VODA NA MLYN

4. apríla 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, OBRAZY SVETA

Nastala potreba reagovať na niektoré podnety, ktoré ste nám poslali. Nie preto, lebo by to bolo životne nevyhnutné, ale skôr preto, aby niektorí naši čitatelia dostali príležitosť pochopiť rozdiel medzi Pravdou a Istinou, t.j. rozdiel medzi hranou Obrazu a Obrazom samotným.

Dostali sme priebežne niekoľko mailov, ktoré nás chcú „usmerniť“, keďže – podľa názoru ich autorov – nechápeme niektoré veci o ktorých píšeme. Treba síce hneď povedať, že ich nebolo veľa, ale určitým spôsobom charakterizujú postoj časti našej verejnosti. Pointou je to, že akosi – možno pod tlakom alebo preto, lebo to nechápeme – vraj uverejňujeme články, ktoré podporujú tu Kotlebu, tam Žiarlivého, inde zase „hurá-patriota“ Žirinovského. Príslovie hovorí, že „proti gustu žiaden dišputát“, teda budeme sa snažiť priblížiť prečo to tak je a prečo v tom nevidíme žiaden problém my.

V prvom rade opakujeme, že sa nezaoberáme politikou, ale žijeme v krajine, ktorá – ako všetky štáty Civilizácie – podlieha (zatiaľ)  jej vplyvu. Budeme vychádzať z analýzy pôvodu slova „politika“ tak, že použijeme východiská, ktoré nám umožňuje poznanie Staroslovienskej Bukvice. Samotné slovo – ale to iba opakujeme – pozostáva z výrazov „poly“ a „tika“. „Poly“ je slovo gréckeho pôvodu a znamená množstvo. Preto polyteizmus znamená mnohobožstvo, polyhistor je ten, ktorý ovláda množstvo vied a podobne. „Tika“ pochádza z nášho pôvodného, všetkým bielym ľuďom spoločného jazyka SLOVIENE (СЛОВѢНЕ) a znamená (špecifický) pohyb. Nájdeme ho dodnes v slovách gymnasTIKA, kalaneTIKA, matemaTIKA, gramaTIKA, SvasTIKA, GalakTIKA a podobne. Takže  slovo „politika“ – nedajme sa pomýliť tým, že ktosi nám upravil pôvodné „y“ na „i“; sú to cieľavedomé techniky vzďaľovania častí jedného národa tak, aby postupne stratil pojem spolupatričnosti – znamená „množstvo rôznych pohybov“. Ľudia síce volia politikov preto, lebo si myslia, že budú robiť pohyby v ich záujme, oni však spravidla majú na mysli iba svoje vlastné pohyby. Robia však aj pohyby nato, aby naivných voličov oklamali.

Prechod do nového Veku sa už začal, tento pohyb sa nedá viac zastaviť. Vplyvom zatiaľ prevládajúceho Živlu Nevedomosti to nie všetci vidia, ale treba vedieť, že niektorí už nemajú na výber, musia pokračovať v započatom programe.

Prechod do Nového Veku znamená, že to, čo môžeme volať napríklad „Zlatý Vek“ jednoducho príde. Čo to však je Zlatý Vek, to si každý vysvetľuje po svojom. Z védického pohľadu to znamená, že bude nastolená Vláda Svedomia, ktorá je okrem iného realizovaná základným Konom, ktorý môžeme volať aj „právo slobody výberu“. Toto právo je totiž nevyhnutné na to, aby mohla byť realizovaná – vo Svetlom Svete nevyhnutná – Púť Duchovného vývoja. Duchovný vývoj sa totiž zastavuje vtedy, keď bytosti žijúce na Zemi stratia možnosť slobody výberu. Ako to vyzerá? Zvieratá nemajú právo existovať, lebo ich zabíjajú ľudia, stromy nemajú právo existovať, lebo ich stínajú ľudia, Príroda celkovo nemá právo existovať, lebo musí ustupovať Civilizácii. Národy nemajú právo na vlastnú existencie, lebo musia počúvať centrá unipolárnej moci. Vo svete to je USA, v každej krajine to je jej hlavné mesto, v každom kraji krajské mesto atď. Málokto si dnes uvedomuje, že sloboda každého tvora končí tam, kde začína sloboda druhého tvora.

Keď vývoj na akejkoľvek Zemi vo Svetlom Svete dospeje to štádia, že dôjde k násilnej koncentrácii všetkého do jedného pólu znamená to, že sa zastavila možnosť Duchovného vývoja, pretože sa vylúčila možnosť slobody výberu. Forma nie je podstatná, najčastejšie však ide o vyvolené národy. Napríklad Anglosasi radi hovoria, že vyvolený národ minulosti sú síce Židia, ale dnes sú vyvoleným národom Anglosasi.

Príroda vtedy reaguje tak, že zničí všetky mocenské centrá polarity. Toto sa už stalo na našej Zemi mnohokrát. (Bývalé) centrá moci odchádzajú na morské dno a vynára sa nová súš, aby sa mohla znovu začať vyvíjať Kultúra, ktorá zase periodicky nahradí Civilizáciu.

Toto je Kozmický cyklus, preto bojovať proti nemu je vopred odsúdené na neúspech, lebo to znamená bojovať proti Vesmíru. Ale pretože to je Kozmický cyklus, má aj kozmické mierky. Jednou z nich je, že prebieha svojou vlastnou, kozmickou frekvenciou, nie tou, ktorú by sme radi videli my.

Všetko, čo je v súlade s Kozmickými cyklami nazývame Zlatým rezom. Je to prirodzený stav pre Svetlý Vesmír, ale nie je to jediná alternatíva existencie. Porušovaním pravidiel Zlatého rezu si v prvom rade skracujeme vlastné životy. To že ich nepoznáme je naša vlastná nevedomosť. Dnes už sú prístupné, treba však vynaložiť snahu a úsilie na nadobudnutie nového Poznania. Ale to iba v prvom kroku, lebo hlavné je Poznanie premeniť na prax, teda na osobnú skúsenosť. Inak ostáva len jednou z obyčajných teórií.

Ako hore tak, dole, ako vnútri tak navonok. Obrazom Zlatého rezu v spoločnosti je Kopné, t.j. Rodové právo. Jeho základnou črtou je šetrný vzťah k Prírode, teda k tomu, čo nazývame životné prostredie. Frekvenciu tejto zmeny už vidíme celosvetovo v tom, že už v každej krajine vidno rozličné snahy o zdravý životný štýl. To je nutná, ale nepostačujúca podmienka člena kasty, ktorú tradične nazývame Človek. Ten nerobí nič, čo ho zabíja, teda poškodzuje na zdraví. Patrí k tomu aj likvidácia životov iných bytostí – hľa Zápoveď Čísloboha:

Vedzte, ľudia Rasy Veľkej, že pre život každej bytosti je určený svoj chod Času, a preto neodnímajte cudzí život, lebo narušíte chod života druhých bytostí a zmeníte Čas života svojho.

Môžeme pokračovať aj Zápoveďou Boha Svaroga:

Neživte sa jedlom s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich a nadobudnete sily mnohé, sily Svetlé a nenavštívia vás choroby a mučenia so strádaniami.

A určite nie v poslednej rade tu je Lada Bohorodička:

Žite vo zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju.

Len zopakujme, že život majú aj zvieratá aj stromy. Kúpenie mäsa hoci „iba“ v obchode či ignorancia drancovania lesov je obyčajné SPOLUPÁCHATEĽSTVO. Nehovoriac už o podpore ľudí čo to robia a karmických dôsledkoch. A kto podporuje zlé činy, ten v žiadnom prípade nie je „za vodou“:

Nesmie sa odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo nepotrestané zlo sa rozmnožuje a vina za jeho rozmnoženie leží na tom, kto zlo konajúceho nepotrestal a nepredviedol na pravý Boží súd.

Odin

Aby sme sa vrátili k politike, nestačí iba „tolerovať“ zostavu súčasnej vlády a parlamentu a „povinne“ nadávať na Kotlebovcov. Kto dokáže byť bez emócií medzi týmito entitami, ten začína chápať podstatu Matrixu. Druhá vec je však konať tak, aby boli zachované princípy, ktoré sme práve vyššie zopakovali. Naši Predkovia nám nato zanechali Múdrosť ako konať a NEKARMOVAŤ. V prvom rade je to ostať na pozíciách bez EMÓCIÍ – lebo to nie sú CITY – ale hlavne vo všetkom sa držať čistoty SVEDOMIA. Inej cesty zo Samsary NIET!

Bez ohľadu na to, kto je za Kotlebom, pozrime sa na celkové súvislosti. V tejto oblasti nám neraz prichádzajú rady s odkazmi na rôzne stránky, ktoré sa zaoberajú Novým Svetovým poriadkom, v anglickej skratke NWO. Teda poporiadku. Autor tejto stránky sa mal možnosť oboznámiť s týmto smerom už medzi rokmi 1995-98. V tom čase už mal prečítané všetky knihy J. Colemana, J. Marrsa, J. Keitha a ďalších autorov pojednávajúcich o detailoch NWO. Sú to dobré zdroje, ktoré treba mať prečítané. Možno teda povedať, že ešte pred rokom 2000 boli všetky základné fakty známe. Tá časť anglosaskej verejnosti, ktorá dávno nie je spokojná s konaním ich vlád a tajných služieb mala tieto poznatky zvládnuté ešte roky predtým. Veď stačí si pripomenúť, že film THEY LIVE!

bol natočený v roku 1988!

https://www.youtube.com/watch?v=wiQsDts9UZI&list=PLMDordv5pDT7Sa0YXrpnZ1aNo-KBC2bCF

Čo možno z toho vyvodiť? Nuž, pohnime VLASTNÝM rozumom. Problematika NWO vrátane Harvardského aj Houstonského projektu je už dávno PO ZÁRUČNEJ DOBE, teda v anglickej verzii EXPIRED. Hoci je mnoho strašných informácií von, hoci o nich vie verejnosť celého sveta – NIČ SA NEZMENILO. Nikto sa k ničomu nepriznal a neodišiel len preto, lebo fakty vyplávali na povrch. Na druhej strane sa im už nie všetko darí. Napríklad Rusko malo byť rozčlenené k roku 2010 – a stále existuje. Dá sa síce chápať eufória tých, ktorí sa k týmto informáciám dostali nedávno, ale to nič nemení na vec, že čas aktuálnosti dávno vypršal. Treba vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme.

Toto trebalo vedieť vtedy, keď sme volili Dzurindu, darovali lesy na ohavné pustošenie kresťanským cirkvám a podobným subjektom, keď sme hlasovali za vstup do EÚ a NATO, keď sme volili Kisku a podobne. Dnes to je nanič. Iba to efektívne zapĺňa mysle a tým znemožňuje dnes oveľa potrebnejším informáciám vstúpiť do nich. Oni vedia čo robia. Tieto informácie nemajú ŽIADEN potenciál ich ohroziť, skôr naopak, slúžia na ich posilňovanie. Boj proti systému je vždy jeho posilňovanie. Kam odchádza pozornosť, tak odchádza aj životná energia – a oni sa vtedy za použitia našej životnej energie už venujú niečomu úplne inému. Dozvieme sa tom o 20 rokov či až neskôr?

Ale pozrime sa na vec aj z inej strany. Na začiatok jeden starý príbeh. Bol kedysi jeden človek, ktorý sa chcel dostať do veľkej politiky, ale nemal peniaze – nazvime ho v duchu jednej pesničky od skupiny Lojzo napríklad Frco. Aby získal peinaze, musel podpísať veľa zmlúv s rôznymi ľuďmi. Na základe týchto zmlúv dostal tu 10 miliónov, tam 20, ide ešte viac či menej. Nakoniec bol úspešný a vo veľkej politike začal dominovať. Pretože však nič nie je zadarmo, musel splácať aj dlhy. A tak tí, ktorí mu vtedy požičali napríklad 10 miliónov, si potom vyberali aj s náležitými percentami. Kto dal 10, ten si „vybral“ minimálne 100… ale s najväčšou pravdepodobnosťou oveľa viac. Tu miliardu zo zdravotníctva, tam miliardu z toho či onoho. Ale Frco si to nevšíma – veď podpísané zmluvy nepustia. Jedného dňa sa rozkamarátil s bývalou kamarátkou Arnikou, ale pretože ona chcela pokračovať vo svojej kariére europoslankyne (pravdepodobne o nej spieva už spomenutá skupina Lojzo: „… a ten Frco frcovatý najpeknejšiu dostal“…), nuž navštívila Frca a ukázala mu kópie 5 zmlúv, v ktorých sa dohodol o „pôžičkách“ pre seba a vracaní zo štátneho konkrétnym ľuďom… a mala opäť miesto na kandidátke strany. Veď inak by sa o nich dozvedela bezvedomá verejnosť… ale lepšie je, ak sa tá zaoberá napríklad problematikou NWO…

Ak by sme sa pozreli z iného uhla, priblížme si prípad jedného Obyčajného ľudinu. V predposledný týždeň marca tohto roku sa na stránkach inzertného časopisu – ktorý hádžu do schránok celému Slovensku – posťažoval, že dostal pokutu 12 000 € preto, lebo má živnostenský list, hoci nepodniká. Strana a vláda to považuje za korupciu alebo niečo také. Obyčajný ľudina sa bráni – a ľudia tento spor sledujú. Otázkou ostáva: prečo zamestnávať obyvateľov tejto krajiny niečím takým? Nuž, rozmýšľajme. Ak by Obyčajný ľudina chcel naozaj zasiahnuť koaličnú vládu, mal by určite dostatok námetov – ale on iba „varí z vody“. Vyzerá to ako boj opozície, ktorá nepojedá parlamentný chlieb len tak pre nič za nič. Treba ich teda voliť aj naďalej. Budú tam, ale v skutočnosti nič konštruktívne neprinesú… okrem zbytočného hluku.

Nuž prečo napríklad nevyložia na oči verejnosti konkrétny prípad skutočnej korupcie? Premiér sa vyjadril, že ak nejaký minister vlastní firmu, tak to nie je problém, teda zákon nie je porušený. Ale keby bol konateľom nejakej firmy, tak to by bolo neprípustné. Rozum sa zastavuje nad takouto logikou, najmä ak ju vysloví vyštudovaný právnik. Majiteľ firmy „nezmôže“ nič, ale od neho závislá osoba – konateľ – ten už dôležitý je. Majiteľ môže kedykoľvek vymeniť konateľa, ale konateľ majiteľa nie. Premiér nevidí problém ani v tom, keď rodinný príslušník ministra má firmu – veď je „nezávislý“ od ministra…

Principiálne by o nič nešlo, keby napríklad minister Žiga nemal najväčšie firmy na Slovensku na ťažbu dreva – teda na drancovanie našich lesov. Možno to zistiť dokonca v Obchodnom registri. Najskôr ako minister Životného prostredia vydával výnimky na to, aby jeho firmy mohli ťažiť kde len chcú a koľko len chcú. Národné parky ich nezaujímajú. Teda nerobil to doslovne osobne – technicky to robili jeho „nezávislí“ podriadení. Byť ministrom vo vláde a mať firmu, ktorá prosperuje práve vďaka štátnym povoleniam na ťažbu nie je – podľa premiéra – korupcia. Teda nie na Slovensku. Neskôr presedlal na kreslo ministra hospodárstva, pričom mu „ušiel“ napríklad problém s navyšovaním poplatkov za energie. Treba ho pochopiť – je to tiež iba človek. Ak sa stará o prosperitu svojich firiem nemôže sledovať kdejaké úpravy poplatkov za energie pre obyvateľstvo.

Ako teda nepodporiť snahu Kotlebovcov, ktorí sa snažia – konkrétnym činom, nie slovami – dať do poriadku aspoň drancovanie slovenských lesov? Kto učiní aspoň krôčik k ochrane našej zeme a Prírody, ten koná v prospech našej zeme. Neznamená to, že podporujeme politickú stranu – rozhodne však podporujeme každého, kto pre OCHRANU NAŠEJ ZEME UROBÍ ASPOŇ NIEČO. Vládnuca strana a vláda nič také ani len nesľubuje – veď zmluvy treba plniť… a lesy nepotrebujú. A tak drancovanie pokračuje na plné obrátky.

Možno síce namiesto toho čítať články o NWO… a ostať pri článkoch. Medzitým nám niekto povytína všetky lesy, pozabíja všetky zvieratá a otrávi všetky rieky. Až potom zistíme, že peniaze sa nedajú jesť…

Nevylučujeme, že spojenia Kotlebu sú otázne – ale všetci vieme, že plány svetovej Elity už nevychádzajú tak, ako by sami chceli. Ak by prvé kroky takejto vlády smerovali k zastaveniu drancovania Prírody a KONEČNE zastaveniu rozkrádania štátu – ako nám to môže poškodiť? Vládnuca koalícia niečo také určite v pláne nemá. „Štandardná“ opozícia zase nechce vyhrať preto, aby zastavila drancovanie, rozkrádanie a korupciu – oni iba chcú VYMENIŤ tých, ktorí tak robia dnes. Teda chcú to pre seba. Jedni aj druhí konajú v štýle „po nás hoci aj potopa“.

Do tejto kategórie patrí aj námietka, že „propagujeme Žiarlivého“. Nuž teda, každá snaha zastaviť rozkrádanie našej zeme je DOBROU SNAHOU bez ohľadu na to, kto ju aktivoval. Žiarlivý zahájil proti nám ohováračskú kampaň už dávno – to je už známy fakt. My nebojujeme proti nemu, my pracujeme za SPOLOČNÚ VEC SLOVANOV. A okrem toho, prosbu o podporenie petície sme nedostali od neho, ale od našich dobrých známych, ktorých sa problém tiež týka.

Posledným bodom je člen frakcie Ruskej Dumy Žirinovský, ktorého článok sme tiež zverejnili. Nemáme vo zvyku preberať názory iných na tretiu osobu. Čo sa týka Žirinovského, každému odporúčame sledovať jeho príspevky. Je síce v niektorých smeroch dosť radikálny, ale vedie stranu, ktorá je v ruskom parlamente, a je zároveň členom Rady obrany štátu. Takéhoto človeka nemožno ignorovať len preto, lebo niekto tretí povie, že je napríklad „extrémista“. Všimli ste si, kto každý dnes dostáva takúto nálepku? Z nášho pohľadu je to napríklad jediný oficiálny ruský politik, ktorý verejne prednáša o problematike, ktorá sa veľmi dlho zamlčovala. V jednom prejave napríklad uviedol niektoré fakty, ktoré sme my uviedli v našom článku, a ktoré sú aj pre dnešných Rusov – nehovoriac o cudzincoch – dosť prekvapujúce. Náš článok sme uverejnili dávno pred jeho prejavom, ale nepredpokladáme, že čerpal údaje od nás. Skrátka, nikoho netreba odsudzovať len preto, lebo niekto iný ho haní. To však ešte neznamená, že plne zastávame všetky jeho postoje.

V zmysle Zdravomyslia odporúčame každému, aby sa vždy oboznámil s konkrétnymi postojmi človeka, ktorého iní odsudzujú. Inak – bohužiaľ – ostáva v pozícii informačného zdroja JPP (Jedna Pani Povedala). Dnešný americký prezident to nazýva FAKE NEWS.

Na záver jednu úvahu. Do akej miery sú dnes aktuálne prístupy štýlu NWO je otázne, ak by však boli tajné a pre autorov nebezpečné, určite by ich verejnosť nečítala už vyše 20 rokov. Napriek všetkým snahám svetovej Elity treba sa dnes naučiť rátať s „TREŤOU SILOU“. Vstúpili sme do priestoru Svetlého Sveta, priamy vstup do Zlatého Veku nie je ďaleko. Tretia Sila – Svetlé Sily – tak či onak prevezmú, čo im patrí a nič a nikto im v tom nemôže zabrániť. V rámci tejto úvahy vám odporúčame nový ruský film PRÍŤAŽLIVOSŤ, ktorý momentálne beží v ruských kinách. Nevedno, či nám ho naši B-A cenzori pustia, ale pozrieť ho sa oplatí. Teraz ani neberieme do úvahy dokonalú trikovú úroveň, ale najmä informácie, ktoré sú vo filme obsiahnuté. Spomeňme niekoľko momentov.

K Zemi sa priblížila cudzia kozmická loď. Vstúpila do vzdušného priestoru Ruskej federácie:

Samozrejme, že zasiahla protivzdušná obrana štátu:

A kozmická loď bola zostrelená:

Reakcia na tento nepriateľský akt bola veľmi vymedzená – ako odveta bol „vypnutý“ (zostrelený) iba ten stíhač, ktorý spôsobil priamu škodu. Pilot dostal možnosť sa katapultovať. Spomeňme si, že ruská armáda vlastní technológie rádioelektronického boja, ktoré majú práve takéto vlastnosti – cudzie, na Rusko útočiace lietadlá bude jednoducho „vypínať“. Je to prístup vyššej priority ako použitie jadrových zbraní alebo zbrane tektonickej.

Kozmická loď stratila kontrolu nad riadením a dopadla na obývané časti Moskvy:

Pri kontakte sa ukázalo, že mimozemská kozmická loď nemá nepriateľské úmysly, ale potrebuje iba čas na opravu svojej lode a odletí. Žiadali iba o to, aby nedošlo k najhoršiemu a k vzájomnej likvidácii.

Jazyk, ktorým komunikoval mimozemský subjekt bol ruský. Kto vie o čom je reč, pochopí.

Situácia sa však vyvinula tak, že nie každému sa páčilo, aby nechali cudziu loď odísť. A tu je veľmi príkladne ukázaná vplyv dnešných sociálnych sietí na jednotlivca. Autor odporu cez sociálne siete – ide o ruský VKontakte – osloví svoju skupinu s výzvou na stretnutie, aby konali v záujme obyvateľov Zeme:

Logická a zrozumiteľná výzva. Popritom „skromne“ pomlčal o tom, čo predtým spôsobil on sám. Ľudia sa – na základe výzvy zo sociálnej siete – zišli. Tu nasledoval demagogický príhovor za použitia nie celkom nezávislých faktov – a dav sa dal bez overenia pravdivosti faktov do pohybu – veď to predsa toľko ľudí „odlajkovalo“…

Niekoľkým sa podarilo prekonať ochranný kordón vojakov – proti obyvateľstvu nebol vystrelený ani jediný výstrel. V hollywoodskych filmoch by sotva vynechali príležitosť na krvavé podfarbenie deja. Dav zaútočil na miesto, kde prebiehala oprava poškodenej kozmickej lode.

Na zastavenie útoku vyrazili oveľa lepšie ako ľudia na boj vybavené cudzozemské roboty, ale opäť zo strany cudzozemcov žiadne zabíjanie. To však neplatilo pre vyzývateľa útoku, ktorý sa – v priebehu filmu je ukázané ako – dostal k špeciálnemu obleku, ktorý značne zvyšuje reálne schopnosti človeka. Túžil po – hoci neoprávnenej – pomste a začal prenasledovať hlavnú hrdinku v obrnenom aute:

Tu je ukázané, že nové špeciálne oblečenia, ktoré okrem iného zavádza aj ruská armáda, netušene zmenia spôsob boja vojakov.

Špeciálne jednotky nakoniec – bez zabíjania – útok rozvášneného davu zvládli, ale počas boja došlo k ťažkému strelnému zraneniu hlavnej hrdinky a mimozemšťana. Títo boli okamžite robotmi prenesení do kozmickej lode, kde vstup umožnili aj veliteľovi vojenského zásahu – zranená bola jeho dcéra.

Tu sa tiež dozvedáme niekoľko zaujímavých informácií, prečo mimozemšťania na nás pozerajú s obavami. Za posledných 5 tisíc rokov na Zemi bolo násilne pozabíjaných 4 miliardy ľudí v 15 000 ťažkých vojnách. Nuž, vnímavý čitateľ si určite dá tieto informácie rámcovo do súvislostí…

Čo teda z toho vyplýva? Film vám odporúčame pozrieť – má viac ako 2 hodiny, my sme z neho vybrali len niekoľko momentov, aby sme nepokazil dojem z prehliadania. Je tu ukázaný vstup „Tretej Sily“, hoci vo filmovom spracovaní. Na rozdiel od hollywoodskych „trhákov“ bez krvavých scén. Rovnako dobre je uvedomiť si, že sociálne site nevznikli „len tak“. Dnes – najmä mladí – ľudia stratili pojem o tom, čo je overená skutočnosť a čo iba podsunutá informácia hoci aj cez tisícky „lajkov“. Nezamieňajte si virtuálnu realitu so skutočnou realitou.

Ak dokážeme nástup nového Veku „zariadiť“ mierovou cestou – napríklad postupným preberaním moci s nasadzovaním prvkov Kopného Práva – nemusí prísť k dôraznejším postupom nášho „prebúdzania“, čo sú spravidla vojny či kataklizmy. Treba sa odosobniť – v tomto smere – od toho či ide o kotlebovcov alebo kohokoľvek iného. Ak im ide o dobrú vec – my Dobro tradične stotožňujeme so Svedomím – tak to treba podporiť. Drancovanie Prírody súčasnou mocenskou špičkou je priama likvidácia Prírody – teda jej zvyškov. Pamätajme, že Kopné, Rodové Právo je súčasťou Zlatého rezu Svetlého Veku.

Štúdium všakovakých smerov nemusí byť na škodu – ak počúvame našich Predkov a používame Zdravomyslie. Nás neraz kritizujú „vševediaci“ KOB-isti. Nuž teda, odkiaľ pochádza onen „vševediaci“ KOB? Slovo KOB je jeden z výrazov pre človeka, ktorého nazývame ŽREC. Ak sa pozrieme optikou Staroslovienskej Bukvice vidíme, že ide o spojenie skratiek KO_Bogu, teda Ku Bohu. Ten, kto privádza iných k Bohu je Žrec. Pokyn na zostavenie tohto systému poznatkov dal ešte dávno Stalin. Aj jeho volali KOBa – nie náhodou. On totiž prešiel špeciálnou prípravou u Žrecov, v ktorej získal prastaré poznatky ako riadiť spoločnosť. Najskôr sa síce musel prizerať krutovláde boľševikov, ale neskôr s nimi rovnakým spôsobom skoncoval. Jeho úlohou bolo postupne budovať Kasty – základ Rodového systému. Najväčší dôraz kládol na formovanie najnižšej Kasty – pracovníkov. Projekt nedokončil lebo bol zavraždený. A jeho význam je dodnes mnohým nejasný.

Našou hlavnou úlohou je a zostáva prinášanie informácií v zmysle Zdravomyslia. V rámci toho istého princípu vám aj upozorňujeme, aby ste si ich aj overovali. Nedajte sa nalákať na vlnu emócií – je to iba obyčajné vykrádanie životnej energie. Hlavne však nezabúdajme, že ani plány tak všemožnej svetovej Elity už nefungujú na 100% preto kto leje vodu na náš mlyn koná v náš prospech.

04.04.2017

NAŠI PARTNERI: