skcsenderu

separator

 
 
 
Predkladáme vám skôr námet na organizáciu stretnutí v kruhu rodín a známych počas nadchádzajúceho voľného víkendu – teda stretnutia slovanských Občín na pamätný a veľký deň výročia oslavy porážky a zničenia judského kráľovstva Chazarov. Veľké kyjevské knieža Sviatoslav Chrabrý, rola ktorého je v našich krajinách akosi (čírou náhodou?) neznáma, dňa 3. júla r. 964 zničil Chazarský kaganát v rozhodujúcej bitke. Ak by nebolo Sviatoslava, dnes by ste určite nečítali tento článok, a ani by ho nemal kto napísať.
 
Je to vynikajúca príležitosť na stretnutia v Prírode, na zdravom vzduchu, v kruhu RODných, priateľov a známych, teda v kruhu svojich, v kruhu Slovanov.
 
Núka sa príležitosť pobesedovať o svojich názoroch, myšlienkach a cieľoch, spolu rozobrať ako ich dosiahnuť, spoznať sa lepšie s priateľmi a ich rodinami a naladiť osobný kontakt so svojimi vlastnými.
Existuje množstvo horúcich a zaujímavých tém, napríklad niečo z nasledujúcich, ktorými sa tradične zaoberali na spoločných stretnutiach naši slovanskí Predkovia:
Národ a vláda;
Kopa a Veče (Slovanské Právo);
Slovanské ponímanie kupectva;
Vzájomná pomoc a podpora;
Organizácia oddielov sebaobrany, cvičenie bojových umení;
Zabezpečenie autonómnosti v dnešných podmienkach;
Odolanie otrockému svetonázoru;
Čistota RODu
 
Určite sa nájde ešte množstvo ďalších, aktuálnych tém. V každom prípade svieži vzduch, stretávanie sa so svojimi vlastnými, konštruktívne besedy a živé fóra, riešenie problémov a vzájomná pomoc, ľudové, slovanské piesne a povesti starých čias.
Pre tých, ktorí sú hlbšie v téme – už nastal čas podávať Múdrosť Predkov pri horiacich vatrách. Každý z nás nech vyslovuje čo najčastejšie a medzi svojimi – SOM SLOVAN! Musíme sa učiť pracovať v občinných spoločenstvách, organizovať spoločné stretnutia, alebo ich informačne podporovať a preposielať takéto a podobné pozvania svojim priateľom. Toto sú veci, ktoré sa musíme sami naučiť, pretože nikto nám v tom nepomôže. Ak sa vám zdá takéto niečo veľmi ďaleko od dnešných možností či všedného života – aspoň vidíte, ako sme ďaleko od našich Predkov. A cesta vpred – teda cesta nazad k našim Predkom – to nie je cesta „každý za seba“, nejakou „špeciálnou meditáciou“, to je spoločná cesta.
Teda stretávajme sa a upevňujme vzťahy a priateľstvá, SVARGAňujme kašu (starosloviensky výraz), spolu aj s deťmi ju jedzme, spievajme piesne. Naše Piesne. Hrajme hry – a toto všetko na čistom vzduchu.
 
Na stretnutiach však musíme dodržiavať KON (t.j. pravidlá), v našom prípade napríklad vyjadrený nasledovnými bodmi:
Žiadny alkohol;
Žiadne drogy;
Žiadne nelegálne zbrane;
Ak fajčíte – dajte si záväzok vydržať, alebo ak sa nedá, tak fajčite opodiaľ, ale nezabudnite dobre uhasiť špaky a neodhadzujte ich v prírode;
Odneste svoje odpadky, udržiavajte rozumný a ochranný postoj voči Prírode;
Žiadne bitky a nepriateľstvá so svojimi;
Vítajú sa všetky aspekty Slovanského životného štýlu a kultúry;
Pestujme uvážlivé a konštruktívne chovanie ku svojim – Slovanom;
Vítané sú najmä rodiny s deťmi: RODina je základ RODu;
Vítaní sú aj odborníci – od pedagógov po trénerov či inštruktorov.
 
Ak sa nám zdá takéto niečo veľmi vzdialené – aspoň vidíme, ako sme vzdialení od jednoty Slovanov, ktorá nemôže byť iná, ako založená na osobných stretnutiach a udržiavaní pravidelných kontaktov.
 
Pridajme si ešte niekoľko obrázkov z pamätníkov Veľkému kniežaťu, nášmu Predkovi, Sviatoslavovi Chrabrému. Sú z Ruska a Ukrajiny:
 
  
 
 
 
Nuž a aké pamätníky máme my? Sviatoslava sotva u nás nájdete, zato tých, ktorí boli na „školení“ u Chazarov, aby vedeli ako šíriť „pravú vieru“ pred ich cestou na Veľkú Moravu nájdete prebytok... o koho asi môže ísť?

 


NAŠI PARTNERI:

beregina hodiny

2 percenta 2018 home

 

 

 

 

 

 

 

 

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial