skcsenderu

Číslovo ponúka možnosti pochopiť súvislosti, ktorými bolo možné v minulosti ujarmiť Človeka. Znanie, Rozhodnutie a Čin

ŠTRUKTURÁLNA LINGVISTIKA

Nezaregistrovanie dôležitého, zlomového bodu v chode akéhokoľvek procesu môže znamenať nenapraviteľné škody

ÚVAHY

Začíname cyklus Staroslovienskej Bukvice Rána Svaroga. Prvá časť je zameraná na naše miesto v dejinách

BUKVICA RÁNA SVAROGA 1

Tým, že sa snažia nás už otvorene vyzývať na akcie zamerané na posilnenie Biblického projektu je jasné, že meditácie a čistky zaberajú

SÚMRAK BOHOV