S NOČNÝMI VLKMI NA PAMÄŤ PADLÝCH VO VOJNE

22. septembra 2015 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, SEMINÁRE, UDALOSTI

Ako sme vás už vopred informovali, v dňoch 19. a 20. septembra 2015 sa uskutočnila hlavná časť programu organizovaného na pamiatku všetkých padlých v Druhej svetovej vojne. Táto akcia od svojho počiatku bola zamýšľaná a organizovaná práve s takýmto zámerom.

Akcie sa zúčastnili – okrem účastníkov zo Slovenska – klub Noční vlci z Ruska a ďalší priatelia z Čiech, Srbska a Nemecka.

Tým, že spomíname my, nútime spomínať aj ostatných. Nikdy nebude dosť si pripomínať, že kto nepozná – dokonca ani vlastnú – minulosť je nevyhnutne odsúdený na jej opakovanie. Naším cieľom bolo a ostáva pamätať na strašnú vojnu a uctiť si pamiatku všetkých – bez rozdielu – ktorí v nej položili svoje životy za lepšiu budúcnosť Európy a sveta.

Pamätajme, že na Slovensku leží 65 000 sovietskych vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní našej vlasti. Málokto vie, že iba niečo okolo 10 000 z nich je identifikovaných, t.j. okolo 55 000 z tých padlých, ktorí nám priniesli slobodu leží buď v spoločných, bezmenných hroboch, alebo dokonca dodnes ešte na neznámych miestach. Mali by sme vynaložiť viac úsilia na to, aby sme spoznali čo najviac mien, ktoré sú dodnes neznáme. Majme na pamäti, že ich rodiny dodnes nevedia ani miesto, kde by mohli ísť položiť kvety na hroby svojim Predkov.

Na druhej strane na území Ruskej federácie ležia pochovaní aj tí padlí Slováci, ktorých vyslal klérofašistický režim Slovenského štátu – spojenec fašistického Nemecka – bojovať do Sovietskeho Zväzu proti bratom Slovanom. Padli v bojoch ako súčasť intervenčných, fašistických vojsk, ako spojenci Hitlera. Ale aj napriek tomu sú ich hroby známe a udržiavané. Rovnako sa patrí udržiavať aj hroby padlých nemeckých vojakov. Boli to rovnako ľudia, ktorí – určite väčšina z nich – jednoducho dostali povolávací rozkaz a museli ísť bojovať za fašistické ideály pod vplyvom fašistickej propagandy.

Vojna vzala životy 27 miliónom Rusom. Existujú zlomyseľné fámy hovoriace, že Rusi vyhrali vojnu iba vďaka „nekonečným“ ľudským zdrojom, teda že bez akejkoľvek ľútosti hnali ľudí na front. Musíme zopakovať, že Červená armáda stratila na bojovom poli približne 9,8 milióna vojakov. Takéto údaje sa získavajú tak, že po ukončení bojov nastupuje Červený kríž, ktorého pracovníci zozbierajú všetkých mŕtvych a zároveň podľa ich dokladov zostavia zoznam padlých. Všetci ľudia, ktorí zomreli mimo bojových operácií sú civilné osoby. Toto je vojna genocídy, ktorú realizovala zverská fašistická mašinéria.

Nemecko stratilo vo vojne približne 10 miliónov obyvateľov. Čo sa týka vojenských strát, ide približne o ten istý počet ako u Červenej armády. Už tu je jasné, že Sovietsky zväz neviedol odvetnú vojnu na genocídu Nemcov ako pomstu, obmedzil sa na štandardné vedenie vojny. Ale tu treba vyzdvihnúť bojové kvality armády Sovietskeho zväzu, ktorá bola napadnutá bez vyhlásenia vojny, teda jej počiatočné straty boli obrovské. Čo sa týka „rekordmanov“ v zabíjaní civilného obyvateľstva Nemecka, tak tu nemožno vynechať 200 tisíc obyvateľov Berlína, ktorí sa pri dobíjaní mesta ukryli v metre, kde sa všetci utopili. Na príkaz Hitlera bolo metro zaplavené, lebo nemecký národ si nesplnil „povinnosť“ zničiť Slovanov. Ale patria tu aj spojenecké bombardovania – napríklad britské letectvo zrovnalo so zemou Drážďany, pri ktorom zahynulo vyše 50 tisíc jeho obyvateľov.

Hoci kapitoly vojnových operácií sú uzavreté, kapitola pamäti ich obetí nesmie byť zabudnutá. Keď už pre nič iné, tak ako výstraha, aby sme – pamätajúc hrôzy vojny – nedopustili vojnu novú, ktorá môže zničiť naozaj všetko.

Večná pamäť všetkým padlým v Druhej svetovej vojne!

Prinášame malý fotoalbum priebehu udalostí podujatia:

V predvečer hlavnej udalosti:

Štart „základnej skupiny“ z Popradu:

Pripojenie sa prvých „posíl“ po ceste do Kalinova:

Odovzdávanie spomienkových tričiek s emblémom akcie Nočným vlkom a príhovor v predvečer osláv oslobodenia  Kalinova:

Slávnostné posedenie v obci Vernár:

Odchod ráno z Vernára:

Účastník akcie, náš priateľ Marko zo Srbska v Brezne:

Príchod do Banskej Bystrice:

Na Slavíne v Bratislave:

Organizačný tím a priatelia na záver akcie:


NAŠI PARTNERI: