skcsenderu

Nástup Zlatého Veku už prebieha, ukončenie zmien možno očakávať do polovice roku 2022. Už nič a nikto tomu nemôže zabrániť.

OHEŇ ODPLATY

Záznam relácie českého Slobodného vysielača. Aktuálne komentáre k dnešnej situácii za účasti nášho príspevku k nástupu Zlatého Veku.

ZLATÝ VѢK

Beží projekt cifrovizácie, ktorý spočíva v tom, že v kybernetickom (t.j. už Navnom) prostredí sa snažia vytvárať našich fantómových dvojníkov.

KON DUCHA

V tejto časti prinášame pokračovanie rozhovoru so spravodajským špecialistom, tentoraz o bezpalivových energetických zdrojoch.

SPRAVODAJSKÉ OKIENKO 2