VITAJTE VO VEKU VLKA

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV

A sme vo Veku Vlka. V toľko reklamovanom 21. dni decembra 2012 sa nič hrozného nestalo, nuž môžeme pokračovať v tom, čo sme robili doteraz. Je to naozaj až také prosté?

Najskôr si pospájame niekoľko vecí, o ktorých sme už písali. Vo Védach sa píše o udalostiach, ktoré sa vo Veku Vlka pod nadvládou jedného z našich Prarodičov – Boha Velesa – očakávajú. Písali sme o tom aj v samostatnom článku. Niektorí možno počuli o severských Védach – rokmi sa názov Véda postupne skomolil na Edda – kde sa o nastupujúcom Veku dočítate tiež: „začnú sa valiť vody na Zem a očistia ju od škvŕn…“. Nuž, najskôr si pripomeňme, čo to slovo „Véda“ znamená. Je to veľmi jednoduché a v slovanských jazykoch jasne zrozumiteľné – Véda je od slova „vedieť“. Teda ide o dedičstvo Predkov, ktoré by sme mali vedieť, t.j. v našom ponímaní poznať. Čo do nich patrí a čo nepatrí? Treba brať do úvahy, že v dávnych časoch sa Slovansko-Árijská dŕžava rozprestierala na území od Tichého do Atlantického oceána a od Severného mora po Indický oceán. Písané poznanie Predkov – Védy – mali všetky Rody, ktoré na území našej Dŕžavy žili. Niekde v takej forme, inde v onakej. Všetky by sme mali čítať – vrátane indických – a uvažovať nad nimi, pretože „kto rozdeľuje Bohov rozdeľuje Svargu“. No stále sa ozývajú hlasy tých, že „treba vidieť prvopočiatočné zdroje“. Nechajme ich – sú to buď účelovo naprogramovaní bioroboti, alebo dokonca priamo tvari. Už sme spomínali – stačí si otvoriť knihu Maura Orbiniho z roku 1601 a na prvých stránkach prečítať „zoznam použitej literatúry“. Dnes nepoznáme ANI JEDNO Z UVÁDZANÝCH DIEL – prečo? Pretože tvari – kresťanská cirkev – dostali prvopočiatočné zdroje do rúk. Čo možno očakávať od služobníkov Černoboga? Veď už ich „pracovné oblečenie“ je v „domácich farbách“ Čierneho Boha. A tým, ktorým to stále nedochádza, odporúčame si pozrieť film Stevena Seagala BELLY OF THE BEAST. Je to síce fiktívny príbeh, ale to, ako „pracuje“ čierna mágia v rukách naozaj skúsených čiernych mágov je podané naozaj výstižne. Ak to nedôjde ani potom, tak bude najlepšie, aby takýto „fakty žiadajúci“ bioroboti ani nečítali našu stránku. Nič „vhodné“ sa tu totiž nemôžu dozvedieť…

Prečo ľudia, ktorí naozaj vidia energie nám nevedia presne povedať, kedy „presne“ sa veci, ktoré v budúcnosti jasne vidia udejú? Kto pozorne číta naše články už vie, že „JA“ je živatma, živá atomárna častica najvyššieho, „Iskra Ducha“. Nuž a Duch je mimo čas a priestor. Znamená to, že čas a priestor sú relatívne pojmy, ktoré podliehajú zmenám – Duch ich môže ovládať. Duch vôbec môže ovládať matériu. Z určitého pohľadu môžeme povedať, že čas a priestor sú vlastnosťami živatiem, ktoré sa rozhodli začať cestu evolúcie a vstúpili do Sveta Javi. Nuž, udalosti budúcnosti nie sú „televízny program“. Veľa ľudí má umožnené vidieť udalosti nadchádzajúcej budúcnosti, ale vždy a výlučne ide o udalosti, ktoré sa odohrávajú, resp. budú odohrávať v jednom z paralelných vesmírov. Najčastejšie ich – najmä ak sú podávané v spánku – „poskytujú“ Bohovia, t.j. starší členovia Rodov, do ktorých ten-ktorý „adresát“ patrí. Ale kto sú to Bohovia? Výlučne naši príbuzní, ktorí žijú vo Svarge, t.j. v Slavi. Svarga je púť po harmonických Vesmíroch, čo znamená, že – v zmysle Knihy Svetla – najbližší vyšší Svet je Svet Legov, ktorý je 16 rozmerný, nad nimi nasleduje Svet Arlegov, ktorý je 254 rozmerný atď. Stupňov, t.j. harmonických Vesmírov nad nami je spolu 16, čo však neznamená, že 16 „inkarnácií“ nám stačí. Svet by bol veľmi jednoduchý. Nuž, Bohovia – naši Predkovia z vyšších svetov – nám poskytujú informácie (svedectvá) o tom, čo je pred nami. Ale ako už z Véd vieme, ide o Vyššie, viacrozmerné svety. Ak by išlo iba o podanie informácie zo Sveta Legov – 16-rozmerného – ako ho vôbec môžeme vidieť? Kto vie nakresliť či povedať, ako vyzerá 16-rozmerrný priestor? Veď to sa v štvorrozmernom svete – Svete Javi – ani nedá. Vieme, že keď príde náš čas postúpiť nahor, do vyššieho sveta, tak musí dôjsť k S(z)Mene RozmernosTI, t.j. k smrti. Z Véd vieme, že z vyššieho do nižšieho Sveta sa dá dostať bez potreby smrti, ale zdola nahor to nejde. Nuž, prvý nevysvetliteľný problém – ako interpretovať 16-rozmernú informáciu v štvorrozmernom svete? Vieme, že to je neriešiteľné. Ďalší – tiež nemalý problém – je v tom, že my, „4D“ bytosti máme 5 zmyslov. Z toho analogicky vyplýva, že „16D“ bytosti majú minimálne 17 zmyslov. Pravdepodobne tie, ktoré máme my, plus navyše tie, o ktorých nemáme ani potuchy. Ako môžeme náležite interpretovať to, na čo nemáme ani zmysly? Opäť neriešiteľný problém – teda našimi zmyslami. Toto je napríklad spôsob, ako nevedomé 4D bioroboty sú ľahko oklamateľné 16D anjelmi – čo sú bytosti 16 rozmerného Temného Sveta Navi. Dokážu vytvoriť takú ilúziu, ktorá je jednoducho – vzhľadom na počet ich zmyslov –pre nás jednoducho zmyslovo neodhaliteľná. Tu pomôže jedine poznanie Predkov – a sme znova pri Védach a dôvodoch, prečo existujú. A teraz si ešte predstavme „254D“ bytosti, t.j. vo Svetlom Svete (Svetlej Navi, t.j. Slavi) Arlegovia a v Temnom Svete (Temnej Navi) Archanjeli – majú 255 zmyslov – čo s tým môžeme – aj pri najlepšej vôli – robiť..? Je to pre nás jednoducho nepostihnuteľné.

Nuž, informácia „podaná“ z vyšších svetov je jednoducho informácia z vyšších svetov. Výhoda je tá, že má svoj dôvod a pomáha nás zbaviť sa nevedomosti – ak sa správne postavíme k jej interpretácii a premeníme teóriu na prax – ale tak či onak pochádza z prostredia, pre ktoré ani pri najlepšej vôli nemáme „autoatlas“ (pre niektorých to je to, čo tu bolo pred GPS… a čo tu ostane aj po „vypnutí“ elektriky). A teraz si predstavme, že cestujeme autom. Ak ideme po Slovensku, tak niekde zo vzdialenosti cca 50-70 km môžeme zbadať naše Vysoké Tatry, pričom vieme, že do nejakej 1-2 hodín riadenia automobilu už môžeme priamo v Tatrách zaparkovať. Predstavme si to, ako cestu v známom svete – v Javi. Vieme predvídať kedy a kde môžeme „siahnuť“ na to, čo vidíme.

No teraz si predstavme – niektorí túto skúsenosť majú – že cestujete v USA niekde smerom od východného pobrežia napríklad do Nevady. Je to v podstate úplná rovina, pričom v určitom bode cesty zrazu uvidíte na horizonte horské pásmo. Ak použijete skúsenosť zo Slovenska, tak si poviete: ešte nejaká tá hodinka-dve a sme v horách. Ale na vaše prekvapenie, idete celý deň a hory sú stále iba na horizonte – je to pre nás cudzí kraj, v ktorom nevieme odhadnúť vzdialenosť. Do hôr sa v takýchto krajinách môžete dostať neraz až na ďalší deň od okamihu, keď ich uvidíte prvý raz na horizonte.

A presne takto to funguje u tých, ktorí majú informácie „zhora“. Vidia, že určité udalosti – skaza civilizácie – je pred nami, ale preto, lebo informáciu dostávajú z viacrozmerného sveta nevedia presne určiť, kedy to presne nastane. Ostáva tu len fakt, že to nastane. Nič viac a nič menej. Potom sa môže stať, že svoje vlastné videnie „prilepia“ k nejakému všeobecne známemu časovému míľniku – akým nesporne bol 21. december t.r. – a nemusí to sadnúť. Preto musíme takéto informácie aj takto brať. Vieme, že opísané udalosti nastanú, ale nikto nezaručí kedy presne – v zmysle „televízneho programu“. Za prípravu na takéto udalosti preberáme osobnú zodpovednosť. Buď vezmeme veci vážne a pripravujeme sa , alebo si myslíme, že ak sa „dobre skoncentrujeme na pozitívnu predstavu“ tak sa tomuto vyhneme. Obrazotvornosť je síce veľmi dôležitá, ale musíme si uvedomiť, že nemusí vždy stačiť. Predstavte si, že sa nejaká skupina „pozitívne naladených“ ľudí dá dokopy a bude si spolu predstavovať – nech ich je naraz aj tisíce – že nechcú, aby napríklad prišla jar. Môžu mať úspech? Sotva – proti ním totiž stojí oveľa väčšia myseľ ako je ich vlastná – sila Vyšných Bohov. A práve tak to je aj s nadchádzajúcimi udalosťami. Je vôľa našich Bohov, že civilizácia BUDE zničená. Či presne podľa známych časových údajov, ktoré poznáme – to je úplne iný problém. Vieme iba to, že toto nikto na Zemi presne nevie.

Vráťme sa teraz k proroctvu, o ktorom sme písali v minulom článku. Naozaj existuje a naozaj poznáme pani, ktorá ho dostala od svojej starej mamy. Čo z neho môžeme – pomocou zdravomyslia – vyextrahovať? Nuž, s najväčšou pravdepodobnosťou nastane udalosť, pri ktorej bude na Zemi niekoľko dní tma. Z Véd vieme, že sa má na niekoľko dní zastaviť rotácia Zeme. Ak sa stane, že to bude – v našej zemepisnej polohe – v čase noci, tak bude nevyhnutne niekoľko dní noc. Z Letopisov Véd vieme, že v minulosti sa tak stávalo od 1 do 10 dní. Možno, že tento krát to bude na 3 dni. Väčšina územia Slovenska – severné časti Slovenska – ostanú nad vodou, t.j. prílivová vlna pôjde okolo nášho územia zo severnej aj južnej strany. Táto udalosť NASTANE, my len nevieme kedy. Presnejšie, nikto to u nás nevie. Či to bude už teraz v marci – čo je však je pre neprítomnosť hviezdy Mary nepravdepodobné – alebo do 3 či 10 rokov je iná vec. Kto to berie vážne koná, kto nie sníva sny o obrazovej predstavivosti.

My sme odporúčali stráviť 21. december v Prírode, hoci bolo vopred jasné, že je veľmi malá pravdepodobnosť predpovedanej tmy na tri dni. Ale v tomto to je. Kto urobil prípravy a odišiel do hôr sa už pripravil. Ak nastane kataklizma do dvoch či troch rokov – čo je zatiaľ najpravdepodobnejší čas – má veci pripravené. No a kto neurobil nič, takto najpravdepodobnejšie urobí aj nabudúce. Teraz si povie, že sa začne chytať na jar, na jar bude iná robota a nechá to na leto… v lete to nevyjde a bude lepšie na jeseň. Potom v zime sa to už zase nebude dať, takže to presunie na ďalšiu jar… až príde „deň Pánov ako zlodej“ a zastihne takýchto ľudí tak, ako sú. V spravodajskej práci platí, že ak nejakú dôležitú informáciu nemôžem potvrdiť ani vyvrátiť, tak sa musím zariadiť tak, aby som bol pripravený na horší prípad. Prinajhoršom sa nič nestane, no ak sa stane a nebudem pripravený… prišiel koniec. A toto bol aj odkaz –z tohto pohľadu – Sviatku Premien Boha Koľadu.

Ako budeme bezpečne vedieť, že to konečne prichádza? Odpoveď je jednoduchá – nijako. Môžeme v tejto otázke kľudne siahnuť do Nového Zákona. Je tam niekoľko vhodných informácií – výrokov Krista – na túto udalosť. V prvom rade hovorí, že nebude iné znamenie ako „znamenie Noemovo“. V Starom zákone ľahko zistíte, že „znamenie Noemovo“ znamená, že hoci Noe ako posadnutý staval svoju Archu, všetci ostatní okolo ho mali za blázna a zabávali sa ešte v predvečer kataklizmy. Takto to bude aj teraz. Ďalej Ježiš odporúča pozorovať „znamenia Vekov“, čo je podobné, ako pozorovať znamenia v Prírode, z ktorých vieme predpovedať, aké bude počasie. A vyložene tvrdí, že o tom dni nikto na Zemi nevie – iba Nebesia. Aj s týmto môžeme súhlasiť. Nuž, všetko čo treba máme – v zmysle informácií –ak ich v zmysle zdravomyslia osobnou skúsenosťou pretavíme na Múdrosť, dobre. Ak ostaneme iba „dobre informovaní“, smola… Ale nedivte sa, takých bude veľmi veľa, vlastne väčšina.

No Duch naozaj ovláda matériu, teda musíme vedieť, že toto je naozaj cesta vo z tohto pekla, ktoré sme na Zemi podľa pokynov tvarov sami vytvorili. Dokonca môžeme úplne zvrátiť nastávajúcu kataklizmu.  Ale ako? Máme znečistenú už celú Zem. Kontaminácia je vo vode, v zemi aj vo vzduchu. Vedci nám „odborne“ radia, že ak chceme čistú vodu, máme si kúpiť filter na vodu. Ak chceme čistý vzduch, máme si kúpiť filter na vzduch… Ale načo budem čistiť vodu, ak je kontaminovaná zem? Čo z očisteného vzduchu, keď jedy sú vo vode aj zemi? Ako očistiť zem, aj je v kontakte s kontaminovanou vodu a vzduchom? Dá sa to vôbec… máte pravdu, nedá. Teda, z materialistického pohľadu sa to vôbec nedá. Teraz aspoň ľahko vidíme, ako hlboko sme sami vnikli do materialistického svetonázoru – a to si hovoríme Slovania. Oheň, vzduch, zem a voda sú z pohľadu nášho svetonázoru – Véd – elementárne živly. To síce vieme – používame to v Zdrave – ale čo asi nevieme je, že medzi živlami existuje hierarchia, t.j. existujú vzťah nadriadenosti a podriadenosti medzi nimi. Najvyšším živlom je éter. Ak očistíme éter, očistí sa jemu podriadený živel – oheň. Keď bude čistý oheň, očistí sa jeho podriadený živel, vzduch, atď. Čo to j ten éter?

Nebesia, alebo Éter je naša myseľ. Myšlienky a zmysly nikde nemiznú, lebo mysliace a zmyslovo vnímajúce procesy pretekajú na úrovni energetických polí. Myšlienka, ktorá sa zrodila ľudským mozgom odchádza do informačného poľa, ktoré je súčasťou energetického poľa Zeme a Vesmíru. Súhrn energetických polí ľudí, ktorí teraz žijú, ktorí žili v minulosti a aj tých, ktorí budú žiť v budúcnosti, ako aj Bohov Prarodičov sa zjednocuje do jediného poľa, čím vytvára Rodové energetické pole, ktoré nazývame egregor. Naši Predkovia sa vedeli k nemu pripájať a využívať jeho bezrozmernú, ničím (z Vesmírneho meradla) neohraničenú energetickú silu, a túto energiu používať na účely ochrany a obrany (to stále robia aj dnešní charakterníci), liečenia a podobne. Je to Sila Rodu a väčšej sily vo Vesmíre niet. Podľa Slovansko-Árijských Véd preteká život človeka v jeho individuálnej rieke času, a táto rieka sa nachádza vnútri rieky času Rodu. Rodová rieka pramení od Bohov Prarodičov daného Rodu a pokračuje až do čias tých členov Rodu, ktorí žijú dnes. Je to sila ohromného množstva pokolení. Sila Rodového egregoru sa nedá porovnať s nijakým iným egregorovým systémom akéhokoľvek náboženského smeru – kresťanský egregor má nanajvýš necelých 2 000 rokov, židovský okolo 5 000 rokov, moslimský nejakých 1 500 rokov. Kresťania sa práve preto snažili zničiť všetko čo sa len dalo, aby nás násilím odtrhli od našich rodových koreňov. V podstate zničili všetky zdroje, ktorými sme boli spojení s našimi Rodovými Bohmi a Predkami, čím zmenili Slovanov na otrokov (služobníkov) boha Izraela. No tak či onak, poznanie predsa len prežilo bojom a úsilím našich najtvrdších a najpevnejší Predkov (žrecov, znacharov, vedúnov, volchvov). Sú takí, ktorí spojenie nestratili a zachovali v prastarých zariekaniach také archaické pojmy, ako sú ostrov Bujan, kameň Alatyr atď. Aby sa vytvorilo pevné spojenie s Predkami, nestačia iba zvukové vibrácie, ale je potrebné aj vedieť materializovať obrazy.

Pri materializácii obrazov je kľúčové slovo „obraz“. Zobrazenie je materializácia obrazu do života. Zobrazovať znamená vytvárať obrazy. V dnešnom ponímaní to je to niečo ako vizualizácia. No zobrazovať znamená aj túžiť, snívať. V staroslovienčine existuje zvrat „tvoriť túžby“. Umenie zariekania spojené s materializáciou obrazov je veľká sila. Veď práve takto sa nadväzovalo pevné spojenie so svojim Rodom, ktoré bolo ako priame, tak aj spätné, t.j. egregor sa „nabíjal“ energiami ľudí z daného Rodu.

Aby sa aktivovalo energetické spojenie medzi egregorom a človekom, je okrem zariekaní potrebné používať prastaré obrady, rôzne hymny, pravslávenia, príhovory. Majme na pamäti, že v našej Galaxii NIET väčšej sily ako prastaré egregory našich RODOV.

Toto je tá predstavivosť, ktorú máme používať. Čisté poznanie mení znečistenú myseľ na čistú. Čistá myseľ-Nebesia-éter zmení následne postupne na čisté všetky podriadené živly a naše životné prostredie sa stane ČISTÉ. O tomto hovorí prastaré príslovie ČISTÉMU JE VŠETKO ČISTÉ. Toto nie je materializmus, toto je skutočná duchovnosť. Pri takejto duchovnosti neuškodí ani rádioaktívne zamorenie – všetko životné prostredie sa očistí. Pri dostatočne veľkom množstve ľudí v okamihu padne moc tvarov nad nami. Ale toto sa – pochopiteľne – nedá dosiahnuť rátaním nadobudnutím peňazí a diskusnými krúžkami na internete. Toto je SLOVANSKÁ DUCHOVNOSŤ. Duchovnosť tvarov a biorobotov je kľačanie na kolenách v kostoloch a čítanie zariekaní, ktoré zostavili čierni mágovia. No bioroboti nie sú sami. Na Zemi máme už také veľké množstvo cudzozemcov, že sa to už nedá ani ukryť. Pozrite si krátky záznam televízie REN, kde sa reportérka televízneho kanála priamo opýtala D. Medvedeva, bývalého ruského prezidenta a terajšieho premiéra na „malých, zelených mužíkov“:

REN: …napríklad, prilietavajú z inej planéty malí, zelení ľudkovia?

MEDVEDEV: Poviem vám o tom prvý a posledný raz. Spolu s odovzdaním kufríka s jadrovými kódmi, prezidentovi (našej) krajiny prinesú špeciálnu aktovku. Na nej je napísané „VRCHOLNE TAJNÉ!“ a je iba o prišelcoch, ktorí navštívili našu zem. Zároveň dostáva dokument, absolútne tajný, od tajnej služby, ktorá sa zaoberá kontrolou prišelcov na teritóriu našej krajiny. Teda tieto dve aktovky sa odovzdajú spolu s jadrovým kufríkom. Po vypršaní plnej moci sa všetky aktovky odovzdajú novému prezidentovi. Podrobnejšiu informáciu môžete dostať, ak si pozriete dokumentárnu kroniku – film MUŽI V ČIERNOM. Bolo urobených niekoľko verzií.

REN: koľko je ich medzi nami…

MEDVEDEV: Koľko je ich medzi nami nepoviem, pretože by to mohlo vyvolať paniku…

Už vieme, že nás, bielych bolo pred 100 rokmi na zemi 20% z celkového počtu obyvateľstva Zeme. Dnes nás je už iba 2,7%. Prebieha vojna, naša systematická genocída – vyhladzujú nás! Tu nepomôže „hrdinský“ boj na klávesnici počítača v špeciálnej skupine vo virtuálnom priestore – ako si ešte stále mnohí tiežslovania myslia…

Duchovný človek je PRIAMO napojený na svoj Rodový egregor. Pri útoku na neho môže cez seba „prepustiť“ útok priamo na Rodový egregor, ktorý – pretože v Galaxii niet väčšej sily – zmätie nevídanou silou každého útočníka. Chceme sa vrátiť k našej veľkosti, alebo kľačať na kolenách pred tvarmi? Tretej cesty niet. Vo Veku Vlka už nie. Vari ani nie je potrebné zopakovať, že opäť štartujeme z našich prastarých obradov, pravslávení, rituálov… z tých skutočne prastarých. Môžeme ich vykonávať v dnešnom, modernom jazyku, ale staroslovienčina je oveľa účinnejšia. A čo pomôžu „obrady“ moderných, samozvaných žrecov? Už si viete odpovedať sami – na aký egregor sú napojené? Na miliardy rokov starý, Rodový, či na mladučký, ktorý si vymysleli oni sami?

NAŠI PARTNERI: