SŤAHOVANIE NÁRODOV PREDO DVERMI

13. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, SPOLOČNOSŤ, VYŠLO INDE

Autor: Александр Громач

Zdroj

Tento článok sme pôvodne uverejnili ešte v roku 2011, keď sme všeobecne očakávali kataklizmu. Ale ak si ho ešte raz prečítate zistíte, že je v tomto smere nadčasový, t.j. nič z jeho aktuálnosti neubudlo. Dnes však máme o poznatok navyše a vidíme, čo sa udialo v Grécku. Všetkým sa snažia nahovoriť, že na vine sú si sami Gréci, že boli nenažratí a podobne. Ale zamyslime sa aj my nad mechanizmom, ktorí dostal Grécko tam, kde je. Aj my berieme Eurofondy, o ktorých nám tvrdia, že sú to nenávratné „darčeky“. Hoci Eurofondy sa priamo nesplácajú, naša krajina – ako všetky v EÚ – platí každoročné členské poplatky. A tieto zahŕňajú v skutočnosti aj splátky „fondov zadarmo“. Je známe, že nám nachystali pol miliardy EUR na projekty pre Cigánov, ktoré začne realizovať nasledujúca vláda. „Odborníci“ na fondové operácie začnú obiehať – štandardný postup – starostov a primátorov a dohadovať s nimi provízie za implementáciu projektov pre Cigánov. Už dnes poznáme fakty ohľadom demografického vývoja Cigánov. Zatiaľ stačí vedieť, že tam, kde je ich nadpolovičná väčšina dochádza za 10 rokov k zdvojnásobeniu ich populácie. Dnes už prekračujú 1 milión, pričom ich podiel na celkovej populácii Slovenska exponenciálne narastá. Veď naša mládež sa venuje športovému sexu, pije energetické nápoje, fajčí marihuanu a chová psíkov. Deti netreba – zbytočné náklady. Ak spustia tieto investície – veď mnohí starostovia chcú tiež byť „za vodou“ – tak rapídne narastie počet obcí, kde už bieli ľudia nebudú môcť žiť. Republika sa zadlží, na splátky postupne nebude, no a tak príde na rad grécky – už odskúšaný – variant. Stačí, aby nás vhodná vláda pochytala do siete utkanej za americké doláre. Veď možno práve preto sieť a nie napríklad vysoko letiaci balón… a ostatným národom narozprávajú, že sme boli nenažratí ako Gréci.

V roku 1999 vtrhlo NATO na územie Juhoslávie. Príčin pre túto vojnu môžeme vymenovať mnoho. Od v podstate banálnej obrany národov Juhoslávie pred tyranom Miloševičom po úvahy o ostrom nácviku invázie do Ruska.

Za posledné obdobie sa na základe vynorenia nových faktov okolo klimatických zmien objavujú zaujímavejšie a pravdepodobnejšie scenáre. Od r. 2000 začali vedci po celom svete publikovať články o strašných klimatických zmenách, ktoré môžu vyústiť k potopeniu sa celých krajín. Na fajčiarskych kútikoch začali podnikatelia debatovať o novej Noemovej arche. Hollywood začal natáčať filmy. Téma stále neutícha, ale zavrhuje sa buď ako spoločná divá fantázia klimatológov a matematikov, alebo ako nezodpovedajúca skutočnosti a stojaca na údajoch, ktoré podvrhli britskí vedci. Prečo sa zavrhujú údaje rôznych ďalších vedcov sa už nikto ani nezamýšľa.

Tí, ktorí predpovedali budúcnosť v minulosti, ako Edgar Cayce alebo Vanga, ale aj tí, čo tak robia v súčasnosti tiež veľa hovorili o nadchádzajúcej kataklizme. Európania, ktorých u nich doma nazývajú panikármi, sa sťahujú do Ruska, najčastejšie na Sibír. Napríklad pod Krasnojarskom vznikla nová diaspóra Nemcov, ktorí prišli z Nemecka medzi rokmi 2008 až 2011. Je prekvapujúce, že medzi týmito Nemcami nie sú chudáci, ale úspešní ľudia, vrátane dvoch klimatológov, ktorí v Nemecku dostávali vysoký plat. Čože ich to priviedlo na Sibír?

Podľa prognóz Cayceho, klimatické a seizmické kataklizmy zasiahnu celú planétu, na základe čoho sa zásadne zmení. A hľa, Rusko pri tom utrpí menej ako ostatní a povedie novú civilizáciu, ktorej centrom sa stane Západná Sibír. Tendenciu Cayce opísal veľmi jasne: už desať rokov nás vedci strašia prognózami, že intenzívne topenie sa ľadovcov v Grónsku a Antarktíde môže spôsobiť búrlivú tektonickú aktivitu na Zemi a, ako následok, zmeny vulkanickej činnosti, zemetrasenia, cunami a povodne. V podstate v tomto smere proroctvo Cayceho pripomína predpovede Vangy. „Všetko sa roztopí ako ľad, len jediné ostane nedotknuté – sláva Vladimíra, sláva Ruska – povedala v roku 1979 – všetko ono zmetie zo svojej cesty a nielenže sa zachráni, ale stane sa vládcom sveta“.

No, ako už bolo povedané, nielen proroci nás strašia týmito predpoveďami. Matematici, vrátane ruských, sa už dávno zaoberajú modelovaním nového globálneho oteplenia.

Ako vidíme na mape zaplavenia Európy, celá západná Európa pôjde pod vodu. Áno, aj časť východnej. Ale zato juhovýchodná Európa, chránená Karpatmi, v určitej miere Alpami a Apeninským polostrovom, ktorý vytvára vlnolam, ostane nad vodou. A také mestá ako Berlín, Paríž, Hamburg, Londýn, Amsterdam, pravdepodobne aj Rím a mnoho ďalších miest pôjde pod vodu. Zato však Belehrad, Sofia a Sarajevo ostatnú stáť.

Tento model nie je nový a vytvoriť ho nepredstavuje veľa úsilia, stačí vypočítať priemernú výšku a silu vlny, nahodiť nadmorské výšky Európy a počítač vám sám ukáže výstup. Ako vidno, pre anglosaské národy je smutný. A v Severnej Amerike je to tak tiež. V juhovýchodnej Európe je vynikajúce podnebie, ale populácia na európske pomery neveľká. Na celom území Juhoslávie žilo dokopy 22 miliónov ľudí. Pre porovnanie, v Nemecku žije 87 miliónov, ale čo do rozlohy je Nemecko dvakrát menšie ako Balkán.

Otvorene povedané, USA sú Nemci v súvislosti so zaplavením Európy „ukradnutí“. Najpravdepodobnejšie je, že si pripravujú Noemovu archu pre seba a svojich najbližších. Začali vojenskú čistku regiónu, vhodne na to využili ideológiu, veď Juhoslávia patrila k opačnému táboru. Pred agresiou žilo v Srbsku 12,5 milióna ľudí (vrátane 1,5 milióna v Kosove a 2 miliónov vo Vojvodine), dnes má Srbsko menej ako 8 miliónov obyvateľov, vrátane Vojvodiny (2 milióny). Takto sa obyvateľstvo Srbska znížilo o 2 milióny ľudí. Je to bezohľadná genocída kosovských Srbov. Spolu bolo zničených 20% národa. Nie je to genocída? Jednoznačne to je genocída. A práve ona bola cieľom. USA plne vedome a ich spojenci nevedome vyvraždili balkánske národy, aby tam mohli v budúcnosti prísť. A táto genocída sa robí pod záštitou síl KFOR. Pravda, USA už musela znížiť svoj apetít a začať hľadať skrytejšie prístupy, pretože svet sa od 90-tych rokov zmenil a Rusko sa už nebude len tak prizerať na otvorenú genocídu.

Pozrime sa na mapu základní NATO na Balkáne:

Pozornejšie sa prizrime Grécku, ktoré sa tiež nachádza na teritóriu, ktoré nepôjde pod vodu. Kríza v Grécku sa rozrastá a západní ekonómovia robia všetko preto, aby vohnali Grécko do ešte väčších dlhov, a potom si rozobrali grécke územie za tieto dlhy, ale Grékov vohnali do ekonomického otroctva. Už počuť vyjadrenia niektorých západných politikov, že Grécko by mohlo predať územia na zaplatenia dlhov. A treba povedať, že Grécko súhlasilo, v podstate už dnes môžete nadobudnúť skalu alebo neveľký ostrov pri brehoch Grécka za pomerne malé sumy od 1 do 10 miliónov EUR. Pravda, zatiaľ tieto územia ostávajú pod jurisdikciou Grécka, ale to len zatiaľ. Vnútorná situácia v Grécku sa zhoršuje. Arabi a Gréci sa prakticky otvorene navzájom vyvražďujú. Počas nepokojov bolo zabitých viac ako 1000 Grékov, ale množstvo zabitých Arabov sa nezverejňuje, veď ani niet kedy počítať. Je to politika genocídy na Balkáne? Áno, je.

Prichádza veľké sťahovanie národov, dokážu si Balkánci ubrániť svoju zem, dokážeme si my ubrániť svoju?

2011

NAŠI PARTNERI: