SVETLO NOVEJ HRY

27. mája 2019 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Je čas pochopiť veľký Obraz, teda o čo dnes naozaj hráme. Už dávno nám je jasné, že v našom živote – ak ho chceme brať vážne – musíme nájsť odpovede na tri základné otázky: „Kto som?“; „Prečo som prišiel/šla na tento Svet?“; „Čo bude so mnou po Smrti?“. Kľúčové slovo tu je „musím“, teda nikto iný/á ale ja! Máme totiž povinnosť sa vyvíjať. Aby to všetko neostalo iba v polohe všeobecnej rétoriky – povieme si o tom trochu viac. Ide hlavne o to, že Hra, ktorú voláme 12-rozmerná už končí, teda po slovѣnsky povedané ide do šrotu. A kto by chcel ostať napríklad v starom aute, keď už ho vťahuje lis? Musíme si uvedomiť, že na „druhej“ strane tohto oznamu je Ten, kto nás stvoril. Ale ako naozaj celý tento mechanizmus funguje? Nuž, priblížme si ho trochu viac. Informáciu máme od sibírskej Vedmy Nadeždy – začala ju vysvetľovať na prvom seminári tohto roku u nás v Košiciach. Poďme však poporiadku:

V našom Vesmíre existuje Centrum – Matka – ktoré generuje Živatmy. Živatiem vychádza neustále ohromné množstvo. Platí tu však pravidlo, že Centrum vysiela Živatmy preto, aby vykonali to, čo vo védickej tradícii nazývame Kruh Absolútna, teda aby vstúpili do niektorej z Hier, absolvovali ju, vrátili sa nazad a priniesli novú životnú skúsenosť do Centra. Od okamihu návratu každej Živatmy z Kruhu Absolútna sú nové Živatmy generované už so „zapracovanou“ nadobudnutou životnou skúsenosťou každej aj jednej Živatmy, ktorá sa vrátila z Púte. Vrátiť sa je povinnosťou každej Živatmy.

Po výstupe zo Zdroja (Centra) sa Živatma dostáva do „obalu“ okolo Neho. Hovoríme o vesmírnych súvislostiach a rozmernostiach, takže opis podávame tak, aby bol podľa možnosti čo najviac pochopiteľný. Je to však – ako všetky tieto veci – iba Obraz!

Tento obal si môžeme predstaviť ako akési ohromné klbko, ktorého jednotlivé vlákna obsahujú miliardy a miliardy Hier – presnejšie nespočetné množstvo Hier. Jedna z takýchto Hier je aj nám „dotykovo“ známa 12-rozmerná Hra. Tento „Priestor“ nazývame „Priestor Tvorby Hier“.

Od okamihu vstupu Živatmy do konkrétnej Hry – ktorú si sama vybrala – už viac nemá žiadnu možnosť z nej vystúpiť predtým, než celú Hru absolvuje. Treba ešte dodať – pre tých, ktorí majú prístupy na pohyb v Astrále (Jemnohmotnom Svete) a môžu to uvidieť sami – že každá hra má svojho Tvorcu, ktorý prísne dohliada na to, aby sa v nej striktne dodržiavali pravidlá, ktoré On (Oni) stanovil(i). V Priestore Tvorby Hier však spravila na každú Hru dohliadajú viacerí „Dozorcovia“. Možno pre varovanie treba dodať, že na našu 12-rozmernú Hru už nedohliada NIKTO! Je na odpis – teda čo nevidieť do šrotu. Nikto normálny sa v takto niečom nesnaží zotrvávať viac než je nevyhnutne potrebné. Platí aj podobenstvo s Titanikom.

Každá Hra je určitým spôsobom pre Živatmu „riziková“, teda nemôže – vzhľadom na svoju jednohmotnú štruktúru – do tohto vysoko agresívneho Prostredia vstúpiť priamo. Ale do Hry vstúpiť musí (inak sa nedá) – aj keď úrovní Hry je vždy viac. My sa však zameriame na tú, v ktorej sme sa ocitli. Na základe vlastného rozhodnutia – výberu.

Aby sme mohli hrať v nám známej hre, museli sme si – vzhľadom na vysokú agresivitu prostredia – najskôr obliecť niekoľko „skafandrov“. To preto, lebo hráme až na najspodnejšej úrovni 1-2-3 čakrálnej a rozmerovej štruktúry, čo je najagresívnejšie prostredie pre Živatmu vôbec.

Len zopakujme, že „Ja“ je Živatma. Je mimo Tela, Duše aj Ducha, ale bez nich tu nemôže v žiadnom prípade existovať a získavať životné skúsenosti. V Prírode sú však aj také Živatmy, ktoré si vybrali iný druh jestvovania. Napríklad Lesní Duchovia sú často Živatma a iba prvý „skafander“ – Duch. V lesoch však existujú aj takí duchovia, ktorí boli vytvorení vnútri 12-rozmernej Hry, t.j. nemajú Živatmu, iba koncentrovanú Energiu, ktorá je schopná – pri dosiahnutí kritického množstva – vytvoriť vedomie.

Tieto Bytosti sú tiež rôzne a nie rovnaké v rôznych lesoch či horách. Všade však nejaké sú.

Teda prvý skafander je Duch, druhý Duša a tretí Telo. Tu si musíme uvedomiť, že Telo sa neraz podáva ako „hriešne“, akosi málo hodnotné, akési „nutné zlo“. Toto je úmyselná dezinformácia zo strany Kresťanstva, ale aj dnes módneho Krišnaizmu. Zatiaľ si povedzme, že je načase sa začať chovať k fyzickému Telu s patričnou úctou – je stvorené priamo Ramchom. Iba a jedine fyzické Telo – pretože ho stvoril Ramcha – je schopné nám zabezpečiť vstup do Jemnohmotného Sveta (Astrálu). Prístupy nám totiž dáva Krv – ak je čistá, nepomiešaná. Takúto má iba to telo bieleho Človeka, ktoré je pôvodné a nebolo vytvorené miešaním s krvou iných národov, zmeskami, tvarmi, Cigánmi, Sivými…

Telo bieleho Človeka s čistou Krvou je dielom Stvoriteľa a principiálne môže žiť tisícročia alebo aj večne. Ale výlučne pri patričnom zaobchádzaní, teda nie takom, ktoré narúša Kony Stavby Sveta, možno v prvom rade spomenúť už Kony Rita. Porušovanie Konov Stavby Sveta je porušovaním Vôle Stvoriteľa. Nezáleží na tom, že z nevedomosti. Dnes sú už prístupné všetky potrebné informácie.

Všetky Hry aj s Matkou – Centrom – tvoria Nebeskú Kravu Zimun. V slovanskej mytológii ju stotožňujeme so súhvezdím Malej Medvedice. Poloha našej Zeme voči Krave Zimun je znázornená aj na známom erbe Bielovodia – okrem ďalšej symboliky. Môžeme si všimnúť, že Zimun sa spravidla v tradícii zobrazuje s čašou v rukách. Zimun sa zachovala aj v južnej tradícii, dnes známej ako „indická“.

Takýchto centier mala naša Nebeská Krava Zimun ešte dve, ale boli v minulosti zničené.

Kravy tvoria stádo – Kon Podobnosti – a každé stádo má pastiera. Tohto pastiera v našej tradícii voláme Jediný Rod. Naša Zimun je jednou z kráv v jeho stáde…

Jediný Rod je umiestnený v prvobytnej, koncentrovanej, temnej matérii. Tu si treba uvedomiť, že mimo akejkoľvek Hry majú veci pôvodný, nie tou-ktorou Hrou naformátovaný význam. Napríklad rozdiel medzi belasou a tmavomodrou farbou je principiálne v koncentrácii čiastočiek modrého „farbiva“, teda aj temná hmota je v našom ponímaní nepredstaviteľne koncentrovaná matéria. Nič viac a nič menej.

Pravidlá vždy znamenajú umiestnenie v nejakej konkrétnej Hre. Dokonca čím viac pravidiel, tým nižšia rozmernosť. Nad Hrou už nieto pravidiel, tam platia iba Kony a Vôľa.

Vládcom – „pastierom“ – temnej matérie je Prvotvorca, teda v našej mytológii Ramcha.

Na základe Knihy Svetla môžeme predpokladať, že Živatma po návrate „Domov“ postúpi na vyššiu úroveň – do prostredia temnej, koncentrovanej matérie Prvotvorcu Ramchu a začne hotoviť svoj vlastný Vesmír – štruktúru svojho Centra a Priestoru tvorby Hier – ale bude rovnako v priestore Ramchu.

Po absolvovaní Hry sa výstupom Zlatou, Strednou Cestou Duchovného Vývoja vracia do Priestoru tvorby Hier a nakoniec do Centra. Jej životná skúsenosť sa okamžite „zapracováva“ do nových Živatiem a tieto vstupujú do Hier, ktoré si samé vyberajú. A naša Živatma – Častica Prvotvorcu – pokračuje v ďalšom cykle, ale už na inej úrovni.

Ak sa z nejakej Hry prestanú vracať Živatmy, tak Hra prestala plniť účel, pre ktorý bola vytvorená. Centrum – pod kontrolou Prvotvorcu – vyšle špeciálnu skupinu, „Specnaz“, ktorý vstúpi do Hry a ktorého úlohou je zistiť o čo ide, zjednať nápravu a dostať von z bludného cyklu Živatmy, ktoré v agresívnom prostredí uviazli. Ak v Hre ostanú už iba vnútri Hry vytvorené bytosti, tie žijú iba v priestorovej rozmernosti 1-2-3. Je to úroveň tvarov a nie Živatiem, preto je v Astrále takáto Hra považovaná za „mŕtvu civilizáciu“, teda akýsi zhubný nádor. Pretože z nej už nevystupujú žiadne Živatmy s novými životnými skúsenosťami, nemá viac dôvod na existenciu a nepotrebná Hra neodvratne podlieha likvidácii.

Toto je viac-menej opis aktuálneho stavu našej Hry.

V našej Hre však uviazol už aj Specnaz. Už tisícročia sa z nej nevracajú nielen hrajúce Živatmy, ba nevrátili sa ani tie zo Specnazu. Preto bol prijatý posledný krok riešenia takejto situácie – do Hry bol vyslaný absolútny špecialista na likvidáciu našich „likvidátorov“. Teda tých, ktorí vnútili Živatmám v Hre bludný kruh – Samsáru – a neustále sa kŕmia našou životnou Energiou formou narodenia, zdratia z nás energie a „vyšrotovania“ nepotrebných bateriek.

Členovia Specnazu začali rozpoznávať svojho veliteľa na podvedomej úrovni. Niekto reagoval na vzhľad, iný na tón reči, ďalší na výsledky, chovanie a podobne. Každý, kto do Specnazu patrí takým či onakým spôsobom veliteľa rozpoznal a vstúpil do „šíku“. Ide o nám známu Vedmu Nadeždu a tých, ktorí začali prichádzať medzi prvými na jej semináre. Oni sa zobúdzajú prví a začínajú „budiť“ tých, ku ktorým v minulosti sami prišli. Kým je čas.

Je to poloha preciťovania Energií. Kto k nám nepatrí, ten necíti nič.

Ak sa sami nevieme rozhodnúť, ale neustále sa obraciame k názorom cudzích znamená to, že vlastný názor nepovažujme za hodnotný. Nemať vlastný názor znamená nemať Vôľu – a to je postoj Raba. Chodíme po všelijakých „slovanských“ akciách či festivaloch, počúvame všakovaké protichodné názory a nakoniec skončíme tam, kde sme začali. Presnejšie nikde.

Vojak pri všakovakých nespravodlivých obvineniach či výčitkách, pri napadnutí jeho názoru nestratí sebakontrolu, nebojí sa ich. Bojí sa ich slaboch – teda RAB. Vojak si za svojim názorom stojí a smelo stáť bude.

Akého máme naozaj ducha? Raba či Vojaka?

Všetky udalosti v materiálnom Svete sa odohrajú až vtedy, ak sa už odohrali v Astrále. Preto je jediné východisko dnes zahájiť PROTIÚTOK v Jemnohmotnom Svete. A nástrojom bojovej mágie v Jemnohmotnom Svete je v prvom rade preklínanie. Kto to nechápe je Rab. Vojaci vedia, že najskôr treba očistiť seba, potom svoj Rod a napokon svoj Národ. Kto chce len „svoj komfort“, ten nič pre národ nevykoná. Ale taká bude nakoniec aj odplata.

Dôležité je si uvedomiť, že aké Energie prepúšťame cez seba, také sa dostávajú na našu Zem! Čo do Zeme „vpustíme“, taká Zem aj bude. Ak organizujeme Obrady Svetla, tak z Vesmíru vpúšťame na Zem Svetlú Energiu. Ale to vedia aj Temní, preto v poslednej dobe nastal taký rozmach všakovakých satanistických smerov, z ktorých pravdepodobne jeden z najnebezpečnejších sú Krišnaiti (ale nezaháľajú ani Anglosasi). Na každom kroku budujú svoje Ašramy, kde realizujú svoje meditácie.

Vari ani nemôže existovať človek – nie ľudina či tvar – ktorý by dnes necítil nápor nových Energií. Naša Zem sa dostala do silného prúdu Energií Rána Svaroga. Ale oni neprídu na Zem len tak, samé od seba. Kozmické Energie sa totiž VŽDY musia dostať – alebo nedostať – na Zem skrz naše fyzické telá. Ak sú to telá Človekov, tak cez nás prechádza Energia našich frekvencií a Nebeské Energie Svaroga vstupujú do Zeme. Tu vykonajú dielo premeny – čo však bez nás nikdy nebude.

Ostatné kulty robia tiež svoje obrady, ale tie sú nastavené na ich frekvencie. Oni robia to isté – akurát že ťahajú na Zem Energie ich frekvencií – teda energie našej likvidácie, našej smrti. Samozrejme, že medzi seba lákajú aj bielych – najmä naše sedemčakrové ženy. A ako ich môžeme adekvátne nazvať – ak sa zapájajú do ich obradov a ťahajú na Zem energiu našej likvidácie…

Skončil čas bezstarostných poskakovaní okolo vatier v štýle diskoték, popíjanie alkoholu či dokonca športového sexu. Toto nikdy neboli a nie sú naše frekvencie. Sú to nízke frekvencie a vytvárajú kanály na sťahovanie Temných energií.

Teraz je životne dôležité vytvárať veľa malých skupín – už 5 Človekov môže na základe pečati moci Slovanov predstavovať Národ – a približovať Zlatý Vek. Stretávajte sa na miestach Sily v Prírode, najmä tam kde žijete, kde bývate a kde to poznáte. Prichádzajte vždy keď môžete, najlepšie však v dni tradičných slovanských sviatkov, ktoré sú preto sviatkami, lebo je to čas najsilnejších energií. Meditujte, čistite negatív, blahoslavte náš Národ a preklínajte nepriateľov nášho Národa, ktorí nás chcú definitívne zlikvidovať. Cez vás takto do každého miesta Sily v Prírode vstúpi Nebeská Energia Rána Svaroga a bude sa šíriť krajinou – našou krajinou. Miesta Sily sú po celej krajine navzájom poprepájané – prekliatie Slovanov je preč, môžete ich otvárať. Vôľa Slovanov je už v priestore, viaže sa na všetkých človekov skrz štruktúry Krvi. Čistej Krvi.

Bez nás, Národa Slovienov to nepôjde, lebo – dobre si ti pamätajme – Nebeská Energia môže do Zeme vstupovať iba cez človeka!

Koľko Energie treba skoncentrovať na nástup Zlatého Veku? Ako vo všetkom aj tu existuje kritické množstvo. Či ho dosiahneme zajtra alebo o 3 roky nevieme. Vieme však jedno – teraz máme šancu a moc vyhrať. Ale ak to premrháme zhynieme naveky.

Pre istotu to zopakujeme. Energie Rána Svaroga tečú okolo Zeme, ale na Zem ich môže prepustiť len Človek. My sme tí adepti, cez ktorých sa mohutné energetické toky – kým tečú – dostávajú do Zeme. Nesieme zodpovednosť za to, aká bude naša budúcnosť. Treba prevziať na seba zodpovednosť za očistenie svojho mesta, dediny, krajiny. Každý za to miesto, kde žije on a jeho Rod. Toto za nás nemôže urobiť žiadna Vedma – ona nás však naučila ako správne konať, ako to dosiahnuť. Ak prehlásime svoje územie, kde žijeme za naše – takto ho pre seba v minulosti „prebrali“ čierni mágovia – tak pri týchto energiách už nikto nebude mať právo nám ho vziať. Konáme, alebo iba chodíme po všakovakých „slovanských“ festivaloch, popíjame (prírodný) alkohol, počúvame a preberáme cudzie programy z cudzích pesničiek? Realizujeme svoje právo na svoju Zem v Astrále – Svete príčin – a stretávame sa, alebo aj po návšteve seminárov iba demokraticky kvákame po internete – aby siska mala hneď kompletný záznam – kto má aký názor, prípadne nás riadia takí, ktorí dokonca na žiadnom seminári ani neboli (a preto majú „nezaujatý“ pohľad!?).

V Astrále je Národ najvyššia autorita pri prednášaní požiadaviek – využívame toto právo? Alebo je pre nás dôležitejšie sa zapojiť do cudzej Hry Temných pod názvom „slobodné (hoci aj európske) voľby“? A sú teraz účastníci volieb spokojní, že teraz už konečne tí, ktorých tam zvolili už narobia „poriadok“ s Úniou?

Všetci sme zodpovední za svoju Votčinu, za zem našich Predkov. Aký na nej dovolíme zaviesť poriadok, taká bude – zem našich Predkov!

Tí, ktorí prví prišli na semináre sú väčšinou členovia zablúdeného Specnazu. Takto sa z vás postupne stáva fungujúca žrecovská štruktúra, ktoré vie o čo ide. Ale môže sa stať aj skupina kvávačov… Dúfame, že toto nie je prípad potomkov Slovѣnov.

Stretávame aj takých, ktorí chcú najskôr zmeniť veci vo svojom okolí tak, aby vyhovovali im. Nepáči sa im to, potom zase ono, spochybňujú hento… v prvom rade sa obraciame na tých, ktorí už cítia Energie. Nezabudnime, že k trojčakrovým Znanie neprichádza. Včera boli „múdrejší“ ako my, dnes na nás už nesiahajú.

Problematiku veľkých nárokov voči okoliu pred tým, ako sami začneme niečo robiť s Energiami a čistotou našich energetických tiel si môžeme priblížiť na jednoduchom príklade:

Predstavme si trojpodlažný dom so septikom. Septik je naše aktuálne prostredie – priestor 1-2-3 čakry. Potom nasleduje Slovanstvo (Patriarchát), Matriarchát a Zlatý Vek. Mnohí ešte len okrajovo čosi o energiách zachytia a už chcú odstrániť jedno, potom druhé… ale sami v skutočnosti ruku k dielu – okrem kvákania – nepriložia.

Ak sa nachádzame v septiku – v prostredí 1-2-3 – nedivme sa tomu, čo okolo nás pláva. Je to predsa septik. Či sa nám páči alebo nie – potrebujú ho všetci obyvatelia domu. Chceme alebo nie – musí existovať. Nás však nikto nenúti v ňom zotrvávať. Ako sme sa rozhodli, tak je.

Zvyčajne začíname požiadavkami štýlu: chcem tu pekné kvietky, celé záhony, potom nejaké stromčeky, altánok… atď. Zabúdame však na jedno – je to septik. Chceme mať kvietky? Nuž vystúpme aspoň na prvé podlažie. To už však musíme vynaložiť konkrétne úsilie sami a nie iba pasívne od kohosi požadovať, aby nám v septiku vysadil kvetinové záhony, alebo ho za náš stav a nečinnosť kritizovať.

Čím vystúpime vyššie, tým nadobudneme viac možností. Musíme však stáť za svojim názorom, prejaviť vôľu a konať.

Bez nášho vedomého súhlasu NIKDY nemožno zložiť zo seba negatív. Preto musíme najskôr nadobudnúť Znanie, potom si uvedomiť postavenie a nakoniec konať. Toto na začiatku meditácie realizujeme formuláciou: Znám – Odriekam sa – Oslobodzujem sa. Vyjadrujeme tak poznanie, rozhodnutie a konanie.

Ak sme na vysokých frekvenciách, tak sťahujeme do Javi vysoké frekvencie Vesmíru – ale platí to aj opačne. A aké vysielame frekvencie „na pozadí“, takú priťahujeme reálnosť. Pre seba, svoje rodiny aj svoj Národ.

Znanie nadobúdame na seminároch. Tu však dnes už prebieha energetický prenos duálne. Prvá časť informácií prichádza verbálne, t.j. počujeme to, čo tam odznieva. Druhá časť informácie prichádza následne po mentálnej linke. Tu je nenahraditeľná osobná prítomnosť na takýchto akciách. Mentálna linka nám postupne prinesie kľúče, pomocou ktorých pochopíme súvislosti toho, čo sme predtým verbálne už zaregistrovali. Treba zdôrazniť, že mentálna linka funguje iba človekom, tvari čítať mentálne nedokážu. Tento „čítací“ aparát vôbec nemajú. Je daný čistotou Krvi, ak je premiešaná, neexistuje prístup. Preto dnes už neexistuje problém s tým, že na naše akcie prichádzajú tvari. Verbálnu časť informácie dostanú, ale rozšifrovanie podľa „kľúčov“ po seminári príde iba človekom. Ich telá preto nie sú schopné prežiť v prostredí vysokých frekvencií. Naše Telá stvoril Prvotvorca a sú schopné pracovať na vysokých frekvenciách. Telá neschopné čítať mentálnu informáciu budú zvýšením frekvencií zničené.

Sme v stave totálnej – hoci informačnej – vojny. Proti nám, bielym človekom, robia programy skoro všetci. Teda presnejšie programy na našu likvidáciu. Jedinou ochranou je odstraňovanie týchto negatívov čistkami a meditáciami. Ak totiž máme na povrchu energetických tiel – hoci aj cudzie – negatívne programy, tak tie sú (pretože sú bližšie k povrchu) prioritne čítané a realizované Astrálom (Akaši). Takto Astrál zrealizuje ten „osud“, ktorý nám niekto naprogramoval a nie ten, ktorý by sme chceli, aj keď si ho naivne „s láskou ku všetkým“ snívame vnútri. Pod nánosom cudzieho Negatívu nikdy nezrealizujeme náš potenciál. A oni neprestanú proti nám tvoriť ich negatívne programy na našu likvidáciu a sebalikvidáciu. Toto môže prestať iba a jedine tým, že ich začneme preklínať. Oni v podstate robia presne to isté, a to už veľmi dávno. Nás naučili nepreklínať, aby sme ich neohrozili. A to najmä preto, lebo sme energeticky najsilnejší v celej Hre.

Masochisti preklínať nemusia. Meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné.

Neodporovať a neprotirečiť pánovi je charakteristickou črtou každého raba. Vojak má úplne inú výchovu.

Tvari, Cigáni a aj šamani pracujú na 3 čakrách. Sibírski šamani pri spoločných stretnutiach a preklínaniach bielych človekov – čo robia systematicky a denne – vystupujú do „Šiesteho Neba“. Teda v našom názvosloví do šiestej priestorovej a čakrálnej štruktúry. Najnebezpečnejšie zbrane sú chiméry – 6 čakrové ženy Sivých. Preto zaviedli „inštitút judských žien“. Ich deti s bielym mužom už nikdy viac nebudú bieli človekovia.

Výnimku tvoria šamani Indiánov – tí vedia vystúpiť do 7. čakrálnej a priestorovej štruktúry. Pri skúmaní tvorcov negatívnych programov proti bielym človekom však nebol nájdený ANI JEDEN prípad zostavenia takýchto programov indiánskymi šamanmi. Sú dlhodobo a zásadne voči nám minimálne neutrálni. To však neznamená, že všakovakí ich (pražskí) adepti proti Slovanom nesnujú negatívne programy. Robia tak už ale na základe ich vlastného rozhodnutia – ale aj zodpovednosti.

A ešte trochu retrospekcie. Ako označiť naše biele ženy, ktoré sú prirodzene 7 čakrové, ba pri zavedení oberežného kruhu už majú otvorený prístup do 8. čakrálnej aj priestorovej štruktúry, a potom idú po rozumy k trojčakrových či 6 čakrovým šamanom? Alebo si namaľujú u Krišnaitov bodku na čelo, aby ich Živatma klesla do 6. čakry, či idú k trojčakrovým Cigánom?

Smelo vykročme do Prírody a začnime oživovať a osvojovať si NAŠE Miesta Sily. Ale môžeme aj počúvať cudzie názory na nás, kvákať po internete a chodiť po festivaloch…

Výber rozhodnutia je na každom z nás.

28.05.2019

NAŠI PARTNERI: