ÚVOD

Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery (Základné práva a slobody)

ÚSTAVA SR - Základné práva a slobody
skcsenderu

Záznam zo štvrtého, posledného dvojdenného semináru čistenia jemnohmotných tiel - BRNO

ČISTENIE ENERGIÍ IV.

Inštrukcie potrebné pre použitie Sily pri práci s Jemnohmotným Svetom.

HYGIENA VEDOMIA

Záznam z tretieho dvojdenného semináru čistenia jemnohmotných tiel - Nitra

ČISTENIE ENERGIÍ III.

Naivita je dnes našim najväčším nepriateľom. Aj o tom nová kniha.

ČAS KONAŤ PRIŠIEL

 https