SFÉRY VPLYVU 2

7. augusta 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), AS GARD, HĽADANIE, VYŠLO INDE

Pokračujeme druhým dielom cyklu Sféry vplyvu. Nie je to ľahké čítanie, ale stojí zato. Aby tento diel bol zrozumiteľnejší, najskôr sme uverejnili článok PIATA DIMENZIA, ktorý vrhá viac svetla na existenciu Systému, ktorý sme si už zvykli nazývať Matrix. Je to principiálne také jednoduché, že to nemožno nazvať inak ako geniálne. Matrix je náš vnútorný hlas – aj keď má aj technické komponenty, ktorá nás obklopujú. Vnútorný dialóg, ktorý nám radí ako sa obliekať (veď v móde sú nohavice pre ženy a trenírky a šľapky pre mužov, každý rok iné farby či strihy…), čomu veriť (kamarátky, kolegyne, Facebook a pod. – všetci „presne“ vedia ako sa veci majú), čo jesť (najlepšie je to dovezené z cudziny a reklamované v médiách, to čo varia mediálne hviezdy na obrazovkách…), čo piť (alkohol, energetické nápoje, koly, pivo – aj nealkoholické…), aký viesť životný štýl (treba byť trendovo in…) a vôbec všetko, čo sa patrí, čo proste má tak byť… TO JE MATRIX. Nášho najväčšieho nepriateľa považujeme za seba samého. Ak sa chceme dostať spod jeho vplyvu, tak v prvom rade musíme prestať pozerať tam, kde hľadia všetci ostatní.

Svetlé Sily nám však poskytujú nástroje na uľahčenie výstupu zo Systému, ktorý začína dostávať očividné štrbiny. U Slovanov sa už aktivizovali – a dajú aj diagnostikovať – aj iné čakry, stávajú sa prístupné metodiky presunu vedomia do stavu tu a teraz (tento stav eliminuje vnútorný dialóg), farby čakier – po veky stabilné – sa začali meniť každým okamihom. Svet sa mení a očividne prichádza bod zlomu. Majme však na pamäti dôležitú skutočnosť – akékoľvek zmeny tváre Sveta neznamenajú automatické „posunutie“ všetkých ľudí nahor len tak, bez vynaloženia vlastného úsilia. Skrátka zmena tváre Sveta a kvantový skok vo vedomí človečenstva sú dve nezávislé veci. Veď ani v tomto živote nedostávame nič len tak, bez vynaloženia úsilia.

Pôvodný článok:

UPOZORNENIE!

NEMÁ VÝZNAM ČÍTAŤ TENTO ČLÁNOK, AK STE NEČÍTALI PRVÚ ČASŤ.

Dúfam, že informácia o všeobecnej konštrukcii Neba sa vo vašej hlave už trochu uložila. Znamená to, že môžeme pozrieť na princíp fungovania krištáľových sfér, a teda pochopiť ich určenie.

Pozrime sa teda na škrupinu z niekoľkých uhlov pohľadu.

ŠKRUPINA JE AKO MATRIOŠKA

Matrioška má byť zhotovená zo siedmych figúrok.

V nich je zašifrovaný model človeka: sedem tiel vložených jedno do druhého, pričom to najmenšie, najslabšie a najzraniteľnejšie fyzické telo je chránené šiestimi jemnohmotnými telami, ktoré ho čo do rozmerov značne prevyšujú.

Do ľudských tiel Bohovia vmontovali implantáty v podobe žliaz vnútornej sekrécie (sekréty vnútorných želaní). Tieto trysky sú určené na totálnu kontrolu tela a psychiky prostredníctvom vstrekovania hormónov v potrebných množstvách a v potrebnom čase (potrebných z pohľadu Bohov).

Energetické centrá (čakry) dodávajú žľazám signál na vypustenie hormónov. Čakry sú usporiadané pozdĺž chrbtice. Tí ktorí vidia vedia, že každá čakra v jemnohmotnej rovine vyžaruje svoje svetlo, pričom svetlá sú usporiadané v poradí ako dúha.

Ako žľazy riadia čakry, tak čakry sú zase riadené sférami Bohov v Nebi.

Každá krištáľová vrstva škrupiny posiela signál do svojej čakry v súlade s frekvenciou svojho svetla.

7 čakier – 7 sfér riadenia – 7 Bohov kurátorov

Nuž hľa, môžeme si ich aj vymenovať:

Isis, Ra, Sechmet, Chonsu, Tot, Hator, Chnum

Každý Boh má na hlave zobrazenú svoju sféru vplyvu. Egyptológovia ich mylne považujú za Slnká a Lunu, ale pritom sa nikde nevysvetľuje, odkiaľ sa vzalo toľko Sĺnk.

Ako vám už určite došlo, každý národ nazýval a zobrazoval jedných a tých istých Bohov vo sférach po svojom. Napríklad Egypťania mali Sechmeta s levou hlavou, my zase máme výraz Kráľ Lev (KráľLevstvo – kráľovstvo). Všimnite si, že zatiaľ čo Egypťania zobrazujú túto zvieraciu podobu na kameni, tak my tento zoopark opisujeme v rozprávkach: Finist – Jasný Sokol, Cárovná Labuť, Havran Havranovič a v rozprávke o Márii Morevne traja vtáci vzali za ženy tri sestry a odniesli ich do svojich cárstiev.

Zvlášť zdôrazňujem, že do príchodu Jehovu na scénu boli naše vzájomné vzťahy s Bohmi viac menej priateľské. Ľudia – hoci sa aj nachádzali v plnej závislosti od ich vôle – aj tak k nim bežne chodievali na návštevy na nebo (o tom podrobnejšie v tretej časti).

Nuž tak, zhrnieme si to. Inštancie Bohov dávajú signály do čakier, tie zase podávajú signál do žľazy, ktorá vstrekne hormón do krvi a u človeka proste niet síl odporovať tomu, čo od neho ten či onen Boh vyžaduje.

Prišiel príkaz spať – treba spať!

Jesť – treba jesť!

Rozmnožovať sa – nieto kde ujsť, budeš sa rozmnožovať!

Deti majú pohlavnú čakru vypnutú, preto sú dočasne oslobodené od najsilnejšieho, doslovne termojadrového gombíka Bohov.

Počas vedomého výstupu do astrálu, alebo proste vo sne vidíme také farby a počujeme také zvuky, aké sme nikdy vo svete nepostretli. Keď sa prebudíme, tak už si nedokážeme uvedomiť – a už vôbec nie opísať – taký sen. Je to preto, lebo našich 5 orgánov zmyslov je veľmi primitívnych. Ale príčina nie je iba v ich primitívnosti.

Dokonca ak by sa naše analyzátory rozšírili do úrovne nadzmyslovej aparatúry, tak by sme ponímali okolitý svet vo viac rozvinutom spektre, ale aj tak by sme uvideli iba 7 farieb a počuli iba 7 nôt, pretože celá naša planéta je obmedzená týmto číslom.

Všimnite si – škrupina má 7 sfér vplyvu. Žeby to bola náhodná zhoda?

Ide o to, že jedným z najefektívnejších spôsobov riadenia živých bytostí je ohraničenie schopnosti ich vnímania. Takto ochutnávame iba omrvinky z bohato prestretého stola, pričom ani netušíme, ako bohato a rôznorodo je tento stôl prestretý.

Mnohí môžu teraz namietať: ale veď dúha aj hudba sú prekrásne!

Na to vám môžem odpovedať iba to, že proste ste ešte nič sladšieho ako mrkvu nejedli.

ŠKRUPINA JE OBMEDZOVAČ SVETLA

Nezabúdajme, že nás osvetľujú lampy hviezdnej sféry a nie Slnko, ktoré iba dopĺňa osvetlenie priamymi lúčmi.

Pretože svetlo – ktoré vychádza z hviezdnej sféry – prechádza cez 7 krištáľových bariér je nimi vo svojom spektre ohraničené. Každá krištáľová sféra predstavuje samostatnú frekvenčnú charakteristiku, čím udeľuje toku svoju dĺžku svetelnej vlny – a teda spolu máme 7 korekcií.

Teda kompletný svetelný balík prichádza k nám obrezaný v podobe iba siedmych farieb. Práve preto škrupinu niekedy nazývajú aj „Lunárnou dúhou“.

ŠKRUPINA JE ZVUKOVÝ FILTER

V hudobnej sfére sú dve strašné tajomstvá, ktoré vám nikto nevysvetlí, pretože sami nepoznajú odpovede.

Zvuky sa niekedy nazývajú hrubé a jemné. Táto asociácia je spojená s prierezom struny alebo priemerom výstupu, z ktorého zvuk vychádza.

Zvuky sa delia aj na krátkovlnné a dlhovlnné. Toto je už v celku jasné, lebo možno merať dĺžku vlny zvukovej frekvencie.

Ale najrozšírenejšia charakteristika zvuku je rozdelenie na nízke, stredné a vysoké frekvencie.

Čo znamená VYSOKÉ alebo NÍZKE?

U hudobných nástrojov klávesy, struny alebo ventily na vývod vzduchu, umiestnené vertikálne? Nie. Okrem toho, ak aj je hudobný nástroj otočený hore nohami, tak frekvencia zvuku sa nemení.

A môže vysoký človek mať jemnejšie zvukové spojenia a jeho hlas môže byť vyšší, ako u ľudí s menšou výškou? Je to akési zvláštne, ale od výšky našej kostry to nezávisí.

Tak prečo sa zvuk delí na vysoký, stredný a nízky?

To bolo prvé tajomstvo…

Druhé tajomstvo znie“ prečo je nôt práve 7?

UPOZORNENIE!

Môžete prekutrať celý internet, absolvovať hudobnú školu, alebo dokonca spríbuzniť sa s dynastiu Bachov, Mozartov alebo Beethovenov, ale ani tak nezistite, prečo je nôt 7 a prečo sa zvuk delí na vysoký, stredný a nízky!

Je to preto, lebo krištáľové inštancie v nebi sú utajené,

a spolu s nimi aj odpovede na tieto dve otázky.

Princíp je v tom, že sféry sa neustále otáčajú jedna voči druhej šialenou rýchlosťou. Trením o éter vzniká zvuková vlna. Sedem sfér vytvára sedem nôt. Priestor medzi sférami je tiež rozdelený na prináležiace tóny. Tóny sú zase rozdelené na poltóny. Najnižšia sféra je najväčšia, preto má najnižší zvuk (hrubý).

Teraz to už je jasné?

Čím vyššia sféra, tým vyšší zvuk!

Nuž hľa – prečo od nepamäti nazývajú zvuky vysokénízke.

Podobne ako s otázkou Glóbusu Neba a Armillárnej sféry, je to ďalšie potvrdenie, že diví, špinaví barbari presne vedeli, ako je v skutočnosti nebo zostavené.

Ak vezmeme do úvahy obrovský rozmer tohto hudobného nástroja, tak iné noty proste nemajú šancu na existenciu, pretože ich vlny sú okamžite potlačené nebesným mega-generátorom.

Analogicky ako u svetelného spektra, aj tu je vložená zvuková diverzia. Ale nehľadiac na snahu Bohov, ľudia s nadzmyselným sluchom sú schopní odvodiť hudbu napriamo z neba.

Myslíme si, že geniálni hudobní skladatelia svoje diela vymýšľajú, ale oni v skutočnosti jednoducho počujú a zapisujú pohyb krištáľových sfér, hoci si to sami neuvedomujú. Oni sami hovoria, že melódia im proste sama odseba zvučí v hlave.

Nuž hľa, toto je hudobný sluch, nie to, čo nám chcú nahovoriť.

Okrem už opísaných funkcií, sedem sfér zároveň predstavuje gigantický fotónový generátor, ktorému naši Predkovia dali názov „Fata“ (po rusky sa fotón povie фатон – pozn. prekl.). On má pod kontrolou nielen čakry, farby a zvuky, ale aj následnosť životných scenárov každého živého organizmu na povrchu Zeme pomocou fotónového žiarenia.

Nezamieňajte si Lunárnu Dúhu s Mesiacom, ako to robí Hlbinná Kniha. Mesiac je iba jedna z brán do prvej krištáľovej inštancie, pričom Luna je názov celého mega-komplexu so siedmimi sférami riadenia.

TEDA SI ZHRNIEME:

Ako je známe, zdokonaľovanie nemá hraníc. A tu hľa toto – naše ponímanie obrezali do siedmych úrovní čo znamená, že žijeme v ohraničených podmienkach. Znamená to, že na Zemi nemôže byť ani reči o evolúcii.

Živá bytosť má jednu zvláštnosť: bytosť sa buď vyvíja, alebo degraduje – tretia možnosť NEEXISTUJE. Podľa tejto logiky, na siedmej úrovni narazíme na strop a predpokladáme, že tretia možnosť neexistuje. Znamená to, že začneme degradovať na prvú úroveň.

Takto môžeme vykonať logický rozumový záver:

BUĎ SME NA PRAHU VYMIZNUTIA ZO ZEME, ALEBO NA PRAHU ZÁNIKU OHRANIČENIA SIEDMYCH ÚROVNÍ – PRETOŽE TRETIA MOŽNOSŤ NEEXISTUJE.

Autor: As-Gard

ZDROJ

08.08.2017

NAŠI PARTNERI: