PROJEKT „DÉMON SLOVANSTVA“

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OBRAZY INÝCH, PONÍMANIE

Pri posudzovaní činnosti akejkoľvek „národne“ či „slovansky“ orientovanej organizácie či ľubovoľnej skupiny pronárodne, ale najmä proslovansky mysliacich ľudí musíme vedieť niečo viac, ako iba naivne prijímať či preberať všetko z (nezávislých?) médií a iných, „zasvätených“ zdrojov.

V prvom rade by sme mali vedieť, že všetky organizované cirkvi, hnutia, alebo akokoľvek inak nazvané organizované skupiny môžeme rozdeliť na tri druhy. Prvá skupina sú tzv. administrátori. Títo vytvorili dané hnutie či cirkev a prijímajú „plody“ svojej činnosti. Na druhom póle sú fanatici, t.j. tí, ktorí slepo veria vo všetko, čo administrátor, alebo administrátori uvádzajú do života. A vždy existuje tretia skupina ľudí uprostred, ktorí síce veria v opodstatnenosť toho, čo robia, ale sú schopní zdravého úsudku a dá sa s nimi racionálne polemizovať.

Nuž dnes existuje veľké množstvo rôznych cirkví, náboženských zoskupení či stúpencov tej alebo onej viery. Prečo ich vlastne toľko potrebujeme? Naozaj sa nedá na veci pozrieť z nadhľadu, a keď už sme všetci Slovania, tak spolu hľadať cestu k našej prapôvodnej Viere?

Špeciálne oddelenia CIA a FSB vypracovali a v praxi uplatňujú projekt „Démon Slovanstva“. Cieľom tohto projektu je v čo najširšej miere rozdrobiť a rozčleniť prebúdzajúce sa a postupne silnejúce slovanstvo vo všetkých slovanských krajinách. Ako sme už neraz povedali, pre tvarov je zločin už to, že sa začíname schádzať a spolu hľadať cestu k svojim koreňom. V takomto prípade nie náhodou sa vždy v blízkosti nachádzajú ozbrojené zložky štátnej moci. Keď však nás okrádajú paraziti, keď znásilňujú naše ženy či dcéry – tak sa nič zvláštne nedeje. Len sa nezačnime schádzať – to sme okamžite minimálne „rasisti“.

Sotva budeme vedieť opísať všetky možnosti, ktoré poskytujú zdroje uvoľnené na tento projekt takýmito spravodajskými službami. Stojíme pred prahom dňa Svaroga, mnohí sa začínajú prebúdzať, ale po 1 000 rokoch v kóme to nejde ľahko. Niektorí už vodia chorovody, iní ledva zisťujú, že byť Slovanom je niečo viac, ako iba všeobecná kategória. Aby sme však nevideli jedno a správne svetlo, tak ich „zažínajú“ veľa. Už nemôžu všetkých násilím zlikvidovať, už sa nedá každý, kto niečo vie zabiť. Nastúpil teda čas na masovú dezinformovanosť. Neznamená to však, že nesiahajú aj po násilí a odstraňovaní veľmi aktívnych jednotlivcov. Čím viac vodcov zničia, čím viac myšlienok jednoty všetkých bielych ľudí odstránia a zdiskreditujú, tým väčšia šanca, že nebudeme vedieť ako a kade z toho von.

V rámci tohto projektu sa podporujú aj rozliční administrátori rôznych tzv. slovanských organizácií či hnutí, alebo aj len aktívnych skupín. Niektorých administrátorov vytvorili vopred oni sami, iných budú vhodným spôsobom podporovať tak, aby vždy mali z čoho existovať a za čo organizovať svoje stretnutia, obrady a rôzne oslavy tak, aby pritiahli čo najväčšie počty najmä mladých ľudí. A tak sa môžete na nejednej „slovanskej“ stránke či diskusnom fóre dozvedieť, že tí alebo oní nie sú tí praví, že nevedia čo je slovanstvo, že nepoznajú obrady, že sú rasisti a podobné dezinformácie.

V niektorých krajinách sa dokonca začínajú „objavovať“ takí Slovania, ktorí prinášajú aj krvavé obety – zvieratá. Ktovie, do akých rozmerov budú všetko, čo narúša našu jednotu podporovať. Čo teda robiť?

Nuž v každom prípade je potrebné použiť zásadu zdravomyslia (Slovanský slovník). Okrem toho, pri komunikácii s členmi akejkoľvek organizovanej skupiny musíme brať do úvahy s ktorou skupinou máme do činenia. Kto sa snaží presviedčať administrátorov – ten prinajmenšom márni svoj čas. Títo ľudia veľmi presne vedia prečo robia to, čo robia a aký majú z toho úžitok. Treba však povedať, že nie vždy musia vedieť, že sú hračkou, či presnejšie nástrojom niekoho úplne iného. Niekedy si naozaj úprimne myslia, že konajú správne.

Druhá skupina sú fanatici. Tu asi netreba nikomu vysvetľovať o aký druh ľudí ide. Rovnako ako administrátori nemá význam s nimi vstupovať do žiadnej polemiky, navyše môžu v každom oponentovi vidieť napríklad „syna diabla“ alebo niečo podobné, čo sa môže ukázať aj nebezpečným.

Dobrým ukazovateľom môže byť aj všímať si spôsob, akým takíto vodcovia organizujú „slovanské“ sviatky. Len veľmi jednoducho: medzi naše „veľké“, slávené sviatky určite nepatrí letný slnovrat, hoci nemožno povedať, že to je bezvýznamný deň. Ale v tomto období sú pred nami dva naozaj veľké sviatky, je to Sviatok Boha Kupalu a Letný deň Boha Perúna. Tieto sviatky sa určite musia sláviť tak, aby pri nich prebehla očista tela, Duše aj Ducha, čo znamená, že sa slávia na brehu väčších riek alebo jazier. Inak nemožno zahrnúť do logiky sviatku všetky živly. Opis takéhoto sviatku nájdete na našej stránke. K tomu možno doplniť vari iba jedno – na slovanských sviatkoch sa určite vedú chorovody, pretože sa spájame všetci v jedno a takto vyvažujeme energie. Ak si „každý robí čo chce“ je to možno diskotéka alebo nejaká iná zábava…

Preferované skupiny rôznych, neraz spolu nespolupracujúcich „slovanských“ skupín publikujú aj v rôznych časopisoch a môžete ich vidieť aj na obrazovkách televízorov. Prečo tam sotva nájdete tých, ktorí nastúpili na cestu rodnej Viery? Odpoveď je jasná. No ostáva internet. Naša doba prichádza aj bez reklamy v médiách…

No ani s internetom to nie je ponechané na náhodu. V súvislosti s masovým rozvojom širokého prístupu k všemožným informáciám na internete u veľkej časti obyvateľstva, vzhľadom na možnosť vytvárať od médií nezávislý a unikátny uhol pohľadu sa na internete už objavili pokusy ovplyvniť takéto snahy a odviesť pozornosť na potrebnú stranu. Ide o manipulovanie názorov s cieľom dosiahnuť maximálnu mieru ich kontroly takým spôsobom, aby ľudia dosiahli ilúziu (akože) skutočne nekontrolovanej časti svojho obrazu sveta. Nie tak dávno sa objavili aj oficiálne informácie o vytvorení organizácie, ktorá sa zaoberá kontrolou cenzúry a extrémistickými organizáciami (akými inými?) na internete, no málokto vie, že takáto organizácia už dávno existuje.

Tento prístup už má aj svoj názov – trolling v sieti. „Trollovia“ sú dobre platení ľudia, ktorí nemajú žiadne existenčné problémy a môžu sa venovať surfovaniu v sieti aj celý deň. Príklady ich činnosti si môžete pozrieť na tomto klipe

tu

V podstate sa „zapoja“ do takých tém rôznych diskusných fór na sieti, kde prebieha pre špeciálne služby neželaný smer komunikácie a snažia sa ovplyvniť jeho ďalší priebeh. Sú „dobre informovaní“, t.j. rýchlo „nájdu“ napríklad 2 – 3 ďalšie fóra, ktoré „dokazujú“, že téma, ktorej sa daná diskusia venuje je nejaký nezmysel alebo kanadský žartík. Hoci tieto „zaručene overené“ informácie neraz umiestnili na nimi odporúčané fóra sami, efekt je už dobre vyskúšaný. Daná diskusná téma upadne a to je to, čo sledovali.

Preto nie je vždy na mieste preberať „zaručene overené“ informácie z internetu, či zavrhovať „zaručené podvrhy a kanadské žartíky“. Práve preto musíme používať princíp zdravomyslia.

Trollovia sú ľudia naverbovaní spravodajskými službami po celom svete, sú dobre platení a určite nemajú také každodenné problémy ako my ostatní. Nebuďme naivní a nemyslime si, že zlí ľudia nerobia zlé veci…

Až keď my, Slovania dozrejeme a budeme vyžadovať od našich vodcov dodržiavanie princípov zdravomyslia, veci sa naozaj zmenia. Ľudia bez poznania sú ľahko ovládateľní – tvari dokonca bez zákona a príkazov ani nevedia existovať – ale my Slovania sme deti Bohov. Prichádza náš deň a musíme sa začať spoliehať na vlastné sily. Zlyhanie v tomto smere je jeden z ťažkých hriechov v našom ponímaní. Každý z nás musí poznať odpovede na tri otázky, t.j. kto som ja, prečo som sa narodil a prečo zomriem. Našou povinnosťou je tvorivo budovať, pracovať svojimi vlastnými rukami a tvorivo pretvárať svet okolo seba. Vždy však v súlade s Prírodou. Našim Bohom nie sú potrební pochlebovači, aby ich chválili, ale sami nebudú tvorivo budovať. Bohovia potrebujú pomocníkov – preto sa naša Galaxia rozpína, lebo tí, ktorí odišli pokračujú v tvorivej činnosti, ktorú začali už ako deti. Ale tvorivé budovanie nie je činnosť, ktorá je založená na využívaní toho, čo vytvorili iní ľudia. To je zázrak, ale so zázrakom nie je čosi v poriadku. Hoci sa židokresťanom zdá zázrak ako pozitívna milosť božia, už aj budhistická Tantra upozorňuje na veľký problém s ním spojený. V normálnom, tvorivo ponímanom životnom prístupe má ten, kto pracuje viac, ale ten, kto nepracuje má menej alebo nič. No zázrak stojí na úplne opačnej logike. Ten, kto pracuje nedostane a ten, kto nepracoval dostane. Ak jednému dajú tak druhému to musia zobrať, pretože Temný Svet takto funguje. A tak hovoria Védy – zázrak je jav, ktorý pochádza z Temného Sveta. Toto vidíme aj na dnešných povolaniach. Ľudia, ktorí v pote tváre pracujú sa ledva uživia, zato však bankári, poisťovne, politici, veľkopodnikatelia, úradníci či právnici majú nadmieru. Samozrejme, nemôžeme všetkých hádzať do jedného vreca, ale ako príklad to postačí. Keď zanikne technokratická civilizácia, zaniknú aj oni. Už aj preto, lebo si nevedia iný život ani predstaviť, a nie to ho ešte žiť. Princípom činnosti týchto povolaní totiž nie je tvorivo budovať, t.j. svojimi vlastnými rukami vytvárať hodnoty a vkladať do nich dušu, ale zobrať a pre svoje potreby používať to, čo vytvorili svojou prácou iní.

V tejto súvislosti ešte niekoľko slov k našim želaniam. Želania majú jednu strašnú vlastnosť – všetky sa splnia. Lenže vo svoj vlastný čas. A tu začína problém. Každý z nás totiž môže v danom živote dosiahnuť iba to, čo má v rámci svojho karmického vývoja „naplánované“. Dnes si väčšina ľudí praje mať veľa peňazí, majetku, drahé autá a podobné veci. V lepšom prípade si to odôvodňujú ako nevyhnutnou potrebou pre svoju rodinu, v horšom prípade sa jednoducho nedajú zastaviť. Ak im v ceste stojí príroda, zvieratá, dokonca neraz aj iní ľudia, tak to všetko postupne aj tak „premieňajú“ na peniaze. Tak či onak, ak na jednom mieste pribúda nadbytok, na druhom musí jednoducho ubúdať. Pre potreby nášho príkladu sa však pozrime na vec z iného uhla. Napríklad, niekto chce dosiahnuť obrovský majetok alebo mať drahé auto. Čo je zlé na prianí mať super auto? Nuž, na prvý pohľad nič. Lenže, sme na konci Noci Svaroga. V krátkej dobe prestane technokratická civilizácia existovať, jednoducho odíde vek civilizácie a nastúpi vek kultúry, vek Svetla. V období kultúry nikto nedrancuje prírodu, nezabíja zvieratá, vlastne nič nerobí na úkor iných bytostí. Nebude teda ťažba ropy, nebudú asfaltové cesty, na ktoré je treba rúbať stromy. Ako vieme z Véd, budú lietať Vimany. A čo teda s našim želaním veľkého majetku alebo drahým autom? No – želanie sa určite splní. Ale pretože niekoľko stotisíc rokov nebude nič podobné existovať, budeme musieť jednoducho s reinkarnáciou počkať, kým znova nadíde ďalšia Noc Svaroga, t.j. vláda Temných Síl. Je túžba po majetku nad mieru svojej existenčnej potreby dostatočnou náhradou za opakované – a najmä nami želané – reinkarnovanie sa do Noci Svaroga a zabrzdením svojho evolučného vývoja na státisíce rokov? Súvislostí by sa dalo nájsť viac, ale odpoveď si vie dať každý sám.

Keď už sme spomenuli internet ako zdroj informácií, povedzme ešte zopár slov k zdrojom informácií. Nie je to tak dávno, čo nás „ohúrila“ informácia o Wikileaks, super fantastickom zdroji informácií, ktorý priniesol veľa nových poznatkov… naozaj?

Stránka Wikileaks sa stala celosvetovo známa po tom, ako priniesla „utajené“ svedectvá o vojne v Afganistane. V súlade s dokumentmi, predstavitelia pakistanskej rozviedky sa tajne stretávali s vodcami Talibanu s cieľom organizovať vojnu proti USA a ich spojencom v Afganistane, vrátane používania samovražedných atentátnikov a vrážd afganských lídrov.

No a výsledok? Skončila vojna v Afganistane? Posadili niekoho za tieto veci do väzenia? Začalo sa nejaké trestné stíhanie? Nič podobné. Ako NATO bombardovalo afganské dedinky a zabíjalo civilistov, tak aj bombarduje. Ako sa darilo narkobarónom pod ochranou armády USA pestovať mak a vyrábať drogy, tak aj naďalej pokračujú.

Wikileaks publikovala aj informácie o Iraku. Zverejnili 400 tisíc tajných dokumentov o vojenských operáciách. V týchto materiáloch sa hovorí o zhynutí 110 tisíc ľudí, z ktorých polovica je civilné obyvateľstvo; 24 tisíc z nich bolo označených ako nepriatelia; viac ako 15 tisíc boli akože irackí vojaci; a nakoniec 3,7 tisíc „priateľské“ straty vojakov USA. Nuž za 6 rokov zahynulo 110 tisíc ľudí. Kto okrem Hilary Clinton tomu uveril? Ukazuje sa že nikto.

Práve naopak. Po celom svete panuje istota, že mŕtvych z radov irackých civilistov je oveľa viac. A tu nejde iba o nepodložené emócie. Množstvo pozorovateľov a analytikov uvádza číslo obetí anglosaskej agresie na milión padlých. Aby sme zachovali nezaujatý pohľad, uveďme si iba zdroje z radov spojencov USA:

Izrael:

„Za šesť rokov vojny USA v Iraku zoznam obetí Iračanov prekročil milión. Nakoľko úroveň terorizmu v Iraku sa každým dňom iba zvyšuje, straty Iračanov zjavne prevyšujú jeden a pol milióna zabitých.“  

Veľká Británia:

Britský lekársky časopis Lancet publikoval doklad „Straty civilného obyvateľstva v irackej vojne“. Napríklad zverejnené vývody, ktoré učinili špecialisti Blumberskej školy verejnej ochrany zdravia z Hopkinsovej Univerzity sa stali predmetom ostrej diskusie vo vedeckých aj politických kruhoch. Podľa tohto dokumentu v krajine bolo zabitých najmenej 600 tisíc civilistov.

Zaujímavým faktom je, že Wikileaks bola napadnutá právnou cestou – čo je veľmi dôležitý bod. Pri súdnych sporoch – najmä tých, ktoré sú verejnosťou ostro sledované – totiž môžu preniknúť na povrch udalosti či súvislosti, ktoré nijaká vláda nepotrebuje zverejňovať. Takže, Wikileaks je iba „účelová záležitosť“ a nič viac. Lebo ak by to bolo inak, tak je pred nami otázka, prečo iná, pre americké vlády či už republikánov alebo demokratov oveľa nebezpečnejšia stránka www.larouchepub.com nebola nikdy právnou cestou napadnutá? Existuje už viac ako 10 rokov, ale nijaká britská ani americká vláda – vrátane Busha staršieho – nikdy neriskovala napadnúť fakty, ktoré sú touto stránkou šírené v súdnom procese.

Stránku vedie Lyndon H. Larouche, v Amerike aj Európe dobre známy nezávislý politik a ekonóm, ktorého ekonomické prognózy a aj ohodnotenia americkej vlády, či už demokratov alebo republikánov, sú neobyčajné rýchle a presné.

Uveďme si len jediný príklad. „Najväčšia“ teroristická organizácia sveta – Al-Kajda, začala existovať z hodiny na hodinu. Pred 11. septembrom nebolo o nej nič známe, no na druhý deň svet spoznal jej hrozbu. V úplnej skrytosti dokázala skupina imigrantov špecifického vzhľadu pripraviť a zrealizovať na území USA špeciálnu operáciu mimoriadnej zložitosti, kde okrem iného úplne vyradili systém protivzdušnej obrany USA či použili nanotermit, ale razom sa ukryli do pustatín a hôr Afganistanu, pričom sa nezabudli aj naďalej vyhrážať USA.

Moment pravdy prišiel neočakávane, keď jedného dňa iracká polícia po náhodnej kontrole a prestrelke zadržala dvoch príslušníkov 21. pluku britských špeciálnych jednotiek SAS, ktorí boli prezlečení a zamaskovaní za arabov, mali „vhodné“ zbrane, nálože aj detonátory.

Hoci išlo iba o dvoch ľudí, nastal neočakávaný pohyb. Britská armáda poslala na ich oslobodenie z väzenia – ešte predtým, ako ich mohli vypočuť – celú tankovú rotu. Útok si vyžiadal obete medzi „kamarátmi“ spojencov, pretože medzi mŕtvymi boli iba irackí policajti. Britská armáda však oficiálne všetko odmietla.

Najhoršie však bolo to, že videozáznam so zadržanými sa dostal do svetových médií a odvysielali ho všetky svetové televízie, vrátane slovenskej. A potom bolo nevyhnutné všetko maskovať – typy výbušných mechanizmov, príslušnosť k špeciálnym jednotkám, ale najmä k 21. pluku SAS.

Ale už bolo neskoro: otázka o pôvode irackej Al-Kajdy prestala byť otázkou. SAS totiž nie je špeciálna organizácia bežného typu. Je to tajná organizácia pre prípravu etnických povstaleckých vojen používajúc maskovanie za domorodcov. 21. pluk SAS je ešte v niečom špeciálny – nie je totiž pod velením britskej armády ale priamo podlieha manželovi britskej kráľovnej, preto sa neraz nazýva aj „súkromná armáda“. Jednoducho „robia Al-Kajdu“.

V tejto téme môžeme pokračovať napríklad britským autorom Jonom Kingom, ktorý vo svojej knihe COSMIC TOP SECRET, THE UNSEEN AGENDA okrem iného hovorí, že práve britský monarcha je hlavou svetovej mafie. Okrem iného podal aj opis, ako začala „oslobodzovacia vojna“ národov bývalej Juhoslávie. Na samom začiatku boli vysadené špeciálne americké komandá, ktoré sa začali zaoberať napríklad zabíjaním civilného obyvateľstva v etnicky zmiešaných regiónoch. Podľa očakávania to nakoniec prerástlo do „vybavovania si účtov“ (odplaty za zabitia, ktoré aj tak vykonali americké komandá) a rozpadu Juhoslávie.

Zaujímavé informácie podáva aj Dr. John Coleman. Jeho knihy – napr. DIPLOMACY BY DECEPTION, ONE WORLD ORDER – SOCIALIST DICTATORSHIP, THE COMMITEE OF 300 či iné sú veľmi poučné. Okrem množstva ďalších informácií o kráľovských rodoch tam zistíte kto a prečo vytváral kapitalizmus aj socializmus – lebo pochádzajú z tej istej „kuchyne“, či fakt, že prvé koncentračné tábory na svete vznikli na príkaz kráľovnej Viktórie a zahynulo v nich 20 000 búrskych žien a detí, keďže ich manželov – bojujúcich za svoju vlasť – nemohla najväčšia expedičná armáda tých čias poraziť na bojovom poli. Po vyvraždení ich rodín to už išlo rýchlo. Len niekoľko rokov po búrskej vojne boli tí istí britskí „odborníci“ poslaní na pomoc boľševikom, kde organizovali gulagy – okrem ďalších odborníkov, ktorých poslali na pomoc boľševikom britská aj americká vláda.

Zaujímaný je aj Mark Zepezauer a jeho The CIA’S GREATEST HITS. Zistíte, že už v r. 1943 sa dohodla americká armáda a SS generál Gehlen – šéf Hitlerovej špionážnej služby na východnom fronte – o povojnovej spolupráci, keďže Gehlen rýchlo a správne pochopil silu ruskej armády po zahájení ofenzívy r. 1943. SS generál prestúpil hladko do americkej armády ako päťhviezdičkový generál. No a CIA až do r. 1955 používali vo východnom bloku nacistickú špionážnu sieť, ktorú vybudovalo ešte SS…

Jim Marrs a jeho bestseller Rule by Secrecy je rovnako zaujímavý. Za prečítanie stojí aj Michael Howard a jeho The Occult Conspiracy; Jim Keith a jeho Secret and Suppressed aj Mass Control: Engineering Human Consciousness a iné. Ak by ste mali záujem sa viac vzdelávať dobrý zdroj je aj Jerry E. Smith: HAARP, the Ultimate Weapon of the Conspiracy.

Ak sme začali Irakom spomeňme aj knihu THREE TRILLION DOLLAR WAR: THE TRUE COST OF THE IRAQ CONFLICT od autorov Linda J. Bilmes a Joseph E. Stiglitz. Okrem iného sa dozviete, že americkým generálom sa v regióne „stratili“ nové americké zbrane za cca 125 miliárd dolárov.

Takže ako vidíme, existuje dostatočne množstvo informácií z jednej aj druhej strany. To, čo opakujú médiá nemusia byť vždy fakty – veď „koho chlieb ješ toho pieseň spievaš“. My však vieme, že jedinú hodnotu má jasné poznanie, t.j. Viera. Súčasťou Viery je posudzovanie za základe zdravomyslia, inak ľahko upadneme do omylu, najmä ak máme do činenia s majstrom lži a klamu.

A čo je naša Viera? Nie je to ani monoteizmus, t.j. jedinobožstvo, ani polyteizmus, t.j. mnohobožstvo. Môžeme ju nazvať Rodobožstvo. Aj medzi Starovercami však existuje viac prístupov. Niektorí si ctia iba Boha Roda a Matku Prírodu. Ostatní Bohovia sa rátajú medzi Predkov. Iní si ctia Slnko a Oheň – oheň na Jarile-Slnku má byť v súlade s ohňom v srdci a ohňom domáceho kozuba. Inglingovia si uchovávajú najstaršiu, pôvodnú verziu a poznanie všetkých Vyšších Bohov. Problému tu ale niet. Védy nám hovoria, že máme polievať korene stromu a nie jednotlivé listy. Takto nemôžeme urobiť chybu a zároveň chápeme, že hoci sme rôzne Rody sme jedna Veľká Rasa. Nemôžeme sa predsa hádať o tom, koho otec je lepší – každému je najlepší jeho otec. Ale všetci sme Slovania.

2011

NAŠI PARTNERI: