SVÄTÁ VODA

11. augusta 2014 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PRÍRODA


Neraz nám zasielate rôzne otázky ako prakticky pripraviť to či ono, aké rozprávky čítať našim deťom a vôbec ako prakticky prinavracať samým sebe Prastarú Kultúru našich Predkov. A sú to naozaj správne otázky. Hoci času naozaj nieto nazvyš, vynasnažíme sa postupne uvádzať aj na praktické príklady zo života našich Predkov.

Dnes si na internete nájdete množstvo „slovanských“ zdrojov, ktoré sa však spravidla nijako nesnažia oddeliť vlastné výmysly od skutočných, Prastarých  tradícií. Tradícia je súčasťou našej Kultúry, ale je rozdiel medzi Tradíciou a Kultúrou. Aký je tento rozdiel? Nuž napríklad naša Kultúra obsahuje maľované kraslice, no konkrétne maľovanie je už Tradícia, ktorá môže – a aj je – v každom Rode zachovaná po svojom. Teda neexistuje iba jediný správny výklad – lebo Obrazy sú mnohorozmerné – ale existuje jediný princíp stavby všetkých foriem Tradície z tých istých elementov Prastarého Svetonázoru, ktorý je obsiahnutý v Staroslovienskej Bukvici. Už dobre vieme, že naši Predkovia neboli v žiadnom prípade primitívi. No ale kto chce silou mocou niečo také tvrdiť tým ostať napojený na darwinovský egregor, ten nakoniec môže naozaj skončiť ako jeho príbuzný…

Dnes sa pozrieme na tradičný spôsob prípravy Svätej vody tak, ako to po tisícročia robili naši Predkovia. Náš návod je samozrejme upravený na dnešné pomery tak, aby bol dobre zrozumiteľný. Nezabudnite na to hlavné – do takýchto činností určite zapájajte aj deti. Veď sú budúcnosť našich Prastarých Rodov.

Tak teda, milé detičky, pripravme si spolu Svätú Vodu, ktorá pomáha pri všetkých chorobách. Na jej prípravu si nachystajme sklenený pohár – napríklad od uhoriek – alebo priezračný džbán, či podobnú nádobu. Do našej sklenenej nádoby nalejeme vodu. Samozrejme, najlepšie je, ak je priamo z horského prameňa alebo studne. Ak takúto nemôžete nájsť, tak možno použiť aj vodu z vodovodu alebo kúpenú vo fľaškách, no keď už to inak nejde, tak nech je to iba voda bez bubliniek. Sú to však naozaj iba núdzové riešenia.

Do vody vložme nejaký strieborný predmet. Môže to byť šperk, lyžica, vidlička, alebo niečo podobné. Pred tým, ako strieborný predmet vložíme do vody ho musíme premyť pod tečúcou vodou. Ak sú na ňom tmavé škvrny, tak ich musíme očistiť. Čistiť môžeme rôznymi spôsobmi. Odporúčame ten najjednoduchší – použite starú zubnú kefku, ktorou natriete na strieborný predmet obyčajný prášok na čistenie zubov. Kefkou budete prechádzať po striebre dovtedy, kým predmet nebude úplne čistý. Očistený strieborný predmet dobre premyme pod tečúcou vodou a uložme do pripravenej vody.

Teraz musíme počkať na pekné slnečné počasie. Keď svieti Jarilo Slniečko, vezmeme pripravenú sklenenú nádobu s vodu a striebrom a položíme ju do okna. Potom sa môžeme venovať iným záležitostiam, ale pred západom Jarily-Slnka vodu z okna vezmeme. Teraz prichádza tá hlavná otázka: nabila sa voda Slniečkom? Ako sa to dá zistiť? Je to v skutočnosti veľmi jednoduché. V nabitej vodičke sa objavia maličké bublinky. Čím ich je viac, tým lepšie je nabitá. Je však dôležité, aby sme to robili počas bieleho dňa, lebo striebro potrebuje nabrať energiu Slnka. Ak by sme vodu vystavili na noc, tak zachytíme striebro Luny.

Liečebný účinok je možné zosilniť, keď vodu „nahovoríme“, t.j. keď nad ňou šeptom prečítame Hymnus – Obrátenie k Bohu Perúnovi. Pretože vieme, že vôbec nie je jedno, aké zvuky vydávame, tak najlepšie by to bolo v staroslovienskom jazyku, alebo aspoň v ruštine:

Перуне,
вми призывающих Тя,
Славен и Триславен буди!
Здравия и множества Рода
Чадам Сварожим дажди!
И покровительство Духа
Чадам Перуне яви!
Род прославляша,
прави над всеми,
сгинула дабы
духовная темень!
Тако бысть,
тако еси,
тако буди!

Len z naozaj informatívnych dôvodov si uveďme obsahovo zodpovedajúci slovenský preklad:

Perúne!
Vyslyš vzývajúcich Ťa,
Slávny i Trojslávny buď!
Zdravia a hojnosti Roda
Dietkam Svarožím daj!
I ochranu Ducha
Dietkam Perúne prejav!
Rod presláviac,
spravuj všetko,
zhynula aby
Duchovná temnota!
Tak bolo,
tak je,
tak bude!

Len jednu poznámku. Perúna oslovujeme Trojslávnym preto, lebo je zároveň aj súčasťou Veľkého Triglavu Javi.

Na vodu našeptávame štyri razy, pritom po každom prečítaní označíme vodu PERÚNICOU. PERÚNICA, alebo aj inak nazývaná SVÄTÉ ZNAMENIE je gesto, ktoré vykonávame pravou rukou opisujúc dráhu blesku.

Vykonáva sa tak, že prsty pravej ruky uložíme nasledujúcim spôsobom: malíček, prstenník a palec spojíme špičkami k sebe a ukazovák a prostredník ostanú vzpriamené, pričom ich držíme spolu. Čo to znamená sme už vysvetlili v inom článku, takže teraz sa iba učíme, ako pripraviť celiteľnú vodu. Perúnicu je treba „nakladať“ na vodu ukazovákom a prostredníkom.

Nuž, pripravili sme si SVÄTÚ VODU, ktorá má ohromné liečebné vlastnosti! Pite a buďte Zdraví!

NAŠI PARTNERI: