SEMINÁRE 2022

25. decembra 2021 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Koncom roka si zvyčajne robíme plány do budúcna, na budúci rok. Môžeme očakávať, že tentokrát to bude naozaj rok nových objavov. Ale nebežme pred lokomotívou – všetko má svoj čas.

V skutočnosti je však – ako hovorí ruské príslovie – dôležité momenty vždy lepšie prebdieť ako prespať. A v časoch nástupu Zlatého Veku to platí dvojnásobne.

Na jednom tohtoročnom seminári nás účastníci upozornili na zaujímavú skutočnosť – ktorá nám naozaj unikla. Ide o to, že numerické súčty kresťanského roku – 2021 – a nášho Leta od UMHCH – do septembra 2021 to bolo Leto 7529, dnes už 7530 – sú totožné. Náhody – samozrejme – neexistujú, takže neprespime, ale prebdime. Reč je však o bdení mysle, pretože žiadne náznaky na riešenia hádaniek či pochopenie znamení Vekov nikdy neprichádzajú len tak, bez podprahovej, náväznej štruktúry na niečo – síce podprahovo – ale štrukturálne súvisiace.

Kresťanský rok 2021 má numerický súčet 5, naše Leto 7529 malo rovnako numerický súčet 5. Rok 2022 má numerický súčet 6 a naše Leto 7530 má rovnako numerický súčet 6. Akurát že zhoda oboch numerických súčtov začína až začiatkom nového kresťanského roku – 2022.

Číslo „5“ zodpovedá našej bukvici „є“ (Jesť), ktorej Obraz je materiálna forma života, teda Svet Javi. Číslo „6“ zodpovedá našej bukvici „S“ (Dzielo), ktorej Obraz je Nepoznané, ale poznateľné a poznávateľné. V skutočnosti táto bukvica vyjadruje Svarogovu Zápoveď:

„Neodvrhujte neznáme a nepoznané, ale usilujte sa neznáme spoznávať a neobjasnené objasniť, lebo Prҍdkovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznávanie Múdrosti.“

Ak by sme sa na tieto numerické súčty pozreli cez Obrazy Bukvice Slovienorusov-Rusínov, tak to znamená, že rok 2021 poskytoval možnosť (možno poslednú) na prípravu v materiálnom Svete Javi na to, čo nové budeme spoznávať v roku 2022, teda čo je – minimálne posledné tisícročia – neznáme a neobjavené. Ostatne, tomuto už nasvečuje dosť iných informácií, a to nehovoríme o informáciách štýlu tadeskovín. Už máme svedectvá z prvej ruky aj o tom, že do polroka sa bude diať niečo naozaj doteraz nepoznané a teda ani nepredstaviteľné. Stačí poznamenať vari iba toľko, že pravdepodobne sa napĺňajú slová bulharskej Vangy. V tom zmysle, že pred týmito zmenami už nikoho nezachráni ani množstvo peňazí či iného finančného ekvivalentu, a dokonca ani žiadne miesto na Zemi. Sú totiž takí, ktorí si – vďaka svojmu nadmernému finančnému majetku – pripravili všakovaké „úkryty“ na Zemi, v niektorých prípadoch ide dokonca o súkromné ostrovy s množstvom ozbrojených stráží. Pre týchto nastáva KONIEC.

To však neznamená, že nemajú v rukách (zatiaľ) moc a prostriedky, ktorými nám môžu ešte veľmi uškodiť…

Preto bdime a nebuďme naivní…

My plánujeme vstup do Zlatého Veku, a preto aj Veľké semináre. Kedy budú v skutočnosti realizované je druhá vec, ale kto neplánuje, tomu sa nemajú ako plány plniť. Preto prinášame linky na nové semináre na začiatok budúceho roka, teda obdobia očakávaného spustenia materiálneho nástupu Zlatého Veku, či aspoň jeho konkrétnych komponentov:

Východné Slovensko

Západné Slovensko

Praha

Tešíme sa na spoločné stretnutia a spoločné spoznávanie nepoznaného.

A pamätajme aj na to, že žijeme na území Prastarej Dŕžavy Rus!

25.12.2021

NAŠI PARTNERI: