SILENT WEAPONS FOR QUIET WARS NEHLUČNÉ ZBRANE PRE TICHÉ VOJNY

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PRAVDA DNES, VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI

VLÁDA JE VŽDY V PROSPECH VLÁDNUCICH,
NA NÁKLADY TÝCH, KTORÝM VLÁDNE.
MUDRCOV, KTORÍ TOTO POZORUJÚ STÁLE ZNEPOKOJUJE OTÁZKA:
PREČO TEN, KTO JE NAJSCHOPNEJŠÍ UCHOPIŤ MOC
NIE JE NIKDY TEN, KTO JE NAJHODNEJŠÍ VLÁDNUŤ?

Robert Shea: SHIKÉ, Časť prvá; Kniha Yukio

Jestvujú dva spôsoby nazerania na svet. Môžete si otvoriť akúkoľvek dennú tlač, alebo zapnúť televízne spravodajstvo. Môžete veriť, že svet osciluje medzi nahlúplou šou „ľavého krídla“ a „pravého krídla“, „zlých teroristov“ a tých „dobrých“, čo proti ním oduševnene bojujú.

Ale môžete tiež začať skúmať a hľadať samotné základy tejto nadnárodnej hypnózy. Konšpiračné teórie nie sú ničím novým v histórii. Veľmi zriedkavo sa však informácie o takýchto sprisahaniach objavia na svetle a stanú sa všeobecne známe.

Nečakajte, že niekto oficiálne potvrdí pravosť tohto dokumentu. Ostáva – ako ostatne vždy – použiť zásadu zdravomyslia a hľadať racionálne jadro.

Dokument označený ako „TOP SECRET“, v origináli nazvaný Silent Weapons for Quiet Wars, An Introductory Programming Manual (Nehlučné zbrane pre tiché vojny, Úvodná programovacia príručka) bol objavený náhodne 7. júla 1986 zamestnancom firmy Boeing Aircraft Co., ktorý si kúpil opotrebovanú kopírku značky IBM na náhradné diely a v nej našiel zabudnuté dokumenty obsahujúce detaily plánu vyliahnutého v embryonálnom stave „Studenej vojny“, ktorý opisuje návod na ovládanie más pomocou manipulácie priemyslu, ľudských životov, vzdelávania a politických orientácií. Nabáda na nehlučnú revolúciu postaviac brata proti bratovi, odpútavaním pozornosti verejnosti od skutočnej podstaty toho, čo sa naozaj deje.

Posúdením jeho zámerov a účelu zistíme, že tento dokument sa postupne odohral priamo pred našimi očami. Nezabúdajme, že dokument nájdený r. 1986 opisuje 25. výročie používania metódy. Je to veľmi náročné čítanie, ale určite vás bude nabádať (aspoň by malo) na ďalšie štúdium, na udržiavanie očí naširoko otvorených. Veľa ľudí si o sebe myslí, že nie sú takí dôležití a už vôbec nerobia nič nezákonné, tak prečo by sa mali obávať toho, že niekto zbiera o nich informácie. Nuž, nevedomosť nikoho nezachráni. Stačí sa vnímavo pozrieť okolo seba. Všetky vlády dnešného sveta sú v rukách tvarov, t.j. temných síl – aj citát zo známeho bestselleru to ostatne potvrdzuje. Inými slovami, naša Zem je okupovaná cudzozemcami. Mnohí ľudia to už dnes podvedomie cítia, akurát nevedia ako a proti čomu sa zjednotiť a brániť – a pocity nestačia. Nuž neraz sa začnú spájať a organizovať – a toto je už v očiach tvarov zločin. Teda nemýľte sa, zločin je už to, že sme Slovania. Pozrite sa okolo – všetci sa môžu spájať a organizovať je to v poriadku: Cigáni, Židia a všetky možné „menšiny”. Ale akonáhle sa spoja bieli ľudia – už to je rasizmus. Je pravda, že zatiaľ nevieme, že zjednocovať sa musíme na základe Viery Predkov a Rodu, ale snaha i zjednocovanie už žije. A čo „menšiny”? Nuž, oficiálne sa nikde nedočítate koľko na Slovensku žije „profesionálnych poberačov sociálnych dávok”… v roku 1995 evidoval Slovenský štatistický úrad 780 000 Cigánov. Samozrejme, išlo iba o tých, ktorí boli úradne zaregistrovaní. Dnes ich máme viac ako milión… Myslíte si, že keď nás prevýšia počtom, tak začnú oni pracovať na nás?

Keď už sme pri Cigánoch, tak si krátko vysvetlime pôvod tohto názvu. Je to starý slovanský názov – každý národ má právo nazývať iné národy svojim vlastným názvom. Napríklad Nemci sa vo vlastnom jazyku volajú inak, Angličania či Francúzi tiež – a nemajú s tým problém, že máme na nich náš vlastný názov. Podobne je to aj s názvami cudzích krajín či miest. Veď ak povieme Viedeň tak Rakúšania nás sotva porozumejú. Ak Povieme Škótsko neznamená to, že takýto názov by Škót porozumel. Ale názov Škótska nám ponúka aj ďalšiu paralelu – zvykne sa hovoriť, že my Slovania nemáme minulosť, z čoho vyplýva, že ani minulú písomnosť. Ale pozrime sa na zvuk, ktorú vyjadrujeme písmenom „š“. V akože „novom“ jazyku – bukvici – sa píše jediným znakom: „ш“. Ak chceme tento zvuk vyjadriť v dnešnej slovenčine alebo češtine, tak nám nestačí len písmeno „s“, musíme ešte použiť aj mäkčeň – „š“. Angličtina už na vyjadrenie toho istého zvuku potrebuje 2 písmená: „sh“, nemčina dokonca 3: „sch“. Teda ktorý jazyk je starší – ten, ktorý má od počiatku znaky pre všetky zvuky, ktoré národ používa, alebo ten, ktorý si musí vypomáhať rozličnými kombináciami?

Teda späť k názvu. Názov Cigáni pozostáva z 3 bázových slov: CI-GA-NI. V tomto spojení je „CI“ vo význame ukazovacieho zámena, „GA“ je cesta, „NI“ od NIE. Bázový názov v našom prastarom jazyku znamená: „tí, ktorí sú neschopní duchovnej cesty (vývoja)“. Z Indie boli pred stáročiami vyhnaní práve preto, lebo dlhodobo narušovali zákony krvi a tak sa dostali do štádia, že už nie sú schopní duchovného vývoja. Takíto boli už pred stáročiami – a tu si naivne myslíme, že ich prevychováme…

Čo ďalej čítať? Pracovné „noty“ elity sú známe. Je to predovšetkým dielo Thomasa Malthusa, ktorý vyšpecifikoval dôvody, prečo sa musí cieľavedome znižovať počet ľudí žijúcich na zemi. Hlavné regulátory počtu obyvateľov navrhované Malthusom nie sú len notoricky známe vojny, ale aj totálna korupcia vlády a teda spoločnosti – ktorá prinesie ubúdanie obyvateľstva – a napríklad aj podnecovanie a šírenie homosexuality – táto neprináša potomkov.

Ďalším „veľkým“ učencom elity je Charles Darwin. Veď to, čo platí pre spoločnosť na základe Malthusových „objavov“ platí pre prírodu formou „evolúcie“. Nie náhodu je Darwinova teória, hoci na základe moderných vedeckých poznatkov dávno prekonaná, stále všemožne udržiavaná pri živote.

Poznanie pravdy má jednu veľkú výhodu. Vieme, čo môžeme od budúcnosti naozaj čakať. Hra pre Európu riadená tajným rádom Illuminati, ktorých náboženstvá svorne nazývajú satanisti, vstúpila spolu so vstupom do EÚ 1. mája 2004 do predohry posledného dejstva. Illuminati boli založení 1. mája 1776 profesorom Ingolštadskej univerzity, členom Jezuitského rádu a Židom Adamom Weishauptom. Tu je pravá podstata toho, prečo je 1. máj dôležitým dátum v novodobej histórii sveta. Nie je to paradox, že práve profesionálni členovia kresťanských cirkví oduševnene z kazateľníc kostolov nabádali k nástupu do vlaku, ktorý bol naštartovaný pred stáročiami preto, aby zlikvidoval aj mnohých z nich? Ostatne, vôbec to nevadí, nitky riadenia troch dôležitých náboženstiev – kresťanstva, islamu a judaizmu sú aj tak v rukách tej istej elitnej skupinky. Veď Židia sa tým ani netaja; sami hovoria, že keď nám dali jediného Boha, tak majú logické právo nás cez náboženstvo riadiť – teda presnejšie tých, ktorí ich jedinobožníctvo prijali. Veľmi jednoducho a zručne ich hocikedy dokážu postaviť proti sebe a takto spôsobiť ďalší (koľký už?) „BOŽÍ SÚD“.

BEZPEČNOSŤ

V zásade nie je možné diskutovať o sociálnom inžinierstve alebo automatizácii spoločnosti, teda o inžinierstve sociálnych automatizovaných systémov (nehlučné zbrane) v národnom alebo svetovom merítku bez použitia obšírnych cieľov sociálneho ovládania a deštrukcie ľudského života, teda otroctva a genocídy.

Táto príručka je sama o sebe analogickou deklaráciou úmyslu. Takáto písomnosť musí byť bezpečne skrytá pred znalosťou verejnosti. Inak by sa mohla chápať ako technicky formálna deklarácia občianskej vojny. Ďalej, kedykoľvek je akákoľvek osoba na silnej mocenskej pozícii a bez plnej znalosti obsahu takejto pozície verejnosťou, používa takéto znalosti a metodológiu na ekonomické podrobovanie – musí byť jednoznačne jasné, že medzi uvedenou osobou alebo skupinou osôb a verejnosťou jestvuje stav občianskej vojny.

Riešenie dnešných problémov vyžaduje prístup, ktorý je bezohľadne otvorený bez agonizácie vierami, morálnymi alebo kultúrnymi hodnotami.

Máte kvalifikáciu na tento projekt vďaka vašej schopnosti nazerať na ľudskú spoločnosť s chladnou objektivitou a ešte analyzovať a diskutovať o vašich pozorovaniach a záveroch s ďalšími ľuďmi podobnej intelektuálnej kapacity bez straty diskrétnosti alebo skromnosti.

Takéto cnosti sú praktizované vo vašom najlepšom záujme. 

Neodkláňajte sa od nich.

VITAJTE MEDZI NAMI
Táto publikácia označuje 25. výročie Tretej svetovej vojny, nazývanej aj „Tichá vojna“, ktorá sa vedie za použitia subjektívneho biologického spôsobu boja pomocou „nehlučných zbraní“.
Táto kniha obsahuje úvodný opis tejto vojny, jej stratégie a zbrane.

Máj 1979 č. 74-1120

HISTORICKÝ ÚVOD
Technológia tichej zbrane bola odvodená z Operačného výskumu (O. V.), strategickej a taktickej metodológie vyvinutej pod vojenským riadením v Anglicku počas II. svetovej vojny. Pôvodným účelom O. V. bolo štúdium strategických a taktických problémov vzdušnej a pozemnej obrany s dôrazom na efektívne použitie obmedzených vojenských zdrojov proti zahraničným nepriateľom (teda logistika).
Tí, ktorí boli na mocenských pozíciách rýchlo zistili, že tie isté metódy by sa mohli použiť na totálne ovládanie spoločnosti. Boli len nevyhnutné nové nástroje.
Sociálne inžinierstvo (analýza a automatizácia spoločnosti) vyžaduje koreláciu veľkého množstva neustále sa meniacich ekonomických údajov (dát), takže rýchle spracovanie počítačom bolo nevyhnutné, aby mohlo byť ďaleko v predstihu pred spoločnosťou a predpovedať, kedy je spoločnosť zrelá na kapituláciu.
Reléové počítače boli veľmi pomalé, ale elektronický počítač objavený r. 1946 J. Presperom Eckertom a Johnom W. Mauchlym splnili očakávania.
Ďalším prelomom bolo vyvinutie simplexnej metódy lineárneho programovania r. 1947 matematikom Georgeom B. Dantzigom.
Potom v roku 1948 bol objavený tranzistor J. Bardeenom, W. H. Brattainom a W. Shockleyom, ktorý priniesol prísľub veľkej expanzie na počítačovom poli zmenšením priestoru a energetických nárokov.
S týmito tromi objavmi pod jedným smerovaním začali tí, ktorí boli na mocenských pozíciách silne uvažovať, že je možné ovládať celý svet formou stlačenia gombíka.

Okamžite nastúpila Rockefellerova nadácia uvoľnením štvorročného grantu pre Harvardskú vysokú školu formou financovania harvadrského výskumného projektu pre štúdium štruktúry americkej ekonomiky. O jeden rok neskôr, r. 1949 sa pripojilo aj vojenské letectvo USA.
R. 1952 sa pôvodný grant ukončil a uskutočnilo sa stretnutie vysokej elity s cieľom určiť nasledujúcu fázu výskumu sociálnych operácií. Harvardský projekt bol veľmi plodný, nakoľko priniesol publikovanie niektorých výsledkov r. 1953 navrhnutím realizovateľnosti ekonomického (sociálneho) inžinierstva. (Štúdie v štruktúre americkej ekonómie – © 1953, autor Wassily Leontief, International Sciences Press Inc., White plains, New York.)
Inžiniersky zvládnutý v druhej polovici dekády štyridsiatych rokov stál teraz stroj pre Nehlučnú vojnu, povedzme v žiariacom dozlata vyleštenom prevedení vo výstavnej sieni r. 1954.
S vytvorením masera r. 1954 sa prísľub uvoľnenia neobmedzených zdrojov fúzie atómovej energie z ťažkého vodíka v morskej vode a následnej dispozícii neobmedzenej sociálnej moci stal možnosťou iba niekoľko dekád vzdialenú.
Tejto kombinácii sa nedalo odolať.
Nehlučná vojna bola nehlučne vyhlásená medzinárodnou elitou na zasadnutí r. 1954.
Hoci bola tichá zbraň temer odhalená o 13 rokov neskôr, neutrpela evolúcia nového zbraňového systému nijaké väčšie škody.
Tento materiál označuje 25. výročie zahájenia Nehlučnej vojny. Táto pôvodne domáca zbraň už slávila veľa víťazstiev na mnohých frontoch po celom svete.

POLITICKÝ ÚVOD
R. 1954 bolo tými, ktorí boli pri moci jasne rozpoznané, že bolo len otázkou času, len niekoľkých desaťročí, aby široká verejnosť bola schopná uchopiť rukoväte moci, lebo základné elementy novej nehlučnej technológie boli tak v dosahu verejnej utópie ako boli zabezpečujúce súkromnú utópiu.
Tento objekt primárneho záujmu, dominancie sa točil okolo predmetu energetických vied.

ENERGIA
Energia sa považuje za kľúč ku všetkým aktivitám na Zemi. Prírodná veda je štúdiom zdrojov a ovládania prírodnej energie a sociálna veda, teoreticky vyjadrená ako ekonomika, je štúdiom zdrojov a ovládania sociálnej energie. Oboje sú účtovnými systémami: matematikou. Teda matematika je primárna energetická veda. A účtovník môže byť kráľom ak dokáže pred verejnosťou zakryť metodológiu účtovania.
Celá veda je púhym prostriedkom konca. Prostriedok je poznanie. Koniec je ovládanie. Za týmto všetkým ostáva len jedna vec, „kto bude mať z toho úžitok?“.
R. 1954 bola táto vec záležitosťou primárneho záujmu. Hoci takzvané „morálne otázky“ boli namietnuté, z pohľadu zákona prirodzeného výberu bolo odsúhlasené, že národ alebo svet ľudí, ktorí nebude používať svoju inteligenciu nie je lepší od zvierat, ktoré nemajú inteligenciu. Také národy sú zvieracím bremenom a rezňami na stole podľa výberu a obsahu.

NÁSLEDNE, v záujme budúceho svetového poriadku, mieru a pokoja bolo rozhodnuté zahájiť súkromnú Nehlučnú vojnu proti americkej verejnosti s najvyšším cieľom trvalo presunúť prírodnú sociálnu energiu (bohatstvo) nedisciplinovanej a nezodpovednej väčšiny do rúk seba-disciplinovaných, zodpovedných a hodných niekoľkých málo.
Aby sa implementoval tento cieľ bolo nevyhnutné vytvoriť, zaistiť a použiť nové zbrane, ktoré, ako sa ukázalo, boli triedou zbraní tak jemných a prepracovaných vo svojom princípe fungovania a objavenia sa na verejnosti, že si zaslúžili meno „nehlučné zbrane“.
Na záver, predmet ekonomického výskumu, v zmysle vedenom kapitálovými magnátmi (bankovníctvom) a priemyslom komodít (tovarom) a službami je založenie ekonómie, ktorá je absolútne predpovedateľná a manipulovateľná.
Aby sa dosiahla totálne predpovedateľná ekonomika musia sa nízke triedne elementy spoločnosti dostať pod totálnu kontrolu, t. z. musia byť zlomené, vyškolené a označené chomútom a dlhodobými sociálnymi povinnosťami od veľmi raného veku, predtým, ako budú mať príležitosť skúmať náležitosť tejto záležitosti. Aby sa dosiahla takáto zhoda, rodinná jednotka nízkej triedy musí byť dezintegrovaná procesom zvýšenej prezamestnanosti rodičov a zariadeniami štátu prevádzkujúcimi denné centrá starostlivosti pre prezamestnanosťou osirelé deti.
Kvalita vzdelania poskytovaná nižšej triede musí byť najúbohejšieho druhu, tak že priekopa nevedomosti izolujúca nadradenú triedu od ujarmenej triedy je a zostane nepochopiteľná pre podriadenú triedu. S takýmto počiatočným handicapom majú dokonca aj vynikajúci jedinci nižšej triedy veľmi malú alebo dokonca nijakú nádej vyslobodiť sa z lósu, ktorý im bol životom priradený. Táto forma otroctva je základnou na to, aby sa udržala nejaká miera sociálneho poriadku, mier a pokoj pre vládnucu hornú triedu.

OPISNÝ ÚVOD NEHLUČNEJ ZBRANE
Tvorcovia tichej zbrane od nej očakávajú to isté čo sa očakáva od bežnej zbrane, ale iba jej vlastným spôsobom fungovania.
Strieľa situácie namiesto guliek; je poháňaná spracovaním dát namiesto chemickej reakcie (explózia); pochádza z bitov informácií namiesto zrniečok pušného prachu; z počítača namiesto pištole; obsluhuje ju počítačový programátor namiesto elitného strelca; na rozkaz bankového magnáta namiesto vojenského generála.
Nevydáva pozorovateľné výbušné zvuky, nezapríčiňuje viditeľné fyzické alebo mentálne zranenia a navonok sa nijako nevmiešava nikomu do každodenného života.
No vydáva neomylné „zvuky“, zapríčiňuje nezameniteľné fyzické a duševné škody a neomylne sa stáva súčasťou každodenného života, inými slovami je nezameniteľná pre školeného pozorovateľa, ktorý vie čo hľadať.
Verejnosť nemôže pochopiť túto zbraň a teda nemôže uveriť, že je napadnutá a zotročená zbraňou.
Verejnosť môže inštinktívne cítiť, že niečo nie je v poriadku, ale vďaka technickej podstate nehlučnej zbrane nemôžu vyjadriť svoje pocity racionálnym spôsobom, alebo zvládnuť tento problém inteligenciou. Teda nevedia ako kričať o pomoc, nevedia ako sa spojiť s ostatnými aby sa proti nej ubránili.
Keď je tichá zbraň nasadená na verejnosť postupne, tak verejnosť sa nastaví/adaptuje na jej prítomnosť a naučí sa tolerovať jej zasahovanie do ich životov pod tlakom (psychologicky cez ekonomiku) ktorý narastie až tak, že prasknú.
Teda tichá zbraň je formou biologickej vojny. Napáda vitalitu, možnosti a mobilitu jednotlivcov spoločnosti pomocou poznania, porozumenia, manipulovania a napadnutia ich zdrojov prírodnej a sociálnej energie a ich fyzických, mentálnych a emocionálnych síl a slabostí.

TEORETICKÝ ÚVOD

Dajte mi kontrolu nad národnou menou a je mi jedno kto tu vydáva zákony.“
Mayer Amschel Rotschild (1743-1812)

Dnešná technológia tichej zbrane vyrastá z jednoduchej myšlienky objavenej, stručne vyjadrenej a účinne nasadenej citovaným pánom Mayerom Amschelom Rotschildom. Pán Rotschild objavil chýbajúci pasívny komponent ekonomickej teórie známej ako ekonomická indukcia. On, samozrejme, nemyslel o svojom objave v zmysle týchto termínov dvadsiateho storočia, a, aby to bolo potvrdené, matematická analýza musela počkať na Druhú priemyselnú revolúciu, nástup teórie strojárenstva a elektroniky, a konečne, objav elektronického počítača predtým, ako mohla byť účinne použitá v riadení svetovej ekonomiky.

VŠEOBECNÉ ENERGETICKÉ KONCEPTY
Pri štúdiu energetických systémov sa objavujú vždy tri elementárne koncepty. Sú to potenciálna energia, kinetická energia a strata energie. A vo vzťahu k týmto konceptom jestvujú tri idealizované, vo svojej podstate čisto fyzické náprotivky nazývané pasívne komponenty.

  1. Vo vede o mechanike je jav potenciálnej energie asociovaný s fyzikálnou vlastnosťou nazývanú pružnosť alebo pevnosť a môže byť prezentovaná stlačenou pružinou. V elektronickej vede je potenciálna energia uložená namiesto pružiny v kondenzátore. Táto vlastnosť sa nazýva kapacita namiesto pružnosti a pevnosti.
  2. Vo vede o mechanike je jav kinetickej energie asociovaný s fyzickou vlastnosťou nazývanou zotrvačnosť alebo hmota a dá sa reprezentovať hmotou kolesa v pohybe. V elektronickej vede je kinetická energia uložená v indukcii (v magnetickom poli) namiesto hmoty. Táto vlastnosť sa nazýva indukčnosť namiesto zotrvačnosti.
  3. Vo vede o mechanike je jav straty energie asociovaný s fyzikálnou vlastnosťou nazývanou trenie alebo odpor a môže byť reprezerntovaný hrncom alebo iným zariadením, ktoré konvertuje energetický systém na teplo. V elektronickej vede je strata energie prevádzaná elementom nazývaným buď odpor alebo vodič, termín „odpor“ je jedným zo všeobecne používaných odborníkmi na trenie a termín „vodič“ je vo všeobecnosti používaný na opísanie ideálnejšieho zariadenia (napríklad drôtu) používaného na účinné vedenie elektrickej energie z jedného miesta na druhé. Vlastnosť odporu a vodiča je meraná buď ako odpor alebo vodivosť, sú to recipročné hodnoty.

Tieto tri koncepty sú v ekonomike asociované s:

  1. Ekonomická kapacita – kapitál (peniaze, sklad/inventár, investície v budovách a trvanlivých hodnotách, atď.)
  2. Ekonomická vodivosť – tovar (výrobný tok koeficientov)
  3. Ekonomická indukcia – služby (vplyv populácie priemyslu na výstup)

Celá matematická teória vyvinutá v štúdiu jedného energetického systému (napr. mechanika, elektronika, atď.) sa môže okamžite aplikovať v štúdiu iného energetického systému (napr. ekonomike).

ENERGETICKÝ OBJAV PÁNA ROTSCHILDA
To, čo objavil pán Rotschild bol základný princíp moci, vplyvu a kontroly nad ľuďmi použitím ekonomiky. Tento princíp je „keď zaujmete zdanie moci, ľudia vám ju čoskoro dajú“.
Pán Rotschild objavil, že mena alebo depozitné pôžičkové účty majú požadovanú moc, ktorá mohla byť použitá na indukovanie ľudí (indukcia v prípade ľudí zodpovedá magnetickému poľu) aby sa vzdali svojho skutočného bohatstva (namiesto skutočnej kompenzácie). Ľudia vkladali skutočný majetok a odstávali naspäť úver alebo zmenku. Pán Rotschild zistil, že môže vydať viac zmeniek než má v skutočnosti krytých pokiaľ má zásobu niečieho zlata na presvedčenie svojich zákazníkov.
Pán Rotschild požičiaval formou zmeniek jednotlivcom a vládam. Toto vytvorilo dostatočnú dôveru. Potom urobil peniaze nedostatkovými, pritiahol kontrolu systému, a zozbieral finančné záruky skrz zmluvné záruky. Potom sa cyklus opakoval. Tieto tlaky sa dajú použiť na vznietenie vojny. Potom ovládal dispozíciu peňazí na určenie toho kto vyhrá vojnu. Tá vláda, ktorá súhlasila s tým, že mu dá pod kontrolu svoj ekonomický systém, dostala jeho podporu. Splácanie dlhov bolo zaručené ekonomickou pomocou nepriateľovi dlžníka. Zisk odvodený od tejto ekonomickej metodológie učinil pána Rothschilda ešte bohatším a celkovo ešte schopnejším takto zväčšovať svoje bohatstvo. Zistil, že verejná chamtivosť umožňuje, aby sa peniaze tlačili na príkaz vlády za hranice krytia drahými kovy (inflácia) alebo výrobu tovarov a poskytovaných služieb (hrubý národný produkt).

ZDANLIVÝ KAPITÁL AKO „PAPIEROVÝ“ INDUKTOR
V tejto štruktúre, úver, prezentovaný ako rýdzi obvodový prvok nazývaný „mena“, má vzhľad kapitálu, ale je to v skutočnosti negatívny kapitál. V tomto prípade má vzhľad služby, ale v skutočnosti to je zadĺženosť alebo dlh. Je to teda ekonomická indukcia namiesto ekonomickej kapacity a ak sa nevyváži žiadnym iným spôsobom tak bude vyvážený negáciou obyvateľstva (vojna, genocída). Súhrn tovarov a služieb reprezentuje skutočný kapitál nazvaný hrubý národný produkt, a mena môže byť tlačená po túto úroveň a stále bude predstavovať ekonomickú kapacitu; ale mena tlačená za túto úroveň je odčítateľná, predstavuje úvod ekonomickej indukcie a zakladá dlhopisy zadlženosti. Vojna je takto teda vyvažovanie systému pozabíjaním skutočných veriteľov (verejnosti, ktorú sme naučili vymeniť skutočnú hodnotu za inflačné peniaze) a siahnutie na všetko čo ostalo zo zachovaných prírodných zdrojov a regenerácia týchto zdrojov.
Pán Rothschild objavil, že peniaze mu dali moc preusporiadať ekonomické štruktúry vo svoju vlastnú výhodu, presunúť ekonomickú indukčnosť do tých ekonomických pozícií, ktoré by vyvolali najväčšiu hospodársku nestabilitu a osciláciu.
Posledným kľúčom k ekonomickej kontrole bolo počkať do tej doby, keď bolo k dispozícii dostatočné množstvo údajov a vysokorýchlostné výpočtové zariadenie umožňujúce účinne sledovať ekonomické oscilácie vytvorené cenovými šokmi a prebytkom papierových energetických úverov – (papierová indukcia/inflácia).

PRIELOM
Oblasť letectva poskytla najväčší rozvoj evolúcie v ekonomickom inžinierstve spôsobom matematickej teórie šokových testov. V tomto procese je vypálený projektil z draka lietadla na zemi a impulz spätného rázu je monitorovaný pomocou vibračných snímačov napojených na drak lietadla pripojených na grafické zapisovače. Štúdiom odoziev alebo odrazov spätnorázových impulzov v draku lietadla je možné objaviť kritické vibrácie v štruktúre draku lietadla, čo sú buď vibrácie motora alebo vibrácie vplyvom vetra, alebo kombináciou oboch, by sa mohli zosilniť a tým spôsobiť rezonančné samozničenie draku lietadla za letu. Z inžinierskeho pohľadu to znamená, že touto metódou sa dajú objaviť a manipulovať silné a slabé stránky štruktúry draku lietadla v termínoch vibračnej energie.

POUŽITIE V EKONOMIKE
Pri použití tejto metódy šokového testovania draku lietadla v ekonomickom inžinierstve sú realizované šokové zmeny cien komodít a monitoruje sa reakcia spotrebiteľov. Výsledné odozvy ekonomického šoku sú teoreticky vyhodnocované počítačmi a odhaľuje sa psychoekonomická štruktúra ekonomiky. Týmto procesom sa vypočítava parciálny diferenciál a zisťujú sa diferenčné matice, ktoré definujú rodinnú domácnosť a umožňujú jej ohodnotenie ako ekonomický priemysel (disipatívna spotrebiteľská štruktúra). Potom sa dá predpovedať a manipulovať odozva domácnosti na budúce šoky a spoločnosť sa stane dobre ovládaným zvieraťom, držaným na uzde pod kontrolou prepracovaným počítačovo riadeným sociálno-energetickým účtovníckym systémom.
Nakoniec sa každý jednotlivý prvok štruktúry dostane pod počítačový dozor skrz znalosť osobných priorít, takáto znalosť zaručená počítačovou asociáciou spotrebiteľských preferencií (univerzálny kód výrobku – UPC – čiarové cenové kódy na obaloch) spolu s identifikovanými zákazníkmi (identifikovanými prostredníctvom používania kreditných kariet a neskôr trvalým „tetovaným“ číslom neviditeľným za bežného osvetlenia prostredia).

SUMÁR
Ekonomika je len sociálnym pokračovaním prirodzeného energetického systému. Ten má taktiež tri pasívne komponenty. Vďaka rozdeleniu bohatstva a nedostatku komunikácie a následnom nedostatku údajov bolo toto pole posledným energetickým poľom, pre ktoré bola vyvinutá znalosť týchto troch pasívnych komponentov.
Pretože energia je kľúčom ku všetkej činnosti na povrchu zeme, má to za následok, že na to, aby sa dosiahol monopol v energii, surovinách, tovaroch a službách a aby sa zaviedol svetový systém otrockej práce je nevyhnutné aby sme mali absolútne prvé poznanie o vede ovládania skrz ekonomické faktory a prvú skúsenosť v inžinieringu svetovej ekonomiky.
Na to aby sme dosiahli takúto suverenitu musíme prinajmenšom dosiahnuť tento jeden koniec: že verejnosť si neuvedomí ani logické ani matematické spojenie medzi ekonomikou a inými energetickými vedami a ani sa neučí využívať takéto poznanie.
Toto sa stáva čoraz obťažnejším ovládať, pretože viac a viac odvetví vyžaduje viac a viac od svojich počítačových programátorov a síce aby vytvorili a aplikovali matematické modely na riadenie týchto podnikateľských odvetví.
Je len otázkou času než sa nová sorta súkromných programátorov/ekonómov uchytí v ďalekosiahlych využitiach práce započatej na Harvarde v r. 1948. Rýchlosť, akou môžu odovzdať verejnosti varovanie bude najmä záležať na tom, ako efektívni sme boli v ovládaní médií, zaistením podradného vzdelania a udržiavaním pozornosti verejnosti na záležitostiach bez skutočnej dôležitosti.

EKONOMICKÝ MODEL
Ekonomika ako veda o sociálnej energii bola prvým cieľom pri opise zložitého spôsobu v ktorom akákoľvek daná jednotka zdrojov je použitá na uspokojenie nejakej ekonomickej požiadavky (Leontiefova matica). Tento prvý cieľ, keď sa rozšíri tak, aby sa získalo čo najviac produktu z čo najmenších alebo limitovaných zdrojov, obsahuje tento cieľ všeobecnej vojenskej alebo priemyselnej logistiky známy ako Operačný výskum (pozri simplexnú metódu lineárneho programovania).
Harvardský ekonomický výskumný projekt (1948 – ) bol pokračovaním Operačného výskumu prevádzaného počas II. svetovej vojny. Jeho účelom bolo vytvoriť vedu o riadení ekonomiky: najskôr americkej ekonomiky, a potom ekonomiky celého sveta. Predpokladalo sa, že s dostatočnými matematickými základmi a údajmi by bolo skoro také jednoduché predpovedať a riadiť trend v ekonomike ako predpovedať dráhu projektilu. Dokázalo sa, že toto bol ten prípad. Ekonomika však musela byť transformovaná na strelu navádzanú na cieľ.
Bezprostredným cieľom Harvardského projektu bolo objaviť hospodársku štruktúru, ktorá vnucuje zmenu tejto štruktúre, ako môže byť toto správanie sa predvídané, a ako ho je možné zmanipulovať. Bola potrebná dobre usporiadaná znalosť matematických štruktúr a vzájomných vzťahov medzi investíciami, výrobou, odbytom a spotrebou. Stručne povedané bolo zistené, že ekonomika sa riadi takými istými zákonmi ako elektrina, a že všetky matematické teórie a praktické a počítačové know-how, vyvinuté pre oblasť elektroniky je možné priamo použiť pri štúdiu hospodárskych vied. Tento objav nebol otvorene zverejnený, a jeho jemnejšie aspekty boli a sú starostlivo udržiavané v tajnosti, napríklad to, že v ekonomickom modeli je ľudský život meraný v dolároch, a že elektrická iskra vytvorená pri zapnutí vypínača pripojeného aktívnej indukčnosti je matematickou analógiou spustenia vojny.
Najväčšou prekážkou ktorej museli čeliť teoretickí ekonómovia bol presný popis domácnosti ako priemyselného odvetvia. Bola to výzva, pretože spotrebiteľské nákupy sú záležitosťou výberu, ktorý je zase ovplyvnený príjmom, cenou a ďalšími ekonomickými faktormi.
Tato prekážka bola odstránená spôsobom nepriamej a štatistickej aproximácie pomocou použitia šokového testovania za účelom určenia súčasných charakteristík, nazývaných priebežné technické koeficienty priemyslu domácností.
Nakoniec, pretože problémy v teoretickej ekonomike sa dajú veľmi jednoducho prekladať do problémov teoretickej elektroniky a riešenie zase prekladať späť, vyplýva z toho, že na riešenie ekonómie postačí len napísať len prekladový slovník jazyka a definícia konceptu. Zvyšok možno dostať zo štandardných prác v oblasti matematiky a elektroniky. Toto činí publikovanie kníh o ekonomike zbytočným a značne zjednodušuje bezpečnosť projektu.

PRIEMYSLOVÉ DIAGRAMY
Ideálny priemysel je definovaný ako zariadenie, ktoré prijíma údaje z iných priemyslových odvetví v niekoľkých formách a premieňa ich na špecifický výrobok určený na predaj ďalším priemyslovým odvetviam. Má niekoľko vstupov a jeden výstup. To čo verejnosť normálne považuje ako jedno priemyslové odvetvie je v skutočnosti priemyslovým komplexom v ktorom niekoľko priemyslových odvetví pod jednou strechou vyrába jeden alebo viac výrobkov.

Číre (jednovýstupové) priemyselné odvetvie sa dá zjednodušene zobraziť ako nasledovný obvodový blok.

Tok výrobkov z priemyselného odvetvia č. 1 (dodávka) do priem. odvetvia č. 2 (dopyt) je označený ako i12. Celkový tok z priemyslu „K“ je označený ako Ik (predaj a pod).

Trojpriemyslená sieť sa dá zobraziť schematicky nasledovne.

Uzol je symbolom zberu a rozdelenia toku. Uzol č. 2 prijíma z priemyslu č. 3 a rozdeľuje do priemyslov od č. 1 po č. 3. Ak priemysel č. 3 vyrába stoličky potom tok z priemyslu č. 3 do priemyslu č. 3 jednoducho indikuje, že priemysel č. 3 vyžíva časť svojho vlastného výstupu výroby, napríklad ako kancelársky nábytok. Preto môžeme tok zosumarizovať rovnicami:

Uzol č.1:     I1=i11+i12+i13=∑i1k

Uzol č.2:     I2=i21+i22+i23=∑i2k

Uzol č.3:     I3=i31+i32+i33=∑i3k

kde ∑ označuje 

TRI PRIEMYSLOVÉ TRENDY
Priemyslové odvetvia sa skladajú z troch kategórií alebo tried podľa typu produkcie.

Trieda č. 1 – Kapitál (zdroje)
Trieda č. 2 – Tovary (komodity alebo použitie – disipatívne)
Trieda č. 3 – Služby (činnosť populácie)

Trieda č. 1 jestvuje na troch úrovniach
(1) Prírodné zdroje energie a surovín
(2) Vláda – tlač meny rovnajúci sa HNP (hrubému národnému produktu) a rozšírenie* meny prekročením HNP.
(3) Bankovníctvo – požičiavanie peňazí na úrok, a rozšírenie* (falšovanie) ekonomickej hodnoty prostredníctvom depozitných pôžičkových kont.
Trieda č. 2 – priemyslové odvetvia jestvujú ako výrobcovia viditeľných alebo spotrebiteľských (disipatívnych) tovarov. Tento druh činnosti sa zvyčajne verejnosťou označuje ako „priemysel“.
Trieda č. 3 – priemyslové odvetvia sú tie, ktorých výstupom sú skôr služby než viditeľný výrobok. Tieto priemyslové odvetvia sú nazývané (1) domácnosti a (2) vlády. Ich výstupom je ľudská činnosť mechanického druhu, a ich základňou je obyvateľstvo.

ZHROMAŽĎOVANIE
Celý ekonomický systém môže byť reprezentovaný trojpriemyslovým modelom, ak tento umožňuje aby názvy jeho výstupov boli (1) kapitál, (2) tovar a (3) služby. Problémom tejto reprezentácie je, že by neukázal vplyv, povedzme, textilného priemyslu na metalurgický priemysel. To preto, lebo ako textilný tak aj metalurgický priemysel by spadali do rovnakej klasifikácie nazývanej „tovarový priemysel“ a týmto procesom kombinovania alebo nazhromažďovania týchto dvoch priemyslov do jedného systémového bloku by stratili svoju ekonomickú individualitu.

E – MODEL
Národné hospodárstvo sa skladá zo simultánnych tokov výroby, distribúcie, spotreby a investícií. Ak všetky tieto prvky, vrátane práce a ľudských funkcií, sú označené pomernými číselnými hodnotami, povedzme v dolároch z r. 1939, tak tento tok možno v ďalšom modelovať prietokom prúdu v elektronickom obvode, a jeho správanie sa možno predvídať a zmanipulovať s užitočnou presnosťou.
Tieto tri ideálne pasívne energetické elektronické komponenty – kondenzátor, odpor a indukčnosť (cievka) – zodpovedajú trom ideálnym pasívnym energetickým komponentom ekonomicky nazvaným číre priemyslové odvetvia kapitálu, tovaru a službám v danom poradí.
Ekonomická kapacita reprezentuje uskladnenie kapitálu v tej alebo onej forme.
Ekonomická vodivosť predstavuje úroveň vodivosti materiálov pre produkciu tovaru.
Ekonomická indukčnosť predstavuje zotrvačnosť ekonomickej hodnoty v pohybe. Toto je populačný fenomén známy ako služby.

EKONOMICKÁ INDUKČNOSŤ
Elektrická indukčnosť (napr. drôtená cievka) má elektrický prúd ako svoj primárny jav a magnetické pole jak svoj druhotný jav (remanenciu). Tomu zodpovedajúco, ekonomická indukčnosť má tok ekonomickej hodnoty ako svoj prvotný jav a populačné pole ako svoj druhotný jav remanencie. Keď sa tok ekonomickej hodnoty (napr. peňazí) zníži, tak pole ľudskej populácie skolabuje, aby tak udržalo ekonomickú hodnotu (napr. peňazí) tečúcu (extrémny prípad – vojna). Tato zotrvačnosť verejnosti je výsledkom spotrebiteľských nákupných návykov, očakávaného štandardu životnej úrovne atď., a všeobecne je javom sebazáchovy.

UVAŽOVANÉ INDUKČNÉ FAKTORY

(1)           populácia
(2)           objem ekonomických činností vlády
(3)           spôsob financovania týchto vládnych činností
               (viď princíp Petra-Pavla – inflácia meny)

PREKLAD
(Bude uvedených niekoľko príkladov)
NÁBOJ                   – Coulomby – doláre (1939)
Tok/prúd                – ampére (Coulomby za sekundu)
                             – tok dolárov za rok.
Motivačná sila      – volty – doláre (výstup) dopyt
Vodivosť                 – ampére na volt.
                          – doláre toku za rok na dolárový dopyt.
Kapacita                 – Coulomby na volt.
                             – doláre výrobného inventáru/skladu na dolár dopytu.

VZŤAHY ČAS/TOK A SAMODEŠTRUKTÍVNE OSCILÁCIE
Ideálny priemysel môže byť elektronicky znázornený rozličnými spôsobmi. Najjednoduchší spôsob je reprezentovať dopyt napätím a dodávku prúdom. Keď sa toto urobí, potom vzťah medzi oboma faktormi sa stáva tým, čo sa nazýva admitancia, ktorá vyplýva z troch ekonomických faktorov: (1) minulý tok, (2) súčastný tok a (3) predvídaný tok.
Predvídaný tok je výsledkom tej vlastnosti živých entít, ktorá zapríčiňuje uskladnenie energie (potravy) na obdobie nízkej energie (napr. zimné obdobie). Skladá sa z dopytov vykonávaných na ekonomický systém pre toto obdobie nízkej energie (zimná sezóna). Vo výrobnom priemysle nadobúda niekoľko foriem, z ktorých je jedna je známa ako skladové zásoby alebo inventár. V elektronickej symbolike je tento špecifický dopyt (číry kapitálový priemysel) predstavovaný kapacitou a zásoba alebo zdroje sú predstavované veľkosťou uloženého náboja. Uspokojovanie priemyselného dopytu trpí opozdením kvôli plniacemu efektu skladových priorít.
Súčasný tok v ideálnom prípade, nezahŕňa opozdenia. Je to, ako sa hovorí, vstup aj výstup dnes, tok „z ruky do úst“. V elektronickej symbolike je tento špecifický priemyselný dopyt (číro použitý priemysel) reprezentovaný vodivosťou, ktorá je takto jednoduchým ekonomickým ventilom (disipatívny element).
Opozdený tok je známy ako zvyk alebo zotrvačnosť. V elektronike je tento fenomén charakterizovaný indukčnosťou (ekonomická analógia = číry priemysel služieb), v ktorom prúdový tok (ekonomická analógia = tok peňazí) vytvára magnetické pole (ekonomická analógia = aktívna ľudská populácia) ktorá, ak tento prúd (tok peňazí) sa začína zmenšovať, kolabuje (vojna) aby sa prúd udržal (tok peniaze – energia).
Ďalšími významnými alternatívami do vojny ako ekonomickej indukčnosti alebo ekonomickému zotrvačníku je nelimitovaný program sociálnej starostlivosti alebo enormný (ale plodný) nelimitovaný kozmický program.
Problém so stabilizáciou ekonomického systému je, že jestvuje veľmi vysoký dopyt na účet (1) príliš veľkej chamtivosti (2) príliš premnoženej populácie.
Toto vytvára rozsiahlu ekonomickú indukčnosť, ktorá môže byť vyvážená jedine ekonomickou kapacitou (skutočné zdroje alebo hodnota – napr. tovar alebo služby). Program sociálnej starostlivosti nie je nič iné len nelimitovaný úverový vyvažovací systém, ktorý vytvára falošný kapitálový priemysel, ktorý dáva neproduktívnym ľuďom strechu nad hlavu a potravu do žalúdkov. Toto môže byť užitočné, pretože príjemcovia sa stávajú štátnym majetkom na oplátku za tento „dar“, nastúpená armáda pre elitu. Lebo koho chleba ješ toho pieseň spievaš. Tí, ktorí sa stanú závislí na ekonomickej droge, sa musia naviazať na elitu. Takto, metóda uvádzania veľkých súm stabilizujúcej kapacity je vypožičiavaním si na „úver“ od budúceho sveta. Toto je štvrtý zákon pohybu – začiatok, a pozostáva z vykonania nejakej akcie a opúšťa systém skôr ako sa odrazená reakcia vracia do bodu akcie – opozdená reakcia. Prostriedkom na prežitie reakcie je zmena systému predtým ako sa reakcia môže vrátiť. Týmto spôsobom sa politici stanú vo svojej dobe populárni a verejnosť za to zaplatí neskôr. V skutočnosti je posúdenie takéhoto politika vlastne opozdenou reakciou. Tá istá vec sa dosiahne vládou keď vytlačí peniaze nad limit daný hrubým národným produktom ekonomickým procesom zvaným inflácia. Toto umiestni nadmerné množstvo peňazí do rúk verejnosti a udržiava rovnováhu oproti ich chamtivosti, vytvára v nich falošnú sebadôveru a na chvíľu sa odoženie vlk odo dverí.
Nakoniec musia spustiť vojnu aby sa vyrovnal účet, pretože vojna je koniec koncov iba zničením veriteľa, a politici sú verejnosťou najatí nájomní vrahovia, ktorí ospravedlňujú akt udržania zodpovednosti a krvi mimo svedomia verejnosti. (Pozri časť o faktoroch odsúhlasenia a sociálno-ekonomickom štruktúrovaní.)
Ak by sa ľudia naozaj starali o svojich blížnych, potom by kontrolovali svoj apetít (chamtivosť, plodenie, atď.) tak, aby nemuseli pracovať s úvermi alebo programom sociálnej starostlivosti a podpory, ktoré okrádajú pracujúceho aby uspokojili darebáka.
Pretože väčšina širokej verejnosti nebude zdržanlivá, jestvujú len dve alternatívy na redukciu ekonomickej indukčnosti systému.
(1)   Ponechať populáciu sa navzájom povybíjať vo vojne, čo bude koniec koncov mať za následok úplné zničenie života na Zemi.
(2)   Prevziať kontrolu nad svetom s použitím ekonomických „nehlučných zbraní“ vo forme „tichého bojovania“ a zredukovať ekonomickú indukčnosť sveta na bezpečnú úroveň procesom benevolentného otroctva a genocídy.
Druhá možnosť sa považuje za očividne lepšiu. V tomto bode musí byť čitateľovi nad slnko jasnejšie prečo je nevyhnutné zachovať absolútne utajenie nehlučných zbraní. Široká verejnosť odmieta zlepšiť svoju vlastnú mentalitu a vieru v blížneho svojho. Stala sa stádom prudko sa množiacich barbarov a doslova pohromou na povrchu Zeme. Nestarajú sa dostatočne o ekonomickú vedu aby sa naučili, prečo neboli schopní sa vyhnúť vojne napriek náboženskej morálke a ich náboženské alebo sebauspokojujúce odmietnutie zaoberať sa pozemskými problémami činí pre nich riešenie pozemských problémov nedosiahnuteľným. Toto je ponechané na zopár tých, ktorí sú skutočne ochotní premýšľať a prežiť ako najschopnejším prežiť, aby vyriešili problém pre seba pretože práve títo niekoľkí majú skutočný záujem. Inak odhalenie nehlučnej zbrane by zničilo našu jedinú nádej na záchranu semena budúceho ľudstva.

OBVODY EKVIVALENTNÉ PRIEMYSLU

Priemyselnému odvetviu „Q“ sa môže prideliť nasledujúci symbol.

Blokový diagram priemyselného odvetvia „Q“.

Terminály č.1 až č. m sú napojené priamo na výstupy priemyselných odvetví č.1 až m v danom poradí.

Ekvivalentný obvod priemyselného odvetvia „Q“ je daný následovne:

Charakteristiky;
Všetky vstupy sú pod napätím 0 V.
A – zosilňovač – zapríčiňuje, aby výstupný prúd IQ bol reprezentovaný napätím EQ. Zosilňovač dodáva dostatočný prúd pri EQ na to, aby poháňal všetky záťaže od y1Q po ymQ a vnorí všetky prúdy od i1Q po imQ.

Jednotka transkonduktančného zosilňovača AQ je zostrojená nasledovne.

* Šípka označuje smer toku kapitálu, tovaru, služieb. Celkový dopyt je daný ako EQ, kde EQ=IQ.

* – do ďalších priemyslových odvetví

Naväzujúca sieť yPQ symbolizuje, ktoré priemyslové odvetvie Q pracuje na priemyslovom odvetví P. Spojovacia admitancia yPQ sa nazýva „technický koeficient“ priemyselného odvetvia Q, vyjadrujúca dopyt priemyslového odvetvia v kapitále, tovare alebo službách priemyslu P nazývaného priemyslové odvetvie pôvodu.
Tok komodít z priemyslového odvetvia P do priemyslového odvetvia Q je daný iPQ vyjadrený vzorcom

iPQ = yPQ . EQ

Keď admitancia yPQ je jednoduchou vodivosťou, tento vzorec vyplýva zo všeobecného Ohmovo zákona,

iPQ = gPQ . EQ

Prepojenie trojpriemyslového systému sa dá vyjadriť nasledovnou schémou. Bloky priemyslovej schémy sa dajú otvoriť objasnením technických koeficientov a v oveľa jednoduchšom formáte. Rovnice toku sú dané nasledovne.

I1=i11+i12+i13+i10=∑i1k+i10

I2=i21+i22+i32+i20=∑i2k+i20

I3=i31+i32+i33+i30=∑i3k+i30

STUPNE SCHEMATICKÉHO ZJEDNODUŠOVANIA

STUPEŇ č.1         

STUPEŇ č.2         

STUPEŇ č.3         

ZOVŠEOBECNENIE

Toto všetko sa dá zosumarizovať.

Nech Ij predstavuje výstup priemyslového odvetvia j a 

ijk   množstvo produktu priemyslového odvetvia j absorbované každoročne priemyslom k a

ijo   množstvo toho istého produktu j, ktoré je k dispozícii pre „vonkajšie použitie“.

Potom

Ij = ij1 + ij2 + ij3 + … ijm + ijoijk + ijo 

Nahradením technických koeficientov, yjk

ijk = yjk Ik

Ij = ijk + ijoyjk Ik + ijo

Leontiefova matica pre

j = 1, 2, 3, … m { Ijyjk Ik = ijo

Nech Ik na výstupe priemyslového odvetvia k je predstavované dopytom napätia Ek na výstupe zosilňovača, t. z., napr. nech Ek = Ik. Potom

ijk = yjk Ek

čo predstavuje všeobecnú rovnicu každej admitancie v priemyslovom obvode.

KONEČNÝ SÚPIS TOVARU

ijo = i1o + i2o + i3o + … + imo

sa nazýva konečný súpis tovaru konečného dopytu a je nulový keď systém môže byť uzavretý ohodnotením technických koeficientov „neproduktívnych“ priemyslových odvetví, vládou a domácnosťami. Domácnosti sa môžu považovať za produktívne priemyslové odvetvie s prácou ako výstupným produktom.

TECHNICKÉ KOEFICIENTY 

Množstvá yjk sú nazývané technické koeficienty priemyselného systému. Sú to admitancie a môžu pozostávať z kombinácie troch pasívnych parametrov, vodivosti, kapacity a indukčnosti. Diódy sa používajú na to, aby zabezpečili jednosmerný tok nasmerovaný proti prúdu.

Sjk = ekonomická vodivosť, absorbčný koeficient

Cjk = ekonomická kapacita, kapitálový koeficient

Ljk = ekonomická indukčnosť, koeficient ľudskej činnosti

TYPY ADMITANCIÍ

tok produktu   uskladnenie kapitálu v priemyslovom odvetví Q – vo forme skladu materiálov, zariadenia, rozpracovanosti, atď. Tento plne reverzibilný sklad znamená, že sa dá predať alebo vymeniť za iné materiály.
 – tok a riadenie zásob, zásoby sú plne reverzibilné, t. z. dajú sa predať alebo vymeniť za iné materiály.          – tok, ale zásoby na sklade nie sú reverzibilné, skladové zásoby nepotrebujú údržbu.        – v tomto prípade nie sú skladové zásoby reverzibilné, sú predmetom odpisov. – môžu tiež reprezentovať kapitál naviazaný na budovy, ktoré sa nedajú predať a starnú.       – tu máme čiastočne reverzibilné skladové zásoby ktoré sa dajú reverzovať nižšou rýchlosťou než je to požadované počas výroby.           – v tomto prípade sú skladové zásoby reverzibilné a do účtovníctva sa zaratúvajú odpisy.         – budovanie skladových zásob sa oneskoruje a ich spotreba tiež.

PRIEMYSEL DOMÁCNOSTÍ
Priemyslové odvetvia finančníctvo (bankovníctvo), výroba a vláda, skutočné protiklady čírych priemyslových odvetví kapitálu, tovaru a služieb sú jednoducho definovateľné, pretože sú vo všeobecnosti logicky štruktúrované. Vďaka tomu sa dajú ich procesy popísané matematicky a ich technické koeficienty sa dajú poľahky odvodiť. Toto však nie je prípad priemyselného odvetvia služieb známeho ako priemysel domácností.

MODELY DOMÁCNOSTÍ
Keď je schéma priemyselného toku reprezentovaná 2 – blokovým systémom domácností na pravej strane a všetkými ostatnými priemyslovými odvetviami na ľavej strane tak dostaneme nasledovný výsledok.

(práca a pod.)

Šípky označené smerom sprava doľava ako A, B, C, D atď. označujú tok ekonomickej hodnoty z priemyslov na ľavom bloku to priemyslov na pravom bloku nazývanom „domácnosti“. Tieto sa dajú považovať za mesačné spotrebiteľské toky nasledovných komodít. A – alkoholické nápoje, B – hovädzie mäso, C – káva, …, U – neznáme, atď.
Problém ktorému čelí teoretický ekonóm je, že spotrebiteľské priority akejkoľvek domácnosti nie sú ľahko predvídateľné a technické koeficienty akejkoľvek domácnosti
ajú tendenciu byť nelineárne, veľmi zložité a premenlivé funkcie príjmov, cien atď.
Počítačové informácie odvodené z používania univerzálneho kódu výrobku (U. P. C.) v spojení s nákupmi na kreditné karty ako identifikátora individuálnej domácnosti by mohli tento stav vecí zmeniť. Ale metóda U. P. C. nie ešte nie je dostupná v národnom ale dokonca ani vo významnom regionálnom merítku. Aby bolo možné kompenzovať tento deficit údajov, bol zvolený alternatívny nepriamy prístup k analýze známy ako ekonomické šokové testovanie. Táto metóda, široko používaná v leteckom výrobnom priemysle, poskytuje súhrnné štatistické údaje.
Aplikované v ekonomike to znamená, že všetky domácnosti v jednom regióne alebo v celom štáte sú študované skôr ako skupina alebo trieda a nie individuálne, a je skôr posudzované masové než individuálne chovanie sa za účelom objavenia použiteľného odhadu technických koeficientov riadiacich ekonomickú štruktúru hypotetického priemyslu jednej domácnosti.
V tokovej priemyselnej schéme si všimnite, že hodnoty pre toky A, B, C, atď., sú prístupné na meranie v termínoch predajných cien a celkového predaja komodít.
Jedna z metód odhadovania technických koeficientov priemyslu domácností závisí na cenových otrasoch nejakej komodity sledujúc zmeny v predaji všetkých ostatných komodít.

ŠOKOVÉ EKONOMICKÉ TESTOVANIE
V nedávnych časoch začalo byť pre každého, kto sa zaoberá výskumom za účelom štúdia verejnej ekonomiky jasné porozumenie princípom šokového testovania použitím Operačného výskumu.
Pri metóde šokového testovania draku lietadla, spätný ráz po vypálení zo zbrane namontovanej ku kostre lietadla spôsobí rázové vlny v jeho štruktúre, ktoré leteckým inžinierom povedia o podmienkach, za ktorých časti lietadla alebo celé lietadlo, alebo jeho krídla začnú vibrovať alebo kmitať ako struna gitary alebo jazýček varhanov či ladička a rozpadnú sa počas letu.
Ekonomickí inžinieri dosiahnu rovnaké výsledky študovaním chovania sa ekonomiky a spotrebiteľskej verejnosti starostlivým vyselektovaním vzorových komodít ako sú hovädzie mäso, káva, benzín alebo cukor a zapríčiniac okamžitú zmenu v ich cenách alebo dostupnosti na trhu a tým narušia každého domáci rozpočet a rozvrátia nákupné zvyky.
Potom sledujú rázové vlny, ktoré vzniknú monitorovaním reklám, cien a predaja týchto a ďalších komodít.
Cieľom takýchto štúdií je získať „know-how“ ako dostať hospodárstvo do predpovedateľného stavu pohybu alebo zmeny, dokonca do riadeného samodeštrukčného stavu pohybu, ktorý presvedčí verejnosť, že nejakí „experti“ by mali prevziať kontrolu nad peňažným systémom a znovu nastoliť bezpečnosť (radšej než slobodu a spravodlivosť) pre všetkých. Keď takto podriadené obyvateľstvo je učinené neschopným riadiť svoje finančné záležitosti tak sa samozrejme stáva úplne zotročené a zdrojom lacnej pracovnej sily.
Nielen ceny komodít, ale aj dostupnosť práce môže byť použitá ako prostriedok na testovanie šokom. Štrajky robotníkov poskytujú vynikajúce testovacie šoky ekonomike, obzvlášť v kritických oblastiach služieb, ako je nákladná doprava, komunikácie, verejné služby (energia, voda, odvoz odpadkov) atď.
Šokovým testovaním sa zistilo, že jestvuje priamy vzťah medzi dostupnosťou toku peňazí v ekonomike a psychologickou vyhliadkou a odozvou más ľudí závislých na tejto dostupnosti.
Napríklad jestvuje kvantitatívne merateľný vzťah medzi cenou benzínu a pravdepodobnosťou, že daná osoba zakúsi bolesti hlavy, pocíti potrebu si pozrieť násilnícky film, zapáliť si cigaretu, alebo ísť do krčmy na pivo.
Najzaujímavejšie je, že sledovaním a meraním ekonomických módov, ktorými sa verejnosť pokúša utiecť od svojich problémov a použitím matematickej teórie Operačného výskumu je možné naprogramovať počítače tak, aby predpovedali najpravdepodobnejšiu kombináciu vytvorených udalostí (šokov), ktoré privodia úplnú kontrolu a porobenie verejnosti skrz rozvrátenie verejnej ekonomiky (zatrasením stromu).

ÚVOD DO TEÓRIE EKONOMICKÉHO ŠOKOVÉHO TESTOVANIA

Dajme cenám a celkovému predaju komodít nasledovné symboly.

KOMODITYCENOVÉ FUNKCIECELKOVÝ PREDAJ


alkoholické nápoje


hovädzie mäso  

     
káva  

     
benzín


cukor      


tabak    

 
neznáma položka

A
   

B  


C      

 
G  
   

S    

 
T  

   
U

Predpokladajme jednoduchý ekonomický model v ktorom je celkový počet dôležitých komodít reprezentovaný ako hovädzie mäso, benzín a súhrn všetkých ostatných dôležitých komodít, ktoré budeme nazývať hypotetické rôzne dôležité komodity „M“ (napríklad M je súhrn C, S, T, U, a pod.).

TESTOVANIE ŠOKOM
Predpokladajme, že celkový predaj P pohonných látok sa dá zobraziť lineárnou funkciou množstiev B, G a M, čo sú funkcie cien komodít v danom poradí.

P = aPB B + aPG G + aPM M

kde B, G a M sú funkcie cien mäsa, benzínu a rozličných tovarov v danom poradí, a aPB, aPG a aPM sú konštantné koeficienty definujúce množstvo, ktorým každá z funkcií B, G a M ovplyvňuje predaj P petrochemických produktov. Predpokladáme, že B, G a M sú premenné nezávislé jedna na druhej.

Ak dostupnosť alebo cena benzínu je okamžite zmenená, potom sa G musí zameniť za G + ∆G. Toto zapríčiní zmenu v predaji pohonných hmôt z P na P + ∆P. Budeme tiež predpokladať, že B a M ostávajú konštantné keď sa G mení na G + ∆G.

(P + ∆P) = aPB B + aPG (G + ∆G) + aPM M.

Rozvinutím tohto výrazu dostaneme

P + ∆P = aPB B + aPG G + aPG ∆G + aPM M.

a nahradením pôvodnej hodnoty P dostaneme pre zmenu v P

zameníme v P = ∆P = aPG G

Delením ∆G dostaneme

Toto je pomer zmeny v P len kvôli izolovanej zmene v G a ∆G.

Vo všeobecnosti, ajk je parciálnym pomerom zmeny v predajnom účinku j kvôli zmene v kauzálnej cenovej funkcii komodity k. Ak by bol časový interval nekonečne malý, tak tento výraz by bol skrátený do definície celkového diferenciálu funkcie P.

Lebo ak , a ak P=aPBB+aPGG+aPMM

a B,G a M sú nezávislé premenné, potom

Integrovaním dostaneme

Ak ajk sú konštantné koeficienty, potom pomery  sú tiež konštantné a môžu byť brané mimo integrály.

Takže

  alebo

Ďalej,

Keď je cena benzínu šokovaná všetky koeficienty s okrúhlym G (∂G) v menovateli sú vyhodnotené v tom istom čase. Ak B, G a M sú nezávislé a dostatočné na popis ekonomiky, potom by bol nevyhnutný trojšokový test na ohodnotenie systému.

Jestvujú ďalšie faktory, ktoré môžu reprezentovať tú istú cestu.

Napríklad tendencia, že krotký pod-národ bude vtiahnutý pod ekonomický tlak je daná nasledovne

kde G je cena za benzín, WP sú doláre minuté za jednotku času (referencia je povedzme rok 1939) pre vojnovú výrobu počas „mierových“ časov a pod. Tieto množstvá sú vložené do počítača v matici nasledovného formátu.

kde ajk sú definované ako

a

X1=G          Y1=P-KP

X2=B          Y2=F-KF

X3=atď.      Y3=atď.

Konečne, invertovaním tejto matice, t. z. riešením pre Xk v termínoch Yj dostaneme, povedzme,

[bjk] [Yj] = [Xk]

Toto je výsledok v ktorom nahradíme ф tak, aby sme dostali túto sústavu podmienok cien komodít, zlé správy v TV, atď., ktoré sú potrebné pre dozretie verejnej morálky na prevzatie kontroly.

Akonáhle koeficienty ekonomickej ceny a predaja ajk a bjk sú určené, dajú sa preložiť do technickej dodávky a dopytových koeficientov gjk, Cjk a 1/Ljk.

Šokové testovanie danej komodity je potom opakované, aby sa dostal časový pomer zmeny týchto technických koeficientov.

ÚVOD DO EKONOMICKÝCH ZOSILŇOVAČOV
Ekonomické zosilňovače sú aktívne komponenty ekonomického inžinierstva. Základnou vlastnosťou každého zosilňovača (mechanického, elektrického lebo ekonomického) je, že prijíma nejaký vstupný riadiaci signál a dodáva energiu z nezávislého energetického zdroja na určitý výstup v predvídateľnom pomere k vstupnému riadiacemu signálu.
Najjednoduchšou formou ekonomického zosilňovača je zariadenie nazývané reklama.
Ak inzerent na TV obrazovke hovorí k nejakej osobe ako keby mal dvanásť rokov, potom – vďaka sugestívnosti – bude s istou pravdepodobnosťou reagovať nekriticky ako dvanásťročný a siahne do svojho ekonomického rezervoáru a dodá svoju energiu aby kúpil daný výrobok na impulz keď prechádza cez obchod.
Ekonomický zosilňovač môže mať niekoľko vstupov a výstupov. Odozva môže byť okamžitá alebo opozdená. Jeho schematickou značkou môže byť otočný vypínač, ak dané voľby sú výlučné, kvalitatívne, „ísť“ alebo „neísť“, alebo by mohol mať parametrický vzťah vstup/výstup špecifikovaný maticou s reprezentovaním vnútorných energetických zdrojov.
Nech má akúkoľvek formu, jeho úlohou je ovládať tok energie zo zdroja na výstup v priamom vzťahu k vstupnému riadiacemu signálu. Z tohto dôvodu sa nazýva aktívnym obvodovým prvkom alebo komponentom.
Ekonomické zosilňovače sa delia na skupiny nazývané stratégie a – v porovnaní s elektronickými zosilňovačmi – špecifické vnútorné funkcie ekonomického zosilňovača sa nazývajú logistické namiesto elektrické.
Teda ekonomické zosilňovače nielenže poskytujú zosilnenie energie, ale tiež sa v skutočnosti používajú na to, aby spôsobovali zmeny v ekonomických obvodoch.
Pri konštrukcii ekonomických zosilňovačov musíme nejaký pojem prinajmenšom o piatich funkciách, ktoré sú

1. dostupné vstupné signály
2. požadované výstupné riadiace ciele
3. strategické ciele
4. dostupné ekonomické silové zdroje
5. logistické možnosti.

Proces definovania a určenia týchto faktorov a začlenenie ekonomického zosilňovača do ekonomického systému sa populárne nazval teória hry.
Návrh ekonomického zosilňovača začína so špecifikovaním energetickej hladiny na výstupe, ktorá môže byť v rozsahu od jednotlivca až k národu. Druhou podmienkou je presnosť odozvy, t. z. ako presne je výstupná akcia funkciou vstupných príkazov. Vysoký zisk kombinovaný so silnou spätnou väzbou pomáha zabezpečiť požadovanú presnosť. Najviac chýb bude vo vstupnom signále. Osobné vstupné údaje majú tendenciu byť špecifické, zatiaľ čo vstupné údaje pre národ majú tendenciu byť štatistického charakteru.

KRÁTKY ZOZNAM VSTUPOV

Otázky na ktoré je potrebné poznať odpoveď:

1. čo
2. kedy
3. kde
4. ako
5. prečo
6. kto.

Všeobecné zdroje informácií:

1. odpočúvanie telefónnych hovorov
2. sledovacia elektronika
3. analýza odpadkov z košov
4. chovanie sa detí v škole.

Životná úroveň podľa:

1. jedla
2. ošatenia
3.bývania
4. dopravy.

Spoločenské styky:

1. telefón – položkované záznamy hovorov
2. rodina – sobášne listy, rodné listy, atď.
3. priatelia, spoločníci, atď.
4. členstvo v organizáciách
5. politická príslušnosť.

ANALÝZA SÚKROMNÝCH PLATIEB
Osobné nákupné zvyky, t. z. osobné spotrebiteľské preferencie:

1. bežné bankové účty
2. nákup cez kreditné karty
3. nákup cez špecializované kreditné karty – nákup kreditnými kartami výrobkov, ktoré sú označené U.P.C. (čiarovým kódom).

Aktíva:

1. bežné bankové účty
2. sporiteľské kontá
3. nehnuteľnosti
4. podnikanie
5. autá, atď.
6. bezpečnostné trezory v bankách
7. akcie firiem.

Pasíva:

1. veritelia
2. nepriatelia (pozri – právne)
3. pôžičky
4. spotrebiteľské úvery.

Vládne zdroje („ploys“)*:

1. sociálna podpora,
2. dôchodkový fond
3. fond rozdeľovania potravín
4. podpory v nezamestnanosti
5. granty
6. subvencie

* Princíp týchto „ploys“ – občan takmer vždy poskytne zbierku svojich súkromných informácií ak môže fungovať na báze princípu „sendvič zadarmo“ alebo „zjedz teraz zaplať neskôr“.

Vládne zdroje (zastrašovaním/donucovaním):

1. Daňový úrad
2. OSHA
3. Sčítanie ľudu
4. atď.

Ďalšie vládne zdroje – kontrola poštového úradu (prehliadanie listov a zásielok).

NÁVYKOVÉ VZORY
Silné a slabé stránky:

1. aktivity (športy, koníčky, atď.)
2. pozri „právne“ (strach, hnev, atď. – register trestov)
3. nemocničné záznamy (citlivosť na drogy, reakcie na bolesť, atď.)
4. psychiatrické záznamy (obavy, hnev, odpor, prispôsobivosť, reakcie na podnety, násilie, sugestibilita alebo hypnóza, bolesť, radosť, láska a sex).

Metódy vysporiadavania sa s problémami – (schopnosť prispôsobiť sa – správanie sa):

1. konzumovanie alkoholu
2. konzumovanie drog
3. zábava
4. náboženské faktory ovplyvňujúce chovanie sa
5. ďalšie spôsoby úniku od reality.

Modus operandi (MO) v platení – platenie načas atď.:

1. platenie telefónnych účtov
2. nákupy energií (elektrina, plyn, …)
3. vodné stočné
4. splácanie pôžičiek
5. platenie nájomného
6. splácanie splátok za auto
7. splátky na kreditné karty.

Politická citlivosť:

1. presvedčenie
2. kontakty
3. postavenie
4. silné a slabé stránky
5. projekty/aktivity.

Právne vstupy – kontrola chovania sa
(Zámienky pre vyšetrovanie, domové prehliadky, zatknutia alebo použitie sily na zmenu správania sa):

1. súdne záznamy
2. policajné záznamy – NCIC
3. vodičské záznamy
4. oznámenia polícii
5. informácie o poistení
6. známosti s protištátnymi živlami.

VSTUPNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI NÁRODA
Podnikateľské zdroje (od daňových úradov, atď):

1. ceny komodít
2. predaj
3. investície do
a.) skladových zásob
b.) výrobných nástrojov a strojov
c.) budov a vylepšovaní
d.) akcií podnikov.

Banky a úverové kancelárie:

1. úverové informácie
2. platobné informácie.

Rozličné zdroje:
1. prieskumy verejnej mienky a odhady
2. publikácie
3. telefónne záznamy
4. nákupy energií a verejných služieb.

KRÁTKY ZOZNAM VÝSTUPOV
Výstupy – vytvárajú riadené situácie.

  • manipulácie s ekonomikou, a teda so spoločnosťou
  • ovládanie kompenzácií a príjmov.

Následnosť:

(1) vytvorenie príležitostí
(2) zničenie príležitostí
(3) ovládanie ekonomického prostredia
(4) ovládanie dostupnosti surovín
(5) ovládanie kapitálu
(6) ovládanie bankových úrokov
(7) ovládanie inflácie meny
(8) ovládanie vlastníctva majetku
(9) ovládanie priemyslových kapacít
(10) ovládanie výroby
(11) ovládanie dostupnosti tovaru (komodít)
(12) ovládanie cien komodít
(13) ovládanie služieb, pracovných síl atď.
(14) ovládanie platieb štátnym úradníkom
(15) ovládanie právnych funkcií
(16) ovládanie osobných údajov – nekorigovateľné straníckymi záujmami
(17) ovládanie reklamy
(18) ovládanie obsahu médií
(19) ovládanie materiálu pre televízne vysielanie
(20) odvedenie pozornosti od skutočných problémov
(21) zamestnávanie emócií
(22) vytvorenie neporiadku, chaosu a šialenstva
(23) ovládanie návrhu viac testujúcich tlačív daňového priznania
(24) ovládanie prostriedkov elektronického sledovania
(25) ovládanie uschovania informácií
(26) vývoj psychologických analýz a profilov jednotlivcov
(27) ovládanie právnych funkcií (opakovanie bodu 15)
(28) ovládanie sociologických faktorov
(29) ovládanie zdravotných možností
(30) ponúkanie „mrchožravých“ slabostí
(31) mrzačenie silných stránok
(32) extrahovanie bohatstva a substancie

TABUĽKA STRATÉGIÍ

ČO KONAŤČO UROBIŤ ALEBO CHCEME DOSIAHNUŤ
udržiavať verejnosť v nevedomostimenšia verejná organizovanosť
prístup ku kontrolným bodom (ceny, predaj)požadovaná reakcia na výstupe pre spätnú väzbu
vytvoriť prezamestnanosťmenšia obrana
napadnúť rodinnú jednotkuriadenie vzdelávania mladých 
dať im menej hotovosti a viac úveru a podpôrviac sebapôžitkárstva a viac údajov
napadnúť súkromie cirkvizničiť vieru v tento druh vlády
sociálny súlad/súhlasjednoduché naprogramovanie počítača
minimalizovať protesty proti daniam    maximum ekonomických údajov 
minimum donucovacích problémov
stabilizovať koeficienty odsúhlaseniajednoduchosť
pritiahnuť ovládanie premenných jednoduchšie vstupné počítačové údaje – väčšia prepovedateľnosť 
zaviesť hraničné podmienky     problémová jednoduchosť
riešenie diferenciálov a diferenciálnych rovníc
správne načasovaniemenší odklon a skreslenie údajov 
minimálny odpor voči ovládaniumaximálne ovládanie
maximalizovanie ovládania najvyšší cieľ 
kolaps menyzničenie viery národa v samého seba 
 KONIEC 

ODPÚTANIE POZORNOSTI

PRIMÁRNA STRATÉGIA
Skúsenosť ukázala, že najjednoduchšou metódou ako utajiť nehlučnú zbraň a získať kontrolu nad verejnosťou je udržiavať ju nedisciplinovanú a nevedomú ohľadom základných systémových princípov na jednej strane, zatiaľ čo sú udržiavaní zmätení, dezorganizovaní a zaujatí záležitosťami bez skutočnej dôležitosti na druhej strane.

Toto je dosahované:

1. Dezintegráciou ich myslí; sabotovaním ich mentálnych aktivít; poskytovaním nízkokvalitného programu verejného vzdelávania sa v matematike, logike, systémového návrhu a ekonomike; a odrazovaním od technickej tvorivosti.
2. Útokom na ich emócie, zvyšovaním ich sebapôžitkárstva a pôžitkárstva v emocionálnych a fyzických aktivitách:
a.) bezcitným nepoľavujúcim emocionálnym napádaním a útokmi (duševné a citové znásilňovanie) permanentnou záplavou sexu, násilia a vojen v médiách – obzvlášť v televízii a novinách.
b.) dajúc im to po čom túžia – v prebytku – „pomyje za myslenie“ – a zbaviac ich všetkého toho, čo skutočne potrebujú.
3. Prepísanie histórie a zákonov a podriadenie verejnosti tomuto úchylnému výtvoru budeme schopní posunúť ich myslenie od osobných potrieb k vysoko vykonštruovaným vonkajším prioritám.
Týmto predídeme ich záujmu a objaveniu nehlučných zbraní – a technológie sociálnej automatizácie.
Všeobecným pravidlom je, že v zmätku je zisk; čím viac zmätku, tým viac zisku. Teda najlepší prístup je vytvoriť problémy a potom ponúknuť riešenia.

ODPÚTANIE POZORNOSTI – SÚHRN
MÉDIÁ: Udržiavajú pozornosť dospelej časti populácie odkolenú od skutočných spoločenských problémov a zamestnávajú ju záležitosťami ktoré nemajú nijaký reálny význam.

ŠKOLSTVO: Udržiavať mladú populáciu v nevedomosti o skutočnej matematike, skutočnej ekonomike, skutočnom práve a skutočných dejinách.

ZÁBAVA: Udržiavať zábavu verejnosti pod úrovňou šiestej triedy základnej školy.

PRÁCA: Udržiavať verejnosť zamestnanú, zamestnanú, zamestnanú, aby nemala čas premýšľať; nech sa vráti späť na poľnohospodárske farmy medzi ostatné zvieratá.

ODSÚHLASENIE,
PRIMÁRNE VÍŤAZSTVO
Systém nehlučných zbraní pracuje nad údajmi získanými od krotkej verejnosti právnou (ale nie vždy zákonnou) mocou. Množstvo informácií je k dispozícii systémovým programátorom nehlučnej zbrane skrz daňové úrady. (Viď Studies in the Structure of the American Economy pre zdrojový zoznam I.R.S, t. z. Štúdiu o štruktúre americkej ekonomiky pre zdrojový zoznam daňového úradu) Tieto informácie pozostávajú z vynútenej dodávky dobre organizovaných údajov, ktoré obsahujú vyplnené formuláre daňových priznaní, zozbieraných, zhromaždených a predložených otrockou prácou prevedenou daňovými poplatníkmi a zamestnancami. Okrem toho, množstvo takýchto formulárov predložených daňovým úradom je užitočným indikátorom verejného odsúhlasenia, dôležitého faktora v strategickom rozhodovaní. Ďalšie zdroje
dajov sú dané v „Krátkom zozname vstupov“.
Koeficienty odúhlasenia – číselná hodnota spätnej väzby indikujúca stav víťazstva. Psychologická báza:
Keď je vláda schopná vyberať dane a zmocniť sa súkromného majetku bez spravodlivého odškodnenia, je to indikácia, že verejnosť je zrelá na kapituláciu a odsúhlasuje svoje vlastné zotročenie a právne prehmaty. Dobrý a jednoducho stanoviteľný kvantifikovateľný indikátor času žatvy je počet občanov, ktorí platia dane napriek očividnému nedostatku recipročných alebo čestných služieb od vlády.

ZVÄČŠOVANIE ENERGETICKÝCH ZDROJOV
Ďalším krokom v procese navrhovania ekonomického zosilňovača je objavovanie zdrojov energie. Energetické zdroje ktoré podporujú akúkoľvek jednoduchú ekonomiku sú – samozrejme – dodávky surovín a súhlas ľudí pracovať a následne sa predpokladá istá hodnosť, postavenie alebo trieda v sociálnej štruktúre; t. z. zabezpečenie práce na rozličných úrovniach spoločenského poriadku.
Každá trieda pri zaisťovaní svojej vlastnej úrovne príjmov riadi triedu bezprostredne stojacu pod ňou, a takto ochraňuje triednu štruktúru. To zabezpečuje stabilitu a bezpečnosť, ale predovšetkým vládu zhora.
S postupom času, ako sa zlepšuje informovanosť a vzdelanie, sa elementy nižšej triedy spoločenskej pracovnej štruktúry stanú vzdelanejšími a začínajú závidieť dobré veci, ktoré vlastnia členovia vyššej triedy. Aj oni začínajú dosahovať poznanie energetických systémov a získavajú schopnosť vystúpiť po triednej štruktúre.
Toto znamená hrozbu pre suverenitu elity.
Ak sa podarí oddialiť vzostup nižších tried dostatočne dlho, elita môže dosiahnuť energetickú dominanciu a práca so súhlasom si už viac neudrží pozíciu základného ekonomického energetického zdroja.
Pokiaľ sa takáto energetická dominancia nenastolí absolutistickým spôsobom, tak sa musí brať do úvahy súhlas ľudí pracovať a ponechať iných spravovať ich záležitosti, pretože zlyhanie v tomto bode by mohlo zapríčiniť, že ľudia by mohli narušiť finálny transfer zdrojov energie pod kontrolu elity.
Je podstatné rozpoznať, že v tomto čase je súhlas verejnosti stále ešte základným kľúčom k ovládaniu energie v procese ekonomického zosilňovania.
Preto sa teraz súhlas ako energetický uvoľňovací mechanizmus bude brať do úvahy.

LOGISTIKA
Úspešná aplikácia stratégie si vyžaduje starostlivé štúdium vstupov, výstupov, stratégiu prepojenia vstupov a výstupov a dostupné energetické zdroje na vykonávanie stratégie. Toto štúdium sa nazýva logistika.
Logistický problém sa najskôr študuje na elementárnej úrovni, a potom sa študujú hladiny väčšej zložitosti ako syntéza elementárnych faktorov.
To znamená, že daný systém sa analyzuje, t. z. stanovia sa jeho subsystémy, a tieto sú potom v poradí analyzované až dokiaľ sa týmto procesom nedostaneme až k logistickému „atómu“ – jednotlivcovi.
Toto je miesto kde sa proces syntézy začína, a to v čase narodenia sa jednotlivca.

UMELÉ LONO
Odkedy človek opustí materské lono celé jeho skutočné úsilie smeruje k budovaniu, udržiavaniu a vtiahnutiu sa do umelých lôn, rozličných druhov náhradných ochranných prostriedkov alebo ulít.
Cieľom týchto umelých lôn je poskytnúť stabilné prostredie pre stabilné a nestabilné činnosti; zabezpečiť úkryt pre evolučný proces rastu a dospelosti – t. z. pre prežitie; zabezpečiť bezpečie pre slobodu a zabezpečiť obrannú ochranu pre útočnú činnosť.
Toto rovnako platí ako pre širokú verejnosť tak pre elitu. Jednako je veľký rozdiel v spôsobe, akým si každá z týchto tried rieši problémy.

POLITICKÁ ŠTRUKTÚRA NÁRODA
ZÁVISLOSŤ
Hlavným dôvodom prečo jednotliví občania krajiny vytvárajú politickú štruktúru je podvedomé prianie alebo túžba zvečniť svoj vlastný vzťah závislosti z detstva. Jednoducho povedané, chcú ľudského boha, ktorý by eliminoval všetky riziká z ich života, dal kurča na každý stôl, obliekol ich, uložil ich na noc do postele a povedal im, že keď sa ráno zobudia bude všetko v poriadku.
Táto verejná požiadavka je neuveriteľná, takže ľudský boh, politik, neuveriteľne všetko nasľubuje a nič nesplní. Takže kto je väčší klamár? Verejnosť alebo ich „krstný otec“?
Toto chovanie sa verejnosti je kapituláciou zrodenou zo strachu, lenivosti a osobného prospechu. Je to základňa sociálnej starostlivosti štátu ako strategickej zbrane, užitočnej proti odpornej verejnosti.

ČIN/ÚTOK
Väčšina ľudí chce buď zotročiť alebo zabiť ďalšie ľudské bytosti, ktoré narušujú ich každodenné životy, ale nechcú čeliť morálnym a náboženským dôsledkom takéhoto otvoreného činu. Preto prenechávajú túto špinavú robotu na iných (vrátane svojich vlastných detí), aby oni sami mali čisté ruky. Básnia o humánnom zaobchádzaní so zvieratami a pritom si sadnú ku chutnému hamburgeru, ktorý si kúpili v nabieleným jatkách na susednej ulici a mimo dohľad. Ale ešte pokryteckejšie je, že platia dane aby financovali združenie nájomných vrahov kolektívne nazývaných politici a potom sa sťažujú na korupciu vo vláde.

ZODPOVEDNOSŤ
Opäť, väčšina ľudí chce byť slobodná, aby mohla konať ako chce (skúmať atď.), ale obávajú sa zlyhania.
Tento strach zo zlyhania sa navonok prejavuje ako nezodpovednosť a obzvlášť ako delegovanie týchto osobných zodpovedností na iných tam kde je úspech neistý alebo prináša možné alebo vytvorené zodpovednosti (zákonné), ktoré dotyčná osoba nie je pripravená prijať.
Chcú mať autoritu – právomoc (koreň slova „autor“), ale neprijmú zodpovednosť alebo zaručenie sa.
Najímajú si politikov aby čelili realite namiesto nich.

SÚHRN
Ľudia si najímajú politikov takže ľudia môžu:

1. získať bezpečnosť bez toho aby ju riadili.
2. získať čin bez toho aby o ňom museli premýšľať

spôsobiť krádež, bezprávie a smrť druhých, bez toho, aby sa museli zamýšľať nad životom a smrťou
vyhnúť sa zodpovednosti za svoje vlastné úmysly
získať úžitok zo skutočnosti a vedy bez toho, aby sa unúvali v danej disciplíne, alebo aby sa naučili niektorú z týchto vecí.
Dávajú politikom moc vytvoriť a riadiť vojnovú mašinériu, aby:
zaistili prežitie národa/lona
zabránili neoprávneným zásahom proti národu/lonu
zničili nepriateľa, ktorý ohrozuje národ/lono
zničili tých občanov svojej vlastnej krajiny, ktorí sa nechcú prispôsobiť na úkor stability národa/lona.
Politici zastávajú veľa kvázi vojenských postov; na najnižšej úrovni to je polícia, ktorej príslušníci sú vojaci, právnici a C.P.A. ktorí sú aj špiónmi a sabotérmi (s oprávnením) a sudcovia, ktorí vykrikujú rozkazy a vedú uzavretý vojenský obchod pre akýkoľvek vhodný trh. Generáli sú priemyselníci. „Prezidentská“ úroveň veliaceho veliteľa je zdieľaná spolu s medzinárodnými bankármi. Ľudia vedia že oni vytvorili túto moc a financovali ju zo svojich vlastných daní (súhlas), ale radšej by udreli pod pás než aby boli pokrytci.
Takže národ sa rozdelil na dve veľmi odlišné časti – krotký podnárod a politický podnárod. Politický podnárod zostáva napojený na krotký podnárod, toleruje ho a vyciciava až pokiaľ nebude dostatočne silný na to, aby sa oddelil a pohltil svojho rodiča.

SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

Aby bolo možné učiniť zmysluplné počítačom podporované ekonomické rozhodnutie o vojne, primárnom ekonomickom zotrvačníku, je nevyhnutné priradiť konkrétne logistické hodnoty každému elementu vojnovej štruktúry – ako personálnemu tak aj materiálnemu.
Tento proces začína jasným a nezaujatým opisom podsystémov takejto štruktúry.

ODVOD
(Ako vojenská služba)
Len málo úsilí o modifikáciu ľudského chovaní je výraznejších alebo účinnejších ako společensko-vojenská inštitúcia známa ako odvod. Prvotným účelom odvodu alebo inej takejto inštitúcie je mladým mužom spoločnosti vsugerovať pomocou zastrašovania nekritické presvedčenie, že vláda je všemocná. Čoskoro sa naučí, že modlitba len pomaly mení to, čo môže guľka zariadiť okamžite. Takže, muž ktorý vyrastal v náboženskom prostredí osemnásť rokov svojho života môže byť, pomocou tohto nástroja vlády, zlomený, očistený od fantázií a sebaklamov behom niekoľkých málo mesiacov. Akonáhle je toto presvedčenie vsugerované tak všetko ostatné presvedčovanie je už jednoduché.
Dokonca zaujímavejší je proces, ktorým rodičia mladého muža, hoci ho bezmedzne milujú, môžu byť navedení tak, že ho pošlú do vojny na smrť. Hoci rozsah tejto práce nedovolí rozobrať túto záležitosť do detailov, krátky prehľad je možný a môže poslúžiť na odhalenie tých, faktorov, ktoré musia byť zahrnutý v nejakej numerickej forme v počítačovej analýze sociálnych a vojenských systémoch.
Začneme s predbežnou definíciou odvodu.
Odvod (výberová služba, atď.) je inštitúcia povinnej kolektívnej obety a otroctva, vymyslenou ľuďmi stredného a staršieho veku za účelom dotlačenia mladých ľudí, aby vykonávali špinavú verejnú prácu. Toto ďalej slúži k uvaleniu takej istej viny na mladých ako sú starší, čo takto učiní kritiku mladých voči starším menej pravdepodobnú (generačný stabilizátor). Verejnosti sa toto podsúva a podáva pod značkou „patriotická = národná“ služba.
Akonáhle sme dosiahli úprimnú ekonomickú definíciu odvodu, môže byť táto definícia použitá na načrtnutie hraníc štruktúry nazývanej Ľudský hodnotový systém, ktorý je následne preložený do pojmov teórie hier. Hodnota takýchto otrockých robotníkov je daná v Tabuľke ľudských hodnôt, tabuľke, ktorá je rozdelená do kategórií podľa intelektu, skúseností, požiadavkami na pracovné miesto po službe, atď.
Niektoré z týchto kategórií sú bežné a môžu byť predbežne ohodnotené v termínoch hodnôt určitých pracovných miest pre ktoré jestvujú známe poplatky. Niektoré úlohy sa ohodnotia obtiažnejšie, pretože sú jedinečné pre požiadavky spoločenského rozvratu, uveďme extrémny príklad: hodnota matkiných pokynov dcére, ktoré spôsobia, že dcéra premietne určité požiadavky na správanie sa jej budúceho manžela o desať až pätnásť rokov; takto potlačením odporu proti prekrucovaniu vlády bude pre bankový kartel jednoduchšie kúpiť štát New York, povedzme, o dvadsať rokov.
Takýto problém sa silne opiera o pozorovania a údaje získavané špionážou počas vojny a o veľa druhov psychologického testovania. Ale hrubé matematické modely (algoritmy, atď.), môžu odvodiť, ak nie predpovedať, a prinajmenšom predurčiť tieto udalosti s maximálnou určitosťou. Čo nejestvuje za prirodzenej spolupráce je takto vylepšené kalkulovaným nátlakom. Ľudské bytosti sú stroje, páky, ktoré je možné uchopené a otočené, a je malý skutočný rozdiel medzi automatizáciou spoločnosti a automatizáciou továrne na topánky.
Tieto odvodené hodnoty sú premenné. (Pre počítačovú analýzu je nutné použiť súčasnú Tabuľku ľudských hodnôt.) Tieto údaje sú dané skôr v skutočných mierach než v amerických dolároch, pretože to druhé je nestabilné, v súčasnosti znehodnocované infláciou za hranicou výroby národných tovarov a služieb, aby bola ekonomike dodaná falošná kinetická energie („papierová“ indukčnosť).
Hodnota striebra je stabilná, za to isté množstvo striebra sa dá kúpiť rovnaké množstvo tovaru dnes ako bolo možné kúpiť v roku 1920. Ľudská hodnota meraná strieborných jednotkách sa mierne mení vplyvom zmien vo výrobnej technológii.

VYNUCOVANIE
Faktor I
Ako v každom prístupe k sociálnemu systému, stabilita sa dosahuje jedine pochopením a zakalkulovaním ľudskej podstaty (príklady akcia/reakcia). Zlyhanie v tomto smere môže znamenať, a obyčajne znamená, katastrofu.
Ako v iných ľudských sociálnych schémach, je pre úspech odvodu podstatná taká alebo onaká forma zastrašovania (alebo stimulu). Musia sa použiť fyzikálne princípy akcie a reakcie, a to ako vo vnútorných tak aj vo vonkajších subsystémoch.
Aby sa zabezpečil odvod, individuálne vymývanie mozgov/programovanie tak ako rodinná jednotka tak aj skupina rovnako postavených rovesníkov musí byť ovládnutá a privedená pod kontrolu.

Faktor II – Otec
Muž domácnosti musí byť narušenej domácej atmosféry, aby sa zaistilo, že jeho syn bude vyrastať so správnymi sociálnym návykmi a správnymi postojmi. Reklamy, médiá, a pod., sú zapojené, aby sa videlo, že budúci otec je pod papučou, a to predtým alebo vtedy keď vstupuje do manželstva. Je učený, že sa buď prispôsobí tejto spoločenskej požiadavke, alebo jeho sexuálny život bude pokuľhávať a jeho nežné spoločníctvo sa bude rovnať nule. Je mu vnútený názor, že ženy uprednostňujú bezpečnosť viac než logické, zásadové a čestné správanie sa. V čase keď jeho syn musí ísť do vojny, otec (bez chrbtice) vloží synovi do rúk zbraň predtým, než by riskoval výčitku od svojich rovesníkov alebo by sa sám stal pokrytcom podľa svojho názoru alebo sebaúcty. Syn pôjde do vojny, inak otec bude v rozpakoch. A tak syn ide do vojny nechápajúc pravú podstatu vojny samej.

Faktor III – Matka
Ženský prvok ľudskej spoločnosti je ovládaný najskôr emóciami a potom logikou. V boji medzi logikou a obrazotvornosťou, obrazotvornosť vždy zvíťazí, fantázia preváži, materinský inštinkt dominuje takže na prvom mieste je dieťa a budúcnosť je až druhá. Žena s novorodencom je príliš upriamená, než aby videla boháčom ponúkané vrece krmiva alebo lacný zdroj otrockej práce. Žena musí byť spracovávaná v tom smere, aby prijala prechod do „reality“ keď prichádza alebo skôr.

Prechod sa stane obtiažnejším na prevedenie, rodinná jednotka musí byť starostlivo dezintegrovaná a štátom kontrolované verejné vzdelávanie a štátom ovládané centra starostlivosti o deti sa musia stať bežnejšími a zákonom vynútiteľnými, aby oddelenie dieťaťa od matky a otca nastalo v čo najranejšom veku. Naočkovanie drog na zmenu chovania môže urýchliť prechod pre dieťa (povinné).
UPOZORNENIE: Ženský impulzívny hnev môže prevážiť nad jej strachom. Rozhnevaná ženská sila sa nesmie nikdy podceniť a moc nad ovládnutým manželom sa taktiež nesmie nikdy podceniť.
Táto vymohla ženám volebné právo v roku 1920.

Faktor IV – Syn
Emocionálny tlak na sebazáchranu v dobe vojny a sebazáchranný postoj ľudského stáda, ktoré má možnosť vyhnúť sa bojovému poľu – ak sa syn dá presvedčiť aby šiel – je tlakom, ktorý poháňa Johnnyho, aby sa vyhol vojne. Ich tiché vydierania sú hrozby: „Nijaké obete – nijakí priatelia, žiadna sláva, žiadne dievčatá.“

Faktor V – Sestra
A čo synova sestra? Tá dostáva od svojho otca všetky dobré veci pre život a je naučená chcieť to isté od svojho budúceho manžela bez ohľadu na cenu.

Faktor VI – Dobytok
Tí, ktorí nebudú používať svoj mozog nie sú lepší než tí, ktorí nemajú mozog vôbec, a takto táto škola bez mysle pre tých bez chrbtice, otca, matku, syna a dcéru ich mení na užitočný dobytok na ťahanie nákladu.

NAŠI PARTNERI: