ÚVOD DO SLOVANSKÝCH ČISTIEK 1

3. decembra 2018 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

MNOHOROZMERNOSŤ REÁLNOSTÍ

Tento materiál je zostavený podľa seminárov Slavianskej Beregine, Vedmy Nadeždy Petrovny Tokarevovej zo Sibíri. Cieľom jej metodiky je očistenie jemnohmotných štruktúr človeka – teda energeticko-informačná čistota jemnohmotných tiel, energeticko-informačná bezpečnosť Človeka, pomoc v prenose (rozšírení) individuálneho vedomia Človeka do vyšších, kolektívnych rozmerností (mnohorozmerné roviny Bytia). Naše vedomie je kľúčom k dosiahnutiu Mnohorozmernosti. Čistota nášho vedomia, informačná čistota ÉTERICKÉHO PRIESTORU v ktorom žijeme a naša čestnosť vo všetkých vzťahoch je nevyhnutnou podmienkou pre vytvorenie šťastnej, harmonickej reálnosti pre seba a pre našich rodných a blízkych.

Z pohľadu pochopenia štruktúry toho, čo nazývame 12-rozmerná Hra je potrebné pochopiť niekoľko dôležitých detailov. V princípe tieto poznatky sú v tej či onej miere obsiahnuté v rôznych energetických učeniach, celkovo však „globálny“ pohľad je neraz zastretý. Všetky takéto učenia síce ponúkajú „pohľad z okna“, ale často je v nich viac alebo menej zatiahnutá záclona.

Veľa dnešných kontaktérov – či „channeling“ celkovo – dnes poskytuje množstvo informácií z oblasti Jemnohmotného Sveta. V princípe sú všetky informácie pravdivé – dôležité je iba to z akej rozmernosti ich dostávajú. Nižšie bude vysvetlené oveľa viac, ale ukazuje sa vhodné zdôrazniť dva detaily. V prvom rade okolo nášho fyzického tela jestvuje viac alebo menej Jemnohmotných Tiel, z ktorých každé má svoju špecifickú štruktúru. Stredom týchto Jemnohmotných Tiel prebieha Kanál, po ktorom stúpa alebo klesá ŽivAtma – teda to, čo sme my, čo je centrum vedomia každého z nás. Mimo tohto energetického Kanálu sa ŽivAtma môže pohybovať kdekoľvek horizontálne – to ale nie je Duchovný vývoj.

Celá táto „konštrukcia“ je umiestnená v samostatnej „bunke“, ktorú pre každého z nás v prostredí Éteru vytvorila konkrétna Rovina Jemnohmotného sveta. Tieto „bunky“ alebo „bubliny“ tvaru vajca nám umožňujú jestvovať v danej oblasti Éteru.

Teda štruktúra Jemnohmotných Tiel je jedna vec a vajcovitý lokálny Obraz vnútri Jemnohmotného Sveta je druhá vec. Celá naša štruktúra je „vmontovaná“ do 12-rozmernej Hry, Priestoru „vajca“. Poďme však po poriadku.

„V Priestore už jestvuje reálnosť v ktorej žijeme v ľúbosti, hojnosti, šťastí. V ktorej máme pevné zdravie, dlhovekosť. V ktorom žijeme v bohatej a slobodnej Dŕžave, ktorej sme aj vládcami. Naša úloha je zodpovedať tejto reálnosti. A začať treba od seba. Oslobodiť sa od všetkého toho, čo nám bráni čo aj len uvidieť túto reálnosť – a potom ju aj prijať. To je prvý krok k mohutnosti nášho slavianského národa. Pretože národ, národnosť, Dŕžava – to je každý z nás. To nie je mýtická, amorfná štruktúra, ktorá sa dá riadiť. Obnovte svoju silu, vôľu, svoju moc a vytvorte tú reálnosť, ktorú budete môcť s hrdosťou zanechať svojim deťom a vnukom“.

„Telo má elektromagnetické nástroje. Človekovia sú bytosti Svetla, čo je oveľa viac, ako fyzické telo. Organizmus je popretkávaný zlatou sieťou, každý z nás je lokálna noosféra (biosféra). Organizmus sa sám každú sekundu obnovuje. Všetko závisí od uvedomovania si, alebo inak Duchovnosti“.

PREDSTAVY O MNOHOROZMEROM PRIESTORE

Štruktúra stavby nášho Sveta je mnohorozmerná. Svet, ktorý nás obklopuje má mnohorozmernú, hierarchickú štruktúru. Ponímanie Človeka má schopnosť precítiť v priestore energetické vibrácie rôznej hustoty a sily. Všetky rozmernosti (roviny Bytia) sú osídlené rôznymi formami vedomia – je to Jemnohmotný Svet. Jemnohmotný Svet je osídlený oveľa hustejšie ako fyzický svet. Je možné z neho dostať ľubovoľný druh informácie. Ten životný priestor v Jemnohmotnom Svete v ktorom žijeme vyzerá ako veľké vajce pozostávajúce z 12 rozmernostných priestorov. Jemnohmotný Svet nazýva túto mnohorozmernú štruktúru Hrou. V Jemnohmotnom Svete jestvujú Hry, ktoré sú tak s vyšším počtom rozmernostných priestorov, tak aj s menším. Vnútri samotnej Hry môžu existovať aj ďalšie Hry s menším počtom rozmernostných priestorov.

„Keď som ešte iba začala dostávať informácie z Jemnohmotného Sveta, spočiatku ma zarazilo slovo „Hra“. Ja to predsa beriem vážne, vážne nenávidím, vážne ľúbim, ja predsa vážne hrám svoju hru. A oni mi hovoria: „To je Hra“. Až keď som vystúpila do vyšších rozmerností tak som pochopila, že všetko toto zostavené tak, aby sme čestne a dobromyseľne hrali túto Hru.

Ako keby reálnosť, ako keby podmienka, ako keby následok. V skutočnosti je všetko podmienené. Všetko má príčinu aj následok a ako hovorí Jemnohmotný Svet neexistuje nič, čo sa nedá zmeniť. Najmä teraz, keď začínajú prebiehať zmeny v Jemnohmotnom Svete a mnohé veci sa stávajú viditeľné“.

Rozmernostné priestory človeka sú priamo spojené s rozmernostnými štruktúrami 12-rozmernej Hry.

„Počuli sme o mnohorozmernosti atómu, vedci v ňom objavili 11 rozmerností + nulovú rozmernosť. V strede atómu sa otvára energia – to je tá životná sila. Prejavuje sa impulzmi. Rytmy impulzov sú povkladané jeden do druhého“.

ŠTRUKTÚRA JEMNOHMOTNÉHO TELA ČLOVEKA

Celé naše telo sa kŕmi energiou. Človek spolupôsobí, vymieňa si energie, informácie s Jemnohmotnými Rovinami, s Jemnohmotným Svetom, s okolitým prostredím pomocou vlastnej, jemnohmotnej energetickej štruktúry: čakrálnych štruktúr, systému kanálov (meridiánov), Duševných a Duchovných štruktúr a rozmernostných priestorov.

S prednej časti človeka sa vo vzdialenosti 2-3 cm od chrbtice nachádzajú „+“ (plusové) čakrálne štruktúry (jemnohmotné energetické centrá, cez ktoré preteká životná energia). Vytvárajú pozadie (vysielanie, vlastnosti) vlastných rozmernostných štruktúr (zdravie Jemnohmotných Tiel). Zo zadnej strany sa pozdĺž chrbtice nachádzajú „-“ (mínusové) čakrálne štruktúry.

Čakry sa otvárajú postupne – počínajúc najspodnejšou – počas dozrievania človeka. Energie našich aj cudzích emócií a myšlienok môžu „udierať“ po čakrách aj Jemnohmotných Telách a poškodzovať ich. Na obrázku je zobrazený princíp pohybu tejto energie aj jej rozdeľovanie. Od kvality tejto energie závisí zdravie človeka.

Ak je energetické centrum poškodené alebo zablokované, správna cirkulácia životnej energie je narušená. Energia nedochádza do potrebného, vopred určeného centra, čo znamená, že nedochádza do orgánov, pre ktoré je určená na napĺňanie ako strava. Toto je veľmi dôležité pochopiť, aby sme si uvedomili spojenie medzi chorobami a vlastnými myšlienkami a emóciami, čo sú vlastne rôzne energetické vibrácie. Tieto energetické vibrácie rôznou hustotou a silou pôsobia na naše telo, buď ho privádzajú ku chorobám, alebo naopak odvádzajú ho od nich.

Ako príklad môžeme vziať negatívne myšlienky a emócie hnevu a zlosti. Keď ich človek prejavuje, tak generuje čo do hustoty nízke energie, ktoré napájajú štruktúru Jemnohmotného Tela. Hrubá energia zapĺňa kanály a čakry, zanáša štruktúru jemnohmotného tela človeka a blokuje ich „zápchami“, čo vyvoláva choroby. Negatívna energia je prvopríčina chorôb.

PÚŤ DUCHOVNÉHO OSVIETENIA

Púť Duchovného Osvietenia prebieha po centrálnom kanále.

V rôznych učeniach sa nazýva Strednou alebo Zlatou púťou Duchovného Osvietenia.

Celá naša 12-rozmerná Hra je zostavená takýmto spôsobom:

Do 7. rozmernosti je všetko Javou, Javným Svetom. Tu patrí aj naše vlastné fyzické telo.

Rozmernostné štruktúry sa nachádzajú približne na tej istej úrovni ako aj čakrálne štruktúry. Naše čakry sú napriamo prepojené s rozmernostnou substanciou celej 12-rozmernej Hry.

Rozmernosti 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 sú v Hre predstavené našimi čakrami. 1. rozmernosť Hry zodpovedá 1. čakre nášho fyzického tela, pričom +1. čakra je vstup/výstup energie spredu. -1. je vchod/východ energie zozadu. Čakry -1 a +1 sú priamo spojené s -1 a +1 rozmernosťou celej 12-rozmernej Hry. Presne tak aj ostatné čakry. Rozmernosti 10, 11 a 12 sú kolektívne. Pre stav v rozmernostiach 10, 11 a 12 je typická neprítomnosť egregoriálnych štruktúr, žiadne náboženstvá, podmienenosti, niet vyhodnocovacích štruktúr, žiadne určovacie štruktúry, žiadne hry. Zlatý Vek v pamäti človečenstva – to je kvalita vedomia, ponímanie ľudí a človekov, ktorí žijú z priestoru 10.-12. rozmernosti. To prvé, čo uvidíte v Jemnohmotnom Svete je, že oni, Vysokorozmerné Nebeské Štruktúry nerobia nič – a to je základná charakteristika Nebeských Bytostí: nemiešať sa do našej Hry. Nemajú vyhodnocovacie štruktúry, nevykonávajú žiadne iniciatívy ohľadom nízkorozmerných – oni dávajú. Ak chcú – hrajú, ak nechcú – nehrajú. Ak žiadame – dávajú, ak nežiadame – nedávajú. Odkiaľ sa vzali tieto Bytosti? Takýmito silami sme aj my pre všetko trojčakrové obyvateľstvo.

Človek s otvorenou 16-rozmernou štruktúrou je Nebeská Bytosť.

Všetci Slovania od prvopočiatku majú 16-rozmernú štruktúru.

My sme Vyššie Svetlé Bytosti, Vysokorozmerné Nebeské Štruktúry, ktoré zostúpili hrať z Vysokých rozmerností. Základná rozmernosť, z ktorej prichádzajú hrať Duše a Duchovné štruktúry je 16. rozmernosť. Zo 16. rozmernosti cez 15. rozmernosť sa spúšťajú do 12-rozmernej Hry. My všetci sme 16-rozmerné štruktúry. V súčasnosti zostupujú už aj vyššie Vysokorozmerné Štruktúry.

Z 15–rozmerného priestoru bola o tri stupne nižšie vytvorená naša, 12-rozmerná Hra.

Jeden z Konov Stavby Sveta hovorí: Všetko v Stavbe Sveta má právo vytvárať reálnosti o 3 rozmernosti nižšie seba. Ak vstupujeme do „agresívneho“ prostredia – napríklad sa spúšťame na morské dno – tak si obliekame skafander. Presne takýmto skafandrom je aj naše fyzické telo. Celá 12-rozmerná Hra je pre nás „agresívna“. V skutočnosti sme úplne iní, nie takí, ako sami seba vidíme. Sme priezračnejší, mladší, krajší, spokojnejší. Ale nie sme bez myšlienok, želaní, predsavzatí a principiálne, aj strachy sú presne tie isté ako aj vo fyzickom tele. Nijaké podmienenosti neexistujú.

Naše Jemnohmotné Telá sa točia okolo 0-rozmernosti:

  • 0 je proste Nula.
  • Naše 1. telo je spojené z 1. rozmernosti s celou 12-rozmernou Hrou;
  • Naše 2. telo je spojené z 2. rozmernosti s celou 12-rozmernou Hrou;
  • Naše 3. telo je spojené z 3. rozmernosti s celou 12-rozmernou Hrou, atď.

Okrem toho máme základnú „bodku“, ktorú voláme ŽivAtma, jednotka Vedomia, ktorá sa dokáže pohybovať, spúšťať sa alebo dvíhať po energetickom kanály nahor aj nadol. To je Púť Duchovného Osvietenia, ktorá neleží ani v „-“, ani v „+“ rozmernosti, ale V PROSTRIEDKU. Táto Púť je v každom z nás. Je to výťah, ktorým sa naša Živatma dvíha nahor alebo klesá nadol. Takto sa naša ŽivAtma postupne spúšťala do viac a viac hmotnejších rozmerností, pričom si ako ochranu sa seba navliekla Duchovnú Štruktúru, Duševnú Štruktúru, Jemnohmotné Telá a fyzické telo.

To, v akej rozmernosti sa nachádza naša ŽivAtma – či je vo vyšších alebo nižších čakrách – určuje aj to, v akej rozmernosti sa nachádza samotný človek.

Bodka sa môže nachádzať v „-1“ alebo v „+1“ rozmernosti, v „+6“, „+9“ aj vyššie.

Ona je natoľko mobilná, že sa bez nášho vedomia pohybuje do rôznych strán. Je však možné sa naučiť ju riadiť, t.j. určovať, do akej rozmernosti ju umiestniť. Kde sa nachádza ona, tam sa nachádzame aj my, tú energetickú substanciu budeme vysielať do okolitého priestoru.

Duša môže byť rôznej rozmernosti (na obrázku je nakreslená 8-rozmerná Duša čiarkovane). Rozmernosť Ducha nemá hraníc, je nekonečne vysoká (na obrázku je ukázaný kanál Ducha bodkočiarkovane a vystupuje nekonečne nahor). Nie všetci človekovia majú Duchovné štruktúry, nie všetci majú Dušu, aj počet Jemnohmotných Tiel je u každého iný. Závisí to od toho, z akej rozmernosti bola zrodená a prišla konkrétna ŽivAtma hrať Hru. V skutočnosti sa na Zemi dnes rodia rôzne energeticko-informačné bytosti v biologických telách, ktoré majú rôzny potenciál, iné povolené prístupy, iné životné úlohy a hodnoty, inú mentalitu. Nie všetci prišli hrať z vysokých, Nebeských rozmerností, niektorí boli zrodení tu na Zemi. Tieto nazývame „tvárne bytosti“.

Celá Hra je po 10. rozmernosť rozdelená na dve polovice, na „-“ polovicu (Temná Jav aj Nav) a „+“ polovicu (Svetlá Jav aj Nav, ktorú zvykneme nazývať aj Slav). Podmienenosti jestvujú len pod 10. rozmernosťou. Fakticky celá Hra prebieha práve tu – od 1. (-1… +1) po 9. (-9… +9) rozmernosť. Takže v každom z nás jestvujú ako „+“, tak aj „-“ rozmernostné štruktúry. A len a len od každého z nás závisí, kde sa bude nachádzať.

Pod 10. rozmernosťou sme ako spoločnosť rozdelení na 2 polovice, na družstvo „zlých“ chlapcov a dievčat a družstvo „dobrých“ chlapcov a dievčat, ktoré hrajú v „-“ a „+“ rozmernostiach. Príznakom príslušnosti ku znaku „-“ sú Ambície, ambicióznosť; príznakom príslušnosti k družstvu „+“ je Svedomie, presnejšie možno povedať že Spravodlivosť. Svedomie je v podstate iba projekcia Spravodlivosti vnútri 12-rozmernej Hry, presnejšie „+“ časti delenej „podskupiny“. V nedelenej časti je už iba Spravodlivosť.

Priestory po 7. rozmernosti sa nazývajú Javou, Javným, alebo inak prejaveným Svetom. Priestory nad 8. rozmernosťou sa nazývajú Navmi, t.j. neviditeľný Svet, Nav. 8. rozmernosť je hraničnou štruktúrou. Je to Štruktúra Smrť, ktorá hovorí „smrť a odrež“. Štruktúra Smrti má svoju stupnicu. Tá hovorí, že čím je menšia rozmernosť, tým kratšia je doba životnosti. Akú máme rozmernosť, takú máme aj dobu životnosti, teda toľko máme vymerané. Tí, ktorí sa zaoberajú duchovnými praktikami alebo skutočným tvorivým umením – teda tvoriví ľudia – žijú dlhšie, pretože im zvyčajne pracuje 6., 7., 8. čakra, prípadne aj vyššia. Teda v akej rozmernosti sa nachádzame, úmerne tomu dlho aj budeme žiť.

Pokračovanie

ZDROJ (spracované)

03.12.2018

NAŠI PARTNERI: