ako globálne cvičenie svetovej elity s cieľom zaviesť totálnu kontrolu nad človečenstvom.

Politické prostriedky sú už vyčerpané, preto takto občan Putin (termín použitý Kvačkovom) a jeho politická suita ukázali, že sa nachádzajú plne pod externým riadením. Prišiel jasný pokyn: pripraviť človečenstvo na prijatie digitálneho riadenia. Preto udalosti, ktoré v Rusku prebiehajú zapadajú do celosvetového systému riadenia takejto prípravy.

To, čo sa teraz deje v Rusku je súčasťou prípravnej etapy na ďalšiu etapu psychobiologickej, georeligióznej vojny. Plná kontrola nad človečenstvom zahŕňa aj celoplošné očkovanie. Napríklad v Moskovskom metre už visí veľký bilboard s „ďakovnou“ témou za to, že lekári a vedci pripravujú vakcínu – a to je hlavným cieľom!

Treba pochopiť, že už nejde o dočasnú, krátkodobú akciu. Neprestanú, kým nad všetkými národmi neustanovia plnú digitálnu kontrolu. Strategická, útočná vojenská operácia (znovu zhoda s vojenským cvičením) prebieha vždy nepretržite. Prvou úlohou bolo odobrať ľuďom ich politické práva a slobody skrz medicínske opatrenia, teda skrz akúsi pandémiu. Táto časť bola úspešne zavŕšená.

Teraz prebieha príprava na druhú časť operácie, ktorá nastúpi na jeseň tohto roku (predpoklad plukovníka). A tou je celoplošná vakcinácia.

Vo vojne bývajú obdobia, kedy nie je možné plánovať útok pre nemožnosť operatívnych presunov vojenskej techniky (v Druhej svetovej vojne Nemci zapadli počas dažďov do bahna a útok sa zastavil). Existujú proste poveternostné podmienky, ktoré neumožňujú pokračovať. Takto aj pokračovať v druhej fáze tejto operácie je v lete veľmi zložité. Ľudia v lete aj tak musia vychádzať do svojich záhradiek a na polia, odchádzajú na chaty. Okrem toho, teraz už katastrofálne prepadli dokonca aj ich oficiálne štatistické prípady vírusu. Už sa proste oteplilo a prirodzenou cestou skončili chrípky a prechladnutia. Preto teraz nastúpi krátke prerušenie.

Prípravu však nezastavia. Už získali konkrétne údaje a skúsenosti s reakciou spoločnosti. Overili si, ako kontrolovať pohyb občanov, ako sledovať najmä kategóriu nepohodlných občanov v čase karantény. Už si aj zatriedili, kto sa pripojil – poslúchol rozkaz – hneď, kto neskôr, kto sa vôbec nebol ochotný podriadiť nezmyselným pokynom. Tá tretia skupina predstavuje pre vládu najnebezpečnejšiu zložku systému.

Teda táto útočná, satanistická operácia úspešne zavŕšila prvú etapu. Hlavným cieľom tejto operácie je digitalizácia, ustanovenie kontroly je ďalšou fázou. Dnes ešte stále existuje časť obyvateľstva, ktorá je v princípe nezávislá na spoločnosti, ktorá si dokáže sama vypestovať potraviny na svojich záhradkách a poliach. Ale na to, aby spoločnosť ako celok dostali pod totálnu kontrolu, nie je nevyhnutné kontrolovať absolútne všetkých. Nevyhnutná je Polícia, banky, ekonomika. V týchto oblastiach prebehne 100% digitalizácia, tu si už prakticky pripravili všetky podmienky. Digitalizácia je kontrola riadiacej vrstvy krajiny. Na jeseň preto možno očakávať totalitárny nápor na digitalizáciu riadiacej vrstvy krajiny.

Je to prinucovanie strachom pred tzv. pandémiou, už nás vohnali do rámcov nie náhodou podobných koncentračným táborom. No a po zavedení tejto fázy už im nebude potrebný ani Putin.

V Rusku teraz všetci liberáli – vrátane Navalniat – okamžite stiahli všetky svoje výhrady voči očividnému porušovaniu ľudských práv. Prečo tak zrazu? Pretože prišiel jasný rozkaz: žiadne protesty proti zavádzaniu totálnej, protiústavnej kontroly. Putin bude pravdepodobne v dohľadnej dobe – podľa odhadu Kvačkova – odstránený ako už nepotrebný. Aký to bude konkrétny spôsob je iná vec. Možno že sa odoberie do svojej historickej vlasti – Izraela, možno ochorie…

Nastúpi etapa donucovania k vakcinácii. Jeseň bude znovu obdobím nachladení a chrípok, čo bude znovu použité ako zámienka pre povinné očkovanie. Kto sa nedá zaočkovať, ten bude prepustený z Polície, banky, nemocnice a pod.

Potiaľ prognózy spravodajského dôstojníka Kvačkova. Do akej miery napĺňajú opodstatnenosť necháme na individuálne posúdenie. Vždy je lepšie byť pripravený ako podľahnúť prekvapivému útoku. Na druhej strane však negatívne programovanie presúva vedomie do priestorov prvých troch čakier – strachov a emócií. A bez ohňa niet dymu.

Záujemcom ponúkame aj novší diel vysielania, ktorý už zachádza aj do oblasti čo v tejto situácii robiť, ako sa na tieto udalosti pripraviť.

https://www.youtube.com/watch?v=SINYex1U5SU

Odporúčame si všimnúť jeden moment. Kvačkov reálne odhaduje situáciu ohľadom organizovania sa skupín pre nastávajúce operácie. Tento moment je pozorovateľný aj u nás. Mnohí si myslia, že prechod do iného stavu spoločnosti bude „celonárodný“. Tak či onak sa blížime k rozhodujúcim, prelomovým udalostiam. V tomto čase naozaj už prebieha proces likvidácie doteraz vládnucej svetovej elity, ale ešte ani zďaleka neskončil. Nastúpia nielen nové časy, ale aj nový systém hodnôt. Ale – a to je vždy sprievodným javom takýchto období – objaví sa aj množstvo provokatérov platených štátom. Preto Kvačkov odporúča síce pripraviť sa na nadchádzajúce udalosti v skupinách, ale v žiadnom prípade nie s tými, ktorých nepoznáte, alebo dokonca patria do úplne inej názorovej skupiny. Teraz nemožno organizovať národ, ten v podstate v takejto podobe ani neexistuje. Teraz je čas stmeľovania sa už existujúcich skupín fungujúcich na rovnakej ideológii – systéme hodnôt. A tak sa môžu stmeľovať názorovo identické skupiny. Napríklad evanjelici, pravoslávni, staroverci, pohania, Slovieni a pod. S katolíkmi to je najhoršie, tí najviac podliehajú jezuitskému riadeniu Vatikánu, ktorý v podstate stojí aj za týmito udalosťami. Ale možno v procese vývoja sa aj niektorí z nich nakoniec prebudia. Ale nech tak učinia „na svoje triko“. Zatiaľ takéto stmeľovanie osobne aj názorovo rovnorodých skupín je jedinou zodpovedajúcou formou prípravy. Po skončení celej premeny už ostanú iba tí, ktorí prežijú. Ale to už bude fáza znovuzrodenia.

Spomenuli sme aj starovercov, ale tu treba ostať ostražitými. V už spomenutom ponímaní jaks.sk je staroverec ten, kto má dlhé vlasy, bradu, ľanové oblečenie a podobné vonkajšie identifikačné znaky. Takto sa dali dokopy s ďalšími dlhovlasými, bradatými a správne oblečenými… akurát že kučeravými. Takto – z ich pohľadu – „staroverec“ nemusí ani mať prečítané Védy, ani vedieť po rusky. Hoci staroverci na Sibíri nikdy nedovoľovali Cigánom ani len prejsť dedinou, títo k Cigánovi chodia na semináre. Ak sa Cigán zapodieva slovanskou tématikou, tak niečo nesedí. My cigánsku ideológiu ani neskúmame. Podľa nášho názoru, každý národ by sa mal držať svojho. Veď ako by sa Cigáni pozerali na nás, ak by sme začali chodiť do ich osád prednášať o ich cigánskej tradícii a v ich zvykovom oblečení a úprave?

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Aj táto organizovaná psychóza niečo ukázala. Mnohí sa prebrali z ilúzie, že dobre poznajú svojich známych, ba dokonca neraz aj príbuzných. Ak títo „dobre známi“ začali skratovo reagovať v čase, keď v podstate o nič (ohľadom ohrozenia života) nešlo, tak ako sa bude na nich dať spoľahnúť, keď nastúpia skutočné zmeny? Bioroboti ostanú biorobotmi.

Nežime v ilúzii, že „my národ“ sme dnes jednotnou entitou. Človekov, členov Národa nie je veľa. Ale v nových podmienkach budú schopní žiť iba človekovia. Aj Dŕžava je spoločenstvom občín človekov, nie biorobotov. Nuž teda lepšie dve tri dobre známe a ideologicky kompatibilné rodiny, než akási fiktívna (v dnešných podmienkach) masa „národ“. Človekovia prežijú a budú žiť v Zlatom Veku – ak sa nedajú napríklad zaočkovať…

20.05.2020

NAŠI PARTNERI: