SEMINÁRE VEDMY NADEŽDY

9. apríla 2020 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Žiaľ musíme oznámiť neradostnú novinku. Vedmu Nadeždu nakoniec vôbec nevpustili na územie EÚ, a to aj napriek tomu, že jej boli udelené ročné schengenské víza a spĺňala všetky podmienky.

Očividne etapa aktivizácie druhej vlny vírusovej psychózy už nabieha. Ale predstavte si – chrípková vlna začína už v auguste?

Následkom týchto opatrení sme nútení zrušiť všetky termíny seminárov u nás.

Ale napriek všetkým nekalým činom proti nám – Národu Slovienov – držme sa a kráčajme spolu vpred! Veď ak by nemalo význam to, čo spolu konáme, tak by sa toho neobávali. A krok času už nezastavia.

15.08.2020

Vzhľadom na zrušenie niektorých letov mimo EÚ dnes k nám Nadežda nepriletela. Preto presúvame zajtrajší Veľký seminár v Košiciach na nedeľu-pondelok, prípadne pondelok-utorok podľa príletu lietadla.

O vývoji budeme priebežne informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

14.08.2020

Pridávame posledný dodatok. 29.-30. augusta sa uskutoční ešte aj Veľký seminár v Kultúrnom dome v Modre. Začiatok o 10:00 v sobotu.

12.08.2020

Prinášame pravdepodobne posledné zmeny v organizácii seminárov. Termíny ostávajú také, ako sme naposledy uviedli, ale pribudne jedna organizačná zmena.

Vzhľadom na udelené víza pribudne ešte jeden Veľký seminár, a to na Západnom Slovensku v termíne 29.-30.08. Počas tohto týždňa upresníme miesto konania, termín už ostáva pevný.

Tí, ktorí pochádzajú zo Západného Slovenska preto nebudú musieť cestovať do Žiliny.

Ďakujeme za vaše pochopenie, celá situácia bola spôsobená objektívnymi príčinami.

10.08.2020

Posúvanie termínov seminárov je zapríčinené aktuálnou vízovou politikou EÚ voči Rusom. Podľa posledných informácií od EÚ zastúpenia v Rusku by vedma Nadežda mala dostať vízum od (14-15).08. Presnú informáciu môžeme očakávať 07.08., kedy by víza podľa predbežnej informácie mali byť vydané. V súvislosti s takýmto vývojom plánujeme nasledovný harmonogram seminárov u nás:

(14-15-16).08. (piatok-sobota-nedeľa) sa uskutoční Začiatočnícky seminár v Košiciach, ktorý prejde do seminára Veľkého. Podľa pokynov Nadeždy bude prvý deň začiatočníckeho seminára viesť naša Beregiňa Prvého Kruhu Školy Renáta. Druhý deň už bude prítomná aj Nadežda, takže celý program začiatočníckeho seminára – vrátane zostavenia etalónových priestorových a čakrálnych štruktúr a vytvorenie oberegových kruhov účastníčkam seminára – bude kompletizovaný, ale zároveň seminár prejde do Veľkého. Preto tí, ktorí nemajú absolvovaný začiatočnícky seminár sa zúčastnia už piatku a budú pokračovať do soboty (nedele), ostatným stačí sobota a nedeľa.

(20-21).08. (štvrtok-piatok) Začiatočnícky seminár v Žiline;

(22-23).08. (sobota-nedeľa) Veľký seminár v Žiline.

Miesta organizácie seminárov ostávajú nezmenené, teda také, ako sme už uviedli nižšie. V Žiline to platí aj pre rezerváciu ubytovania.

Podľa toho, aký bude dátum platnosti víz sa možno ukáže príležitosť organizovať ešte jeden seminár na Západnom Slovensku, ale to bude jasné až 07.08. po vydaní víz v Moskve.

Veríme, že to sú naozaj posledné úpravy termínov. Situácia nie je príjemná, ale je to jediný variant, aký možno za danej situácie realizovať.

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu účasť.

31.07.2020

Veci sa neustále vyvíjajú, preto prinášame ďalšiu aktualizáciu plánovaných termínov seminárov.

V súvislosti s vízovou politikou a dohodou medzi EÚ a RF-ie sa predpokladané termíny seminárov presúvajú o 1 týždeň. Dobrá správa je, že sa jedná o termíny, nie o samotnú možnosť realizácie seminárov.

V každom prípade je jasné, že akékoľvek plánovanie seminárov na jeseň tohto roku je – vzhľadom na už plánovanú druhú vlnu víropsychózy – vysoko teoretické (nepravdepodobné). Preto je potrebné rozhodnutie, čomu dať teraz prednosť. Zatiaľ pravdepodobným seminárom v auguste (čo môže vyžadovať čerpanie dovolenky), alebo očakávanie zlepšenia situácie k dobrému…

  • Veľký seminár sa uskutoční 08.-09. augusta (sobota-nedeľa) 2020 v Žiline tak, ako sme pôvodne plánovali;
  • Začiatočnícky seminár (vedie vedma Nadežda a Beregiňa Prvého Kruhu Renáta) 13.-14. augusta (štvrtok-piatok) v Košiciach;
  • Veľký seminár 15.-16. augusta (sobota-nedeľa) v Košiciach.

Situácia sa vyvinula tak, ako sa vyvinula, preto teraz niet priestor na organizovanie seminára na Západnom Slovensku ani v ČR. Veríme, že nabudúce bude všetko inak.

Ako sme už uviedli, v Žiline máte možnosť rezervácie ubytovania priamo v budove, kde bude prebiehať samotný seminár.

Veríme že toto je posledná zmena a tešíme sa na Vašu účasť.

24.07.2020

Veľké semináre sú plánované na prvý (01-02). a druhý (08-09). víkend mesiaca august 2020. Prvý seminár je v Košiciach, druhý v Žiline. Pre druhým Veľkým seminárom plánujeme začiatočnícky seminár tiež v Žiline v termíne (06-07).08.

V Košiciach sa uskutoční na už tradičnom mieste, v Žiline v Dome Techniky. Dom techniky poskytuje zároveň aj možnosť ubytovania, ktoré si môžete vopred rezervovať.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu však nemožno 100% garantovať realizáciu seminárov na Slovensku. Z našej strany je organizácia pripravená, štátni úradníci Slovenska aj EÚ však majú svoje plány. V súvislosti s vývojom situácie už možno vidieť prípravu druhej vlny hystérie na jeseň.  Ak bude realizácia seminárov vôbec umožnená, tak očividne len pred jeseňou.

15.07.2020

koniec aktualizácie

V prvej polovici tohto roku sme mali naplánované ďalšie semináre so sibírskou vedmou Nadeždou. Pretože zatiaľ nie je jasná situácia s možnosťou realizácie týchto seminárov, rozhodli sme sa otvoriť predbežný zápis na všetky predpokladané semináre – okrem Košíc, kde už zápis beží.

Reálna organizácia seminárov samozrejme závisí od vývoja udalostí, preto tento zápis možno považovať iba za podmienečný, t.j. ak sa štátom organizovaná pandemická blokáda uvoľní, tak semináre budú. Ak nie, tak ich preložíme na neskôr, o čom vás budeme včas informovať.

Veľkého seminára by sa mali zúčastniť iba tí, ktorí už absolvovali začiatočnícky seminár. Ide o to, že na začiatočníckom seminári sa čistia všetky energetické telá od negatívu – nastavujú sa etalónové, t.j. prvopočiatočné hodnoty všetkých čakrálnych aj priestorových štruktúr a prebehne aj riadený výstup Živatmy do 16. rozmernosti. Druhá dôležitá vec je, že všetkým účastníčkam začiatočníckeho seminára sú vytvárané aj oberežné kruhy (stará slovienska a árijská tradícia, uvedená aj v Slovҍnsko-Árijských Vҍdach), ktoré slúžia na ochranu všetkých členov rodiny.

Na veľkých seminároch už pracujeme s vyššími energetickým tokmi, preto tí, ktorí neprešli začiatočnícky seminár môžu mať s ich zvládaním problémy, pričom zároveň brzdia prácu všetkých ostatných účastníkov. Čisté, etalónové jemnohmotné telá už môžu viesť vyššie energetické toky, pretože už stačí spoločná čistka na začiatku prvého dňa seminára.

Na seminároch pracujeme spoločne v prospech nášho Národa, v prospech všetkých účastníkov seminárov, ich rodných a blízkych.

Príspevok za Veľké semináre ostáva nezmenený, príspevok za začiatočnícky seminár včas upresníme.

Príspevok za kurz Staroslovienskej Bukvice ostáva nezmenený: 70€ za jeden víkend.

Začiatočnícky seminár v Poprade; 16.-17. máj 2020. Vedú Beregine Prvého Kruhu z Ruska spolu s našou Beregiňou Renátou (tiež Beregiňa Prvého Kruhu). Zápis tu.

Veľký seminár v Košiciach 23.-24. máj 2020. Vedie Vedma Nadežda z Novosibirska. Zápis tu.

Začiatočnícky seminár v Žiline 27.-28. máj 2020. Vedú Beregine Prvého Kruhu z Ruska spolu s našou Beregiňou Renátou (tiež Beregiňa Prvého Kruhu). Zápis tu.

Veľký seminár v Žiline 30.-31. máj 2020. Vedie Vedma Nadežda z Novosibirska. Zápis tu.

Okrem týchto seminárov sme plánovali aj kurz Staroslovienskej Bukvice s Obrazmi Rána Svaroga v Podhradí pri Martine, ktorý mal pôvodne byť v termíne 18.-19. apríla 2020. Pretože možnosť jeho organizácie je zatiaľ tiež neistá, záujemcovia sa naň môžu zapísať, ale reálny termín stanovíme neskôr, keď to situácia umožní.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť!

09.04.2020

NAŠI PARTNERI: