ÚVOD

Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery (Základné práva a slobody)

ÚSTAVA SR - Základné práva a slobody
skcsenderu

Kreslená sovietska rozprávka s hlbokým, transhraničným významom

JEŽKO V HMLE

Pokračujeme ďalej v hľadaní základov pre Subjekt Politickej Aktivity

POLITICKÝ REŽIM

Petícia - pomôžme zachrániť liečivé a minerálne vody v Sliači a Kováčovej

POMÔŽME PRÍRODE

Subjekt Politickej Aktivity ako zámena sprivatizovanej forme vlády bez národa

SPA

 https