VEĽKÉ SEMINÁRE

12. novembra 2022 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Tento článok sme zrevidovali z technických dôvodov (prechod na novú programovú platformu). Pre už nahlásených – prihlásenie platí. Netreba sa opakovane prihlasovať!

V mesiacoch november-december 2022 sa uskutočnia Veľké semináre Metafyziky pre Život pod vedením Nadeždy Tokarevovej.

Vzhľadom na rozsah práce s energiami upozorňujeme, že Veľkých seminárov by sa mali zúčastňovať iba tí, ktorí už prešli základným seminárom v plnom rozsahu.

Práca na Veľkých seminároch vždy zahŕňa účastníkov a územie daných regiónov a krajiny. Je to teda práca nás a pre nás v čase nastupujúcich globálnych zmien, ktorých výsledkom bude Zlatý Vek.

Prihlasovať sa môžete nasledovnými formulármi:

Bratislava (19-20).11.2022

Košice (26-27).11.2022

Zvolen (03-04).12.2022

Účastnícky príspevok vo výške 80 € prosíme vopred uhradiť na účet nášho Združenia:

SK54 7500 0000 0040 2201 0566

31.10.2022

12.11.2022

NAŠI PARTNERI: