UJO MAJO PIJE PIVO

12. júna 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, POTOMSTVO

Aj tento článok začneme referenciou na film „Aj ja, domáci capko II.“, ktorý je výnimočne aktuálny. Naši ľudia sú dnes značne znechutení arogantným chovaním sa tých, ktorí sa stali majiteľmi Slovenska a tomu adekvátne sa chovajú vo vláde aj parlamente. Samozrejme, že mnohoročné tunelovanie ekonomiky krajiny našimi ministrami a poslancami, ale aj barbarské drancovanie lesov prevádzané ministrom, ktorý má najväčšie firmy na Slovensku na ťažbu dreva nemožno nazvať inak ako surová arogancia moci – inak všade vo svete to je (okrem Slovenska) obyčajná KORUPCIA.

Pri drancovaní Prírody sa nedajú zahanbiť ani cirkevné štruktúry, ktoré sa síce všetkého zmocnili neprávom, ale nijakej vláde to doteraz nevadilo a očividne ani nevadí. Nuž, veď vrana k vrane sadá. A občan volič, ktorý si zvykol na to, že realita je to, čo vidí na televíznej, počítačovej alebo smartfónovej obrazovke je naozajstná realita svojou účasťou vo voľbách so všetkým súhlasí a dáva im – a nielen na to – plný mandát. Dobrovoľne.

Ak by sme na ich chceli použiť terminológiou bývalého britského premiéra Churchilla – tak sú to GREEDY HYENAS – akurát že v tomto prípade ide o Slovensko, nie Poľsko.

Potom tu je druhá skupina obyvateľov, ktorá si myslí, že aktívna práca na zmene k lepšiemu v našej spoločnosti je to, že budú voliť iných, hoci im osobne zase neznámych – štandard v rámci starej koncepcie – majúcich akúsi novú stranu… ktorá však stojí na JEZUITOCH. Snívajte ďalej… hoci v Zjavení Jána je reč aj o lživých prorokoch…

Armageddon je zánik vlády kresťanstva, teda jeho definitívny koniec. V biblickom texte Zjavenia Jána sa opisuje koniec kresťanstva, nie Sveta. Tu treba mať absolútne jasno.

My však nestrácajme z pozornosti mechanizmus, ktorý veľmi tomuto všetkému napomohol – techniku programovania myslí obyvateľstva, ktorá sa naplno rozbehla po páde socializmu a nástupe demokracie kapitalizmu. Mimo iného, k moci sa dostala najmä kresťanská cirkev, ktorá sa vehementne ujala šance a vstúpila – okrem podnikania na náš účet a za naše prostriedky – aj do úpravy obyvateľstva formou vzdelávania tak, aby výstupné produkty v budúcnosti nijako neohrozili jej ekonomickú nenásytnosť. Môžeme vidieť – súdiac podľa výsledkov – že sa jej to absolútne podarilo.

Dnes už produkty ich ponímania vzdelávania autonómne pokračujú vo vyučovaní ďalšej a ďalšej generácie. Kým za „hrozného“ socializmu nikto nemohol propagovať mládeži alkoholizmus, dnes to je normálne:

Na obrázku je školský test, ktorý v rámci vyučovania vypĺňajú detičky v prvej – čítate dobre, V PRVEJ – triede základnej školy. Tretia úloha je vpísať do krúžku číslo obrázku, na ktorom „Ujo Majo pije pivo“. Za socializmu by takýto autor skončil, dnes na ministerstve pripravuje učebné materiály pre deti celého Slovenska…

Už ani nehovoriac o merkelovských metódach, pri ktorých sa už 10 ročné deti U NÁS majú detailne oboznamovať s tým, ako používať ochranu pred počatím – veď ich iba chránia pred AIDS… Nuž načo im je detstvo? No a toto všetko – ak sa nezobudíme – už definitívne dorazí našu mladú generáciu. Veď oveľa menej vyprodukovalo bioroboty, ktoré nám dnes navrhujú takéto školské osnovy. Aspoň – za výdatnej pomoci dnešnej vlády a parlamentu – sa uvoľní životný priestor pre tých „Európanov“, ktorí prišli z Afriky a preferovať ich bude najme ficovské jadro EÚ. Žeby išlo o HARDCORE..?

Raz vidieť je viac ako tisíckrát počuť. Nuž ako detské mysle opracováva civilizácia? Odpoveď je veľmi výstižne Obrazne podaná v horeuvedenom videu.

Začína to v prvom rade oddelením práce ľavej a pravej polovice mozgu – čím pevne zakotvíme v Matrixe:

Času – informácia pre rozmýšľajúcich – nie je nijako nazvyš. Človek sa mal vývojom – hoci aj v Noci Svaroga – vyvinúť na človeka osvieteného, t.j. takého, ktorému myslenie nie je cudzie. A kde sme sa reálne dostali? Len preberáme cudzie myslenie – je to predsa výhodné, je už „available“ ako hotové. Všimnime si ale, že na konci „vývojového“ diagramu človeka od nemysliaceho po myslením osvieteného sú hodiny, ktorých ručičky ukazujú na 12 hodín. Teda nie o 5 minút 12, ale už 12 (dvanásť). Nezabúdajme, že video bolo publikované r. 2012 a dnes máme už 2017.

Spracovávanie vedomia začína už počas vývoja plodu:

Nie náhodou ho ovíja had. Realizuje sa vhodné programovanie:

Nič sa však nenecháva na náhodu. Obrazovka s okom jaštera je dostatočne jasná symbolika. Ako to robia? Nuž, naše tehotné mamičky predsa musia sociálne žiť – sledujú nielen televíziu, treba sa stretávať s priateľkami v kaviarňach a podobných podnikoch. Tu kávička – medzi rečou a sociálnou sieťou – tam energetický nápoj, medzitým múdre reči aj cigaretový dym. Tibeťania hovoria, že homosexuáli sa rodia – ak nejde o neľudí – tak, že matka počas tehotenstva nedodá vyvíjajúcemu sa plodu potrebné látky, následkom čoho dôjde k zmene pohlavia dieťaťa. Nemôže však dôjsť k zmene mysle, t.j. osobnosti človiečika, lebo toto bolo určené už pri počatí. A tak sa narodí napríklad muž v tele ženy… a to už nehovoríme o alkohole – akože neškodnom pive – a ešte horších „možnostiach“ dneška.

Po narodení sa situácia ešte „zlepšuje“, takže sa niet čomu diviť.

Človek nemá svoje myšlienky – vymenil mu ich čierny had. Leží bezmocne a nie je schopný sa vzchopiť, vedľa neho na zemi vidno použité striekačky. Hlava je – symbolicky – prázdna. Netreba, iní povedia čo má v nej byť.

Temná hlava s jedným, žiariacim okom – symbolizuje vševidiace oko – neustále dodáva „komerčné“ materiály do mysle. Takto sa tam nemôže dostať nič také – čo by mohlo ohroziť kontrolu nad osobnosťou. Najdôležitejšie je všetko premietnuť do ekonomických súvislostí – súčasťou ošiaľu je aj to, čo voláme móda. Stále je niečo nové a staré už nevyhovuje. Treba byť „IN“, sledovať novinky na trhu, reklamy a akcie.

Ale s príchodom Antikrista sa tlak uvoľní, človek sa pozviecha a začne v určitej miere vzdorovať programovej kontrole.

Antikrist na loďke vpláva do projekcie človečenského mozgu cez akýsi portál.

Následkom premien nastane situácia, že kontrola ľudskej mysle nebude môcť pokračovať tak, ako to bolo po stáročia. Preto samotný systém kontroly nad ľudskými mysľami rýchlo uteká a mizne zo záberu.

Čo myslíte, nie je náhodou tento Obraz už tu? Nenastáva pomaly doba, že sa naozaj možno vymaniť spod kontroly Matrixu? Veď čo iné nám tlmočí toto slobodomurárske video?

Ostáva už iba jedno – prevziať kontrolu sami nad sebou, prevziať kontrolu nad vlastnou zemou. Nie tým, že ju zase komusi urýchlene odovzdáme – to nie je riešenie. Oni vedia – veď nám to aj museli oznámiť – že tento moment nastane, alebo možno už nastal či nastáva priamo pred našimi očami. Ale bude len pre tých, ktorí sú ochotní prekonávať vnútorné bariéry, vedia ako to vykonať a riadia sa Svedomím. Pre väčšinu ostane tento bod nespozorovaný. A odtiaľto ku koncu videa už naozaj nie je ďaleko…

12.06.2017

NAŠI PARTNERI: