SVIATKY V LETE 7524

28. júna 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, SPOLOČNÉ AKCIE, SVIATKY

Tohto Leta 7524 Ѿ СМЗХ budeme konečne sláviť oba dva hlavné Sviatky, t.j. Deň KUPALU aj Letný Deň PERÚNA.

Sviatok KUPALU pripadá na 8.7.2016, sláviť ho budeme 9.7.2016, t.j. v sobotu. Podľa nášho Koľadovho Daru Sviatok pripadá na 7. ХЕИЛѢТЪ 7524. Miesto osláv včas detailnejšie upresníme, ale pôjde o lokalitu blízko Piešťan na brehu Váhu. Môžete si teda chystať aj plavky.

Sviatok Letný Deň PERÚNA pripadá na 3.8.2016, sláviť ho budeme 6.8.2016, t.j. tiež v sobotu. Podľa nášho Koľadovho Daru Sviatok pripadá na 33. ХЕИЛѢТЪ 7524. Miesto osláv včas detailnejšie upresníme, ale pôjde o lokalitu na Liptove v blízkosti Liptovskej Osady.

Ako zvyčajne sa hlavná časť osláv uskutoční zo soboty na nedeľu, t.j. počas noci. Dátumy a lokality sa už meniť nebudú, môžete sa teda podľa toho zariadiť.

Vzhľadom na to, že budeme dlhšie odcestovaní mimo územie Slovenska, môže prísť detailná informácia len 3-4 dni pred samotným termínom. Nemusíte sa však znepokojovať, lokality máme vybrané a príprava na Sviatky prebehne načas.

Radi by sme vám všetkým odporučili aj umelecký prednes pani Milky Zimkovej z Knihy Múdrosti Perúna:

SLÁVA BOHOM I PREDKOM NAŠIM!

NAŠI PARTNERI: