SAMOSTATNÝ ROD I.

30. januára 2020 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Ak by sme chceli nejako žánrovo zaradiť našu stránku, tak určite by sme jej dali charakteristiku „staroverecká“. Staroverectvo v našom ponímaní je Ingliizmus. Hoci v minulosti sme začali so Staroverectvom Noci Svaroga, dnes už stojíme na pozíciách Rána Svaroga. Kým je noc, tak v podniku slúži nočný vrátnik. Keďže v noci nie sú majitelia a zamestnanci firmy v práci mohlo by sa zdať, že nočný vrátnik je neobmedzeným pánom celého podniku. Má všetky kľúče, môže vojsť všade, kde len chce. Ale akonáhle svitne ráno, všetko sa mení. Dôležitosť nočného vrátnika sa rozplynie v minulosti noci a do firmy prichádzajú majitelia a zamestnanci. A v takomto čase presne žijeme.

Hoci egregor Slovanstva mal v Noci Svaroga svoje nenahraditeľné opodstatnenie, dnes už vieme, že je to parazit konzumujúci našu životnú energiu. Každý egregor žije zo životnej energie tých, ktorí sú pod jeho kontrolou. A už aj v názve nášho Svetoponímania – Ingliizmus – je uvedené o čom toto celé je. Inglia je životodarná Energia, teda nič nie je vlastnejšie Staroverectvu ako „energetická gramotnosť“, teda znalá práca s energiami. Veď aj to Ingliizmus vždy tvrdil – vo Vesmíre neexistuje nič okrem Energií a Síl, ktoré ich riadia. Teda práca s energiami je alfou a omegou celého nášho Svetoponímania – samozrejme, že v Ráne a Dni Svaroga. Počas Noci Svaroga to bol rozsudok smrti.

Dnes je najdôležitejšie sa priamo napojiť na Rod – teda Nebesia, ktoré začínajú 256. rozmernosťou. A my už dobre vieme, že každá egregoriálna štruktúra je umiestnená v 7. rozmernosti. V podstate „spolupracuje“ s ďalšou štruktúrou, ktorú je neraz od nej veľmi ťažko odlíšiť – od Matrice. Týchto je tiež neprehľadné množstvo a ich „domáca“ rozmernosť je šiesta.

Hovoríme o rozmernostiach toho, čo naši Predkovia nazývali Perúnovo Vajce a my dnes 12-rozmerná Hra. S rozmernosťami tejto Hry sme prepojení cez náš systém čakier. Podrobnejšie sme už o tom písali neraz.

Už sme aj neraz spomínali, že iba oblečenie sa do našej „uniformy“ (kroje, výšivky, dlhé vlasy, brady, ručne vyrábané sekery…) nie je dostatočne spoľahlivým znakom príslušnosti k Staroverectvu. Veď počas vojny má každá armáda svojich špiónov, ktorých oblieka do uniforiem nepriateľskej armády. A naivný je ten, komu toto ako identifikácia náš/cudzí stačí. Totiž – ak budeme citovať Puškina – „sme vo vojne krásavci!“

Energetická „gramotnosť“ dnes zahŕňa dva hlavné body: negatív (napr. karma spravidla vytvorená a umiestnená na nás parazitmi) a jeho odstraňovanie a meditáciu. Tu by sme sa mohli pristaviť pri niektorých detailoch. Ingliizmus učí, že to, čo nazývame „Ja“ pozostáva z hmotného Tela, Duše, Ducha a Živatmy. Zároveň však rozoznávame – okrem Slovanov to nikto nemá – Jav, Nav a Prav. Jav je hmotný svet, Nav je Svet neviditeľných energií a Prav je Svet Riadiacich Síl. Jav aj Nav sa delia na Svetlú aj Temnú, Prav je už mimo delenia na kladné a záporné, je ďaleko nad tým.

Do Navi patria aj entity, ktoré nazývame Jemnohmotné Telá. Každá čakra vytvára svoje energetické telo, ale nás zaujíma iba systém hlavných čakier umiestnených nad sebou, ktorých je 7. V skutočnosti vieme, že tradícia hovorí o 144 hlavných čakrách v energetickom tele, ale čo do napojenia na 12-rozmernú Hru (Perúnovo Vajce) sú dôležité priestorové rozmernosti nad sebou, ostatné čakry sú aj tak umiestnené v niektorej z čakrálnych rozmerností stĺpcového delenia.

Telá, ktoré vytvárajú čakry nazývame jemnohmotné, ale v praktickom živote ich považujeme za nehmotné. Dokážeme ich identifikovať v meditácii, naša myseľ má schopnosť ich rozpoznať tiež. Tieto telá nie sú rozpoznateľné technokratickými prispôsobeniami (prístrojmi), ktoré dnes používajú vedci a lekári.

Okrem nich však existujú aj telá, ktoré môžeme charakterizovať ako „telá strednej materializácie“. Tu patrí napríklad všeobecne známa Aura. Aura však nie je Duša, nie je to ani jemnohmotné telo. Vďaka svojej strednohmotnej podstate sú detekovateľné technokraticky (prístrojmi).

Hrubo a stredne materializované telá sú jemné živlové vibrácie. Jemnohmotné štruktúry sú éterickej podstaty, ak by sme sa chceli vyjadriť populárnym ezoterickým názvoslovím. Duša nie je aura, ale ani egregor, ako vysvetľuje KOB.

Podľa toho, aké vlastnosti Živlov prevládajú sa dá určiť aj povaha človeka. Intenzita navonok sa prejavujúcich povahových vlastností závisí od polarity, teda na elektrickom a magnetickom fluide. Celkový vplyv pôsobenia Živlov v tele vydáva určité žiarenie, ktoré sa populárne nazýva aura. Toto žiarenie nemožno zamieňať s Dušou a Jemnohmotnými telami. Aura je vyžarovanie živlových účinkov, ktoré sa prejavuje aktívne alebo pasívne v rôznych situáciách.

Keď vám dnes nejakí „staroverci“ odporúčajú rôzne baterkové prístroje s tým, že tieto vám ukážu kompletne všetky cudzorodé štruktúry vo vás, a teda netreba žiadne čistky a meditácie (stačí napríklad úprava stravy a kúpené preparáty), je treba sa mať na pozore. Akýkoľvek technokratický prostriedok dokáže detekovať iba úroveň vibrácie hrubých a strednohmotných tiel. Myseľ a jej prácu s energiami nie je možné nahradiť prístrojmi s baterkami, ktoré si môže každý kúpiť. Ale rozhodnúť sa musí každý sám, Kultúra nie je Civilizácia.

Treba mať na pamäti, že energetický útok je útok na jemnohmotné telá. Najskôr sa prisaje na vonkajšie telo, potom postupne – ako kyselina – sa prežiera ďalej a ďalej dovnútra. Keď dorazí na povrch materiálneho tela prenikne už doň a začne vyvolávať svojim pôsobením (podľa toho, načo ho zostavili) fyziologické zmeny v organizme. Môže spôsobiť infarkt, rakovinu, mozgovú porážku alebo čokoľvek iné, čo bolo do útoku vprogramované. Ak sa spoľahnete na baterkový prístroj môžete sa stať obeťou neopraviteľnej chyby. Ale rozhodnutie je opäť na vás.

Keď už sme pri problematike pôsobenia navných energií, tak do tohto prostredia patrí aj kybernetický priestor. Nie náhodou ho nakŕmili našimi identifikačnými, teda celkovo osobnými údajmi. V kybernetickom priestore vytvorili fantómových dvojníkov každého z nás. Technológia je dnes tak ďaleko, že nás môžu ovládať týmito kybernetickými fantómami. Principiálne varovanie sme dostali vo filme Trináste podlažie – teda informovaní sme boli. Verejnosť sa síce viac koncentrovala na film Matrix, ktorý mal premiéru v tom istom roku, ale tento film je oveľa dôležitejší.

Manipuláciami s fantómovými obrazmi nás samých v kybernetickom priestore môžu transplantovať naše orgány, spôsobiť smrť, chorobu či potrat – čo je veľmi cenená krvavá obeta – a vôbec celkovo ovplyvňovať náš život. Povolenie na to sme im dali každým podpisom „informovaného“ súhlasu. Toto pôsobenie sa dá zlikvidovať jedine v meditačnom stave preklínaním, inak to nejde. A už vôbec tu nepomôžu žiadne baterkové prístrojčeky… neraz tiež napojiteľné na kybernetický priestor, ktorý navrhol programátorský tím podľa presne naformulovanej špecifikácie…

Práca s mysľou je práca na úrovni éteru – riadiaceho Živlu. Práca s prístrojom je práca s mikroprocesorom v danom prístroji, ktorý beží na vlastnom operačnom systéme. Myseľ nás napojí na Kanál Rodu, prístrojček na internet. Ale tu sa ešte dostaneme.

Keďže sme sa dotkli energetických útokov, prizrime sa tejto problematike bližšie. Je tu veľa detailov, o ktorých nemáme ani potuchy. Ak napríklad nie sme spokojní s nejakou časťou nášho tela – bruchom, nosom, ušami, alebo čímkoľvek iným  tak sa v princípe zriekame svojej kontroly nad touto časťou tela. Ale je to súčasť NÁŠHO tela. Akonáhle k nemu zaujmeme negatívne stanovisko, z pohľadu Jemnohmotného Sveta sme sa tejto časti zriekli. V tom okamihu sa o vlastníctvo „nechcenej“ časti nášho tela niekto prihlási – a zasadí tam to, čo vyhovuje jemu. Neporuší Kon Stavby Sveta, lebo zobral to, čoho sme sa zriekli. Takto sa do nás dostávajú všakovaké inklúzie, implementované čiastočky Temných štruktúr. A my si môžeme robiť aké chceme energetické bubliny a všakovaké „ochrany“, satanistické inklúzie sme do nás vpustili otvorenou bránou. Energie sa šíria vlnami, keď sa dostaneme do najbližšej vlny satanistickej energie, tak naše vnútorné inklúzie na túto vlnu zareagujú. Nie preto, lebo sme temnej podstaty, ale preto, lebo sme sa zriekli nejakej časti nášho tela. Preto nikdy nič také nerobme. Naše telo majme radi a chráňme ho celučké každou myšlienkou.

Platí Kon „Čo prehlásim, to aj som“. Ale málokto si uvedomuje, čo to znamená „čo prehlásim“. Stačí prečítať niečo v nejakom článku v prvej osobe, zopakovať niečo v populárnom filme, zaspievať v sugestívnej pesničke, nosiť to napísané na tričku či bunde na srdcovej čakre a podobne. Všetko so všetkým súvisí.

Negatívne energie sú však všade okolo nás. V mestách je to najhoršie, v Prírode najlepšie. Ľudia nemajú mysle pod kontrolou, každý pachtí po uspokojení svojich túžob. A už toto vytvára energetický smog – negatív. A to ešte nehovoríme o cudzích energiách, cielených prekliatiach na našu adresu. Kdekoľvek sa hromadí negatív, tam vzniká problém. Ak nahromadenie negatívu dosiahne kritickú úroveň, tak negatív nadobudne vedomie samoexistencie. Vznikne egregor, démon, alebo čokoľvek podobného druhu.

Udržiavanie koncentrácie negatívu pod kontrolou bolo preto vždy základnou úlohou beregíň, teda žien a matiek v našich rodinách. Jedným z hlavných a najefektívnejších nástrojov pre takúto ochranu rodín je vytvorenie oberežného kruhu. Zničením tejto tradície v minulosti sme začali prehrávať boj s Temnotou.

Vo Vesmíre platí, že to, čo bolo raz vytvorené nemôže zaniknúť, môže iba meniť formu. Ak sa raz na nás skoncentruje negatív, tak sám od seba neodíde. Potom nastupuje to, čo nazývame odpracovávanie negatívu, čo často z nevedomosti označujeme ako karma. Karma má iba jedno pravidlo – musí byť eliminovaná, t.j. odpracovaná. Ale nemusí ju odpracovať ten, kto ju vytvoril, ak ju dobrovoľne preberie niekto iný. Zdá sa, že nikto by také niečo neurobil – ale to je neznalosť jezuitských obradov a rituálov, ktorými nás riadia. Svetoví čierni mágovia vytvárajú situácie vo svete podľa svojich plánov, ale negatív (dôsledky svojich činov) neodpracovávajú. Vytvorili množstvo obradov na to, aby tento negatív vyliali na nás. Jedným z takýchto schvaľovacích obradov sú voľby… ale o tom sme už písali, preto iba krátko. Účastník vo voľbách dobrovoľne na seba preberá cudzí negatív bez ohľadu na to, koho volí. A výsledky sú nachystané už dávno pred voľbami.

Snímanie negatívu z človeka nie je až taký zložitý proces. Zložité je tento negatív eliminovať – a toto už je veľký problém. Funguje to napríklad takto. Ak príde dobre platiaci, či inak sympatický klient/klientka, tak šaman/veštica negatív s úsmevom sníme. Ale čo s ním ďalej, ako sa ho zbaviť? Nuž najčastejšie negatív zozbieraný z viacerých klientov nakoniec „vylejú“ na toho, kto im nie je sympatický, alebo málo zaplatil a podobne. V celkovom skóre to vyzerá asi tak, že povedzme 5-6 klientov je maximálne spokojných, nasledujúci – po naložení negatívu zo všetkých predchádzajúcich – zomrie. Skóre je aj tak aktívne – napríklad 6:1.

Samozrejme, že s týmto sa nikdy žiaden šaman/veštica nepochváli…

Ale aj tu platí niekoľko detailov, verejnosti neznámych. Ak napríklad nejaká žena vytvorí na vás program na vašu smrť – sú ženy, ktoré robia takéto služby za peniaze, pretože žena má vyššie prístupy (7.-8. čakra) ako muž (4.-5. čakra) – tak ostanú v podstate dve možnosti. Program nezaregistrujete, a teda začne vo vás postupne, nebadane pôsobiť, alebo to zistíte a úder vrátite. Teda presnejšie vy použijete preklínanie proti tomu, kto preklial vás. Nijak inak to neurobíte. Ak viete ako na to a máte dostatočne vysoké prístupy do Astrálu – čo pre Slovienov spravidla nebýva problém – tak celý program na smrť vrátite k jeho autorke. A tu pre ňu nastane problém. Hoci za vytvorenie programu jej mohol zaplatiť niekto tretí, na objednávateľa to už previesť nemožno. Ak teda nechce zomrieť sama, tak ho musí niekde – lebo negatív sám od seba nezanikne – presunúť. Ale problém je v tom, že takýto negatív už môže posunúť iba na toho, kto má rovnakú štruktúry krvi ako ona. Inými slovami – a takéto prípady poznáme – buď zomrie jej rodič alebo dieťa.

Podotýkame, že v zmysle Odinovej Zápovede (kto nepotrestá zlo je zodpovedný za jeho ďalšie šírenie), ak by ste toto neurobili, tak vás ešte zasiahne (okrem „naprogramovaných“ účinkov útoku na vás) aj osudový, odvetný úder z Astrálu – lebo Zlo nesmie ostať nepotrestané, na to nikto so Živatmou nemá právo.

Odstraňovanie – likvidácia – „odpadu“ (negatívu) nie je teda žiadna sranda. Beregine Prvého Kruhu toto realizujú skrz energetický Kanál Astrálnej Školy Vedmy Nadeždy. Každá individuálna čistka – ale musí to byť Beregiňa Prvého Kruhu, nie iba beregiňa s oberežným kruhom, ktorý sa vystavuje na začiatočníckych seminároch a slúži na ochranu členov rodiny – je nielen odstránenie negatívu, ale aj jeho definitívna likvidácia. Toto je garantované samotnou Astrálnou Školou.

Keď sme už pri seminároch, tak tiež niekoľko slov o nich. Začiatočnícky seminár slúži na podrobné oboznámenie účastníkov s problematikou astrálnej štruktúry, ktorú nazývame 12-rozmerná Hra (Perúnovo vajce), Jemnohmotných tiel a vzájomného prepojenia. Okrem toho sú každému účastníkovi seminára nastavené prvopočiatočné, t.j. etalónové hodnoty čakrálnych a priestorových štruktúr. Ide o to, že vekom môžeme mať na vnútorných jemnohmotných telách už zažraté negatívy, ktoré nemusí byť zvonku vidno. Takáto identifikácia by trvala veľmi dlho a výsledky by sa aj tak garantovať nedali. Ale odobratie starých a nahradenie nových štruktúr je oveľa efektívnejšie riešenie. Okrem toho sú všetkým ženám vytvorené oberežné, t.j. ochranné kruhy slúžiace na ochranu svojich rodných a blízkych. Je to prastará staroverecká tradícia. Hovorí sa o nich aj v knihe Slavianstvo.

Veľké semináre pracujú s už oveľa silnejšími tokmi energií. Sú orientované na riešenie okruhov problémov všetkých ich účastníkov, ako aj miesta a krajiny konania sa samotného seminára. Veľkého seminára by sa nemali zúčastňovať tí, ktorí vopred neabsolvovali začiatočnícky seminár. Ide o to, že akákoľvek čistka negatívu je principiálne dosiahnutie okamžitej čistoty. Od prvej sekundy po skončení čistky sme vystavení ďalšiemu negatívu, preto treba venovať pozornosť trvalej praxi čistiek a meditáciám, lebo nežijeme v ideálnom svete. Samozrejme, že oveľa ľahšie je chrániť sa po absolvovaní individuálnych čistiek, ale v nízkorozmernom priestore trvalá čistota proste nie je možná. Veď sa umývame a aj zuby si čistíme každý deň.

Veľký seminár je tým efektívnejší, čím viac astrálnych energií prejde cez všetkých zúčastnených. Vodivosť energií závisí od vodivosti každého zúčastneného jednotlivca. Každý, kto predtým nemal nastavené etalónové hodnoty čakrálnych a priestorových štruktúr (začiatočnícky seminár) obmedzuje celkovú efektivitu spoločných meditácií.

Pretože objem a sila energií prechádzajúcich cez účastníkov na veľkom seminári závisí od všetkých účastníkov, tak nie je jedno, či sme na seminári prítomní (aspoň v priamom prenose), alebo sledujeme už iba záznam z videa. Ide o to, že v energetických tokoch sú zahrnutí iba všetci priami účastníci, z ktorých má každý svoju neopakovateľnú energetickú štruktúru a rieši aj svoje konkrétne problémy. Teda celkový výsledok meditatívnej práce zahŕňa štruktúru každého účastníka. Kto nebol prítomný, hoci aspoň v priamom prenose, toho energetická štruktúra nebola v zostupujúcich energetických tokoch prebiehajúceho seminára zahrnutá. Preto pozeranie záznamov nemôže mať nikdy takú efektivitu ako priama účasť, hoci aj v priamom prenose. Plný efekt v podstate dosiahnete pri každom sledovaní meditácie vtedy, ak ste sa zaznamenanej meditácie a čistky zúčastnili, hoci aj iba v priamom prenose.

Sledovanie záznamov je samozrejme tiež účinné, ale iba do miery zhody vašej energetickej štruktúry a okruhov problémov s celkovým energetickým spektrom účastníkov živej meditácie.

Akí sú účastníci seminárov, také sú aj generované výsledky. Hoci vedma Nadežda má aj liečiteľské schopnosti, semináre nie sú prioritne určené na riešenie individuálnych zdravotných ťažkostí. Uvážte sami, sme spokojní so stavom vecí v našej krajine, v slovanskom svete? Páči sa nám vláda, parlament, politické strany, hra opozícia/koalícia, uprednostňovanie cudzincov a nedotknuteľnosť oligarchov, drancovanie Prírody, zvyšovanie daní, vzdelávací systém, platené zdravotníctvo, chceme v krajine mier, alebo nám nevadí ak príde vojna, páči sa nám nútené očkovanie detí, systém zdaňovania, dominancia Cigánov a iných cudzincov, prisťahovalectvo… atď., atď.?

Každý veľký seminár je neopakovateľná a zároveň unikátna príležitosť spoločne pracovať na príchode Zlatého Veku tak, aby sme v ňom aj ostali. Pre nás a u nás, ale za všetkých Slovanov/Slovienov.

Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Aké uvedomenie samostatnosti a mohutnosti národa, také životné podmienky. Čo programujeme, to dostávame.

Téma je obsiahla, preto o rozdieloch medzi Rodom a egregorom, aj o tom, ako sa pripájať do Rodov a vymaňovať spod vplyvu parazitických egregorov až nabudúce.

30.01.2020

NAŠI PARTNERI: