SVASTIKA – PRAVDA A LOŽ

13. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV

Tento článok je pripravený na základe materiálov poskytnutých a prednášaných Pátrom Dijom Alexandrom.

Od druhej polovice 20. storočia sa politici, médiá aj orgány štátnej propagandy rôznych krajín Európy a USA snažia cielene vnucovať všetkým národom Európy, krajinám západnej pologule aj slovanským národom veľmi zvláštne stereotypy týkajúce sa jedného prastarého symbolu – Svastiky. Politici a propaganda spájajú Svastiku s Druhou svetovou vojnou a Nemeckom 30-tych a 40-tych rokov minulého storočia a jeho vodcom, Adolfom Hitlerom, ktorý zvolil svastiku za politický a štátny symbol vtedajšieho Nemecka. Keď vidia svastiku, hneď kričia o hrôzach Druhej svetovej vojny, o desiatkach miliónoch padlých, o holokauste, o znovuzrodení fašizmu a nacizmu. Dokonca aj mnohí vedci by si radi vyslúžili teplejšie miestečko od politikov, a preto sa neraz stavajú na ich stranu. Patria tu aj mnohí populárni pracovníci médií, ktorí rovnako aktívne aj keď bez hlbších znalostí nanucujú masám tie isté nezmysly o Svastike, ako keby ju vymyslel Hitler a predtým akože vôbec neexistovala. Hoci tieto lži boli najsilnejšie po Druhej svetovej vojne, žijú už desaťročia.

Na základe tohto brainwashingu sa už nikto nezamýšľa nad tým, čo svastika vo svojej podstate symbolizuje. Nuž kde je Pravda o Svastike a kde lož?

Svastika je najstarším solárnym symbolom na Svete. Lži o nej boli vymyslené najmä v druhej polovici minulého storočia rôznymi politickými silami, ale tieto lži nemajú nič spoločné so systémovým odkazom, ktorý je materializovaný vo Svastike. Nuž oddeľme Pravdu od lži a ukážme si, že aj dnes existujú ľudia, ktorí stále žijú tak ako pred tisícročiami, a vôbec nepodliehajú vymysleným stereotypom šíreným v Európe a Severnej Amerike. Existuje aj iný pohľad, ktorý sa značne líši od oficiálnej propagandy.

Musíme si vyjasniť, že nikdy neexistovala nijaká «hitlerovská svastika». Symbol, ktorý sa používal v Nemecku 30-tych a 40-tych rokov minulého storočia sa nazýval «HAKENKREUZ», čo znamená «hákový kríž». Okrem toho ani nemeckí fašisti nikdy neexistovali, pretože fašizmus ako zriadenie existovalo v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Bulharsku, Maďarsku, Chorvátsku a pod. V Nemecku bol «NÁRODNÝ SOCIALIZMUS».

Ešte začiatkom minulého storočia – teda pred Druhou svetovou vojnou – existovali v Európe, ale najmä v USA pozdravné pohľadnice, na ktorých bola používaná Svastika:

Ale v iných častiach sveta je používaná bežne dodnes. Napríklad v Ázii:

Konkrétne napríklad v Indii:

V Tibete:

V Číne:

V Kórei:

V Japonsku:

Vo Vietname:

A iných krajinách:

Tam všade sa Svastika používa a chápe v jej prvopočiatočnom význame, ako symbol šťastia, dostatku, úspechu či harmónie. Zároveň to znamená, že to, čo sa dnes učí a šíri v krajinách západnej Európy a USA nie je Pravda dokonca ani v porovnaní so zvykmi v mnohých krajinách dnešného sveta.

Ak by aj chceli spájať Svastiku s udalosťami vojny, tak predsa to neboli symboly, čo rozpútali Druhú svetovú vojnu. Nie symboly ničili milióny ľudí, robili to predsa iní ľudia. Ale keď už je reč o symboloch používaných vo vojne, nuž prečo si nepovedať niečo aj o inom symbole tých čias, ktorý sa používal v Nemecku? Aký to bol symbol? Najviac sa používal KRÍŽ. Môžeme ho vidieť na tankoch:

Alebo aj na krídlach Luftwaffe, teda na tých plochách, ktoré mohli vidieť tí, medzi ktorých rozsievali smrť.

Hitler nikoho nevyznamenával Svastikou, všetkých hrdlorezov vyznamenával rádom Železného kríža:

Ale každý vie, že kríž je znakom kresťanstva:

Ale prečo potom kresťanský kríž nikto nezakázal? Ako to, že nikto neoznačil kríž za hitlerovský symbol? Prečo kríž nie je považovaný za symbol nacistov? Prečo ho dodnes používajú aj náboženstvá?

Svastika má oveľa staršie korene ako by nám chcela nahovoriť oficiálna propaganda a médiá. Napríklad v Indii existuje pamätná doska, na ktorej je nápis tvrdiaci, že Svastiku používajú minimálne 8 000 rokov:

Používanie Svastiky v Indii 8 000 rokov je samozrejme iba to obdobie, odkedy dostali od našich Predkov, Árijcov, Védy. Len odvtedy ju poznajú a majú o tom písomné zdroje.

Napríklad v Singapure už viac ako 65 rokov existuje THE RED SWASTIKA CHARITY FOUNDATION, ktorá má množstvo inštitúcií, vrátane škôl a nemocnice:

Kde dominantným symbolom je Červená Svastika.

V dnešných encyklopédiách svetových náboženstiev nájdete svastiku «pridelenú» budhizmu, ako jeho symbol tak,

ako je kríž priradený kresťanstvu.

Aj napriek tomu sa svastika používa všeobecne.

Je prítomná aj v Hinduizme:

Aj v Bone:

Ako aj v prastarých vierovyznaniach ďalších národov.:

Takže už je čas si oficiálne všimnúť, že Svastika je svätým symbolom nasledovníkov hinduizmu, budhizmu a radu ďalších náboženstiev a prastarých vierovyznaní založených na nasledovaní Rodu. V rôznych kultúrach, v závislosti od rozličnej hĺbky nasledovania Predkov, existuje množstvo výkladov významu a zmyslu Svastiky, ktoré objasňujú vplyvy Svastiky na ľudí. Ale vysvetľovanie všetkých výkladov smeruje k jednému významu – účinkuje na podvedomé emócie človeka a na jeho úsilie o dosiahnutie dokonalosti. Veď Svastika nie je nič iné, ako harmonické spojenie tela, Duše, Ducha a Svedomia, a len ten človek, ktorý dosiahne vnútornú harmóniu a spojí v sebe Svastikou všetky elementy, môže dosiahnuť vystúpenie z kruhu znovuzrodení a dostať sa na Svetlo Bohov:

A ako je to s používaním Svastiky v Európe? Počnúc Talianskom:

A Gréckom:

A nekončiac severskými krajinami:

Jedinou krajinou Európy, kde je Svastika zakázaná je Nemecko, hoci používa množstvo symboliky vychádzajúcej zo železného kríža (?) napríklad aj Bundeswehr:

Svastiku môžeme vidieť na budovách vo Švajčiarsku:

Uvidíte ju aj na bráne jedného francúzskeho ministerstva v Paríži:

Na mozaikovej dlažbe chrámu Notre Dame:

Hojne ju nájdete vo Vatikáne:

Na obrazoch Raffaela:

V Holandsku – napr. maľba nad vchodom z r. 1542:

V Litve vo sviatočnom chorovode bežne vysielanom televíziou:

Vo Fínsku je Svastika úplne oficiálne používaná ako štátny symbol:

Fínsky štátny symbol založený na Svastike sa volá Hakaristi:

Svastika je posvätný symbol ugrofínskych národov používaný storočia: 

Ako štátny symbol sa používa od roku 1918:

Za používanie Svastiky ako štátneho symbolu nekritizovala Fínsko nijaká krajina, jediná kritika prišla od francúzskych novín Le Monde v októbri 2005, keď denník kritizoval, že na zástave fínskeho vojenského letectva je Svastika. Bolo to pri príležitosti, keď fínsky prezident na slávnostnej ceremónii 20. októbra 2005 odovzdával vojenskú zástavu Vojenskému leteckému učilišťu.

Zástavu zaviedol 8. novembra 1957 vtedajší fínsky prezident:

A Svastika Hokaristi je aj na oficiálnej zástave fínskeho prezidenta:

Teda Svastiku používa aj používalo veľa národov sveta. Málokto napríklad dnes vie, čo znamenala skratka «CA» na náplecníkoch sovietskych vojakov z čias Druhej svetovej vojny a socializmu. Mnohí si to vysvetľovali ako «Sovietska Armáda», ale pravda je úplne iná. V čase, keď nemecká armáda došla k Moskve bola už Červená armáda v podstate zničená. Stalin naliehavo prosil o pomoc obyvateľov Sibíri, ktorí reagovali bez váhania. Mali však podmienku, aby mali na náplecníkoch označenie «Sibírska Armáda», čo im aj Stalin umožnil. Nuž bola to na 80 až 90% armáda Starovercov, ktorí došli až do Berlína. Samozrejme, popri nich existovali zložky vojsk NKVD ktoré sú zodpovedné za mnohé zverstvá vrátane vyhladzovania civilného obyvateľstva. Takto musíme v súvislostiach chápať aj udalosti sprevádzajúce vojenské operácie. Navyše, Starovecov nebolo také obrovské množstvo, ako sa snaží nahovoriť dnešná propaganda, t.j. šíria dezinformácie, že Rusko zmobilizovalo obrovské množstvo vojakov a bolo im jedno koľko ľudí padne. Ak sa vnímavo pozriete napríklad na filmy Oslobodenie, či Vojaci slobody a iné zistíte, že počet vojakov ruskej a nemeckej armády bol skoro rovnaký, teda mrhanie ľudskými zdrojmi by bolo viedlo k porážke Ruska. Takto to je stále, Sily Svetla budujú na kvalite, Sily Temnoty na množstve. Zaujímavým faktom je, že dnešní turistickí sprievodcovia po Viedni bežne podávajú informáciu, že Viedenčania sú dodnes vďační Rusom za oslobodenie Rakúska. Podľa ich vlastných slov, vyhnali Nemcov a odišli. Oproti tomu stoja skúsenosti obyvateľov tých miest Európy, ktoré oslobodili Američania. Všetky boli vydrancované…

Pretože to boli väčšinou Staroverci, tak väčšina z nich odišla na front so znakmi Svastiky na svojich odevoch aj výstroji, a nikdy za to neboli považovaní za fašistov. Znak Svastiky bol teda hojne požívaní aj Sibírčanmi na zbraniach:

Ale na Sibíri vôbec prežila Svastika aj Noc Svaroga aj na predmetoch dennej potreby a oblečení:

Požíva sa aj na znameniach a erboch:

U väčšiny starých národov bola Svastika symbolom pohybu života, Slnka, Svetla a blahobytu.

Ale aj napriek tomu sa Nemecko pri svojom predsedníctve EÚ r. 2007 pokúsilo zaviesť zákaz používania Svastiky ako symbolu pre všetkých 27 krajín EÚ. Bol to už druhý pokus kanclérky Merkelovej, ale ako pri prvom pokuse r. 2005 návrh neprešiel. Proti návrhu hlasovali nielen také krajiny ako Holandsko, Belgicko, Dánsko, Maďarsko, Taliansko, Veľká Británia, Fínsko, Lotyšsko, Estónsko, ale protestovali aj rôzne náboženské a spoločenské organizácie Európy. Najaktívnejšia je činnosť Fóra Hinduistov Veľkej Británie:

Jeho filiálky sú po väčšine krajín EÚ:

Svastika je jeden z najsvätejších symbolov hinduistickej tradície a ako povedal generálny sekretár Fóra Hinduistov Veľkej Británie Ramesh Kallidai, Svastika je po viac ako 5 000 rokov považovaná za symbol na odháňanie zla. Okrem toho, v hinduistickej tradícii sa Svastika tradične považuje za symbol prinášajúci úspech, a preto ho nosili aj vojaci indických jednotiek, ktoré v zostave armády Veľkej Británie bojovali v Európe a padli v Druhej svetovej vojne.

Ramesh Kallidai

Fórum vykonáva širokú prednáškovú činnosť vo Veľkej Británii a Európe, aby bojovali proti negatívnemu významu, ktorý bol vytvorený okolo Svastiky. Fórum hinduistov Veľkej Británie sa teší aj podpore politikov, ba aj samotného premiéra G. Browna, ktorý podporuje ich boj proti zákazu zobrazovania Svastiky, lebo táto je symbolom nielen hinduizmu, ale aj budhizmu:

Je symbolom aj pre náboženské cítenie mnohých ľudí, lebo by to bolo aj pošliapanie pamiatky padlých hinduistov v bojoch Druhej svetovej vojny. Preto nikto vo Veľkej Británii neuvažuje o reálnom zákaze, alebo podpore zákazu používania a zobrazovania Svastiky. Okrem toho, priamo v Londýne môžete vidieť Svastiku aj na mnohých budovách:

A aby to nebolo len na Londýn či Európu ako takú, Svastiku bežne uvidíte aj v amerických seriáloch. Možno, že by niektorí naši „odborníci“ na Svastiku radi obvinili z fašizmu či extrémizmu aj Michaela Douglasa, celý seriál V uliciach San Francisca a ďalšie filmy a seriály:

Ak už sme v USA, tak sa dobre pozrime na nasledujúce logo firmy, ktorú určite netreba nikomu predstavovať a možno zistíme, že to, že sa stala takou úspešnou nebolo ponechané na náhodu v žiadnom smere:

Ale aby sme nechodili ďaleko. Na nasledujúcom obrázku je fotka kamennej tabule z kostola Evanjelickej Cirkvi a. v. v obci Batizovce pri Svite, okres Poprad. Je stará viac ako storočie – žeby si už vtedy a tu Hitler „chystal pôdu“?

Ak sa na problematiku pozrieme hlbšie zistíme, že Svastika je oveľa hlbšie prítomná v našom kultúrnom prostredí ako by nám chceli nahovoriť tvari. Jednoducho poznajú jej silu a význam a boja sa jej. Hoci z času načas prebehnú v Európe snahy o jej zakázanie – ako sa to vytrvalo snaží dosiahnuť kanclérka Merkelová, nejde to. Napríklad aj v Lotyšsku sa roku 2010 dostal spor o Svastiku až na Najvyšší súd. A Najvyšší súd definitívne rozhodol, že Svastika je prastarý symbol a nie novodobý výmysel Hitlera či jeho nohsledov.

Treba brať do úvahy „veľký európsky obraz“. Keď sa tvorila EÚ, tak každá z krajín do nej vstupovala so svojim dedičstvom minulosti vrátane právneho systému. Nuž Nemecko ako jediná krajina v Európe zakázala Svastiku, hoci napríklad vo Fínsku je to štátny symbol. Ale ak by dnes nejaká členská krajina chcela niekoho stíhať za používanie Svastiky – samozrejme nehovoríme o hákovom kríži, čo nie je Svastika – tak určite pomôže sa obrátiť na Brusel. Veď neraz sa stáva, že nevedomci sú „pápežskejší ako pápež“. Legislatívny systém každej európskej krajiny uplatňuje zákaz používania fašistických/ nacistických symbolov, čo je v poriadku. Akurát nie je jasné, prečo tam niektorí neustále „natláčajú“ Svastiku a nie aj kríž… ak by chceli byť dôslední. Vlastne prečo nám berú náš prastarý symbol a nanucujú svoj kríž? Nie je táto diskriminácia pokračovaním krížových výprav?

Symbol Svastiky predstavuje rotujúci kríž so zahnutými koncami, ktoré sú nasmerované po alebo proti smeru času. Hoci sa dnes všetky Svastické symboly nazývajú jedným slovom – SVASTIKA, v podstate to nie je správne, pretože v dávnej minulosti mal každý symbol svoj samostatný názov, význam a účel, Oberegovú (ochrannú) Silu a Obrazný význam. Ale o tomto si povieme viac nabudúce.

NAŠI PARTNERI: