ÚVOD

Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery (Základné práva a slobody)

ÚSTAVA SR - Základné práva a slobody
skcsenderu

Sféra Mytológie je sférou Éteru, t.j. Mysle.

AKO ŽIŤ ŽIVOT 2

CASTIS OMNIA CASTA - čistému je všetko čisté.

AKO ŽIŤ ŽIVOT 1

Národný záujem je to jediné, čo Anglosasi naozaj rešpektujú

NATIONAL INTEREST

„Čas na rozhovory uplynul, nastúpil čas odplaty“

ZÁPAD AMERIKY

 https