PRVÁ SKUTOČNE SVETOVÁ JADROVÁ VOJNA NA MIDGARD-ZEMI

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PRAVDA DNES, VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI

6 (70). A zničia Nij a Živly zem tú,
a ukryje sa ona v hlbinách Veľkých Vôd,
tak isto, ako sa ukryla v prastarých časoch
v hlbinách severných vôd Svätá Daária…

Kniha Múdrosti Perúna, Santia 5.

Vodcovia (žreci) Atlantídy mali zvláštne poznatky, ktoré im dovoľovali zostaviť technicky vyvinutú civilizáciu a účinné zbrane. Úmyslene nebadane, ale v skutočnosti veľmi efektívne podporovaní Temnými Silami spôsobili jadrovú vojnu s cieľom získať svetovú nadvládu na Midgrad-Zemi. Atlanťania použili jadrové zbrane a pokúsili sa ovládnuť a použiť pre svoje ciele zemské živly. Následkom týchto akcí bola zničená druhá luna – Fatta, z ktorej niektoré úlomky dopadli na Zem a spôsobili tak na nej planetárnu katastrofu pred niečo viac ako 13 000 rokmi (13 019 r. 2010 po Novoletí, t.j. 7519 UMHCH)… 

Hoci sme už podrobnejšie o tomto písali, pozrime sa na tieto udalosti trochu z iného pohľadu. Atlantída – ako ju nazývame dnes – bola v skutočnosti nazývaná Antlania, pretože bola osídlená časťou Slovano-Árijcov. Bol to veľký ostrov v Strednej Amerike, na ktorom však došlo k premiešaniu sa s ľuďmi červenej rasy. Bola to pasca, dlhodobo a cieľavedome pripravovaná sociálnymi parazitmi – kozmickými banditami. Ľudia červenej rasy mali nižšie «evolučné číslo» ako Atlanťania a vo väčšine prípadov nazerali na činy prisťahovalcov ako na zázraky, ba samotných prišelcov považovali za Bohov! Žreci Atlanťanov túto «skúšku božskosti» nezvládli. Najskôr – nie bez cudzej pomoci – sa žrecom veľmi zapáčilo považovať sa za Bohov, hoci nimi v skutočnosti neboli. A tak žreci, podporovaní Temnými, pomaly, postupne, systematicky budovali svoje impérium (v modernej dobe o týchto udalostiach začal písať ako prvý ruský akademik Nikolaj Levašov v druhej časti svojej knihy «Rusko v krivých zrkadlách»). Moc impéria im mala poslúžiť na to, aby ich technologické «výdobytky» udržali pri moci čo najdlhšie. Pokorili si plemená červenej rasy v Strednej, časti Južnej a časti severnej Ameriky. Ďalej pokračovali v tajných plánoch na ovládnutie svetového panstva na Midgard-Zemi. Zostrojili rôzne druhy zbraní hromadného ničenia. Na vojnu s kým sa vlastne pripravovali?

Samozrejme, ich najväčší nepriateľ bola Veľká Ázia (Svätá Rassénia), ktorá nedopustila otroctvo na svojich teritóriách ani ho nestrpela v nijakej zo svojich kolónií. Slovansko-Áriský systém nikdy nepoužíval otrockú prácu a nikdy nikoho na teritóriách svojho Impéria neuvádzal do poroby. Práve preto pasca sklapla a prvá planetárna vojna medzi ľuďmi Bielej Rasy sa stala neodvratnou. Keď vodcovia a žreci Atlantídy nadobudli presvedčenie, že už sú dostatočne silní, zaútočili. Použili jadrové a termojadrové zbrane, ale použili aj to, čo dnes nazývame PSÍ-technológie, t.j. riadenie živlov Midgard-Zeme (riadené klimatické zmeny počasia, tektonické procesy). Ide v podstate presne o to isté, čo sa už deje aj dnes: Temní už pripravili pre pozemšťanov všetky potrebné zbrane hromadného ničenia, na ovládanie a zmeny klímy či tektoniky je to už fungujúci HAARP, ktorého výsledky v podobe zemetrasení, globálnych zmien počasia a podobných vecí už zažívame na svojej koži dnes. Od r. 2005 je v plnej prevádzke, pričom «skúšobná prevádzka» začala niekde okolo r. 1993 – a práve od tejto doby akosi pribúdajú «prirodzené» zmeny v klíme Zeme, ktoré «spôsobilo» globálne otepľovanie…

V Slovansko-Árijských Védach sa táto etapa opisuje nasledovným spôsobom:

…A použijú silu živlov
Midgard-Zeme na dosiahnutie svojich cieľov
A rozhnevajú oni svojimi činmi Nija –
Veľkého Boha Morí…
A zničia Nij a Živly zem tú,
a skryje sa ona v hlbinách Veľkých Vôd…

Slovansko-Árijské Védy, Kniha Múdrosti Perúna, Kruh 1., Santia 5, str. 38.

Nakoniec sa všetko skončilo tak, ako plánovali skutoční organizátori vojny – Temná Hierarchia z Pekelných Svetov. Aby nedošlo k zničeniu planéty Zem, Biela Hierarchia – Nij – bol prinútený zničiť lunu Fattu. Luna zišla zo svojej orbitálnej dráhy, začala sa rozpadať a jej úlomky začali padať na povrch Midgard-Zeme – našej planéty. Toto spôsobilo najstrašnejšiu planetárnu katastrofu, strašnejšiu než bola prvá, ktorá sa odohrala pred cca 113 000 rokmi. Luna Fatta bola väčšia ako luna Leľa, teda úlomky, ktoré nezhoreli v horných vrstvách atmosféry a dopadli na povrch boli oveľa väčšie. Fatta obiehala v protismere smeru rotácie Midgarda okolo svojej osi. Takže jej úlomky na rozdiel od úlomkov Leli padali nie v smere, ale v protismere rotácie povrchu Midgard-Zeme. Preto aj výsledok bol značne horší a výsledky oveľa tragickejšie ako pri prvej katastrofe.

Účinky úlomkov Fatty na planétu boli také silné, že zemská os sa naklonila o 23,5° vzhľadom k rovine ekliptiky. Na povrchu Zeme to vyzeralo tak, že sa posunulo hviezdne nebo, ktoré naši Predkovia nazvali «Svaroží Kruh». Sklon osi vyvolal ďalšie rýchle zmeny na Midgarde: zdvih tektonických platní, vznik nových a oživenie starých sopiek, vznik obrovských vĺn cunami, ktoré obehli planétu po niekoľko ráz a na svojej ceste zničili všetko živé. Zahynulo obrovské množstvo ľudí. Ostrov Atlantída klesol pod hladinu mora. Obrovské množstvo vulkanického popolčeka bolo vyvrhnuté do horných vrstiev atmosféry začalo sčasti odrážať a pohlcovať slnečné žiarenie. Na Zemi začala «Atómová zima». Celá infraštruktúra planéty bola zničená spolu s civilizáciami ľudí Bielej Rasy: prekrásne mestá, obrovské kozmodrómy, Hviezdne brány, hydrotechnické zariadenia a všetko ostatné. Védy to opísali takto:

3. (83). Veľká Noc zahalila Midgard-Zem…
a oheň nebeský zničil mnohé kraje zeme…
Tam, kde kvitli prekrásne sady,
budú sa rozliehať Veľké Pustatiny…
namiesto životodarnej súše budú šumieť moria,
a tam, kde plieskali vlny morí, objavia sa
vysoké hory, pokryté večnými snehmi…


Slovansko-Árijské Védy, Kniha Múdrosti Perúna, Kruh 1., Santia 6, str. 45.

Ale toto neboli všetky strasti, ktorými sa skončila prvá planetárna vojna o svetovú nadvládu organizovaná tými istými Temnými Silami (sociálnymi parazitmi), ktorí rozkazovali na našej planéte do najposlednejšieho momentu…

Počas vojny ktorá predchádzala katastrofe sa použili jadrové a termojadrové zbrane veľkej účinnosti. Po použití takýchto zbraní bola značná časť povrchu a vôd planéty zasiahnutá radiáciou. Samozrejme, že rádioaktívna bola aj pôda, stromy, ľudia, zvieratá, moria rieky, ryby, pramene, vo všeobecnosti všetko, čo ľudia potrebovali na prežitie. Samozrejme, že sa to všetko využívať nijako nedalo a smrť od radiácie prichádza dosť rýchlo, no nič dobrého na tom niet.

Následky použitia jadrových zbraní v tejto vojne dokazujú aj súčasné fotografie z oblastí, kde došlo k odplaveniu slojov pôdy. Jednoznačne dokazujú, že v ďalekej minulosti sa viedla jadrová vojna, že existovali proti sebe bojujúce strany na vysokej úrovni technického rozvoja. Vysokú úroveň protivníkov potvrdzujú aj posledné 2 fotografie, na ktorých je vidno nejaké kanály uložené v skalných pôdach aj detail akéhosi obrovského stroja.

zdroj: Пища Ра – Главная страница (peshera.org)

Toto bola prvá svetová na Midgard-Zemi, prvá bratovražedná jadrová vojna, alebo ako dnes hovoríme, občianska vojna. V skutočnosti naozaj išlo o skutočný koniec sveta v plnom zmysle slova. Voda a jedlo boli otrávené, záchranu pred radiáciou bolo možno nájsť jedine v jaskyniach alebo hlbokých podzemných priestoroch. Pozemšťania boli naozaj prinútení sa stať skutočnými «jaskynnými ľuďmi». Nijaké závody, noviny, televízia, kozmodrómy, domy, lokomotívy neostali. Tí, ktorí prežili ostali doslovne holí a bosí a v prvom rade sa museli zaoberať svojim prežitím. V okamihu nebolo nijakej techniky, ničoho, čo sa predtým používalo a pomáhalo používať poznatky, ktoré ovládali. Neostali nijaké obchody, odevy, hotové výrobky, sady, polia, domy, hangáre, domáce zvieratá. Ľudia sa ocitli zoči-voči divokej prírode v najťažšej situácii, akú si vôbec možno predstaviť. Takúto hrôzu si dnes ťažko už predstaviť, ale vtedy to bola realita.

https://www.tartaria.sk/wp-content/uploads/2013/01/dejiny_0053.jpg
https://www.tartaria.sk/wp-content/uploads/2013/01/dejiny_0049.jpg

Tu si musíme dobre uvedomiť, že boj o nadvládu nad Zemou už priviedol ľudstvo do obrovskej katastrofy planetárneho rozsahu. Aj dnešné konanie sionistov, ktorí sa v tajnosti zaoberajú tými istými prípravami, nás privedie k takým istým, alebo ešte horším následkom. No hoci aj dnes si myslia, že ak všetko na Zemi privedú ku skaze, tak za odmenu budú na zemskom pohrebisku posadení po pravej ruke svojho boha, hlboko sa mýlia. Ich besniaci Jahve bol už dávno porazený, jeho náčelníci a velitelia zrazení do prachu aj s celou špičkovou Hierarchiou temných Síl, hoci ešte nedávno vládli v našej časti vesmíru. No ešte existuje množstvo kozmických banditov tzv. «nesmrteľného» typu, čomu nasvedčuje aj v médiách nenápadne sa zvyšujúci počet úkazov typu UFO na našej Zemi. Schyľuje sa k rozhodujúcej bitke o Zem, nuž už sa zbiehajú. Ale Biela Hierarchia ich metodicky likviduje (informácie môžete získať aj na stránke akademika Levašova, napr. záznam so stretnutia s čitateľmi z 23.1.2010). A pozemskí pomocníci Parazitov – boží vyvolenci – sa začínajú pomaličky a nebadane prebúdzať do novej reality a konať, pokiaľ sa potomkovia Bielej Rasy na Zemi naozaj nezobudia z hlbokého sna. Je pravda aj to, že mnohí sa nezobudia vôbec.

Vráťme sa k planetárnej katastrofe spôsobenej zničením luny Fatty. Je potrebné ešte dodať niekoľko slov o zmene pólov následkom posuvu zemskej osi o 23,5°. Do katastrofy sa Severný pól nachádzal v oblasti Západnej Európy. Po posune osi zaujal Pól novú lokalitu, kde ostal dodnes. Jav rýchlej zmeny Pólu nemôže byť bez následkov, a teda z tohto pohľadu spôsobil skutočnú kataklizmu unikátnej sily. Tam, kde boli tropické lesy sa do niekoľkých hodín objavili ľadové hory ba celé kontinenty. Tam, kde milióny rokov boli ľady sa zem zase zohriala.

Toto isté prebehlo aj na južnej pologuli. Na mieste dnešnej Antarktídy boli do katastrofy tropické lesy, prekrásne mestá s obrovskou infraštruktúrou. Po katastrofe a zmene pólov sa tento kontinent ocitol za niekoľko hodín pod hrubou vrstvou ľadu, ktorý pochoval pod sebou všetkých, ktorí prežili ale sa už nestihli evakuovať. Na fotografiách, ktoré sú prevzaté zo stránky «The Orion Conspiracy» vidno ako vlna, ktorá sa prelievala kolonádou v meste na Antarktíde zamrzla doslovne v pohybe. Na poslednej fotke dobre vidno rôzne runy. Kto má záujem a vie čítať runové písmo môže si preložiť, čo tam je napísané…

https://www.tartaria.sk/wp-content/uploads/2013/01/dejiny_0054.jpg
https://www.tartaria.sk/wp-content/uploads/2013/01/dejiny_0055.jpg
https://www.tartaria.sk/wp-content/uploads/2013/01/dejiny_0056.jpg
https://www.tartaria.sk/wp-content/uploads/2013/01/dejiny_0057.jpg

Rozmery, kvalita a architektúra týchto stavieb je proste ohromujúca. Neporovnateľná s dnešnou úrovňou stavebného priemyslu, ide o jednoducho nedosiahnuteľnú úroveň. Posledné roky k južnému pólu tajne cestovali mnohí «vodcovia», sionistickí emisári. Očividne tam našli čosi zaujímavé, preto tam čosi robia a v tichosti sa medzi sebou o čomsi dohadujú…

Okrem unikátnych fotografií z Antarktídy, na stránke www.theorionconspiracy.com nájdete zverejnené veľmi zaujímavé vyobrazenia megalitov, ukrytých pod vodami morí a oceánov. Tieto materiály sú jedným z dôkazov toho, že na Midgard-Zemi, minimálne pred niekoľkými desiatkami tisíc rokov existovala veľmi vysoko vyvinutá civilizácia. Ohromujú nás nielen architektúra stavieb, ale aj samotný fakt ich existencie v agresívnom prostredí po mnohých tisícročiach… že o tom nehovoria médiá?

https://www.tartaria.sk/wp-content/uploads/2013/01/dejiny_0058.jpg
https://www.tartaria.sk/wp-content/uploads/2013/01/dejiny_0059.jpg
https://www.tartaria.sk/wp-content/uploads/2013/01/dejiny_0060.jpg
https://www.tartaria.sk/wp-content/uploads/2013/01/dejiny_0061.jpgVŠETKO ODZNOVA

6 (70). Bohovia Rasy zachránia ľudí spravodlivých
a Sila Nebeská prenesie ich na východ,
do zemí ľudí s kožou farby Temnoty…
Kniha Múdrosti Perúna, Santia 5.

Kedysi vysokorozvinutá civilizácia, ktorá prekvitala na Zemi viac ako 500 tisíc rokov, zahynula. Mnohí sa dokázali evakuovať použijúc vajtmanami, vajtmarami alebo Hviezdne Brány, ktoré vtedy ešte fungovali správne. No veľká časť ľudí zahynula vo vojne, živelných pohrôm, hladu a chladu. Celá infraštruktúra bola zničená. Ľudia boli vrhnutí na úroveň prvopočiatočnej divosti a boja o prežitie. Nastal čas začať odznova…

A tak sa stalo, že pred viac ako 13 000 rokmi dosiahli Temné Sily na Midgarde ešte jedno víťazstvo. Dokázali zorganizovať zmiešanie sa dvoch rás s rozličnými «evolučnými číslami» (ľudí Bielej a Červenej rasy), a vyprovokovať prvú planetárnu vojnu.

Táto bratovražedná vojna, pripravená a vyprovokovaná Temnými Silami, sa viedla medzi národmi Bielej Rasy a jej cieľom bolo zničenie pozemskej civilizácie a vytvorenie nového sociálneho organizmu na Midgarde s nízkym «evolučným číslom». Ale keď človek, ktorý je nositeľom genetiky s vysokým «evolučným číslom» sa dostane do sociálneho organizmu s nízkym «evolučným číslom», tak sa vytvorí možnosť pre vznik evolučných krížení (podrobnejšie v knihe akademika Levašova «Rusko v krivých zrkadlách»). A toto aj bolo skutočným cieľom kozmických banditov (Temných Síl). Pripravovali sa ničiť planétu a ľudí na nej žijúcich. Ich plánom bolo, aby vysokovyvinutí ľudia Bielej Rasy zdiveli a stali sa ich otrokmi na dlhé tisícročia. A aby sa toto očakávanie naplnilo rýchlejšie a naisto, Čierni «pomáhali» tým, ktorí trpeli v im vlastnom, temnom, čiernom diele. Táto ich «pomoc» stála civilizáciu Midgardu veľa. Koščeji – kniežatá Temného Sveta – prišli so svojimi vojakmi nie vykoreniť ľudí, ktorí boli v smrteľnom nebezpečenstve – hoci takáto možnosť sa im vtedy naskytla – ale zvrátiť ich z rozumnej životnej cesty, «dopomôcť» im k postupnej strate ľudskej podstaty, k nasmerovaniu ich vývoja do stavu divokosti, do stavu «rozumného zvieraťa».

Títo cudzozemci (ľudia z cudzej planéty-zeme) dobre ovládali svoju robotu a v kritickom bode vývoja pre Midgard, ktorý nastal ich pričinením, podsunuli ľuďom ďalší rozkladný element svojho, v skutku diabolského plánu: «pokušenie», ktoré umožnilo živočíšnym inštinktom nadobudnúť prevahu nad rozumom. Týmto pokušením bolo «prežitie za akúkoľvek cenu». Túžiac po tom alebo hentom – za kúsok čistého jedla, za hlt čistej vody mnohí pozemšťania, poslúchajúc rady cudzozemcov, zabudli na Česť, Svedomie, Povinnosti, Rozum a začali zabíjať sebe podobných, začali sa meniť na zvery v ľudskom tele a rýchlo tratiť evolučný potenciál.

Hľa, čo sa o tomto hovorí v Slovansko-Árijských Védach:
4. (84). Ľudia sa začnú skrývať pred dažďami
otrávenými, smrť nesúcimi, v jaskyniach,
a kŕmiť sa začnú mäsom zvierat,
lebo plody stromov sa naplnili jedmi
a mnohí ľudia umrú, použijúc ich na jedlo…
Otrávené toky vody prinesú mnoho
Smrti deťom Rasy Veľkej
a potomkov Rodu Nebeského,
a strádania ľuďom prinesie smäd…

5. (85). A poslúchnuc rady cudzozemcov,
ktorí tajne prišli na Midgard-Zem,
ľudia začnú brať jeden druhému život,
pre hlt čerstvej vody, pre kúsok čistého jedla…

Slovansko-Árijské Védy, Kniha Múdrosti Perúna, Kruh Prvý, Santia 6, str. 45.

Jadrová vojna a planetárna katastrofa boli pre Čiernych iba nástrojom, ktorý im umožnil dosiahnuť cieľ, ktorý si vopred stanovili: ponížiť pozemskú civilizáciu z vysokej, kozmickej úrovne na úroveň kamennej doby, na úroveň rozumných zvierat. A absolútne – ako ostatne nikdy – ich nezaujímalo, že zomrelo obrovské množstvo ľudí, ktorí sa v ničom neprevinili. Neskôr dokonca cinicky vložili do Biblie volanie: «ploďte a množte sa», a «stádo» sa začalo rýchlo zapĺňať novými «ovcami», už predpripravenými na použitie – bez rozumu, bez svedomia a pokornými.

Pre Čiernych ľudia predstavujú iba pokrm, baterky, z ktorých veľmi jednoducho a pohodlne dostanú pre nich potrebnú energiu – životnú silu. Preto je ich vzťah k baterkám zodpovedajúci ich funkcii: čím viac, tým lepšie. A použité baterky sa ako už nepotrebné vždy odhadzujú. Nikomu nestojí za to sa nimi viac zaoberať. Pre nich sme my VŠETCI iba baterky – spotrebný materiál. Svojich pomocníkov, ktorých už využili presne tak isto ako všetkých ostatných klamú a vyhadzujú do odpadu. Sú proste iní ako my, sú cudzí! A márne sú akékoľvek nádeje, že za im poskytnutú pomoc a zradu vlastného národa sa nad niekým zmilujú. Môžu sľúbiť všetko čo sa im hodí, ale nikdy nestoja za svojimi sľubmi. Sú jednoducho iní…

 V predchádzajúcej časti sme opísali akú katastrofu spôsobilo zničenia luny Fatty a pád jej úlomkov na Zem – zemská os sa naklonila o 23,5°a došlo k posunu zemských pólov. Začalo sa to, čo dnes nazývame doba ľadová.

Keď ľady ustúpili obnažila sa pôda bez života, kamenistá, zmrznutá pustatina s množstvo jazier, na ktorej nič nerástlo a nikto tam nežil.

Postupne, po stáročia, prehrievaním «večného ľadu» nastal pohyb spodných vôd a začal sa vytvárať nový, plodonosný sloj pôdy. Začalo sa objavovať rastlinstvo, hmyz, jednoduché živočíchy. Začalo sa vytvárať to, čo dnes voláme tundra. Po ďalšom ohriatí sa pôdy sa začalo objavovať blato, z ktorých začali vytekať potôčiky, ktoré sa postupne menili na rieky a tie ústili do morí. Postupom času blatá vyschli a na týchto «nových» zemiach sa začali objavovať lesy, prichádzala zver. Poslední prišli ľudia. Vtedy ešte nemohli chodiť kde sa im zachcelo. Človek sa mohol pohybovať len tam, kde sa ukázala možnosť dostatku potravy.

Tieto procesy trvali okolo 10 až 11 tisíc rokov, hoci podľa dnešných predstáv by mali zabrať niekoľko desiatok, možno až tisícov rokov. Ale toto by sa nemohlo stať bez práce našich veľkých Predkov, Slovano-Árijcov. Vyvinuli maximálne úsilie, aby sa podmienky na planéte čo najskôr dostali do normálu a zachránili sa životy tých, ktorí sa nestihli evakuovať, ale museli prežiť v tomto pekle…

Opakovane vynútené osvojenie si oblastí dnešnej Európy Bielou Rasou sa stalo možným až pred 5 až 6 tisícmi rokov. Do tých čias zeme na sever od Álp neboli ešte vhodné pre život. A oblasť na juh od Álp už bola obsadená plemenami čiernej rasy, ktoré evakuovali na Midgrad približne pred 40 tisíc rokmi, pričom čiastočne obsadili aj sever Afriky.

Je očividné, že jedným z hlavných cieľov celej tejto viacetapovej kombinácie bolo nabádanie Bielej Rasy na miešanie sa s inými rasami, ktoré boli práve s týmto cieľom privezené na Zem. Predtým, pred asi 25 000 rokmi sa to Temným už úspešne podarilo na americkom kontinente (Atlantída). Teraz dosiahli to, že Slovano-Árijci opäť začali opúšťať Sibír z dôvodu veľkého ochladenia a odchádzali na juh – do Ázie, aj na západ – do teplejšej Európy. Toto muselo neodvratne viesť k premiešaniu sa s čiernou rasou v Európe a v Indii; aj s plemenami žltej rasy v juhovýchodnej Ázii. Temní veľmi dobre vedeli, prečo veci takto nachystali. Niektoré výsledky ich činnosti vidíme a pociťujeme na sebe teraz, dnes. Ale dnes už utrpeli zdrvujúcu porážku, ich hlavné sily boli porazené a zničené. Ich hlavná Hierarchia, ktorá si podriadila časť nášho Vesmíru je už zničená. Už ostáva iba «dočistiť» malé bandy na niektorých planétach tak, ako po poslednej vojne sa čistila aj naša krajina napríklad od Benderovcov. Naša Midgard-Zem si veľa vytrpela od Temných no Sily Svetla sa už dostávajú aj k nám.

Ale vtedy to bolo ešte veľmi ďaleko…

NAŠI PARTNERI: