SPRAVODAJSKÉ OKIENKO 2

7. novembra 2021 | UDALOSTI

Pokračovanie spravodajského špecialistu, tentoraz na tému bezpalivových energetických zdrojov.

Táto téma je práve dnes neobyčajne atraktívna, ale práve preto je všetko v tejto oblasti zatiaľ zo strany veľkých hráčov na tomto poli v maximálnej miere potlačované.

Už nie je ani tajomstvom, že v snahe zamedziť sériovej výrobe takýchto zdrojov – a tým ich masové nasadenie pre verejnosť – stále pristupujú k drastickým metódam, teda k likvidácii tých, ktorí sa snažia čokoľvek takéto dostať na verejnosť.

Doba sa však mení a pokroku už nie je možné zabrániť. To však neznamená, že terajší (už však iba dočasní) mocipáni sa dobrovoľne vzdajú a konečne niečo urobia v prospech človeka. Ale ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.

Ako vieme – a to nielen z predchádzajúcej časti venovanej Geopolitike – donedávna všemocní „majitelia Zeme“ boli zlikvidovaní. Ich miesto už zaujala tá Sila, ktorej Zem naozaj a prirodzene patrí.

Nástojčivo však prichádza na um jedna otázka – keď už boli reptiliáni zničení, tak prečo ešte trvá tento tlak a snaha nás všetkých človekov zlikvidovať? Odpoveď je možno naozaj jednoduchá – zmena Veku sa zastaviť nedá, ale ak by sa všetko vykonalo rýchlo, tak zmeskovia – ktorých ešte ostalo dosť veľa – majú pripravené niečo, čím môže veľa nevedomých zlikvidovať. Nuž, dnešné obyvateľstvo si už notoricky navyklo na nekritický príjem informácie prvého druhu. To zároveň znamená, že stratili schopnosť ju spracovávať a vlastnou skúsenosťou prerábať na informáciu druhého druhu. A tak hrozí, že ich mŕtva voda môže zahubiť skôr, než svitne Zlatý Vek.

Určitú paralelu môžete nájsť v jednom z našich starších článkov. Treba však porozmýšľať a súvislosti sa dostavia. Ale iba skrz Živú Vodu…

07.11.2021

NAŠI PARTNERI: