skcsenderu

Niektorí čitatelia sa nás pýtajú, prečo naše knihy nemôžu dostať v kníhkupectvách. Nuž, odpoveď je jednoduchá.

KNIHY V OBCHODOCH

Pre každú prácu v J/S je potrebné vykonať najskôr vlastné očistenie od negatívu. Prinášame príklad

ČISTKA ŽIVÉHO ČLOVEKA

Striedanie masiek je v tradičnom ponímaní manifestáciou nástupu nových Čias - a zániku starých

MASKY ČIAS

Potomstvo vychovávame cez Kolektívny Rozum, v ktorom sú všetky myšlienky aj odpovede na všetky otázky

VLAK SA ROZBIEHA