SVÄTÁ KORONA

1. mája 2020 | OKOLO SVETA, UDALOSTI

Možno že niektorým našim čitateľom to bude vyzerať ako zlý vtip, ale katolícka cirkev si pre výskyt dnešného totalitarizmu pod kódovým menom „Korona vírus“ v predstihu pripravila aj na epidémie špecializovanú svätú.

Prečo dnešný stav spájame s kresťanstvom, ba priamo s katolicizmom? Vysvetlíme to v krátkosti v nasledovných riadkoch, ale ani naviazanie Korony na katolicizmus nie je celkom výstižné. Najpresnejšia špecifikácia väzby na konkrétny subjekt je vyjadrená termínom „jezuiti“.

Najskôr sa pozrime, ako si tento dnešný stav vopred pripravili vo svojich dlhodobých plánoch, pomocou ktorých si všetky zainteresované tajné spoločnosti po svete dávajú vedieť, čo treba v tom ktorom čase aktivovať. Nepotrebujú sa dohadovať cez žiadne komunikačné médiá, jednoducho keď nastane v dohodnutom zdroji konkrétny, opísaný a nimi rozpoznaný jav znamená to, že ďalšia predurčená skupina má už spustiť svoju časť globálneho programu.

Takýto koordinačný zdroj je – ako upozornil aj jeden z „čiernych pápežov“ minulosti I. Newton aj Kniha zjavení Jána.

15Dostala moc dať obrazu šelmy aj ducha, aby aj tento obraz hovoril a spôsobil, aby boli pomordovaní, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy. 15Pôsobí aj to, aby všetci, malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci, dali si znak na pravé ruky alebo čelá. 17Takže nikto nemohol ani kupovať ani predávať, kto nemal znak mena šelmy alebo číslo jej mena.

[Zjavenia Jána; 13:15-17]

A v tomto čase žijeme. Prinútili nás, aby sme začali nosiť „znak šelmy“, bez ktorej nikto nemôže ani kupovať, ani predávať.

Nechajme ich programovú príručku a pozrime sa na celú vec takú, aká je. V tejto globálnej psychóze pôsobí ako ostrov pokoja v rozbúrenom mori záplavy Bielorusko. V krajine totiž prezident rozhodne odmietol zaviesť celý tento cirkus. Už nech je akýkoľvek, takto nejako vyzerá ten, kto uprednostňuje národ pred cudzincami.

Lukašenko celú záležitosť konzultuje výlučne so svojimi, domácimi lekármi, ktorí nie sú pod kontrolou Svetovej zdravotníckej organizácie – ktorú dlhodobo kontrolujú jezuiti – a teda mu dodávajú pravdivé informácie. Lekári Bielorusi mu rýchlo dokázali, že neexistuje žiaden Korona vírus, ktorý by ohrozoval životy Bielorusov. A Svetová zdravotnícka organizácia? Tá nelieči ale kaličí. Preto Lukašenko poslal jej lekárov kade ľahšie.

A to im prisluhuje aj Putin v Rusku.

Počas jedného zo stretnutí s domácimi novinármi Lukašenko vyhlásil: „Vírusy dostávame každú jar, no a teraz k nim pribudol ešte jeden – akási Korona. Keď skončí tento vírus – presnejšie nie vírus ale psychóza – ja vám porozprávam ešte veľa zaujímavých vecí“.

Zatiaľ môžeme iba hádať, prečo dali chrípke názov „Korona“ a zároveň jej začali robiť takú globálnu reklamu. Cieľ môže byť iba jediný: dostať pod kontrolu absolútne každého človeka. Potrebujú, aby sa ľudia v čo najväčšej miere postavili jeden proti druhému, aby jeden druhému nepomáhal, aby každý človek videl v druhom človeku nebezpečenstvo. Ale týmto zároveň overujú, do akej miery je každý človek vygumovaný internetom a televíziou a aké percento obyvateľstva slepo verí tomu, čo mu programujú do mozgov, alebo čo v kybernetickom priestore internetu odporúčajú robiť.

Pod tlakom týchto informácií a upadnutia do strachov ľudia dobrovoľne súhlasia s tým, aby im do tela zavádzali všakovaké svinstvo očkovaním, a to dokonca dobrovoľne, bez prinútenia.

Už dávno je overené, že ľudia sú náchylní uveriť skôr veľkej, ako malej lži. A tak presvedčiť ľudí, že vo vzduchu lieta smrteľný vírus môžu rôznymi spôsobmi: cez internet, televíziu, skrz vplyvných ľudí, napr. prezidentov, premiérov, umelcov, „odborníkov“ (najlepšie so vzdelaním v zahraničí) a pod.

A skutočne nebezpečné vírusy môžu nakoniec zavádzať do organizmov ľudí cielene presne pod legendou vakcinácie neskôr. Hlupák k ním príde sám, ba ešte si aj zaplatí. No a tí „cielení“ môžu o 6-8 mesiacov zomrieť na čosi iné, čo bolo vstreknuté do ich tiel očkovaním.

Náhoda nie je ani to, kedy túto psychózu spustili – koniec zimy a prechod k letu – keď našinci tradične dostávajú chrípky, prechladnutia, alergie. Veď aj symptómy Korony sú z nejakého dôvodu také isté, ako u obyčajnej chrípky.

Keď vyjdete na ulicu uvidíte, že všetci na nej sú zdraví, že nikto neodpadáva, teda situácia je presne taká istá, ako po všetky minulé roky. Ale keď zapnete televízor, tak podľa ich slov všetci vonku katastroficky chorejú. Ak potom zavoláte príbuzným a známym a opýtate sa či oni, alebo nejakí ich známi ochoreli na Koronu rýchlo zistíte, že nikto o ničom takom nevie. Ale keď zapnete televízor, tak znovu sa dozviete, že chorejú všetci?!

Veríme, že logika už čoskoro umožní každému zdravomysliacemu človeku pochopiť, že Korona vírus je životaschopný iba v jednom jedinom prostredí – v televízore.

V Rusku napríklad už niektorí odborníci vyjadrili verejne názor, že vírus sa nešíri vzduchom, ale práve testovaním.

Zavalili nás množstvom informácií, slov a čísel, ktoré nič nevysvetľujú, ale naopak, vytvárajú množstvo otázok. A mnohí z našincov už dávno stratili súdnosť, ponorili sa do virtuálnych svetov a stratili fyzické spojenie s ostanými. Vystrašený človek oveľa ochotnejšie dáva peniaze a je oveľa ľahšie ovládateľný.

Prečo už od začiatku sme adresovali príčinu tohto stavu na jezuitov? Nuž o tom, aký odborný“ poradný kindermanažmentový orgán počúva naša vláda sme sa už zmienili. Ale v poslednej dobe začali ukazovať ďalšiu svoju „hviezdu“ – je to (ako uvádza Wikipedia) prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP, FRCP., Dr.h.c. mult. Ak si prečítate jeho špecializáciu tak uvidíte, že ani tento imidžák nie je špecialista na epidémie, teda nie je epidemiológ. Teda tak, zatiaľ vidíme, že ku epidémii sa v televízii vyjadruje kdekto, len nie žiaden epidemiológ. Ale pán profesor nie je vyzdvihovaný náhodou – hovorí sa, že je tiež jezuitom, okrem iného posledný čestný doktorát mu udelili na americkej súkromnej katolícko-jezuitskej univerzite v Scrantone v štáte Pennsylvánia.

Veď ak by sme nahliadli aj do zahraničných zdrojov, tak epidemiológia je definovaná ako odvetvie lekárskej vedy, ktoré sa zaoberá výskytom, rozšírením a kontrolou choroby v populácii. Ale môžu nám názornejšie obrazne ukázať, že ak sa u nás „epidémiou“ nezaoberajú epidemiológovia, tak epidémia neexistuje? Kto má oči na pozeranie nech vidí, kto má uši na počúvanie nech počuje.

Ale aby sme pochopili súvislosti, musíme si uviesť o niečo viac.

Majú jezuiti záujem o ovplyvňovanie zdravotníckej politiky? Nuž, od nepamäti. A veď práve od nich pochádzajú všetky útoky na človekov skrz očkovania. Napríklad už Tiso za československej vlády zastával funkciu ministra zdravotníctva, pričom predseda československej vlády bol ďalší jezuita – Msgr. Šrámek, Slovák. Ďalším dôležitým faktom je, že šéf tajnej služby Vatikánu je plukovník kardinál Tomko – Slovák. Prečo taká „bezvýznamná“ a nenápadná krajina ako je naša je tak silne pod kontrolou jezuitov? Alebo inak, vari mohli naozaj popraviť po vojne Tisa, ak ten celý čas len systematicky vykonával rozkazy, ktoré mu dávali jeho nadriadení v Ráde? Jeho nadriadení sa o neho dobre postarali a vytvorenie dôveryhodnej legendy o poprave nie je pre takú spravodajskú službu, akú majú jezuiti vôbec žiaden problém. Veď aj dnes ju vedie Slovák.

Hoci o jezuitoch počul kdekto, podstata ich organizácie a rozsah pôsobenia je verejnosti neznáma. Prešovčania hovoria o zaujímavých veciach. Kým nezaviedli protiústavné obmedzovanie osobnej slobody, tak nedeľných doobedňajších omší v kostole na prešovskom námestí sa zúčastňovala aj organizovaná skupina členov Oľana. Vyzeralo to asi takto. Nejakých 60 členov hneď po skončení omše na pokyn parlamentného poslanca vypochodovalo z kostola, nasadlo do pripravených áut a odišlo na ďalšiu, svoju, jezuitskú omšu. Majú svoje kostoly, ktoré sú vybudované na súkromných pozemkoch, kde nikoho nevpúšťajú. Takto preniklo na verejnosť, že oľanáci sú organizovanou jezuitskou zložkou. Dnes – samozrejme – vo svojich hromadných akciách pokračujú, lebo pre jezuitov zvlášť platí, že „čo je dovolené pánovi, nie je dovolené psovi“.

Jezuiti sú podľa cirkevného práva apoštolským rádom, ktorý nevlastní kláštory. Po vstupe do ich rádu musí každý člen prejsť 10 ročným noviciátom. Toto skúšobné obdobie je v skutočnosti tvrdý výcvik. Každý jezuita musí vedieť bojovať so zbraňou aj bez nej, musí vedieť zabiť človeka holými rukami, nožom a podobne. Ich výcvik pokrýva všetky aspekty bojovej prípravy. Majú kurzy na lezenie po stromoch, prežitie v prírode, hladovanie – vrátane výdrže aj bez vody – a podobne. Už počas výcvikového obdobia platí striktný princíp subordinácie – jezuita počúva iba rozkazy svojho nadriadeného v Ráde. Teda ak nastúpi na akékoľvek pracovné miesto a ak dostal špecifické pokyny od svojho nadriadeného, tak porušuje všetky pokyny služobne nadriadeného v práci. Sú skúsenosti, že takýchto treba z roboty vyhodiť, ich lojálnosť voči zamestnávateľovi je nulová. Pri vstupe do Rádu – podľa ich presvedčenia – sú im vopred odpustené VŠETKY hriechy, vrátane vrážd, a to aj tých, ktorých sa dopustia kedykoľvek v budúcnosti. Za zradu je iba smrť.

Ak počas noviciátu u niekoho objavia mimoriadny talent na fyzickú likvidáciu, tak týchto tradične zaradzujú do onej nechvalne známej organizácie Opus Dei, čo je organizácia neľútostných zabijakov pôsobiaca po celom svete.

Pápeža smie spovedať jedine jezuita. Každý jezuita – je to bojový Rád – má vojenskú hodnosť. Preto kardinál Tomko (šéf tajnej služby Vatikánu) je plukovník, Tiso bol vysokým dôstojníkom, pravdepodobne majorom. Ich hlavný predstavený je naozaj generál. Rovnako premiér má hodnosť, a preto neklame keď opakuje, že pokyny dostáva od iných. Preto Kotlebovci budú hlasovať za potrebné zákony, lebo aj oni musia plniť rozkazy. Svoje rozkazy dostáva aj Krčméry, ktorého hodnosť síce nepoznáme, ale jeho členstvo u jezuitov nie je tajomstvom. Na internete možno zistiť, že dokonca sestra jeho otca – Wanda – je zakladateľkou organizácie OPEC. Toto je treba vedieť preto, aby sme ich nepovažovali za naivných a neškodných ježiškárov. Hovorí sa, že v španielskom, pôvodnom jazykovom variante ich skratky „IHS“ písmeno „I“ neznamená – ako naivne predpokladáme – „Ježiš“, ale „Jehova“.

Zaujímavosťou je aj to, že jezuiti majú viacero zakladateľov. Jedným z nich je aj František Xavierský – okrem iného tiež Bask. Zaujímavé je jezuitské rozšírenie v Prahe. Napríklad na Karlovom moste nájdete nejedno súsošie Františka Xavierského (všimnite si aj použitú symboliku):

Na druhom súsoší vidno zobrazenie porobených národov Sveta, ktoré ležia pod nohami jezuitov (v Obraze Františka Xavierského). Ale inak v Starom meste nájdete ich budovy a symboliku na každom kroku:

Hovorí sa, že výraz „Praha stovežatá“ v skutočnosti vyjadruje počet veží jezuitských kostolov v meste.

Všetky Temné štruktúry na Zemi budú v procese prechodu do Zlatého veku zničené – vrátane jezuitov, presnejšie najmä oni. Tento proces sa začal, celé to prebehne v krátkej dobe (4-5 rokov) pred našimi očami. Treba ale vedieť aj to, že „nezávislých“ divákov nebude, nikto „zabudnutý“ neostane. Ak počas tohto procesu pred vyvrcholením globálnej zmeny dôjde na kritické situácie a ocitnete sa zoči voči jezuitovi, nepodľahnite naivite. Naivní jezuiti neexistujú.

Slovien a Árijec vie bojovať v Jemnohmotnom aj materiálnom svete. Teraz prebieha vojna v Astrále, našou najefektívnejšou zbraňou je preklínanie. Kto ho nepoužíva, ten nebojuje. V žiadnom prípade sa nedajte vtiahnuť do výziev k fyzickému násiliu, revolúcii a podobne. Ale v čase epochálnych zmien v určitom čase príde aj na takéto javy, preto schopnosť bojovať a brániť sa bude podmienkou prežitia.

A kde nás to vlastne cez aktuálnu psychózu chcú dostať? Pozrite si jedno zaujímavé video z Ruska:

Tu sa ponúka otázka, či nejde o nejakú ďalšiu „konšpiračnú teóriu“. Pozrime sa teda, aké technické a zákonné možnosti si na takýto krok pripravili jezuiti u nás. Už Kaliňák dal inštalovať na všetky diaľnice a cesty prvej triedy kamery. Vedzte, že na každej ceste autom ste zaznamenávaní kamerami. Teraz doinštalovávajú kamerové systémy pred každou dedinou na Slovensku. Takže kdekoľvek sa autom pohnete, všade ste nahrávaní. V podstate všetky mestá – ba už začínajú aj dediny – už majú kamerové systémy, takže záznam beží aj na chodníkoch. Každý má mobilný telefón s jednoznačnou identifikáciou simky, máme platobné karty, máme občianky s čipmi. Nič nebráni tomu, aby takýto systém už používali. Veď vďaka Korone mohli oficiálne sledovať aj pohyb občanov skrz telefóny…

Nežime v naivite, jezuiti nerobia nič bez plánu.

Z pohľadu Konov Stavby Sveta vedzte, že nič nenarúšajú. Vystavili nám záväznú ponuku – na to majú právo. My máme právo ich ponuku odmietnuť a stanoviť svoje riešenie. Ale akt odmietnutia ich ponuky musí nastať. Inak je ponuka považovaná za prijatú – ak prejavíme slobodnú vôľu formou neprotestovania – a má právo na realizáciu. Boli sme o ich ponuke informovaní a dostali sme možnosť ju odmietnuť.

Dnes záleží výlučne na uvedomelom konaní každého človeka a z toho vyplývajúcich emanácií, ktoré vyžaruje a ktoré formujú životný priestor. Napríklad pred nejakým časom bol zničený egregor kresťanstva. Ale to nič nemení na veci, že bioroboti jeho energie neustále privolávajú. Inými slovami, kto ide vlastnou cestou, pre toho prekážky už neexistujú, ale kto uznáva moc iných subjektov nad sebou – egregory a matrice – ten im stále podlieha (je to jeho/jej slobodné rozhodnutie). Rozhoduje len a jedine stav vlastnej mysle a z neho vyplývajúce kroky. Žiadne „implicitné“ oslobodenie – nezávislé od osobného pochopenia, rozhodnutia a konania – nenastane. Mať veľa peňazí, špeciálne pripravené miesta na či pod zemou či členstvo v správnej strane nebude rozhodujúce. Zodpovednosti bude vystavený každý. Nakoniec bude iba spasenie (doslovne) alebo výstup do Zlatého veku.

A s kým možno v tomto procese rátať? Ukazuje sa, že nakoniec táto psychóza vykonala dobré dielo. Podľa reakcií bolo možné zistiť, či máte do činenia s človekom alebo biorobotom. Nezabudnite na túto lekciu.

V praktickom pohľade sa môžeme ohliadnuť aj na čísla. Rudo Brtáň v knihe Barokový Slavizmus cituje autora brožúry z roku 1842, ktorá bola vydaná v Lipsku pod názvom „Slavismus und Pseudomagyarismus“, že Slovákov je 1 415 000 a spolu s Rusínmi okolo 2 000 000. Dobové ruské odhady pochádzajúce tiež zo štyridsiatych rokov 19. storočia stanovujú počet Slovákov na približne 1 milión, pričom do úvahy berú aj Podkarpatskú Rus.

Dnes na území Slovenska žije okolo 5,5 milióna obyvateľov, z toho 1,2 milióna Cigánov a asi pol milióna sa hlási k Maďarom. Drvivá väčšina obyvateľstva sa oficiálne hlási ku katolíckej cirkvi. Ak teda prijmeme teoretické východisko, že u nás ostalo približne toľko Slovienov (t.j. aj Rusínov), koľko udávajú ruské dobové zdroje, tak z približne šiestich obyvateľov je maximálne jeden Slovien. Tu opakovane zdôrazňujeme, že kresťan je členom iného národa, nie je Slovien. A už vôbec nemožno rátať s katolíkmi, ktorí sú v podstate všetci naformátovaní pod pravidlo, že nech urobia čokoľvek, spoveďou sa stávajú čistí a nevinní. Bez problémov vám v kritickej situácii vrazia nôž do chrbta, pretože spoveď ich očistí“.

Teda tak, teoreticky 17% obyvateľstva je potenciálne schopných prijať nové, vysoké vibrácie a žiť v nich. Ale ak berieme do úvahy zmeskov, tvarov a vôbec všetkých parazitov, tak tento údaj sa ešte podstatne zníži. A Dŕžava je sociálne zriadenie Slovienorusov, iba pre Slovienorusov bude fungovať. Veď stačí sa pozrieť na rozprávku Leví kráľ – jednu spoločnosť riadia Levy, druhú Hyeny. Tieto dva Obrazy ani v rozprávke nemôžu existovať v jednom priestore. Preto neodporúčame strácať drahocenný čas snami o nereálnych množstvách…

01.05.2020

NAŠI PARTNERI: