ÚVOD

Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery (Základné práva a slobody)

ÚSTAVA SR - Základné práva a slobody
skcsenderu

Na cesta vývoja sa v určitom okamihu ocitnete sami – ale neobávajte sa toho

RODOVÉ OSADY

Je postavená na poznaní energeticko-informačnej štruktúry človeka

DŔŽAVA

Čo nám v skutočnosti dali vedieť nielen filmovou trilógiou MATRIX

MATRIX VO FILME

Záznam rozhlasovej relácie na tému Kopného práva

ZAGÁGANIE HUSI

 https