SUBJEKT POLITICKEJ AKTIVITY

4. júla 2018 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, UŽITOČNÉ VECI

Životné podmienky našich ľudí vo vlastnej krajine sa postupne – od prevratu – zhoršujú. Tí, ktorí sú pri moci sa absolútne nezaujímajú o obyčajných ľudí – veď obyvateľstvo ich aj tak nakoniec zvolí. Opozícia má plné ústa kritiky koalície, ale koniec koncov iba hľadajú možnosť, ako sa môžu viac nabaliť oni. Ani jedni ani druhí neplánujú zmenu systému s cieľom uľahčenia života tým, z prostriedkov ktorých jedni aj druhí žijú.

Veď bezduché obyvateľstvo ich zvolí tak či onak – veď to tak ide už od roku 1989. Žeby sa naozaj nedala táto hra prehliadnuť?

Hlavný problém je v tom, že naše koaličné strany a vláda neriadia krajinu v zmysle správy verejných, t.j. spoločných vecí. Oni jednoducho sprivatizovali moc, teda všetko, čo vláda poskytuje sú služby, za ktoré inkasuje peniaze od obyvateľstva. Jednoducho poskytuje obyvateľstvu platené služby. Berie si na to aj úvery či fondy z EÚ – ktoré nakoniec bude aj tak splácať obyvateľstvo… veď kto iný?

Celé toto predstavenie – teda privatizácia štátu – je súčasťou plánu NWO. Ten postúpil už tak ďaleko, že sa pripravuje na záverečnú etapu svojho programu. A kto naozaj vie, čo je ich cieľom? Určite nie to, čo sa o tom dočítate v (ich) médiách.

Ak však nepochopíme – presnejšie väčšina obyvateľstva sa ani chápať nechystá – slobodomurársku štruktúru (dnes plne pod kontrolou jezuitov), tak nikdy neprídeme na to, čo vlastne chystajú. Ale ak takto prejavíme svoj nezáujem – čo je z pohľadu sociálneho inžinierstva prejavom súhlasu – tak sionizmus dokáže dokončiť svoj plán.

V zmysle proroctiev opísaných v Zjaveniach Jána – boli napísané rabínom-gnostikom koncom 15. storočia – sa ich príprava koncentruje na vyvolanie tretej – z pohľadu ľudstva poslednej – svetovej vojny. Všetky tieto veci sú starostlivo uložené v texte Zjavení, čím je zabezpečené, že bez ohľadu na to, na akom stupni je spoločnosť počas chodu storočí, ten, kto pozná podstatu informácií dokáže koordinovať svoju činnosť s ostatnými komponentmi slobodomurárskej štruktúry okolo sveta – a tak spoločne dosiahnu konečné naplnenie celého „proroctva“.

Majú vysoko efektívny systém, ktorý takto funguje už stáročia. Svetová vojna je potrebná nato, aby to, čo po nej ostane bolo definitívne a bezpodmienečne podrobené ich totálnej kontrole.

Treba zdôrazniť najmä to, že ich plán BEŽÍ NA PLNÉ OBRÁTKY. My si naivne myslíme, že sme odhalili ich politiku a „samo sa to“ dostáva na správne miesto. Pravda síce je, že im veci až tak detailne – najmä v poslednej dobe – nevychádzajú, ale aj pre mnohých z nás nastáva čas veľkých prekvapení. Jedným z tých najväčších je skúsenosť po posledných prezidentských voľbách v Rusku. Nakoniec sa ukázala pravá tvár celého systému. Sme na prahu veľkých zmien.

Problematike politickej situácie po posledných voľbách v Rusku sa budeme venovať v samostatnom článku, ale jedno majme na pamäti. Každý štát bez rozdielu je vždy nástrojom kresťanskej – teda judaistickej – cirkvi a NIKDY nebude konať v prospech SLAVIANSTVA. Nateraz postačí keď si povieme, že v Rusku pod aktuálnym politickým vedením beží ich plán plnou parou vpred v súlade so slobodomurárskym plánom rozpracovaným ešte Newtonom. Napriek našej naivnej predstave o jeho prezidentovi… o tom však v inom článku.

Vojnou v Sýrii bol svet vtiahnutý do poslednej fázy Armageddonu, pričom ešte raz zdôrazňujeme, že Rusko (ako štát) v tomto konflikte plní do litery program slobodomurárskej direktívy. Treba vedieť aj to, že pripojenie Krymu bol tiež jezuitský projekt. Bez ohľadu na to, že Krym je naozaj Rusko… ako Kosovo je Srbsko. Aj nedávno dokončený most je súčasťou plánu. Samozrejme inak a v iných súvislostiach, ako vníma verejnosť.

Ukrajina sa tiež dostala do vojny vďaka vzájomnej dohode oligarchov jednej aj druhej strany. Čítate dobre – ruských aj ukrajinských oligarchov. Hlavným bodom programu je, aby sa – na oboch stranách – zabíjali Slovania. Ukrajinu musia – v rámci opisu Zjavení – vyčistiť (od Slovanov), aby na tomto území mohol nerušene vzniknúť zasľúbený Nový Jeruzalem. Je to jeden z postupných bodov plánu sionistov.

Pre našu praktickú potrebu je potrebné vedieť, že žiadna demokratická vláda sa nikdy nepostaví na stranu ľudu. Pokiaľ sme to za vyše dvadsať rokov nepochopili, tak si zaslúžime, aby vo svojej činnosti na náš úkor pokračovali. Iba plná informovanosť a vedomá verejná aktivita obyvateľstva dnes môže tento deštruktívny proces zastaviť. A obyvateľstvo musí viesť k takýmto cieľom niečo úplne iné, ako doteraz. Nazvime to Subjekt Politickej Aktivity. Kvalifikovaný a so Svedomím. Inak sa iba vymenia figúrky. Problematika potreby – ktorá už nastáva – SPA však u nás zatiaľ nijako extra – napriek spoločenskej potrebe – pochopená nie je. Skôr vznikajú pokusy vytesniť dnešnú koalíciu aj opozíciu, ale očividne iba s cieľom zaujať ich miesto – a príjmy. Už nieto na takéto experimenty čas.

Treba aby sme nielen počúvali „zaujímavosti“ ale aby sme – my, obyvateľstvo – začali vedome a uvedomelo konať. V prospech budúcnosti našej krajiny, v prospech našich detí, v prospech mieru vo svete. Vysoké ciele? Dnes sa už pri zemi nedá zmeniť nič, toto obdobie sme prespali… aj keď sa dá použiť aj oveľa výstižnejšie slovo.

V roku 2014 (25.-29. júna) bolo v Štrasburgu podpísané spoločné Memorandum kresťanských cirkví. Dokument kladie základ vytvoreniu JEDNÉHO SVETOVÉHO NÁBOŽENSTVA. Zopakujeme to ešte raz – ide o Memorandum vytvorenia jedného svetového náboženstva. V podstate ide o ustanovenie náboženstva Satanizmu tak, ako ho opísal vo svojej knihe RADA 300 Dr. John Coleman ešte pred dvadsiatimi rokmi. Ďalší z nevyhnutných krokov riadených Zjavením Jána, s ktorým je rátané pri postupnom napĺňaní nástupu Armageddonu. Všetko beží ako po masle.

Dokument podpísala aj vláda Grécka, Cypru, predstavitelia gréckych ortodoxných cirkví, predstavitelia (proroctvami) známeho rádu mníchov z ostrova Afon. Za RPC dokument podpísal splnomocnenec patriarchu – arcibiskup Hilarion. Osobnosť v RPC dostatočne známa a autoritatívna.

Po tom, ako sa táto informácia dostala na verejnosť, boli – ako vždy v podobných prípadoch – podstrčené konšpiračné verzie. Cieľom je zdiskreditovať túto informáciu. Nič to však na veci nemení – plán beží (aj keď časovanie je oproti „verejnej“ verzii upravené), program má vyvrcholiť v roku 2020. Tento rok je zaujímavý tak či onak – aj z iných dôvodov, ale tými sa budeme zaoberať samostatne.

Po slovensky to znamená, že dnes už všetky kresťanské cirkvi – memorandum podpísal aj Vatikán – patria do jedného vreca. Navonok síce môže ostať „bojovná“ rétorika, ale čo do podstaty nieto medzi nimi rozdielu.

Vo vojne na Donbase boli postupne zlikvidovaní všetci vojenskí velitelia Donbasu, ktorí boli Staroverci – a tých bola spočiatku väčšina. Na internete možno nájsť dostatok fotografií aj videí, ktoré to potvrdzujú. Na rozdiel od medializovaných „ukrajinských atentátov“ je dnes známe, že za ich likvidáciou bol ktosi oveľa bližšie ako by Ukrajinci vôbec dokázali. Tí nemajú na to reálne možnosti. Áno – hádate správne. Sme opäť pri temných kresťanských štruktúrach. Pokračovať na báze mimobiblických princípov nie je – v zmysle aktuálne vykonávaného jezuitsko-slobodomurárskeho programu – prípustné. RPC má dnes prsty všade. To však neznamená, že takto zmýšľajú všetci členovia tejto cirkvi.

Takže zavádzanie jezuitsko-slobodomurárskeho fašizmu pokračuje. A ako sa s tým dá bojovať? V každej krajine by sa mali snažiť k moci dostať také štruktúry, ktorých členovia budú mať poznanie o tom, kde celý tento systém smeruje. Zopakujeme, že naplánovaný cieľ je globálna katastrofa. Ak sa tam dostanú iba iní „obchodníci“, ktorí si myslia že celá vec je iba o peniazoch (a teraz chcú uchmatnúť čo najviac oni), tak ich program sa naozaj môže podariť. Je už naozaj existenčne nevyhnutné, aby k moci prišli ľudia používajúci ZDRAVOMYSLIE. Netreba vari ani zdôrazňovať, že nijaká strana, ktorá je dnes pri moci túto požiadavku NESPĹŇA.

Voliči, obyvateľstvo, ale ani členovia dnešných politických strán naozaj nechápu, že sami sebe – a popritom aj nám – kopú hrob. Riadne hlboký a široký.

Pomohlo by, ak by sa dnešní ľudia začali orientovať na vlastnú poľnohospodársku činnosť. Mali by sa učiť siať, žať, teda celkovo sa vedieť postarať o to, aby si boli schopní dopestovať potravu. Zároveň by im však malo byť jasné, že to, čo si dopestujú im bude treba vedieť aj ubrániť. Globálne sa totiž chystá hladomor, preto takáto činnosť dokáže zachrániť životy množstvu ľudí. Nastane totiž situácia, ktorú predpovedala bulharská Vanga: „Príde doba, že nepomôžu ani peniaze, ani miesto na zemi“.

Kapitalizmus u nás v podstate zničil systém strategických rezerv pre obyvateľstvo, ktorý existoval za socializmu. Teda celý systém ochrany civilného obyvateľstva je proste a nenávratne fuč. Nie je to „ekonomické“. Ale vyberanie daní je ekonomické…

V Bratislave došlo k tomu, k čomu aj v iných hlavných mestách (program je globálny). Tí, ktorí vládnu NEMAJÚ spojenie so slovenským národom. Zveľaďujú svoje majetky, rúbu slovenské lesy, ale národ..?

V minulosti sme uverejnili prastaré indické proroctvo, ktoré sa pred našimi očami napĺňa (viac v samostatnom článku). Indický zdroj spomína, že v nadchádzajúcich hrôzach sa zachránia sa iba tie národy, ktoré majú „ruského ducha“. Tento termín neplatí len na Rusov ako takých – tam tiež sú ľudia všakovakí – ale hovorí o tých ľuďoch, ktorí vyznávajú Pravoslávie alebo sa držia Védickej Kultúry (Slavianského Svetoponímania).

Našou pálčivou úlohou je vychovať naše deti tak, aby oni dobre pochopili, o čo dnes ide. Ak to necháte na farárov a oficiálne školstvo tak tí urobia to, čo vyhovuje im. Ak sa nám to nepodarí, tak práve oni už nebudú mať budúcnosť. Slovanský svet ZANIKNE. Ostanú iba rabi na službu a ukájanie potrieb Elity.

Tu ešte treba zdôrazniť, že Elita z pohľadu zákulisia riadenia sveta nie je to, čo si myslia naši zlodeji a zbohatlíci – totiž množstvo nahromadeného (nakradnutého) majetku. Nemajú totiž „modrú krv“ a tak im bude ich nakradnutý majetok odňatý v prospech „modrokrvnej“ Elity. Peniaze totiž nestačia, je potrebný pôvod. Ale oni to zistia sami…

Ak nechceme, aby slovanský svet definitívne zanikol, musíme nadobudnúť dostatočné poznanie. Poznanie Stavby Sveta – Svetoponímanie, nie iba dnešných technológií. Tu môžeme citovať nadčasový výrok Stalina: „Kádre riešia všetko“. A dnešné „kádre“ neriešia nič – okrem svojich peňaženiek. Ale popri vykrádaní štátu im uniká aj holý fakt, že kopú hrob aj sami sebe. V skutočnosti – čo sa týka plánovaného konca – sme na jednej lodi. Tu by sme mohli citovať čínske príslovie: „Všetci ľudia sú múdri – ibaže jedni predtým, druhí potom“.

Treba šíriť toto poznanie všade, kde sa len dá. Keď národ zistí, že s ním zaobchádzajú ako s dobytkom na farme (ktorý nakoniec končí na jatkách), tak šanca na zmenu sa značne zvýši. Doteraz máme vybudované iba vertikálne orgány moci – samozrejme, že v Bratislave. Výsledok vidíme už dosť jasne, veď to trvá desiatky rokov. Teraz je potrebné pristúpiť k budovaniu horizontálnych štruktúr. Ale tie môžeme vybudovať iba my. Vertikála moci – hoci aj nie sú proti zákonu – ich neopotrebuje. Nám však zúfalo chýbajú.

Dozrel teda čas na vytvorenie Subjektu Politickej Aktivity. Jednoducho preto, aby sme sa zachránili. O nič menej už nejde.

Nevyhnutnosť nástupu zmeny politického režimu dokázateľne vyplýva z analýz vykonaných pomocou nástrojov aparátu matematickej pravdepodobnosti a štatistiky – viac opíšeme v nasledujúcom článku. Ale známym faktom je, že v živote neraz nastane to, čoho pravdepodobnosť je 5% a nie to, čoho štatistická pravdepodobnosť je 95%. Ak napríklad dôjde k jadrovej vojne, tak všetky matematické prognózy budú proste odložené bokom. Ale ak dôjde k alternatívnemu obnoveniu politického režimu, aktivácii praktík obnovy našej krajiny, tak to bude znamenať, že sa zmení vzťah vlády k jej vlastnej sfére zodpovednosti, t.j. k financovaniu vzdelávania, ochrane zdravia, kultúre, vede. Komerčné aktivity vlády ustúpia progresu a všeobecnému blahu. Ochrana zdravia sa opäť bude starať o zdravie a nie zisky. V školách budú znova učiť a vychovávať a nie iba vyťahovať peniaze od rodičov, čím zmenili školy na opičinec, ktorý vykazuje progres dokladovaním výsledkov dotazníkmi ministerstvu. Naše školstvo je dnes iba kópiou amerického systému výchovy nedoukov, ale zato so silným akcentom na „produkciu“ spotrebiteľov.

A aby sa situácia náhodou len tak nezlepšila, tak momentálna národná strana chce zaviesť „fínsky“ systém. Nuž čo, za socializmu sme mali jeden z najkvalitnejších školských systémov na svete, tak prečo sa k nemu vracať? Asi sa na tom nedá veľmi nabaliť, preto čokoľvek, len nie naše, domáce. Národná strana je národná strana… vtáka poznáš po perí. A sú veru aj čudní vtáci s perím.

Veda sa znovu stane výrobnou silou, prestížnym sociálnym inštitútom a nie – ako všetko ostatné – adresátom privatizácií, likvidácie, imitácie, zlodejstva a rozpredaja základných fondov. Umenie bude znovu slúžiť kultúre a mravnosti, vychovávaniu, socializácii vlastenca a občana, nebude iba predmetom kasových tržieb. Služba v armáde sa znovu stave svätou povinnosťou, nie iba príležitosťou na zárobky na misiách či ziskoch na províziách za nákupy morálne aj technicky zastaralej americkej techniky a potom ešte dlhodobo munície a náhradných dielov. Zmenia sa aj vzťahy vo finančnom systéme. Krajina si prinavráti dôležité dopravné (kde je diaľnica na Východ Slovenska? …veď tam aj tak nič nie je) aj energetické infraštruktúry, bude investovať do inovácií. Daňové rozmedzia sa stanú spravodlivými a progresívnymi. Marže bankárov, súkromné vlastníctvo sa stanú socializovanými, regulovanými pre prospech národa a nie zahraničného kapitálu a domácich oligarchov. Obchod a podnikanie dostanú rovnaké práva bez ohľadu na stupeň blízkosti s vládnucimi stranami, ich inštitúciami a potentátmi. Prírodné bohatstvo sa vráti tak, aby nie jeden minister drancoval všetky lesy a drevo aby spracovávali v Poľsku, ale aby malo osoh domáce obyvateľstvo, ktoré teraz poľské výrobky zo slovenského dreva kupuje. A v neposlednom rade budú všetci dodržiavať zákony a Ústavu…

Zmena politického režimu v roku 2020 nastane tak či onak. Potvrdzujú to štatistické analýzy – ale bude to systémová zmena, ktorá neočakáva iba Slovensko. Nemôže nastať izolovane. Môže dôjsť aj k tomu, že v niektorých krajinách dôjde k zmene režimu revolučnou cestou. Dúfajme, že revolučné zmeny okolo nás prebehnú v rámci platných zákonov.

Je teda namieste chystať SPA, ktorý bude zastupovať národ v jeho úsilí nastaviť progresívny kurz vo vlastnej krajine. Téma je natoľko dôležitá, že v nej budeme pokračovať.

04.07.2018

NAŠI PARTNERI: