UŽ VIDITEĽNÝ PROCES

15. apríla 2020 | OKOLO SVETA, OVPLYVŇOVANIE

Naši čitatelia určite poznajú geniálne dielo veľkého mystika – Bulgakova – pod názvom „Majster a Margaréta“. Príbeh sa v podstate točí okolo Satana (profesor Woland), ktorý prišiel do Moskvy aj so svojou suitou. Hoci na prvý dojem by malo ísť o negatívne konanie, počas deja sa vyjasňuje, že Satan vo všetkých prípadoch svojho pôsobenia udrel iba a výlučne na tých, ktorí konali zlé, ba až podlé činy.

Hoci máme „vo zvyku“ všetky činy Temných Síl hodnotiť negatívne, nesmieme zabúdať, že aj tak boli k nám dopustené Svetlými Silami. Ich úlohou – teda hovoríme o povinnostiach Temnej Navi – je spravodlivo, ale nekompromisne trestať za porušovanie Konov Najvyššieho Stvoriteľa Stavby Svetov. Nuž tak, za všetko, čo tu vykonáme príde čas skladať účty. A trestanie za zlé činy je v podstate „špinavou“ záležitosťou. Nuž kto ju môže vykonať kompetentnejšie ako Temné Sily?

Toto je ich prvobytná funkcia vo Vesmíre – vyhodnotiť mieru všetkých našich činov voči Konom Stavby Sveta a vyvodiť spravodlivú odplatu, t.j. spravidla – ak už dôjde na ich konanie – trestať.

Hlavnou zásadou ich práce – opakujeme, dostali na to poverenie od Jediného Stvoriteľa – je trestať tým, čím hrešíme.

Druhou vecou je, že určité časti Temnej Navi prestúpili hraničnú čiaru a začali nás na porušovanie Konov provokovať. Ale to je iná téma.

Za nesprávne posúdenie a konanie Temným Silám hrozí iba jeden jediný trest – totálne rozkódovanie. U nich nieto šance na „reparát inkarnáciou“, ktorý existuje u nás. Vieme si predstaviť takúto zodpovednosť – trestať nás za naše zločiny voči Konom Stavby Sveta a neprekročiť mieru?

Tento „komponent“ Temnej Navi môžeme smelo vydeliť z celkového spektra Temnej Navi a nazvať ho „Inkvizíciou“. A aj tak – nekompromisne a neľútostne – funguje. Treba však mať na pamäti, že ide o REAKCIU na naše AKCIE. Teda realizácia obyčajného, kauzálneho reťazca. Nič viac a nič menej.

Dnešný článok venujeme niektorým udalostiam, ktoré sa odohrali – a najmä dostali na verejnosť – 10.04.2020. V podstate sa pred našimi očami začína odvíjať predpovedaný príbeh profesora Wolanda – „zlí“ začínajú poľovačku na ešte horších. Netreba sa diviť, takto nám to už skoro pred storočím prorocky predpovedal Bulgakov. Len treba vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme.

Pozrime sa na zaujímavý materiál nemeckého pôvodu – je to známy cyklus „Müllers Denkwerk“, ktorý bol zverejnený 11.04.2020. Pretože nemčinu neovládame, použijeme ruský preklad, ktorý bol zverejnený o deň neskôr – 12.04.2020.

Nebudeme sa zaoberať všetkými jeho tvrdeniami, pretože niektoré – z nášho pohľadu – plne nezodpovedajú prebiehajúcim udalostiam. Napriek tomu sú však značne pokročilé, vzhľadom na nemecký pôvod vari až „neskutočné“. To hovorí iba o tom, že človekovia prežili vo všetkých našich národoch, aj keď nie v rovnakom pomere voči celkovej populácii.

Vari najdôležitejšou udalosťou predchádzajúceho dňa – z pohľadu videa – je poznatok, že pápež už slúžil akési obrady bez Pastierskeho prsteňa a bez ľudí. Znamená to, že už nie je oficiálne hlavou Vatikánu, ale iba súkromnou osobou. Nemá insígnie moci. Vatikán – čo sa týka skutočnej moci – sa stal minulosťou. Pred našimi očami.

Pápež vždy reprezentoval Vatikán, ktorý približne 650 rokov kontroloval dianie Sveta. Je zodpovedný za VŠETKY vojny tohto obdobia, za všetky genocídy – vrátane Indiánov a Slovanov, ostatné národy nevynímajúc.

Kto to bol ten posledný pápež? Jedno musí byť jasné – človek sa nemôže stať pápežom. A jezuiti sú výkonnou zložkou tejto neľútostnej mašinérie.

Symbolika Vatikánu ešte bude nejakú dobu doznievať, ešte sú ľudia, ktorí pápeža podporujú.

V týchto dňoch vypršala dlhodobá kontrola jezuitov nad Zemou, bez požehnania Vatikánu sa nič nemohlo uskutočniť. A dnes už možno obnoviť ZSSR, ale aj ČSSR a ostatné krajiny Východného bloku. Prečo? Pretože Zem patrí Človekom, Človečenstvu.

Je v podstate jedno ako Zem v skutočnosti vyzerá, teda či je guľatá, plochá, či akákoľvek iná. Zánikom moci Vatikánu zaniká nadobro Morské právo, ktoré bolo produktom Vatikánu. Bolo anulované v Astrále našimi Silami v Montserrate len niečo pred rokom.

Všetky národy Sveta sa týmto stávajú skutočne nezávislými od moci Vatikánu a môžu sa vrátiť k svojim prvobytným hodnotám.

Ale takýto návrat k pôvodným hodnotám nebude vôbec jednoduchý proces. Desiatky pokolení sme boli držaní pod koncepciou Vatikánu. Za toto obdobie nám agresívne premývali mozgy, a to až do takej miery, že dnes sa to dostalo až do génov.

Väčšina obyvateľstva Zeme dnes sú bioroboti – a to nemáme na mysli tvarov, zmeskov a ostatných parazitov. Čím sa líši biorobot od Človeka? Už na prvý pohľad je zrejmé, že nie je schopný odlíšiť pravdu od lži. Stačí ho chutne nakŕmiť, poskytnúť možnosť mäkkej postele a ďalšie „hodnoty“ podobnej, trojčakrovej úrovne.

Biorobot nie je hlavne schopný sa učiť. Aby znovu nadobudol schopnosť sa učiť, musí sa narodiť a vyrásť mimo pôsobenia systému vatikánskej koncepcie. My všetci sme v tomto systéme vyrástli, preto aj pomer tých, ktorým dochádza, čo dnes treba robiť zodpovedá pomeru k celkovej populácii. Len malá časť nášho národa je schopná samostatne rozmýšľať. Biorobot dokáže iba reagovať na určité symboly, spúšťače psychoprogramov, alebo na určité špecifické slová, následkom čoho vo svojich pamäťových bunkách vyvolá špecifické schémy chovania sa a zodpovedajúce reakcie.

A to už nastal neuveriteľný čas, že sme po právnej stránke svobodní – budeme používať formu „svoboda“, nie novotvar „sloboda“. Formu „svoboda“ sme ešte nie tak dávno používali – nájdete ju aj u štúrovcov. Koreň slova „obod“ v staroslovienčine znamená „(železná) obruč“. Nie sme viac zviazaní železnou obručou, sme svobodní.

Nuž, štatisticky priemerný „človek“ nie je schopný pochopiť, za aké strašné udalosti a veci je Vatikán zodpovedný. Vnútri systému jeho koncepcie platia biblické mechanizmy – má oči na pozeranie, ale nevidí, má uši na počúvanie, ale nepočuje. Ešte dlho to bude zotrvačnosťou – vplyvom Živlu Nevedomosti – pokračovať. Ale energia tohto Živlu už pôsobí len na tých, ktorí sa jej dobrovoľne podriaďujú. Ostatní sú svobodní, ba čo viac, sme Víťazi! A koľkých vôkol seba takých vidíte? Koľkí dokážu reagovať na energie Rána Svaroga? Takže počet biorobotov nie je treba rozoberať.

Prvý Rím bol v podstate Vatikán. Druhý Rím bol predstavený mocou anglickej koruny. Hlava Anglicka zodpovedá za finančnú kontrolu Sveta. Principiálne – ale rozdielne od zotrvačnosti – zodpovedala. Anglická koruna však patrí Rádu Maltézskych rytierov, ktorý zase patrí Vatikánu.

A Tretí Rím boli USA. 10.04.2020 Trump zorganizoval tlačovú konferenciu, na ktorej však chýbal symbol moci USA – štátna zástava. Boli prítomné iba symboly Bieleho Domu. Biely Dom je prezídium súkromnej firmy, ktorá sa pred krachom volala Washington, D.C., dnes je preregistrovaná na tento názov. A všetci občania USA sú (resp. boli) rabmi tejto súkromnej firmy. Tretí Rím však padol.

To, že Svet sa pred našimi očami mení vari najlepšie demonštruje tento Tweet Trumpa, na ktorý reagoval aj hollywoodsky herec James Woods:

Trump už neraz hovoril, že sa chystá poraziť „Neviditeľného nepriateľa“. Naivní konzumenti mainstreamových médií predpokladajú, že „Neviditeľný nepriateľ“ je vírus – je to však omyl.

Hoci v podstate môže ísť iba o hru, overiť si bežiaci proces možno už na dostupných faktoch. Treba však pamätať, že „Aliancia pozitívnych vojenských síl“ nie je alianciou NATO. A poraziť Molocha, ktorý vo Svete vládol nejedno tisícročie, nie je možné za niekoľko mesiacov.

Trump a Aliancia túto moc – aspoň v pozorovateľnej miere – postupne likviduje, do Aliancie patria aj niektoré zložky ruskej armády. Nie však pod kontrolou Putina.

Nebudeme sa zaoberať celým rozsahom tohto boja. Jedno ale padne do očí hneď – totálna kontrola svetových médií zatiaľ stále silného kultu, ktorý stále dominuje v oblasti ovládania financií. Ale boj o túto dominanciu sa už rozbehol.

Trupmove útoky na mediánu dominanciu vo forme jeho komentárov na „fake news“ sú od začiatkov známe. Médiá sú – v zmysle Trumpovho výroku – nepriateľom ľudstva. Či sa nám Trump páči alebo nie – je to pravda.

V skutočnosti sú rakovinovým nádorom Zeme. V minulosti už neraz došlo ku snahe dostať do nich fakty spojené s únosmi malých detí a ich obetovávaním v krutých obradoch, znásilneniami a týraním. Vo všeobecnosti boli takéto informácie zosmiešňované, bagatelizované až nakoniec uvedené do zabudnutia. Ale za vlády Trumpa sa veci akosi začali meniť. Či dôjde do úplného konca ešte len uvidíme, ale fakty už sú zreteľné.

Napríklad Projekt Veritas uviedol na obrazovky pracovníčku ABC Amy Robach, ktorá sa už pred 3 rokmi snažila dostať s konkrétnymi informáciami na obrazovku tohto mediálneho giganta.

Zistila, že Jeffrey Epstein bol jedným z protagonistov takejto zločineckej činnosti. Vtedy materiál odmietli, hoci jej informácie pochádzali priamo od jednej z obetí jeho zločinov. Činnosť Epsteina sa týkala aj britského princa Andrewa či prezidenta Clintona:

Vtedy došlo na vyhrážanie a vysielanie nakoniec nebolo.

Dnes už Epsteina dostali.

Vo tejto oblasti vám ponúkame viacero liniek. Dôležité je to, že už zatýkajú a súdia naozaj veľké zvieratá:

Jeffrey Epstein:

https://www.foxnews.com/us/billionaire-jeffrey-epstein-arrested-and-charged-with-sex-trafficking

https://www.cnbc.com/2019/07/07/billionaire-jeffrey-epstein-arrested-on-sex-trafficking-charges.html

Harvey Weinstein:

https://variety.com/2018/film/news/harvey-weinstein-arrest-sexual-assault-1202722844/

Duchovný vodca „Ján od Boha“ (dostal 19 rokov):

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/12/20/brazil-spiritual-healer-known-john-god-jailed-19-years-raping/

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7813819/Celebrity-faith-healer-John-God-jailed-19-years-Brazil-raping-four-women.html

Keith Raniere, tiež „duchovný vodca“:

https://edition.cnn.com/us/live-news/nxivm-keith-raniere-verdict/index.html

Hlavný sponzor Demokratickej strany – drogový dealer:

https://edition.cnn.com/2019/09/18/us/ed-buck-charged-drug-house/index.html

https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/serial-predator-l-writer-has-been-sounding-alarm-ed-buck-n957776

Peter Dalglish za zneužívanie chlapcov (charitatívna činnosť):

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7229763/Canadian-ex-worker-sentenced-nine-years-jail-Nepal-raping-two-boys.html

Odhalenie globálnej siete pedofilov:

https://news.mb.com.ph/2019/10/17/global-darknet-child-porn-probe-leads-to-337-arrests/

https://www.ctvnews.ca/world/global-darknet-child-porn-probe-leads-to-337-arrests-1.4642353?cache=yes%3FautoPlay%3Dtrue%3FclipId%3D104059

V USA sa za posledné roky objavilo už na 149 000 súdnych procesov, ktoré prebiehajú v neverejnom režime (bez médií), ale s veľkými zvieratami:

A zatýkanie prebieha po celom Svete, aj v Európe:

A ako to je u nás? Riešime zákazy vychádzania a nosenie rúšok a tolerujeme protiústavné obmedzovanie našej osobnej slobody. Toto vyzerá ako hlavný program dňa – dokedy a čo chcú dosiahnuť je zatiaľ vo hviezdach.

Všimnime si, ako bioroboti naskočili na podhodenú kosť – nosenie rúšok, obmedzovanie pohybu. V skutočnosti štátni úradníci porušujú nielen zákony, oni porušujú aj Ústavu, teda najvyšší zákon. Na také niečo nemá právo ani štátny úradník – no bioroboti ich ešte podporujú.

Prinášame materiál, ktorý už koluje v Rusku, kde štátni úradníci – ako ostatne všetci štátni úradníci vo svete ako druh – podobne šliapu po ústavných právach a slobodách. Veríme, že aj u nás sa nájdu odborníci na právo, ktorí budú vedieť preniesť tento text do priestoru slovenského práva, aby sme sa mohli kvalifikovane brániť:

OZNÁMENIE O PROTIPRÁVNOM KONANÍ

Týmto oznamujem, že nie som subjektom karantény v zmysle Predpisu Hlavného lekára RF, ktorý platí pre obmedzenú skupinu osôb, ktoré pricestovali do RF, a ktoré má odporúčací charakter „sebaizolácie“ pre uvedenú skupinu občanov. V spojitosti s týmto moje právo na slobodu pohybu nesmie byť obmedzené (článok č. 27 Ústavy RF, čl. č. 13 ВДПЧ), pričom režim Mimoriadnej situácie v zmysle zákona sa nevyhlasuje ani prezidentom, ani orgánom, ktorému on môže odovzdať toto plnomocenstvo v rámci platných zákonov.

Služobnou povinnosťou príslušníkov Polície je ochrana a nie popieranie mojich zákonných práv, ktoré môžu byť ohraničené výlučne v rámci zavedenia mimoriadnej situácie v súlade s Federálnym ústavným zákonom z 30.05.2001 „O mimoriadnej situácii… „ (čl. 2 Ústavy RF, ФЗ N°3, §1 „Určenie Polície“, čl. 2 „Základné činnosti Polície“).

Žiadam od príslušníkov Polície, aby si plnili svoje povinnosti a chránili moje právo na „slobodu pohybu“ (ФЗ N°3, §1 „Určenie Polície“, čl. 5 „Dodržiavanie práv a slobôd Človeka a občana“, čl. 9 „Všeobecná dôvera a podpora občanov“).

Dávam na vedomie, že moja „Sloboda pohybu“ nenarúša práva nikoho. Následne teda neexistuje iná postihnutá strana zo strany Polície okrem mňa. Ak ktokoľvek utrpel ujmu od toho, že ja realizujem svoje zákonné právo na „slobodu pohybu“, tak žiadam, aby som bol oboznámený s oficiálnou registráciou takéhoto podnetu v zmysle poriadku obvinenia osobou vo vzťahu ku mne. V spojitosti s týmto žiadam o poskytnutie svedectva v spore, ak by takýto mohol nastať (§1, čl. 153, 5. ГПК „Medicína“, Prezumpcia dobrej viery, Prezumpcia neviny).

Nebolo mi vysvetlené, konkrétne koho práva chránili príslušníci Polície, ktorí sa na mňa obrátili. Dávam na vedomie, že ak podstatou ich obrátenia sa na mňa sú ich interné povinnosti pred prezidentom, vládou, tak príslušník Polície má právo sa informovať priamo u nich, či „porušujem ja svojim pohybom ich práva“ (ФЗ č. 149 z 27.07.2006, ФЗ č. 59 z 02.05.2006, čl. č. 29 Ústavy RF, čl. č. 19 ВДПЧ).

Upovedomujem o tom, že odvolávky na akékoľvek normatívno-právne akty spojené s „CoVID-19“ sú nezákonné z dôvodu ich nelegálnosti. O tejto skutočnosti už upovedomili tisícky Človekov Prokuratúru aj podali žaloby na súdy. T.j. všetky príkazy, inštrukcie k dnešnému dátumu, spojené s „CoVID-19“, na ktoré vás učia sa odvolávať nie sú podpísané (neexistujú originály), nie sú legitímne a nenadobudli zákonný účinok (§1, čl. Ústavy RF 5, ФЗ č. 5 z 14.07.1994 a ďalšie).

Z mojej strany varujem, že vás nútia porušovať zákony a práva občanov našej krajiny. Dali vám nezákonné pokyny a rozkazy, ktoré ak vykonáte hoci aj pri 5-násobne zvýšenej výplate, tak zodpovednosť za ich vykonanie leží na vás spolu s osobami, ktoré vám takéto rozkazy vydali. Pripomínam, že vaša zodpovednosť je ignorovať protizákonné rozkazy a riadiť sa iba zákonom a chrániť občanov, ich práva, vrátane slobody pohybu (§2, čl. 30 ФЗ č. 3 „Garancie právnej ochrany príslušníka Polície“).

Na základe horeuvedeného a aby som ochránil príslušníkov Polície a aj seba pred protiprávnym konaním spojeným s korupciou a nie dobrou vôľou nadriadených štátnych úradníkov, navrhujem vykonať „verejnú kontrolu“ vášho aj ich konania (§1, čl. 50 ФЗ č. 3 „Kontrola verejnosťou činnosti Polície“). Môže to byť realizované aj tým, že odo mňa preberiete podanie o porušení mojich práv na „Slobodu pohybu“ nejakými štátnymi úradníkmi a nabádanie vás, aby ste páchali protiprávne činy skrz navádzanie a podvod (čl. 141 УПК RF „Oznámenie o zločine“, ФЗ č. 3, čl. 12 „Povinnosti Polície“).

A že prečo? Nuž teda, buď sme svobodní alebo rabi. Tretia možnosť nie je. Žiadny štátny úradník nemá právo zneužívať svoje postavenie, ak sme mu ho neposkytli my. A čo teraz urobili? Pod zámienkou Korona vírusu nás bez opory v zákone vohnali ako ovce do ohrady a biorobotom to nevadí, ba dokonca sú ochotní udávať ostatných. Proti čomu nenamietame, to má právo (po predchádzajúcom oznámení) sa realizovať.

Okrem toho, skutočný vírus zabíja – a tu máme očividne do činenia s nejakými inými, ktoré odkiaľsi pribúdajú, ale nie sú smrteľné. Navyše vám každý biológ povie, že imunitný systém vytvára imunitné látky iba ak sa pohybujeme. Čo môžeme získať, ak stratíme imunitu?

Sprievodné znaky globálneho procesu zmeny vo Svete už dokázateľne vidno nielen v USA, nuž kedy dôjde aj na našich oligarchov a štátnych úradníkov, doteraz absolútne beztrestných?

15.04.2020

NAŠI PARTNERI: