Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery (Základné práva a slobody)

ÚSTAVA SR - Základné práva a slobody
skcsenderu

Okolo vírusu vytvorili situáciu, v ktorej predpokladajú, že celá Zem upadne do „-1“ rozmernosti – na vibračné dno Hry.

STAVBA SVETA I

Ak budeme my sami koncentrovať našu myseľ na množstvo strašidiel na internete, tak oné strašné veci nastúpia

KAM SPEJEME?

Ak sa my sami nepostavíme za ochranu našich práv a zeme, určite tak neurobia štátni úradníci

ZLATÁ ZEM

Problematike Rusi Slovienov a Kyjevskej Rusi sme už venovali viacero článkov. Tu je aj prednáška z Košíc

PREDNÁŠKA O RUSI

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial