TUŠENIE PRAVDY

5. januára 2018 | NAŠE KNIHY

KNIHA JE VYPREDANÁ

Hoci ide o nezvyklú situáciu, niekedy sa stávajú aj také. V januári 2001 vyšla kniha TUŠENIE PRAVDY o ktorej sme predpokladali, že bola dávno vypredaná. V skladoch bolo objavených niekoľko posledných balíkov týchto kníh.

Kniha obsahuje päť kapitol:

  1. PREDPOVEDE BUDÚCNOSTI
  2. NAŠE KRESŤANSTVO
  3. KARMA A REINKARNÁCIA
  4. ZBRANE NOVÉHO VEKU a 
  5. ČIERNA A BIELA MÁGIA.

Z pohľadu poznatkov dnes prístupných verejnosti možno povedať, že stále obsahuje informácie, ktoré nie sú všetky „vstrebané“ dnešnou spoločnosťou, aj keď táto miera je – logicky – už iná ako pred 17 rokmi.

Musíme však zdôrazniť, že kniha bola napísaná ešte pred našim kontaktom s textami Slovansko-Árijských Véd, teda táto informácia nie je v nej zahrnutá. V každom prípade ide o faktografiu „neštandardnej reality“, ktorá je stále aktuálna. Za „Tušením Pravdy“ k tým, ktorí hľadajú prichádza Poznanie Pravdy.

Záujemci o faktografiu z uvedených oblastí určite v nej nájdu zaujímavé informácie.

Knihu si môžete objednať na našej známej adrese: vedy.sk@gmail.com.

Cena: 3€.

ISBN 80-968521-0-8

05.01.2018

NAŠI PARTNERI: