SEMINÁR PRE ZAČIATOČNÍKOV

14. septembra 2022 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Počas FBSN prebehol aj základný seminár. Prvý deň bol spoločný pre všetkých účastníkov, druhý deň už bol rozdelený na ruskojazyčnú a slovensky hovoriacu skupinu.

1. deň:

  1. deň:

14.09.2022

NAŠI PARTNERI: